logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Česta pitanja / definicije

Što je samoprocjena i procjena znanja uz primjenu IT-a?

 

      Radi se o uporabi računala u procjenjivanju napretka tj. mjerenju znanja polaznika (studenata) tijekom samog procesa učenja (tečaja, kolegija, studija) i na kraju tog procesa u cilju stjecanja formalne kvalifikacije. RC je ograničen samo na procjenu znanja testom.

     Uporaba može imati dva temeljna oblika:

    Priprava papirnatih testova iz kompjuterske baze pitanja i automatska obrada obrazaca za odgovore pomoću optičkog čitača

  • Pomoću računala možete vrlo lako prirediti klasične, papirnate testove, zatim možete obraditi obrasce s odgovorima, procjeniti kakvoću testa i voditi jednostavnu evidenciju i arhivu studentskih ispita.

    Unošenje studentskih odgovora izravno u računalo

  •  u samostojeće računalo ili više nepovezanih računala u kompjuterskoj učionici
  •  unošenje odgovora preko računala povezanih u lokalnu mrežu (intranet) pri čemu se test distribuira sa središnjeg poslužitelja
  •  unošenje odgovora preko računala umreženih u Internet

       Najčešće se testom ispituje niska kognitivna razina znanja (poznavanje činjenica, razumijevanje, primjena), ali dobro formulirana pitanja mogu zahvatiti i visoku razinu (analiza, sinteza, vrednovanje) (v. Bloomova taksonomija).

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka