.
CARNetPretraživanje
Upisani pojam: homebox
Upiši pojam:
Otvori napredno pretraživanje
Prikaži sve rezultate Pronađeno 147 rezultata
Krovna mapa > korisno > pristup internetu > Homebox CARNet > Uvjeti promocije Homebox CARNet
Relevantnost: 100%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pristup internetu > Homebox CARNet > Uvjeti promocije Homebox CARNet Uvjeti promocije Homebox CARNet Document Uvjeti promocije "Homebox CARNet"1. Homebox CARNet promocija namijenjena je...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=871&dm_det=1#mod_docman
Korisnik sam Homebox (Vodafone Homebox, Homebox+) tarifnog modela, mogu li prijeci na Homebox CARNet?
Relevantnost: 80,7%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Korisnik sam Homebox (Vodafone Homebox, Homebox+) tarifnog modela, mogu li prijeci na Homebox CARNet? Homebox CARNet vrijedi samo za sljedece...
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=599#mod_faq2
O Homebox CARNet usluzi
Relevantnost: 70,4%
O Homebox CARNet usluzi > O Homebox CARNet usluzi
www.carnet.hr/homebox/usluga
Krovna mapa > korisno > pristup internetu > Homebox CARNet > CARNet Homebox upute
Relevantnost: 66%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pristup internetu > Homebox CARNet > CARNet Homebox upute CARNet Homebox upute Document Homebox/OfficeboxPrirunik za CARNet korisnikeCARNet postavkeKoristite li Homebox CARNet promociju, za...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=872&dm_det=1#mod_docman
Mobile / VIPme / Homebox CARNet
Relevantnost: 60,9%
Internet Access > Mobile / VIPme / Homebox CARNet > Mobile / VIPme / Homebox CARNet Mobile / Vipme / Homebox CARNet services users access the Internet and the CARNet network by using the latest and fastest mobile technologies...
www.carnet.hr/en/mobile_vipme_homebox
Koje usluge mogu koristiti kao Homebox CARNet korisnik?
Relevantnost: 60,9%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Koje usluge mogu koristiti kao Homebox CARNet korisnik? Kao Homebox CARNet korisnik mozete koristiti sve usluge kao i Homebox/Officebox korisnik s time da...
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=598#mod_faq2
Mobile / VIPme / Homebox CARNet
Relevantnost: 60,9%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Mobile / VIPme / Homebox CARNet U skladu s trendovima i sve vecom potrebom za mobilnoscu korisnika CARNet je u suradnji s Vipnetom omogucio korisnicima nove metode pojedinacnog pristupa CARNet...
www.carnet.hr/mobile-vipme
O Homebox CARNet usluzi
Relevantnost: 60,9%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > O Homebox CARNet usluzi > O Homebox CARNet usluzi Homebox CARNet je usluga fiksnog bezicnog pristupa i prijenosa podataka do CARNetove mreze. Usluga se moze ukljuciti na Homebox/Officebox...
www.carnet.hr/mobile-vipme/o_usluzi_homebox
Sto je Homebox CARNet usluga?
Relevantnost: 58,7%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Sto je Homebox CARNet usluga? Homebox CARNet je usluga koja se moze ukljuciti na Homebox / Officebox tarifne modele te omogucava 1GB dodatnog podatkovnog...
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=593#mod_faq2
O Homebox CARNet usluzi
Relevantnost: 58,7%
O Homebox CARNet usluzi > O Homebox CARNet usluzi Homebox CARNet je usluga fiksnog bezicnog pristupa i prijenosa podataka do CARNetove mreze. Usluga se moze ukljuciti na Homebox/Officebox tarifne modele te omogucava 1GB...
www.carnet.hr/homebox/usluga
Koliko traje ukljucenje Homebox CARNet usluge?
Relevantnost: 56,3%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Koliko traje ukljucenje Homebox CARNet usluge? Nakon potpisivanja pretplatnickog ugovora Homebox CARNet usluga aktivna je u uobicajenim rokovima kao i svi...
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=597#mod_faq2
Koje su pogodnosti Homebox CARNet ponude?
Relevantnost: 56,3%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Koje su pogodnosti Homebox CARNet ponude? Pogodnost Homebox CARNet ponude je 1GB vise podatkovnog prometa svaki mjesec. Ukupno 6GB.
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=594#mod_faq2
Kome je namijenjen Homebox CARNet?
Relevantnost: 56,3%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Kome je namijenjen Homebox CARNet? Usluga Homebox CARNet pruza se iskljucivo CARNetovim korisnicima, pojedincima koji posjeduju elektronicki identitet u...
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=595#mod_faq2
Mogu li uz tarifu Homebox CARNet ukljuciti Opciju 1GB?
Relevantnost: 56,3%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Mogu li uz tarifu Homebox CARNet ukljuciti Opciju 1GB? Ne mozete. Opcija 1 GB dostupna je za aktivaciju samo korisnicima starijih Homebox tarifnih modela.
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=607#mod_faq2
O Homebox CARNet usluzi
Relevantnost: 53,1%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > O Homebox CARNet usluzi > O Homebox CARNet usluzi
www.carnet.hr/mobile-vipme/o_usluzi_homebox
Homebox CARNet
Relevantnost: 53,1%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Homebox CARNet
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq
Kako mogu ukljuciti / iskljuciti Homebox CARNet?
Relevantnost: 53,1%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Kako mogu ukljuciti / iskljuciti Homebox CARNet? Uslugu je moguce aktivirati u Vip centrima, preko prodajnih mjesta kod ovlastenih Vip partnera ili preko...
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=596#mod_faq2
Mobile / VIPme / Homebox CARNet
Relevantnost: 48,7%
Internet Access > Mobile / VIPme / Homebox CARNet > Mobile / VIPme / Homebox CARNet
www.carnet.hr/en/mobile_vipme_homebox
Mobile / Vipme / Homebox CARNet
Relevantnost: 48,7%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Mobile / Vipme / Homebox CARNet
www.carnet.hr/mobile-vipme
Homebox CARNet
Relevantnost: 48,7%
Homebox CARNet > Homebox CARNet
www.carnet.hr/pristup_internetu/homebox
Mobile / Vipme / Homebox CARNet
Relevantnost: 48,7%
Pristup Internetu > Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Mobile / Vipme / Homebox CARNet
www.carnet.hr/mobile-vipme-redirect
Krovna mapa > korisno > pristup internetu > Homebox CARNet
Relevantnost: 41,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pristup internetu > Homebox CARNet Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=870#mod_docman
Kako postati korisnik
Relevantnost: 36,8%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Kako postati korisnik > Kako postati korisnik Usluga Mobile / Vipme / Homebox CARNet pruza se iskljucivo korisnicima, pojedincima koji imaju elektronicki identitet u sustavu AAI@EduHr na...
www.carnet.hr/mobile-vipme/korisnik
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2017_godinu.pdf
Relevantnost: 36,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2017_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2017. godinuPlan rada za 2017.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2017. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=2033&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2016_godinu.pdf
Relevantnost: 36,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2016_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2016. godinuPlan rada za 2016.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2015. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1811&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2015_godinu.pdf
Relevantnost: 36,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2015_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2015. godinuPlan rada za 2015.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2015. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1689&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2014 godinu
Relevantnost: 36,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2014 godinu Document Plan rada CARNeta za 2014. godinu Plan rada za 2014. Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2013....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1559&dm_det=1#mod_docman
Mogu li koristiti uslugu Vip friends?
Relevantnost: 33,6%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Mogu li koristiti uslugu Vip friends? Usluga Vip friends nije dostupna korisnicima Homebox CARNet usluge.
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=604#mod_faq2
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf
Relevantnost: 33,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2013. godinuPlan rada za 2013.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2013. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1353&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf
Relevantnost: 33,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2013. godinuPlan rada za 2013.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2013. godinu pripremilo je...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1352&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2012.pdf
Relevantnost: 33,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2012.pdf Document Plan rada CARNetaza 2012. godinuPlan rada za 2012.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2012. godinu pripremilo je...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1251&dm_det=1#mod_docman
Upute za korisnike
Relevantnost: 33,6%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Upute za korisnike > Upute za korisnike Upute za uspostavu i konfiguraciju VMC kartice i programske podrske za Mobile CARNet i Vipme CARNet:Upute za konfiguraciju VMC-UMTS kartice Upute za...
www.carnet.hr/mobile-vipme/upute
Koliko iznosi mjesecna naknada?
Relevantnost: 33,6%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Koliko iznosi mjesecna naknada? Iznos mjesecne naknade za koristenje Homebox CARNeta mozete pronaci na internetskim stranicama Vipneta
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=600#mod_faq2
Je li moguce slati SMS poruke?
Relevantnost: 29,2%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Je li moguce slati SMS poruke? Ne.
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=605#mod_faq2
Koje su dostupne Opcije uz ovu tarifu?
Relevantnost: 29,2%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Koje su dostupne Opcije uz ovu tarifu? Za aktivaciju je dostupna Opcija Medunarodni pozivi, a cijenu mjesecne naknade mozete pronaci internetskim...
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=608#mod_faq2
Smiju li me prodajni predstavnici operatora pitati lozinku prilikom ugovaranja usluge?
Relevantnost: 29,2%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Smiju li me prodajni predstavnici operatora pitati lozinku prilikom ugovaranja usluge? Ne smiju! Djelatnici operatora prilikom ugovaranja usluge mogu...
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=698#mod_faq2
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2014.pdf
Relevantnost: 29,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2014.pdf Document Godinje izvjee o radu CARNeta za 2014. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2014. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1702&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2016.pdf
Relevantnost: 29,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2016.pdf Document Godinje izvjee o radu CARNeta za 2016. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2016. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1888&dm_det=1#mod_docman
Kako postati korisnik
Relevantnost: 29,2%
Kako postati korisnik > Kako postati korisnik Usluga Homebox CARNet pruza se iskljucivo CARNetovim korisnicima, pojedincima koji posjeduju elektronicki identitet u sustavu AAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces...
www.carnet.hr/homebox/korisnici
Mogu li racun primiti putem e-maila (e-mail racun)?
Relevantnost: 29,2%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Mogu li racun primiti putem e-maila (e-mail racun)? Mozete (za pitanja o racunima kontaktirajte Vipnetovu sluzbu za korisnike).
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=606#mod_faq2
Na koji nacin se moze pratiti potrosnja?
Relevantnost: 29,2%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Na koji nacin se moze pratiti potrosnja? Pozivom prema Vipovoj Sluzbi za korisnike i preko Moj Vip usluge.
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=603#mod_faq2

Relevantnost: 29,2%
Kronologija > 19@CN > 19@CN - 2010. godinasijecanjzapocela prva faza CARNetovog projekta "ICT Edu"sijecanjCARNet i Grad Opatija potpisali su sporazum o poslovno-tehnickoj suradnjisijecanjpotpisan Sporazum o...
www.carnet.hr/20/kronologija/19
Kontakt
Relevantnost: 29,2%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Konatkt > Kontakt Ukoliko imate pitanja ili problema vezanih uz koristenje Mobile / Vipme / Homebox CARNet usluge, nazovite Vipnetovu Sluzbu za korisnike na 091 7700 (besplatno za pozive iz Vip...
www.carnet.hr/mobile-vipme/kontakt
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 29,2%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori Na ovom dijelu weba saznajte informacije o usluzi Mobile / Vipme / Homebox CARNet kroz najcesca pitanja i odgovore. Odgovore na pitanja o...
www.carnet.hr/mobile-vipme/faq
CARNet usluge po vrstama
Relevantnost: 29,2%
CARNet usluge po vrsti > CARNet usluge po vrstama Pristup Internetu DUO.CARNet/TRIO.CARNet Plus - usluga sirokopojasnog pristupa CARNet mrezi putem telefonskog prikljucka preko Iskon mreze E-otoci - povezivanje podrucnih...
www.carnet.hr/carnet_usluge_po_tipu
Koja je obracunska jedinica pri prijenosu podataka?
Relevantnost: 29,2%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Koja je obracunska jedinica pri prijenosu podataka? Obracunska jedinica prijenosa podataka je 1MB.
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=602#mod_faq2
CARNet usluge po abecedi
Relevantnost: 29,2%
CARNet usluge po abecedi > CARNet usluge po abecedi Abuse sluzba - zaprima i obraduje prijave vezane uz sigurnosne incidente i zloupotrebu CARNetovih resursa Adobe Connect - alat koji omogucuje kolaboraciju putem weba...
www.carnet.hr/carnet_usluge_po_abecedi
Koja je obracunska jedinica trajanja razgovora?
Relevantnost: 29,2%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Homebox CARNet > Koja je obracunska jedinica trajanja razgovora? Obracunska jedinica poziva je 60 sekundi.
www.carnet.hr/mobile/homebox/faq?faq_id=601#mod_faq2
Kako postati korisnik
Relevantnost: 27,3%
Kako postati korisnik > Kako postati korisnik
www.carnet.hr/homebox/korisnici
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 27,3%
Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori
www.carnet.hr/homebox/faq
Administratori
Relevantnost: 27,3%
Administratori > Administratori
www.carnet.hr/homebox/administratori
Kontakti
Relevantnost: 27,3%
Kontakti > Kontakti
www.carnet.hr/homebox/kontakti
Upute za korisnike
Relevantnost: 27,3%
Upute za korisnike > Upute za korisnike
www.carnet.hr/homebox/upute
Kolika je cijena dodatnih MB?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Kolika je cijena dodatnih MB? Cijenu dodatnih MB mozete saznati ovdje.
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=511#mod_faq2
Koliko je MB prometa ukljuceno u mjesecnu naknadu i koliko iznosi mjesecna naknada?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Koliko je MB prometa ukljuceno u mjesecnu naknadu i koliko iznosi mjesecna naknada? U tarifnom modelu Vip mobilni internet 1GB u mjesecnu je naknadu...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=510#mod_faq2
Sto je to MobileCARNet usluga?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Sto je to MobileCARNet usluga? Mobile CARNet je usluga koja se moze ukljuciti na podatkovne tarifne modele Vip mobilni internet S, M, L i XL te omogucava...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=146#mod_faq2
Mobile CARNet i usluga Fastnet
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Mobile CARNet i usluga Fastnet Nazalost, usluga Fastnet ne radi za korisnike Mobile CARNet usluge zbog tehnickih ogranicenja usluge.
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=512#mod_faq2
Naplacuje li mi se prijenos podataka ukoliko se spojim na CARNet stranice?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Naplacuje li mi se prijenos podataka ukoliko se spojim na CARNet stranice? Prijenos podataka naplacuje se iako ste spojeni na CARNet stranice.
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=350#mod_faq2
Gdje saznati pokrivenost EDGE i UMTS signalom?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Gdje saznati pokrivenost EDGE i UMTS signalom? Sve informacije o pokrivanosti UMTS i EDGE signalom mozete pronaci ovdje.
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=305#mod_faq2
Moze li se kupiti Vipme Broadband SIM kartica i koristiti mobilni telefon kao modem?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Moze li se kupiti Vipme Broadband SIM kartica i koristiti mobilni telefon kao modem? Buduci da je potrebno upisati korisnicko ime i lozinku CARNet, kreiranje...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=345#mod_faq2
Koji su uvjeti koristenja promocije MobileCARNet i gdje su dostupni?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Koji su uvjeti koristenja promocije MobileCARNet i gdje su dostupni? Uvjeti koristenja promocije Mobile CARNet su dostupni svim korisnicima na Vipnetovim...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=167#mod_faq2
S kojim se sve prijenosnim racunalima mogu spojiti Vodafone Mobile Connect kartice?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > S kojim se sve prijenosnim racunalima mogu spojiti Vodafone Mobile Connect kartice? Popis podrzanih modela prijenosnih racunala sazajte pozivom na 091 77 00...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=162#mod_faq2
Koja su pravila ponasanja VipmeCARNet korisnika?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Koja su pravila ponasanja VipmeCARNet korisnika? Svi korisnici CARNet mreze duzni su se ponasati u skladu s Odlukom o prihvatljivom koristenju CARNet mreze....
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=469#mod_faq2
Ukoliko ste CARNetov korisnik sto biste trebali imati da mozete koristiti VipmeCARNet uslugu za bezicno mobilno spajanje na CARNet?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Ukoliko ste CARNetov korisnik sto biste trebali imati da mozete koristiti VipmeCARNet uslugu za bezicno mobilno spajanje na CARNet? Da bi se korisnik mogao...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=290#mod_faq2
Koji je SMTP posluzitelj neophodan kako bi se slali mailovi putem MobileCARNet usluge?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Koji je SMTP posluzitelj neophodan kako bi se slali mailovi putem MobileCARNet usluge?  SMTP posluzitelj (neophodan kako bi se slali e-mailovi) za...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=169#mod_faq2
Ne mozete se spojiti iako ste uspjesno instalirali VMC karticu ili EDGE modem-USB?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Ne mozete se spojiti iako ste uspjesno instalirali VMC karticu ili EDGE modem-USB? Osnovni softverski paket VMC kartice nema upisane APNove za MobileCARNet...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=159#mod_faq2
Ne mozete se spojiti iako ste uspjesno instalirali VMC karticu (ili EDGE modem-USB)?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Ne mozete se spojiti iako ste uspjesno instalirali VMC karticu (ili EDGE modem-USB)? Osnovni softverski paket VMC kartice nema upisane APNove za VipmeCARNet...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=299#mod_faq2
Koji APN (Access Point Name – Naziv Pristupnog Ulaza) se koristi za VipmeCARNet uslugu?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Koji APN (Access Point Name – Naziv Pristupnog Ulaza) se koristi za VipmeCARNet uslugu? Za pristup usluzi VipmeCARNet upotrebljava se jedinstveni APN:...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=297#mod_faq2
Po cemu je VipmeCARNet usluga jedinstvena na trzistu?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Po cemu je VipmeCARNet usluga jedinstvena na trzistu? VipmeCARNet je jedina usluga koja omogucava bezicni mobilni pristup CARNetovoj racunalnoj mrezi bez...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=344#mod_faq2
Koji su uvjeti koristenja VipmeCARNet usluge i gdje su dostupni?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Koji su uvjeti koristenja VipmeCARNet usluge i gdje su dostupni? Uvjeti koristenja VipmeCARNet usluge su dostupnii svim korisnicima na Vipnetovim prodajnim...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=289#mod_faq2
Paketni prijenos govora preko IP protokola (VoIP)?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Paketni prijenos govora preko IP protokola (VoIP)? VipmeCARNet korisnicima pruza uslugu mobilnog bezicnog pristupa i prijenosa podataka do CARNetove mreze....
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=288#mod_faq2
Postoji li dodatni nacin provjere prenesenih podataka, s obzirom da sumnjam na tocnost podatak prikazanih na VMC lite sucelju?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Postoji li dodatni nacin provjere prenesenih podataka, s obzirom da sumnjam na tocnost podatak prikazanih na VMC lite sucelju? Svaki korisnik usluge moze su...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=351#mod_faq2
Koristio sam se Mobile Broadband pretplatnickim korisnickim racunom i na CARNet stranicama pregledavao potrosnju, hocu li moci provjeriti potrosnju i broj spajanja na CARNetovim stranicama?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Koristio sam se Mobile Broadband pretplatnickim korisnickim racunom i na CARNet stranicama pregledavao potrosnju, hocu li moci provjeriti potrosnju i broj...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=349#mod_faq2
Koristim se Mobile Broadband pretplatnickim korisnickim racunom i istekla mi je ugovorna obveza. Mogu li migrirati na Vipme Broadband Carnet uslugu?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Koristim se Mobile Broadband pretplatnickim korisnickim racunom i istekla mi je ugovorna obveza. Mogu li migrirati na Vipme Broadband Carnet uslugu? Ne, nije...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=348#mod_faq2
Kako korisnik moze provjeriti status svojeg korisnickg racuna na CARNetu?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Kako korisnik moze provjeriti status svojeg korisnickg racuna na CARNetu? Korisnici provjeru mogu napraviti na internetskim stranicama...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=293#mod_faq2
Mogu li kupiti Vipme Broadband CARNet CD box i po kojoj cijeni?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Mogu li kupiti Vipme Broadband CARNet CD box i po kojoj cijeni? Ne postoji Vipme Broadband CARNet CD Box, vec je potrebno kupiti „obican“ Vipme...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=347#mod_faq2
Mogu li svoji Vipme Broadband SIM karticu staviti u mobitel i pozivati?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Mogu li svoji Vipme Broadband SIM karticu staviti u mobitel i pozivati? Pozivanje na Vipme braoadband SIM kartici nisu moguca.
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=346#mod_faq2
Do kada traje VipmeCARNet ponuda?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Do kada traje VipmeCARNet ponuda? Ova ponuda nema vremenskog ogranicenja i bit ce dostupna svim sadasnjim i buducim clanovima akademske zajednice dokle god...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=287#mod_faq2
S kojim se sve modelima racunala moze spojiti Vodafone Mobile Connect USB modem?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > S kojim se sve modelima racunala moze spojiti Vodafone Mobile Connect USB modem? Vodafone Mobile Connect modem spaja se na USB sucelj te ga je moguce...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=163#mod_faq2
Kome je usluga namijenjena?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Kome je usluga namijenjena? Uslugu mogu iskoristiti svi korisnici CARNeta koji posjeduju elektronicki identitet u CARNet-ovom sustavu AAI@EduHr. To su:...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=286#mod_faq2
S kojim se sve modelima racunala moze spojiti Vodafone Mobile Connect USB modem?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > S kojim se sve modelima racunala moze spojiti Vodafone Mobile Connect USB modem? Vodafone Mobile Connect modem spaja se na USB sucelje te ga je moguce...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=304#mod_faq2
S kojim se sve prijenosnim racunalima mogu spojiti Vodafone Mobile Connect kartice?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > S kojim se sve prijenosnim racunalima mogu spojiti Vodafone Mobile Connect kartice? Popis podrzanih modela prijenosnih racunala mozete saznati pozivom...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=302#mod_faq2
Koga nazvati ukoliko imate problema s VipmeCARNetom (problem oko spajanja, tehnicki problemi, spora veza...)?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Koga nazvati ukoliko imate problema s VipmeCARNetom (problem oko spajanja, tehnicki problemi, spora veza...)? Najbolje je da nazovete korisnicku sluzbu...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=301#mod_faq2
Mogu li Vip mobilni internet tarife koristiti i na govornoj pretplatnickoj liniji?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Mogu li Vip mobilni internet tarife koristiti i na govornoj pretplatnickoj liniji? Ne, Vip mobilni internet tarife ne mozete aktivirati na svojoj govornoj...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=513#mod_faq2
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2015.pdf
Relevantnost: 22,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2015.pdf Document GodinjeizvjeeoraduCARNetaza2015.godinuIzvjee o radu CARNeta za 2015. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih programa, a...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1801&dm_det=1#mod_docman
Konatkt
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Konatkt > Konatkt
www.carnet.hr/mobile-vipme/kontakt
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori
www.carnet.hr/mobile-vipme/faq
Upute za korisnike
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Upute za korisnike > Upute za korisnike
www.carnet.hr/mobile-vipme/upute
Elektronicki identitet
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Elektronicki identitet > Elektronicki identitet
www.carnet.hr/mobile-vipme/elektronicki_identitet
Kako postati korisnik
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Kako postati korisnik > Kako postati korisnik
www.carnet.hr/mobile-vipme/korisnik
O Vipme CARNet usluzi
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > O Vipme CARNet usluzi > O Vipme CARNet usluzi
www.carnet.hr/mobile-vipme/o_usluzi_vipmecarnet
O Mobile CARNet usluzi
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > O Mobile CARNet usluzi > O Mobile CARNet usluzi
www.carnet.hr/mobile-vipme/o_usluzi_mobilecarnet
Mobile CARNet
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Mobile CARNet
www.carnet.hr/mobile/faq
Internet Access
Relevantnost: 22,4%
Internet Access > Internet Access Permanent Connection - service through which CARNet provides its members with constant connection to the CARNet network and to the Internet E-islands - connection of local...
www.carnet.hr/internet_access

Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > O Mobile CARNet usluzi >
www.carnet.hr/mobile-vipme/o_usluzi_mobilecarnet
O Vipme CARNet usluzi
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > O Vipme CARNet usluzi > O Vipme CARNet usluzi Vipme CARNet je prepaid usluga za jednostavan mobilni pristup Internetu, bez potpisivanja ugovora i bez mjesecne naknade s kojom korisnici imaju...
www.carnet.hr/mobile-vipme/o_usluzi_vipmecarnet
O Mobile CARNet usluzi
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > O Mobile CARNet usluzi > O Mobile CARNet usluzi Obzirom na sve vecu potrebu za mobilnoscu korisnika prilikom pristupa CARNet mrezi kao alternativne metode pristupa koje zadovoljavaju navedeni...
www.carnet.hr/mobile-vipme/o_usluzi_mobilecarnet
Elektronicki identitet
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Elektronicki identitet > Elektronicki identitet Ucenici i nastavnici osnovnih ili srednjih skola za sva pitanja vezana uz elektronicki identitet u sustavu AAI@EduHr mogu se obratiti...
www.carnet.hr/mobile-vipme/elektronicki_identitet

Relevantnost: 22,4%
Encyclopedic summary > About CARNetThe Croatian Academic and Research Network - CARNet  (Croatian: Hrvatska akademska i istrazivacka mreza) is the national research and education network of Croatia. It is funded from the...
www.carnet.hr/encyclopedic_summary
Kontakti
Relevantnost: 22,4%
Kontakti > Kontakti Ukoliko imate pitanja ili problema vezanih uz koristenje Homebox CARNet usluge, nazovite Vipnetovu Sluzbu za korisnike na 091 7700 (besplatno za pozive iz Vip mreze) ili posaljite e-mail na adresu...
www.carnet.hr/homebox/kontakti
List of CARNet Services
Relevantnost: 22,4%
Services > List of CARNet Services Abuse Service – receives and processes reports concerning security incidents and abuse of CARNet resources Adobe Connect - web collaboration tool with options such as whiteboard,...
www.carnet.hr/services
CARNetovi modemski ulazi
Relevantnost: 22,4%
CARNetovi modemski ulazi > CARNetovi modemski ulazi Ova usluga vise nije dostupna CARNetovim korisnicima.  Napomena: Od 1. sijecnja 2013. godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestali su s radom. Svi korisnici koji...
www.carnet.hr/carnetovi_modemski_ulazi

Relevantnost: 22,4%
Pristup Internetu > PristupInternetu Najnovije usluge i aktivnosti Homebox CARNet metoda pojedinacnog pristupa CARNet mrezi u kombinaciji s fiksnom linijom  
www.carnet.hr/pristup_internetu
Chronology
Relevantnost: 22,4%
About CARNet > Chronology > Chronology 2016 January - CARNet published new service for creation, publishing and viewing of the digital content - Libar February - New Classroom of the Future opened in the Popovaca...
www.carnet.hr/chronology

Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet >
www.carnet.hr/mobile/faq
Kronologija
Relevantnost: 22,4%
O CARNetu > Kronologija > Kronologija 2016. sijecanj - nova CARNetova usluga za izradu, objavu i pregled digitalnog sadrzaja - Libar veljaca - otvorena nova Ucionica buducnosti u Osnovnoj skoli Popovaca ozujak - CARNet dobio...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/kronologija
31. ozujka 2016. godine prestaje s radom usluga MetroCARNet
Relevantnost: 22,4%
Novosti > Novosti > 31. ozujka 2016. godine prestaje s radom usluga MetroCARNet Obavjestavamo sve korisnike MetroCARNet usluge da ista dana 31. ozujka 2016. godine prestaje s radom. Ovu uslugu sirokopojasnog pristupa...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3876#mod_news
31. ozujka 2016. godine prestaje s radom usluga MetroCARNet
Relevantnost: 22,4%
Novosti > Novosti > 31. ozujka 2016. godine prestaje s radom usluga MetroCARNet Obavjestavamo sve korisnike MetroCARNet usluge da ista dana 31. ozujka 2016. godine prestaje s radom. Ovu uslugu sirokopojasnog pristupa...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3876#mod_news
S pocetkom 2013. godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom
Relevantnost: 22,4%
Novosti > Novosti > S pocetkom 2013. godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom Podsjecamo nase korisnike da ce od 1. sijecnja 2013. godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestati s radom. Svi koji zele nastaviti...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2520#mod_news
S pocetkom iduce godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom
Relevantnost: 22,4%
e-presso > Aktualno > S pocetkom iduce godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom Od 1. sijecnja 2013. godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestat ce s radom. Svi korisnici koji zele nastaviti koristiti pristup...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=2462#mod_news
S pocetkom iduce godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom
Relevantnost: 22,4%
CARNetovi modemski ulazi > S pocetkom iduce godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom Od 1. sijecnja 2013. godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestat ce s radom. Svi korisnici koji zele...
www.carnet.hr/carnetovi_modemski_ulazi?news_id=2422#mod_news
S pocetkom iduce godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom
Relevantnost: 22,4%
Novosti > Novosti > S pocetkom iduce godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom Od 1. sijecnja 2013. godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestat ce s radom. Svi korisnici koji zele nastaviti koristiti...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2399#mod_news
S pocetkom iduce godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom
Relevantnost: 22,4%
CARNetovi modemski ulazi > S pocetkom iduce godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom Od 1. sijecnja 2013. godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestat ce s radom. Svi korisnici koji zele...
www.carnet.hr/carnetovi_modemski_ulazi?news_id=2422#mod_news
S pocetkom iduce godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom
Relevantnost: 22,4%
Novosti > Novosti > S pocetkom iduce godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestaju s radom Od 1. sijecnja 2013. godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestat ce s radom. Svi korisnici koji zele nastaviti koristiti...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2399#mod_news
Smiju li me prodajni predstavnici operatora pitati lozinku prilikom ugovaranja usluge?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Smiju li me prodajni predstavnici operatora pitati lozinku prilikom ugovaranja usluge? Ne smiju! Djelatnici operatora prilikom ugovaranja usluge mogu...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=697#mod_faq2
Kako se moze aktivirati VipmeCARNet usluga?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Kako se moze aktivirati VipmeCARNet usluga? VipmeCARNet uslugu korisnik moze aktivirati ukoliko posjeduje aktivni Vipme Broadband racun (SIM karticu) i neki...
www.carnet.hr/vipme/faq?faq_id=295#mod_faq2
Kako korisnik moze dobiti elektronicki identitet za pristup CARNetu?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Kako korisnik moze dobiti elektronicki identitet za pristup CARNetu? Elektronicki identitet u sustavu AAI@EduHr je virtualni identitet na CARNet mrezi...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=152#mod_faq2
Vipme CARNet
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Vipme CARNet > Vipme CARNet
www.carnet.hr/vipme/faq
Smiju li me prodajni predstavnici operatora pitati lozinku prilikom ugovaranja usluge?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Smiju li me prodajni predstavnici operatora pitati lozinku prilikom ugovaranja usluge? Ne smiju! Djelatnici operatora prilikom ugovaranja usluge mogu...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=696#mod_faq2
Koji su uvjeti koristenja Vipnetovih podatkovnih tarifnih modela i gdje su dostupni?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Koji su uvjeti koristenja Vipnetovih podatkovnih tarifnih modela i gdje su dostupni? Uvjeti koristenja promocije Vipnetovih podatkovnih tarifnih modela su...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=168#mod_faq2
Mogu li uz Vip mobilni Internet tarife aktivirati Nocnu opciju?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Mogu li uz Vip mobilni Internet tarife aktivirati Nocnu opciju? Mozete. Ako aktivirate Nocnu opciju mozete surfati po maksimalnoj brzini svakim danom od...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=695#mod_faq2
Sto u slucaju da korisnik zeli prekinuti pretplatnicki odnos unatoc obveznom trajanju ugovora?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Sto u slucaju da korisnik zeli prekinuti pretplatnicki odnos unatoc obveznom trajanju ugovora? U slucaju raskida Pretplatnickog odnosa prije isteka obveznog...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=157#mod_faq2
Imam li na Vip mobilni internet tarifi odmah po ukljucenju, ukljucen e-racun bez papirnate verzije?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Imam li na Vip mobilni internet tarifi odmah po ukljucenju, ukljucen e-racun bez papirnate verzije? Da, odmah po aktivaciji vase tarife, ukljucen vam je...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=525#mod_faq2
Sto ako korisnik MobileCARNet usluge izgubi pravo koristenja elektronickog identiteta (npr. izgubi studentska prava)?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Sto ako korisnik MobileCARNet usluge izgubi pravo koristenja elektronickog identiteta (npr. izgubi studentska prava)? Korisnik mora posjetiti najblize Vip...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=156#mod_faq2
Koliko traje aktivacija usluge?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Koliko traje aktivacija usluge?  Nakon potpisivanja pretplatnickog ugovora Mobile CARNet promocija aktivna je u uobicajenim rokovima kao i svi ostali...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=154#mod_faq2
Obvezno trajanje ugovora?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Obvezno trajanje ugovora? Mobile CARNet promocija sama po sebi ne nosi obvezno trajanje ugovora. Svaka aktivacija podatkovne tarife nosi obvezno trajanje...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=524#mod_faq2
Kako korisnik dokazuje da ima pravo na promociju (npr. ukoliko je student)?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Kako korisnik dokazuje da ima pravo na promociju (npr. ukoliko je student)? Prilikom potpisivanja pretplatnickog ugovora korisnik ne mora dokazivati da ima...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=155#mod_faq2
Kako korisnik moze provjeriti status svog elektronickog identiteta na CARNetu?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Kako korisnik moze provjeriti status svog elektronickog identiteta na CARNetu? Korisnici provjeru mogu napraviti na web stranicama mobile.carnet.hr ili kod...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=523#mod_faq2
Kolika je brzina pristupa?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Kolika je brzina pristupa? Brzine mobilnog prijenosa podataka u Vip mrezi ovise o korisnickom uredaju i pristupnoj mrezi koja se koristi, a maksimalno...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=521#mod_faq2
Koji APN (Access Point Name – naziv pristupnog ulaza) se koristi za MobileCARNet promociju?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Koji APN (Access Point Name – naziv pristupnog ulaza) se koristi za MobileCARNet promociju? Za pristup usluzi Mobile CARNet, bez obzira koji Vip...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=158#mod_faq2
Kako se moze aktivirati MobileCARNet usluga?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Kako se moze aktivirati MobileCARNet usluga? Promociju (uslugu) je moguce aktivirati u Vip centrima, preko prodajnih mjesta kod ovlastenih Vip partnera ili...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=153#mod_faq2
Ukoliko ste CARNetov korisnik sto trebate imati kako biste mogli koristiti MobileCARNet uslugu za bezicno mobilno spajanje na CARNet?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Ukoliko ste CARNetov korisnik sto trebate imati kako biste mogli koristiti MobileCARNet uslugu za bezicno mobilno spajanje na CARNet? Da bi se korisnik...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=150#mod_faq2
Paketni prijenos govora preko IP protokola (VoIP)?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Paketni prijenos govora preko IP protokola (VoIP)? MobileCARNet korisnicima Vipneta pruza uslugu mobilnog bezicnog pristupa i prijenosa podataka do...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=166#mod_faq2
Gdje se moze pronaci vise informacija o Mobile CARNet usluzi?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Gdje se moze pronaci vise informacija o Mobile CARNet usluzi? Vise informacija o usluzi mozete naci na internetskim stranicma usluge i na stranicama Vipneta.
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=161#mod_faq2
Gdje se moze saznati pokrivenost EDGE i UMTS signalom?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Gdje se moze saznati pokrivenost EDGE i UMTS signalom? Sve informacije o pokrivanosti UMTS i EDGE signalom potrazite ovdje.
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=164#mod_faq2
Koja su pravila ponasanja MobileCARNet korisnika?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Koja su pravila ponasanja MobileCARNet korisnika? Svi korisnici CARNet mreze duzni su se ponasati u skladu s Odlukom o prihvatljivom koristenju CARNet...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=465#mod_faq2
Koliko cu platiti ako potrosim vise od 100 MB dodatnog podatkovnog prometa, nakon sto potrosim iznos MB ukljucen u mjesecnu naknadu?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Koliko cu platiti ako potrosim vise od 100 MB dodatnog podatkovnog prometa, nakon sto potrosim iznos MB ukljucen u mjesecnu naknadu? Ukoliko nakon...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=520#mod_faq2
Hocu li na Vip mobilni internet tarifama dobiti SMS obavijest kad potrosim MB ukljucene u mjesecnu naknadu?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Hocu li na Vip mobilni internet tarifama dobiti SMS obavijest kad potrosim MB ukljucene u mjesecnu naknadu? Da, nakon sto potrosite MB ukljucene u mjesecnu...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=516#mod_faq2
Mogu li uz Vip mobilni internet tarife aktivirati Opciju 1GB i kolika je cijena Opcije?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Mogu li uz Vip mobilni internet tarife aktivirati Opciju 1GB i kolika je cijena Opcije? Da, uz Vip mobilni Internet tarife mozete aktivirati Opciju 1GB....
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=514#mod_faq2
Moze li se MobileCARNet uslugu koristiti u roamingu (izvan Hrvatske)?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Moze li se MobileCARNet uslugu koristiti u roamingu (izvan Hrvatske)?  Da. Za Mobile CARNet uslugu u roamingu vrijede uobicajeni uvjeti za Vip mobilni...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=165#mod_faq2
Do kada traje MobileCARNet ponuda?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Do kada traje MobileCARNet ponuda? Ova ponuda nema vremenskog ogranicenja i bit ce dostupna svim sadasnjim i buducim clanovima akademske zajednice dokle god...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=149#mod_faq2
Koliko cu platiti ako potrosim do 100 MB dodatnog podatkovnog prometa, nakon sto potrosim iznos MB ukljucen u mjesecnu naknadu?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Koliko cu platiti ako potrosim do 100 MB dodatnog podatkovnog prometa, nakon sto potrosim iznos MB ukljucen u mjesecnu naknadu? Ukoliko nakon potrosenog...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=519#mod_faq2
Sto znaci da imam dodatnih 100 MB podatkovnog prometa u svakoj tarifi?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Sto znaci da imam dodatnih 100 MB podatkovnog prometa u svakoj tarifi? Nakon sto potrosite promet koji je ukljucen u mjesecnu u naknadu odabrane tarife...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=518#mod_faq2
Koliko je realan prikaz potrosnje koji sam dobio putem SMS obavijesti?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Koliko je realan prikaz potrosnje koji sam dobio putem SMS obavijesti? SMS je iskljucivo informativnog karaktera te sve detalje o podatkovnim sesijama,...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=517#mod_faq2
Koliko je obvezno ugovorno vezivanje uz Vip mobilni internet tarife?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Koliko je obvezno ugovorno vezivanje uz Vip mobilni internet tarife? Ukoliko kupujete neki od Vodafone Mobile Connect uredaja za pristup Internetu, mozete...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=515#mod_faq2
Kome je usluga namijenjena?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Kome je usluga namijenjena? Pravo koristenja usluge imaju svi korisnici CARNeta koji posjeduju AAI@EduHr elektronicki identitet. To su: studenti i...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=147#mod_faq2
Ukoliko postoji problema s MobileCARNetom (problem oko spajanja, tehnicki problemi, spora veza...) koga treba zvati – Vipnet ili CARNet?
Relevantnost: 22,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Pitanja i odgovori > Mobile CARNet > Ukoliko postoji problema s MobileCARNetom (problem oko spajanja, tehnicki problemi, spora veza...) koga treba zvati – Vipnet ili CARNet? Najbolje je...
www.carnet.hr/mobile/faq?faq_id=160#mod_faq2

podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju