logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Teorija procjene znanja / -pismena procjena / -vrednovanje rezultata / -negativno bodovanje / -učinak na raspon

Kakav učinak ima negativno bodovanje na konačan broj postignutih bodova?

 


 Negativno bodovanje smanjuje konačan broj bodova, ali povećava razliku između onih koji znaju i onih koji ne znaju.

 Razjasnimo učinak negativnog bodovanja na ukupan broj postignutih bodova na jednom primjeru testa. Radi lakšeg računanja pretpostavimo da test ima samo 25 pitanja vrste MCQ s 5 predloženih odgovora. Točan odgovor nosi 4 pozitivna boda, a netočan 1 negativan bod. Maksimalni broj bodova iznosi 25 x 4 tj. 100 (100%). Pretpostavimo da neki sudent pouzdano zna odgovor na 12 pitanja. Dakle, zasluženi bodovi iznose 12 x 4 tj. 48. Pretpostavimo da od preostalih 13 pitanja u 8 pitanja zna 1 netočan odgovor od 5 predloženih, a nasumce izabire od preostala 4 odgovora. Dakle, vjerojatnost da pogodi točan odgovor je 1/4 od 8 tj. 2 pitanja. Od preostalih 5 pitanja nasumično pogađajući odabire 1 točni odgovor (5 x 1/5).

  Konačan zbroj bodova uz postojanje negatinog bodovanja iznosi:

BODOVI POZITIVNI NEGATIVNI UKUPNI
Zasluženi bodovi   4x12    48
Poluzasluženi bodovi  2x4  6x1    2
Nezasluženi bodovi  1x4  4x1    0
UKUPNO NAKON KOREKCIJE  60  10  50

Znači, za djelomično znanje student biva nagrađen s 2 boda, ako odluči odgovorati na sva pitanja. Ako pak student ne odgovara na pitanja koja djelomično zna ne dobiva dodatak od 2 boda.

  Isti opisan primjer bez negativnih bodova izgleda ovako:

BODOVI POZITIVNI UKUPNI
Zasluženi bodovi  4x12  48
Nezasluženi bodovi  3x4  12
UKUPNO  60

 

  Pretpostavimo li da se radi o znanju koje je upravo dovoljno za dvojku (prolaz ispita), jasno je da  u  primjeru uz negatine bodove prag treba postaviti na 50, a bez negativnih bodova na 60.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka