logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Česta pitanja / ciljevi / -opširnije

Što, kada, kako i zašto procjenjivati?

 

 Procjena znanja polaznika (ili potencijalnih polaznika)
1. prethodne procjene, prije tečaja
2. tijekom učenje radi poboljšanja i nadziranja učenja
3. završna procjena radi dodjele potvrde kvalifikacije (svjedodžbe, diplome itd.) na kraju procesa učenja

 Procjena kakvoće procesa učenja
1. procjena kakvoće samog sustava učenja, tijekom tečaja
2. procjena kakvoće po završetku učenja
3. procjena kakvoće nastavnika

  ŠTO I
  KADA?

 

   ZAŠTO?     (v. Pismena procjena znanja)
 PRETHODNE
 PROCJENE (test)
- planiranje početne razine sadržaja tečaja
- definirati "jake i slabe točke" polaznika
- razvrstavanje potencijalnih polaznika u odgovarajuće stupnjeve
- dokaz kvalifikacija polaznika za određen tečaj

 TIJEKOM
  UČENJA

 (kviz, test)

- povratna informacija studentima kako bi poboljšali učenje
- dodatna motivacija
- definirati studentove "slabe i jake točke"
- pomoć studentima da razviju vještine samoprocjene znanja
- spoznaja što se naučilo i kojim tempom dalje
 ZAVRŠNO
 OCJENJIVANJE  (ispit)

- prolaz ili pad
- rangiranje studenata prema redoslijed uspješnosti
- dozvola za napredovanje
- dozvola za rad (praksu)
- selekcija za naredne predmete
- predviđanje uspjeha u budućim tečajevima
- selekcija za buduće zaposlenje
- predviđanje uspjeha u zaposlenju
 OSIGURAVANJE
 KVALITETE (anketa)

- povratna informacija nastavniku o napredovanju studenata
- poboljšati poučavanje
- procjena "slabih i jakih točka" predmeta
- procijeniti u kom opsegu je tečaj postigao zadane ciljeve
- prosuditi učinkovitost obrazovnog okoliša
- nadzor nad standardima

 


 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka