logotip carneta logotip referalnih centara
  Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju english
logotip referalnog centra
 
 

Referalni centri / Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju / Česta pitanja / kako započeti

Kako započeti primjenjivati IT-e u procjeni znanja i zašto?

 

           Individualni nastavnici koji entuzijastički razmišljaju o procjenjivanje znanja potpomognuto računalom najbolje je da započnu pripravljati testove za tekuću (formativnu) provjeru znanja studenata s nekim jednostavnim alatom. Za to im ne treba privola katedara ili drugih institucijskih ili znanstveno-nastavničkih tijela. Uporaba testova online je daleko važnija u procesu stjecanja znanja, nego u završnom (sumativnom) ocjenjivanju. 
           Nakon što se  nastavnici sami uvjere u velike prednosti učenja i ispitivanja na daljinu treba osnovati radnu grupu koju čine predstavnici svih zainteresiranih, tj. nastavnika (katedara), predstavnici polaznika (studenata), uprave obrazovne ustanove (fakulteta) i informatičke službe. Nakon odluke o usvajanju određenog alata nužni su tečajevi za nastavnike. Studentima svakako treba dati priliku da dobro upoznaju nove alate ispitivanja, prije nego li se oni primjene za završno službeno ocjenjivanje.

           I konačno prije usvajanja procjene znanja IT-ama važno je ponovo preispitati i utvrditi temeljnu ulogu i svrhu ispitivanja u cijelom obrazovnom procesu i poučavanju da bi provjera znanja bila valjana, odgovarajuća, pouzdana, pravedna i korisna za studente i društvo u cjelini. Sustav vrednovanje znanja je važniji od nastavnih planova, programa i nastavnih metoda. Premda na prvi pogled zvuči neuvjerljivo, razinu i kvalitetu znanja učenika, studenata ili općenito polaznika ne određuje nastavni proces, već sustav ispita! Pedagozi naravno moraju stalno usavršavati vlastita znanja, vještine i stavove i tako studentima olakšati učenje. No, promjenom nastavnih planova ili nastavnih metoda bez promjene ispita ne postiže se ništa. Obrnuto, promjena ispitnog sustava bez promjene nastavnog plana jako značajno utječe na prirodu učenja i razinu znanja. I zato, poziv na istraživanja, raspravu i strateško planiranje da bi se premostio jaz između učenje na daljinu (e-learning) i ispitivanja na daljinu (e-assesment) nije samo nužan, već i hitan. Pri tome se mora zadržati potpuna usporedivost s klasičnim ispitima.

 

 
 

Copyright © CARNet
design: logotip kimajaka