logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Teorija procjene znanja

TEORIJA PROCJENE (VREDNOVANJA) ZNANJA

 

PROCJENA ZNANJA (vještina i stavova) = sustavni postupak ispitivanja, stavljanjem na kušnju, radi utvrđivanja traženih osobina i dobijanja dokaza o razini i kakvoći usvojenog znanja (vještina i stavova). 

Tražene osobine (znanja, vještina, stavova) definirane su nastavnim ciljevima, pa odabir načina ispitivanja ovisi o nastavnim (obrazovnim) ciljevima. Ciljevi jasno i konkretno određuju koja znanja, vještine i stavove student mora imati na kraju provedene nastave i učenja. Dakle, odabir ciljeva je najvažnija odluka koju donose stručnjaci pri osmišljavaju curriculuma za određeni edukacijski profil, a nastavnici ih se pridržavaju!
 
Sadržaj i doseg ciljeva odabiru se iz triju područja (v. Bloomova taksonomija):
 
1) kognitivnog područja znanja i razumjevanja
    - znanje (engl. knowledge) se definira kao sustavni pregled usvojenih i trajno
      zapamćenih činjenica.
    - kognitivno znanje se definira kao znanje povezano s misaonom (mentalnom)
      sposobnošću ili funkcijom.
2) afektivnog područja stavova
3) psihomotoričkog područja vještina (umijeća)
 
Ispitivanje je sastavni dio svakog nastavnog procesa!

Svrha

Način
1) ocjenjivanja studentove uspješnosti na kraju provedene nastave i učenja
2) povratna informacija (studentu i nastavniku) tijekom učenja
3) unapređenja kvalitete nastave.
1) usmeno
3) praktično
 
 
Literatura
1. Anić B.. Rječnik hrvatskog jezika. Novi liber, Zagreb 2000.
2. Norman G.R. Van der Vleuten C.P.M. Newble DJ. (ur). International Habdbook of Research in Medical Education. Dordrecht: Klouwer Academic Publishers, 2002
3. Jakšić Ž, Pokrajac N, Šmalcelj A. Vrcić-Keglević M (ur.) Umijeće medicinske nastave. Medicinski fakultet, Zagrebu, 2002. (2. izd)

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka