logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Česta pitanja / ciljevi

Koji su ciljevi procjene znanja?

 

      Ovisno o namjeni testiranja ono može biti strogo nadgledano ili provedeno samostalno, bez nadglednika, pružajući studentu tijekom samotestiranja informaciju o točnim i netočnim odgovorima, njegovom uspjehu i napredovanju.

    Ciljevi, odnosno razlozi procjene znanja

  •  dijagnostička procjena predznanja (test)
  •  samoprocjena aktualnog znanja uz dobivanje povratnih podataka tijekom procesa učenja u cilju unapređenja tog procesa (engl. selfassessment, formative assessment) (kviz)
  •  dijagnostička procjena znanja radi praćenja napredovanja studenata, ali i prikupljanja podataka za završnu ocjenu (test)
  •  završna procjena znanja (engl. summative assessment) radi dobivanja konačne ocjene (ispit)
  •  dijagnostička procjena znanja, vještina i stavova cijele grupe studenata (anketa)


           

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka