logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Teorija procjene znanja / -pismena procjena / -životni put pitanja

Životni put pitanja

 

Životni ciklus pitanja upotrebljavanih u IT-temeljenom poučavanju može se rasčlaniti u više razdoblja:

priprema za test,
provođenje (isporuka) testa,
procjena rezultata
vrednovanje kakvoće testa
unos povratnih podataka u bazi

    Priprema za test
Priprema započinje prije aktivnog javnog života testa autorovim stvaranjem pitanja. IT pruža autorima potporu tj. alate za lako stvaranje pitanja, ispravljanje, prikupljanja informacija, administriranja i pohranjivanje u bazu podataka. Pojedinačna pitanja treba pregledati i ocijeniti povjerenstvo od nekoliko nastavnika (najmanje 3).

Aktivan život pitanja započinje odabirom pitanja u aktualni test. Izbor može obaviti nastavnik prije odnosnog testa ili sustav koji automatski generira test slučajnim ili nekim drugim zadanim načinom izbora. Nasuprot tome, IT tehnologija omogućuje novost da sustav dinamički generira test tijekom ispitivanja, prema nekim unaprijed zadanim zakonitostima, što omogućuje jedinstvene testove za sakog pristupnika ili grupu pristupnika. Postojeće IT nude vrlo velik broj različitih alata koji podržavaju sve faze pripreme i održavanje baze pitanja.

     Provođenje (isporuka) testa
Drugo razdoblje je isporuka testova tj. stvaranje sučelja između pitanja i pristupnika. Sučeljem se sakupljaju odgovori pristupnika za vrednovanje. Sučelje može biti klasični papirnati obrazac. Nadalje, ispit se može provoditi izravno na računalu (npr. u kompjuterskoj učionici) pa se odgovori bilježe u datoteku, e-mail upućen nastavniku ili u ispitnu bazu. Ispit se, također,  može provoditi online s centralnog poslužitelja. Prije objave rezultata svakako treba obaviti vrednovanje kakvoće pojedinih pitanja i eventualne ispravke testa, pa naravno i rezultata.

     Procjena rezultata testa
Posljedne razdoblje je procjena u kojem sustav klasificira dane odgovore kao točne ili netočna, zatim ih zbraja, ocjenjuje, objavljuje studentima i pohranjuje. Očitavanje rezultata pri uporabi klasičnih papirnatih obrazaca može vrlo pouzdano obavljati optički čitač (engl. scanner). Nalaze li se rezultati u elektronskom obliku obrada je vrlo jednostavna i brza, pa se rezultati mogu dobiti praktički odmah.

    Vrednovanje kakvoće testa
 Prije objave rezultata preporuča se provesti vrednovanje kakvoće testa (tzv. item analiza) i zatim, ukaže li se potreba, ispraviti rezultate. 
 
    Unos povratnih podataka u bazu
Nakon provođenja testa treba sve sakupljene povratne informacije unijeti u bazu pitanja, a podatke o kakvoći pitanja treba dostaviti autorima.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka