logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Alati za procjenu znanja / -podrška za papirnate testove / ParSYSTEM

Programi za provođenje pismene ispite uz primjenu IT-a

 

Paket programa ParSYSTEM for Windows sastoji se od triju programa: ParTEST, ParScore i ParTEST Online.

ParTEST omogućuje stvaranje banke pitanja koja je organizirana kao baza podataka. U njemu se mogu upisati različite vrste pitanja, zatim ih vrlo lako odabrati i tiskati testove za pismene ispite. Najviše se koristi jer traži samo standardno računalo s printerom.

ParSCORE omogućuje ocjenjivanje testova očitavanjem ispunjenih obrazaca optičkim čitačem, pohranu podataka u bazu studenata, analizu testa i ispis. U bazu se mogu unositi i brojni dodatni podaci, npr. rezultati više testova, ili subtestova, kriteriji za ocjenjivanje, više studentskih grupa, podaci o pohađanju nastave, posebni podaci ili zadaci za pojedine studente itd.

ParTEST Online omogućuje stvaranje, provođenje, ocjenjivanje i evidenciju ispita tako da student sjedi za kompjuterom (on line).

    Svaki od programa može se upotrebljavati samostalno ili udruženo s ostalim programima u paketu.
Uporaba je vrlo lagana i intuitivna klikanjem mišem!

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka