logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Teorija procjene znanja / -pismena procjena / -vrednovanje rezultata

Kako vrednovati (bodovati) odgovore polaznika?

 

  Bodovanje rezultata


  
E-testovi sastavljeni od vrste pitanja MCQ često se procjenjuju tradicionalnim načinom vrednovanja tj. bodovanjem. Ne uzima se u obzir "sreća" u pogađanju odgovora, kao ni stupanj sigurnosti u odabrani točan odgovor. Online automatska obrada dozvoljava, međutim, i dodatne, naprednije načine bodovanja testa.

  Tradicionalno vrednovanje - koje se provodi najčešće prema pravilu " 1 bod za 1 točan odgovor"  ima nedostatak da se i za pogađanje (a ne samo za znanje) stječu bodovi, koje je lako procijeniti statističkim metodama vjerojatnosti.

  Dodatne mogućnosti e-testa:

 E-testovi nude mogućnost lakog dostavljanja različite verzije svakom polazniku. Mijenja se ne samo redoslijed pitanja, već i redoslijed odgovora u svakom pojedinom pitanju.

 Omogućena je trajna interaktivnost u smislu trenutne povratne informacije, što dalje omogućuje, primjerice, ponovno odgovaranje na pitanje s odabranim pogrešnim odgovorom.

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka