logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Teorija procjene znanja / -pismena procjena / -mjerne značajke

MJERNE ZNAČAJKE PISMENOG ISPITA

 

ISPIT = MJERNI INSTRUMENT

Neovisno o metodi, svako je ispitivanje odgojno-obrazovno mjerenje. Da bi dobiveni ispitni rezultati bili pouzdani i korisni, pismeni ispit (mjerni instrumenti) treba imati sljedeća svojstva:

1) valjanost - stupanj preciznosti kojom test
     uistinu mjeri ono što želimo izmjeriti
2) relevantnost - stupanj suglasnosti izeđu
     pitanja u testu i nastavnih ciljeva
3) pouzdanost - ponovljivost (dosljednost) kojom test
    mjeri odabranu varijablu,
    a izražava se standardnom pogreškom mjerenja (koeficijent pouzdanosti)
4) objektivnost - stupanj suglasnosti među kompetentnim stručnjacima o
    značenju rezultata, pri čemu se znanje svakog studenta uspoređuje s
    unaprijed dogovorenim standardnim znanjem (jedan od standarda je
    tzv. minimalna prolazna razina).

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka