logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM / ParTEST / Upute za ParTEST / -stvaranje banke

Postupak stvaranja banke pitanja

 

1. Ulogirajte se kao korisnik (NE kao administrator!)
2. Odaberite File - New - Item Bank
    Nakon toga će se pojaviti dijaloški okvir Item Bank Information:

 

 

3. Unesite ime banke pitanja, koristeći do 20 slova ili brojeva
4. Unesite opis banke pitanja, koristeći do 50 slova ili brojeva (neobvezno)
5. Odaberite OK

U Options - Preferences definirajte opće osobine banke. Najvažnije je da odredite vrstu fonta i veličinu u Font Options (npr. Times New Roman, veličine 11). Jako se preporuča da u svim bankama definirate ista slova, jer će Vam testovi biti grafički ujednačeni, ako ih sastavljate iz više banaka. Ne postoji laki način da odjednom ujednačite grafički izgled testa!

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka