logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Teorija procjene znanja / -pismena procjena / -vrednovanje rezultata / -negativno bodovanje / -u testu

Primjena negativnog bodovanja na cijeli test

 

Prethodna stranica Polazna stranica Sljedeća stranica Pročitajte opširnije Testirajte svoje znanje

  Zaslužen i nezaslužen rezultat testaMajmunski rezultat

  Potpuno nepripremljen polaznik ima statističku šansu odabira točnog odgovora. Primjerice, pogađa li majmun točne odgovore i on će "zaraditi" određen broj bodova. Taj se broj obično i naziva "majmunskim rezultatom" (engl. monkey score), nezasluženim rezultatom, ili slučajnim rezultatom. U testu s vrstom pitanja samo točno/pogrešno nezaslužen rezultat iznosi čak 50%. Time se, naravno, sužava raspon bodova, čime test kao instrument za procjenu znanja postaje neprecizniji.
  Ima li test pitanja s više distraktora slučajni se rezultat smanjuje. Pri nasumičnom pogađanju svih odgovora u testu rezultat je jednak umnošku broja pitanja i omjera broja svih točnih odgovora i svih ponuđenih odgovora.
  Obično student pouzdano zna odgovore na neka pitanja s višestrukim predloženim odgovorima (broj zaslužen znanjem), dok ostala s većom ili manjom vjerojatnošću pogađa (broj slučajno pogođenih). Konačan zbroj dobivenih bodova jednak je:

Broj dobivenih bodova = broj zaslužen znanjem + broj slučajno pogođenih odgovora

  Broj pogođenih odgovora na pitanja na koja student ne zna odgovoriti ne mora odgovarati čistoj slučajnosti. Naime, iako student na jedan dio pitanja ne zna odgovor, on može pouzdano isključiti neke distraktore (djelomično znanje), pa se tako sužava izbor pri nasumičnom pogađanju. Dakle, na njih odgovara bolje nego što iznosi "majmunski rezultat". Preostali dio pitanja doista uopće ne zna, pa je izbor odgovora potpuno slučajan i odgovara "majmunskom rezultatu". 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka