logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Česta pitanja / prednosti

Koje su prednosti procjenjivanja znanja u e-obrazovanju?

 

       Općeprihvaćena, općeprimjenjiva i najbolja metoda procjene znanja ne postoji!

       Prednosti i mene pojedinog načina valja promatrati sa stajališta studenata, nastavnika, administracije i pomoćnog osoblja. Također treba razmotriti je li prelazak na procjenjivanje znanja potpomognuto računalom pedagoški opravdano ili naprosto za to postoje uvjeti.
       Prednosti procjenjivanja znanja potpomognutog računalom su višestruke, a mogu se razvrstati u pedagoške i administrativne.

   Pedagoške prednosti uporabe IT-a

 •  ono omogućuje temeljitu, objektivnu, osjetljiviju provjeru znanja,
 •  u test se mogu uključiti interaktivne slike, video, audio ili simulacijska pitanja,
 •  nastavnici mogu u ispitna pitanja ugraditi pomoć u obliku dodatnih naputaka,
 •  ocjenjivanje tijekom tečaja otkriva studentove "slabe" točke i omogućava prilagodbe plana i programa za svakog studenta,
 •  mogućnost neposredne povratne informacije daje studentu podatke o njegovom, dosadašnjem učinku i time ga može osloboditi straha, pa čak i neugodan doživljaj ispitivanja pretvoriti u užitak uspjeha,
 •  test se može povezati s materijalima i sustavima za učenje na webu,
 •  statistička analiza samog testa (item analiza) lako se automatski provodi bez ikakvog  truda,
 •  odmah dobivena item analiza omogućava revalorizaciju rezultata testa ako su se potkrala neispravna pitanja ili pitanja slabe diskriminativne moći,
 •  statistička analiza rezultata tečaja se lako provodi bez potrebe dodatnog unosa podataka.

   Administrativne prednosti uporabe IT-a

 •  smanjeni su troškovi provedbe testiranja, posebno pri osvježavanju ili promjenama testova, jer se ne tiskaju papirnati primjerci,
 •  provjera znanja je vrlo brza, značajno štedeći vrijeme nastavnika,
 •  dvostruko ocjenjivanje postaje nepotrebno,
 •  isključuju se ljudske pogreške u ocjenjivanju,
 •  rezultati provjere znanja se lako integriraju, administriraju, distribuiraju  i pohranjuju.

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka