.
CARNetPretraživanje
Upisani pojam: korisnici
Upiši pojam:
Otvori napredno pretraživanje
Pronađeno 500 rezultata
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2015_godinu.pdf
Relevantnost: 100%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2015_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2015. godinuPlan rada za 2015.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2015. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1689&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2014 godinu
Relevantnost: 97,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2014 godinu Document Plan rada CARNeta za 2014. godinu Plan rada za 2014. Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2013....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1559&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2016_godinu.pdf
Relevantnost: 95,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2016_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2016. godinuPlan rada za 2016.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2015. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1811&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf
Relevantnost: 94,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2013. godinuPlan rada za 2013.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2013. godinu pripremilo je...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1352&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf
Relevantnost: 94,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_rada_za_2013_godinu.pdf Document Plan rada CARNetaza 2013. godinuPlan rada za 2013.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2013. godinu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1353&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2012.pdf
Relevantnost: 92,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2012.pdf Document Plan rada CARNetaza 2012. godinuPlan rada za 2012.Plan rada Hrvatske akademske i istrazivake mreze CARNet za 2012. godinu pripremilo je...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1251&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - u cjelini
Relevantnost: 91,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - u cjelini Document CMS za kolePrirunik za korisnikeSadrajPrirunik CARNetov CMS za kole...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1110&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 3. dio: Moduli
Relevantnost: 82,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 3. dio: Moduli Document CMS za kolePrirunik za korisnike3. cjelinaModuliSadrzajove cjeline prirunikaxPrirunik...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1113&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2016.pdf
Relevantnost: 80%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2016.pdf Document Godinje izvjee o radu CARNeta za 2016. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2016. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1888&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2013
Relevantnost: 77,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2013 Document Godinje izvjee o radu CARNeta za 2013. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2013. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih programa, a...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1538&dm_det=1#mod_docman
Korisnici
Relevantnost: 77,4%
Korisnici > Korisnici
www.carnet.hr/korisnici
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 2. dio: Administriranje
Relevantnost: 73,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 2. dio: Administriranje Document CMS za kolePrirunik za korisnike2. cjelinaAdministriranjeSadrajove cjeline...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1112&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2014.pdf
Relevantnost: 73%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2014.pdf Document Godinje izvjee o radu CARNeta za 2014. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2014. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1702&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2006
Relevantnost: 68,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2006 Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2006. GODINUGodinje izvjee o radu CARNeta za 2006. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2006. godinu pripremio je tim...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=876&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2015.pdf
Relevantnost: 67,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2015.pdf Document GodinjeizvjeeoraduCARNetaza2015.godinuIzvjee o radu CARNeta za 2015. godinu pripremio je Ured za administraciju i voenjeposebnih programa, a...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1801&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > prirucnik_za_administratore_wb.pdf
Relevantnost: 66,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > prirucnik_za_administratore_wb.pdf Document...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=214&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2009
Relevantnost: 65,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2009 Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2009. GODINUGodinje izvjee o radu CARNeta za 2009. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2009. godinu pripremio je tim...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=881&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2007
Relevantnost: 65%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2007 Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2007. GODINUGodinje izvjee o radu CARNeta za 2007. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2007. godinu pripremio je tim...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=877&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > GI_2005
Relevantnost: 64,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > GI_2005 Document GODINJE IZVJEE O RADUCARNeta ZA 2005. GODINUGodinje izvjee o radu CARNeta za 2005. godinuIzvjee o radu CARNeta za 2005. godinu pripremio je tim Hrvatske akademske...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=115&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2004
Relevantnost: 63,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI2004 Document GODINJE IZVJEE ORADU CARNeta ZA 2004.GODINUIzvjee o radu CARNeta za 2004. godinuInterni dokumentSadrzaj:1.2.UVOD...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=266&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_Office365.pdf
Relevantnost: 61,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_Office365.pdf Document PrirunikOffice 365Zagreb, 2016.godinaOvo djelo je dano na koritenje pod licencom Creative Commons...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1847&dm_det=1#mod_docman
Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno
Relevantnost: 60,7%
Javna nabava > Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno Ev. broj:...
www.carnet.hr/e-skole/javna_nabava?news_id=3973#mod_news
Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno
Relevantnost: 60,7%
Javna nabava > Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno Ev. broj:...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=3973#mod_news
Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno
Relevantnost: 60,7%
Javna nabava > Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno Ev. broj:...
www.carnet.hr/e-skole/javna_nabava?news_id=3973#mod_news
Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno
Relevantnost: 60,7%
Javna nabava > Usluge izrade informacijskog sustava repozitorija digitalnih obrazovnih sadrzaja u sklopu projekta “e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt) - ponisteno Ev. broj:...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=3973#mod_news
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 4. dio: Editor
Relevantnost: 60,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 4. dio: Editor Document CMS za kolePrirunik za korisnike5. cjelinaEditorSadrzajove cjeline prirunikaPrirunik...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1114&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 5-17 SIPU > DOKUMENTACIJA O NABAVI-ZA-PRETHODNO-SAVJETOVANJE-5-17-SIPU.pdf
Relevantnost: 60,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 5-17 SIPU > DOKUMENTACIJA O NABAVI-ZA-PRETHODNO-SAVJETOVANJE-5-17-SIPU.pdf Document DOKUMENTACIJA O...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1903&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Administratori > Prirucnik za administratore imenika i resursa
Relevantnost: 60,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Administratori > Prirucnik za administratore imenika i resursa Document Administratorsko suelje CadminUpute za koritenjeCARNet Helpdesk | Upute za...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=337&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Upute za Administratore
Relevantnost: 60,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Upute za Administratore Document Administratorsko suelje CadminUpute za koritenjeCARNet Helpdesk | Upute za koritenje Cadmin suelja1SadrzajSadrzaj...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=335&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 1. dio: Uvod
Relevantnost: 59,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 1. dio: Uvod Document CMS za kolePrirunik za korisnike1. cjelinaWebs korisnike straneSadrzajove cjeline...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1111&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > CMS - upute za korisnike
Relevantnost: 58,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > CMS - upute za korisnike   Document ___________________________________________________________________________UPUTE ZA IZRADU I UREIVANJEWEB...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=274&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > PRIRUCNIK_digitalne_kompetencije.pdf
Relevantnost: 56,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > PRIRUCNIK_digitalne_kompetencije.pdf Document Prirunik za koritenjeOkvira za digitalnu kompetenciju korisnika u koli:uitelja/nastavnika i strunih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1875&dm_det=1#mod_docman
Korisnici i partneri
Relevantnost: 56%
Videokonferencije > Korisnici i partneri > Korisnici i partneri Primarni korisnici sustava sobnih videokonferencija su:ustanove - skole, akademske institucije i ostale strucne udruge spojene na CARNet mrezuudruge - znanstvene i...
www.carnet.hr/videokonferencije/korisnici
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 7. dio: Organizacija rada
Relevantnost: 56%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 7. dio: Organizacija rada Document CMS za kolePrirunik za korisnike7. cjelinaOrganizacija radaSadrzajove cjeline...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1117&dm_det=1#mod_docman
Token uredaji za 130 skola u sklopu projekta "e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)"
Relevantnost: 55,9%
Javna nabava > Token uredaji za 130 skola u sklopu projekta "e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)" Ev. broj: 31-16-MV-OPBroj objave: 2016/S 002-0022118 Rok za dostavu ponuda:...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4165#mod_news
Token uredaji za 130 skola u sklopu projekta "e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)"
Relevantnost: 55,9%
Javna nabava > Token uredaji za 130 skola u sklopu projekta "e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)" Ev. broj: 31-16-MV-OPBroj objave: 2016/S 002-0022118 Rok za dostavu ponuda:...
www.carnet.hr/o_carnetu/javna_nabava?news_id=4165#mod_news
Token uredaji za 130 skola u sklopu projekta "e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)"
Relevantnost: 55,9%
Javna nabava > Token uredaji za 130 skola u sklopu projekta "e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)" Ev. broj: 31-16-MV-OPBroj objave: 2016/S 002-0022118 Rok za dostavu ponuda:...
www.carnet.hr/e-skole/javna_nabava?news_id=4165#mod_news
Token uredaji za 130 skola u sklopu projekta "e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)"
Relevantnost: 55,9%
Javna nabava > Token uredaji za 130 skola u sklopu projekta "e-Skole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih skola (pilot projekt)" Ev. broj: 31-16-MV-OPBroj objave: 2016/S 002-0022118 Rok za dostavu ponuda:...
www.carnet.hr/e-skole/javna_nabava?news_id=4165#mod_news
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > smart-x > AHyCo-SmartX-prirucnik_za_korisnike.pdf
Relevantnost: 55,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > smart-x > AHyCo-SmartX-prirucnik_za_korisnike.pdf Document FERAHyCo SmartXPrirunik za korisnike v.1.1AHyCo TeamSadrzaj1.Uvod...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=546&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 6. dio: Pisanje
Relevantnost: 54,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 6. dio: Pisanje Document CMS za kolePrirunik za korisnike6. cjelinaO pisanjuSadrzajove cjeline prirunikaPrirunik...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1116&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 5. dio: Priprema slika
Relevantnost: 54,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Prirucnik o CMS-u > Prirucnik o CMS-u - 5. dio: Priprema slika Document CMS za kolePrirunik za korisnike5. cjelinaPriprema slikaSadrzajove cjeline...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1115&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_e-Ucitelj.pdf
Relevantnost: 54,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_e-Ucitelj.pdf Document PrirunikE-uitelj suvremenanastava uz pomotehnologije Ovo djelo je dano na koritenje pod licencom Creative...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1848&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > CN_Plan2001.pdf
Relevantnost: 53,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > CN_Plan2001.pdf Document PLAN RADA2000. 2001.CN_Plan2001 (2).docVerzija: 1.0 / Datum: 10.1.2001.str. 1 od 19Hrvatska akademska i istraivaka mrea - CARNetPlan rada...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=260&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > CN_Plan2000.pdf
Relevantnost: 53,1%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > CN_Plan2000.pdf Document Ja zivim u kruzima koji se ire, i njima sve vie obuhvatiti zudim.Ja mozda i neu dostii zadnji, konani krug, no ja se trudim.R.M.RilkePLAN...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=259&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 13-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 13-17.pdf
Relevantnost: 52,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 13-17 > Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 13-17.pdf...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1926&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan 2002_2003
Relevantnost: 52,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan 2002_2003 Document PLAN RADA2002. 2003.Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNetPlan rada 2002-2003UVODNE...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=114&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > CARNet prospekt
Relevantnost: 51,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > CARNet prospekt Document http://www.carnet.hr1234_o carnetuHrvatska akademska i istrazivaka mreza - CARNet je ustanova osnovanas ciljem osiguravanja najnaprednije...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1340&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Upute za edukatore modul 5 > ICT Edu Edmodo - prirucnik
Relevantnost: 50,9%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Upute za edukatore modul 5 > ICT Edu Edmodo - prirucnik Document ICT Edu modul 5Suradnikouenje iEdmodoSadrzaj1. Suvremeni pristupi u obrazovanju...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1604&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD Pravilnik 2010
Relevantnost: 50,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > besplatne > HRTLD Pravilnik 2010 Document Na temelju lanka 79. stavka 2. Zakona o elektronikim komunikacijama ("Narodne novine" br.73/08), na prijedlog...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=623&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > pravilnik > HRTLD Pravilnik 2010
Relevantnost: 50,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > pravilnik > HRTLD Pravilnik 2010 Document Na temelju lanka 79. stavka 2. Zakona o elektronikim komunikacijama ("Narodne novine" br.73/08), na prijedlog Upravnog...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=621&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD Pravilnik 2010
Relevantnost: 50,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > domene > obrasci > from > HRTLD Pravilnik 2010 Document Na temelju lanka 79. stavka 2. Zakona o elektronikim komunikacijama ("Narodne novine" br.73/08), na prijedlog...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=627&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI_2008_final.pdf
Relevantnost: 49,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > GI_2008_final.pdf Document O RADU CARNetaZA 2008. GODINU1CARNet u sastavu:Petra Premerl,,G.kojiDo 31. prosinca 2008Zagrebu2UVOD...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=504&dm_det=1#mod_docman
Korisnici i partneri
Relevantnost: 48,5%
Videokonferencije > Korisnici i partneri > Korisnici i partneri
www.carnet.hr/videokonferencije/korisnici
Plan rada 2000. - 2001. - korisnici
Relevantnost: 48,5%
Organizacija > Dokumenti > Elementi Strategije > Plan rada 2000. - 2001. > Plan rada 2000. - 2001. - korisnici > Plan rada 2000. - 2001. - korisnici
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/dokumenti/plan_rada_2000_2001/plan_rada_2000_2001_korisnici
2. Tko su korisnici Abuse sluzbe?
Relevantnost: 48,5%
Abuse sluzba > Pitanja i odgovori > 2. Tko su korisnici Abuse sluzbe? Korisnici CARNet Abuse sluze su sve osobe koje prijavljuju incident ili povredu prihvatljivog ponasanja na mrezi koje je pocinio korisnik CARNetove...
www.carnet.hr/abuse/faq?faq_id=424#mod_faq2
Krovna mapa > korisno > edukacija > online baze > Prirucnik za Online baze
Relevantnost: 48,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > online baze > Prirucnik za Online baze Document ONLINE BAZE PODATAKAPrirunik za pretrazivanjeNajvaznije svjetske baze podataka dostupne hrvatskoj akademskoj i istrazivakoj...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=272&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > korisnici > ucenici > CARNetove usluge za ucenike osnovnih skola
Relevantnost: 47,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > korisnici > ucenici > CARNetove usluge za ucenike osnovnih skola Document Ima li pitanja o CARNetovoj mrezi?Javi se Helpdesk ekipi Helpdesk, odnosno Sluzba za pomo korisnicima odgovara na...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1241&dm_det=1#mod_docman
Nagradni natjecaj Iskon Interneta za DUO.CARNet uslugu
Relevantnost: 46,9%
Novosti > Novosti > Nagradni natjecaj Iskon Interneta za DUO.CARNet uslugu Svim korisnicima DUO.CARNet usluge Iskon osigurava dodatne bodove za sudjelovanje u nagradnom natjecaju Zapali s ekipom u London koji je upravo u...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=722#mod_news
Nagradni natjecaj Iskon Interneta za DUO.CARNet uslugu
Relevantnost: 46,9%
Novosti > Novosti > Nagradni natjecaj Iskon Interneta za DUO.CARNet uslugu Svim korisnicima DUO.CARNet usluge Iskon osigurava dodatne bodove za sudjelovanje u nagradnom natjecaju Zapali s ekipom u London koji je upravo u...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=722#mod_news
Nagradni natjecaj Iskon Interneta za DUO.CARNet uslugu
Relevantnost: 46,9%
Novosti > Novosti > Nagradni natjecaj Iskon Interneta za DUO.CARNet uslugu Svim korisnicima DUO.CARNet usluge Iskon osigurava dodatne bodove za sudjelovanje u nagradnom natjecaju Zapali s ekipom u London koji je upravo u...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=722#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > medunarodna suradnja > ICT Curricula > Prirucnik o implementaciji IKT kurikula.pdf
Relevantnost: 46,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > medunarodna suradnja > ICT Curricula > Prirucnik o implementaciji IKT kurikula.pdf Document Elementi kvalikacija, programa i kurikuluma u dijelu raunalne kompetencijeu...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1690&dm_det=1#mod_docman
Upute za objavu i preuzimanje tecajeva
Relevantnost: 46,3%
Moodle/Loomen > Riznica digitalnih nastavnih materijala > Upute za objavu i preuzimanje tecajeva > Upute za objavu i preuzimanje tecajeva Objava tecajeva na RizniciUkoliko zeli, svaki nastavnik svoj tecaj moze podijeliti sa...
www.carnet.hr/riznica/upute_za_objavu_i_preuzimanje_tecajeva
Novi CARNetov sustav za online ucenje - Loomen
Relevantnost: 45,8%
e-presso > E-ucenje > Novi CARNetov sustav za online ucenje - Loomen Prateci tehnoloske promjene, a s ciljem unapredenja usluge, CARNet svojim korisnicima uz postojeci sustav za online ucenje Moodle 1.9, od pocetka studenog...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=2550#mod_news
Novi CARNetov sustav za online ucenje - Loomen
Relevantnost: 45,8%
Novosti > Novosti > Novi CARNetov sustav za online ucenje - Loomen Prateci tehnoloske promjene, a s ciljem unapredenja usluge, CARNet svojim korisnicima uz postojeci sustav za online ucenje Moodle 1.9, od pocetka studenog nudi...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2501#mod_news
Novi CARNetov sustav za online ucenje - Loomen
Relevantnost: 45,8%
Moodle/Loomen > Vijesti > Novi CARNetov sustav za online ucenje - Loomen Prateci tehnoloske promjene, a s ciljem unapredenja usluge, CARNet svojim korisnicima uz postojeci sustav za online ucenje Moodle 1.9, od pocetka studenog...
www.carnet.hr/loomen/vijesti?news_id=2501#mod_news
Novi CARNetov sustav za online ucenje - Loomen
Relevantnost: 45,8%
Moodle/Loomen > Vijesti > Novi CARNetov sustav za online ucenje - Loomen Prateci tehnoloske promjene, a s ciljem unapredenja usluge, CARNet svojim korisnicima uz postojeci sustav za online ucenje Moodle 1.9, od pocetka studenog...
www.carnet.hr/loomen/vijesti?news_id=2501#mod_news
Novi CARNetov sustav za online ucenje - Loomen
Relevantnost: 45,8%
e-presso > E-ucenje > Novi CARNetov sustav za online ucenje - Loomen Prateci tehnoloske promjene, a s ciljem unapredenja usluge, CARNet svojim korisnicima uz postojeci sustav za online ucenje Moodle 1.9, od pocetka studenog...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=2550#mod_news
Novi CARNetov sustav za online ucenje - Loomen
Relevantnost: 45,8%
Novosti > Novosti > Novi CARNetov sustav za online ucenje - Loomen Prateci tehnoloske promjene, a s ciljem unapredenja usluge, CARNet svojim korisnicima uz postojeci sustav za online ucenje Moodle 1.9, od pocetka studenog nudi...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2501#mod_news
Mobile / VIPme / Homebox CARNet
Relevantnost: 45,8%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > Mobile / VIPme / Homebox CARNet U skladu s trendovima i sve vecom potrebom za mobilnoscu korisnika CARNet je u suradnji s Vipnetom omogucio korisnicima nove metode pojedinacnog pristupa CARNet...
www.carnet.hr/mobile-vipme
Krovna mapa > korisno > novosti > Brosure > Opasnosti_facebooka.pdf
Relevantnost: 44,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > novosti > Brosure > Opasnosti_facebooka.pdf Document OpasnostiFacebookaOPASNOSTI FACEBOOKAOPASNOSTI FACEBOOKAOpasnostiOpasnosti, odnosno sigurnosne prijetnje kojima je suoen korisnik na...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1360&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > 124 24_10_2014 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije.htm
Relevantnost: 44,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > 124 24_10_2014 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije.htm Document 124 24.10.2014 Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije HRVATSKI SABOR2364Na...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1738&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_tableti_hibridi.pdf
Relevantnost: 44,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_tableti_hibridi.pdf Document Osnove koritenja tablet i hibridnih raunalaPrirunik za odgojno-obrazovne djelatnikeZagreb, veljaa...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1810&dm_det=1#mod_docman
Drustveno oznacavanje
Relevantnost: 44,6%
Drustveno oznacavanje > Drustveno oznacavanje Autor: Vlatka Zahirovic UvodSve cesce pretrazujemo Internet u potrazi za podacima. Pri nekom istrazivanju podaci su rasprseni na vise web stranica. Adrese web stranica koje nam se...
www.carnet.hr/ela/alumni/izdvajamo/oznacavanje
Odjel za podrsku korisnicima
Relevantnost: 44,4%
Organizacija > Odjel za podrsku korisnicima > Odjel za podrsku korisnicima Odjel za podrsku korisnicima osigurava informiranje o CARNetovim uslugama, nacinima i uvjetima njihovog koristenja te pruza pomoc u slucaju eventualnih...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/organizacija/ozpk
Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > WEBrosura - vodic kroz dobar skolski web
Relevantnost: 44,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > internetske usluge > CMS za skole > Upute > WEBrosura - vodic kroz dobar skolski web Document Dragi uenici i nastavnici,Pred vama je broura u kojoj se nalaze savjeti uz pomo kojih mozete...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=886&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > edukacija > portal za skole > WEBrosura
Relevantnost: 44,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > portal za skole > WEBrosura Document Dragi uenici i nastavnici,Pred vama je broura u kojoj se nalaze savjeti uz pomo kojih mozete izraditi dobar,kvalitetan i zanimljiv kolski web...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1096&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > plan_2004.pdf
Relevantnost: 44,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > plan_2004.pdf Document PLAN RADA CARNetaZA 2004. GODINUHRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREA - CARNetPLAN RADA ZA 2004. GODINUProgram rada CARNeta i financijski plan...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=262&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Skole 2.0 > Korisnicki vodic - Samsung School
Relevantnost: 43,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Skole 2.0 > Korisnicki vodic - Samsung School Document Korisniki vodiSamsung SchoolSamsung School nastavnicima i uenicima omoguuje razmjenu razliitogsadrzaja putem tablet-ureaja....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1382&dm_det=1#mod_docman
Pravila
Relevantnost: 43,8%
E-learning akademija > Alumni > Pravila ELA alumna > Pravila Clanstvo u ELA Alumni sustavuClanom Alumnija E-learning akademije automatski postaje svaki polaznik E-learning akademije koji je uspjesno zavrsio neki od programa....
www.carnet.hr/ela/alumni/pravila
O O2CARNet usluzi
Relevantnost: 43,8%
O2CARNet > O O2CARNet usluzi > O O2CARNet usluzi O2CARNet je usluga pojedinacnog pristupa CARNet mrezi koja je razvijena u suradnji tvrtke Optima i CARNeta. Ova usluga je realizirana pomocu ADSL tehnologije i omogucava...
www.carnet.hr/o2carnet/usluga
Krovna mapa > korisno > pristup internetu > VipmeCARNet > VipmeCARNet upute
Relevantnost: 42,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pristup internetu > VipmeCARNet > VipmeCARNet upute Document Vipme CARNetUpute za korisnikeSadrzaj uputato je Vipme CARNet?4Vipme CARNet tarifa i opcije5Tko ima pravo na Vipme CARNet...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=268&dm_det=1#mod_docman
CARNetove interne usluge i AAI@EduHr
Relevantnost: 42,7%
CARNetove interne usluge i AAI@EduHr > CARNetove interne usluge i AAI@EduHr CARNet ima niz internih usluga koje koriste funkcionalnost AAI@EduHr:CARNetov interni ticketing sustav (RT) - pristup je omogucen samo AAI@EduHr...
www.carnet.hr/interne_usluge_aaieduhr

Relevantnost: 42,7%
XCARNet > XCARNet / 3DCARNetKao jedna od novih tehnologija  pristupa Internetu pojavila se i metoda sirokopojasnog pristupa putem infrastrukture mreze kabelske televizije.Koristeci ovu tehnologiju, CARNet je u suradnji s...
www.carnet.hr/xcarnet
CARNet i Iskon ponudili zajednicki paket usluga
Relevantnost: 42,2%
Novosti > Novosti > CARNet i Iskon ponudili zajednicki paket usluga CARNet i Iskon potpisali su ugovor o medusobnoj suradnji na temelju kojeg djelatnici, suradnici, studenti i ucenici CARNetovih ustanova clanica u Hrvatskoj od...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=580#mod_news
Statut CARNeta
Relevantnost: 42,2%
Organizacija > Dokumenti > Statut > Statut CARNeta Na temelju Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i Uredbe o Hrvatskoj akademskoj i istrazivackoj mrezi – CARNet (NN 23/15) (u daljnjem tekstu: Uredba),...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/dokumenti/statut
Prava korisnika iz osnovnih i srednjih skola s javnog posluzitelja
Relevantnost: 42,2%
Novosti > Novosti > Prava korisnika iz osnovnih i srednjih skola s javnog posluzitelja Dovrsetkom sustava Hosting usluge za srednje i osnovne skole stekli su se preduvjeti za prebacivanje prava korisnika iz sustava osnovnog i...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=480#mod_news
Krovna mapa > korisno > korisnici > ustanove clanice
Relevantnost: 41,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > korisnici > ustanove clanice Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=38#mod_docman
Krovna mapa > korisno > korisnici > nastavnici
Relevantnost: 41,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > korisnici > nastavnici Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=33#mod_docman
Mogu li korisnici na trzistu nuditi na prodaju svoje registrirane domene, davati ih u zakup ili na koristenje trecim osobama uz ili bez naplate ili na drugi nacin raspolagati "svojom" domenom?
Relevantnost: 41,7%
Pitanja i odgovori > Mogu li korisnici na trzistu nuditi na prodaju svoje registrirane domene, davati ih u zakup ili na koristenje trecim osobama uz ili bez naplate ili na drugi nacin raspolagati "svojom" domenom? Ne. Pravo na...
www.carnet.hr/dns/pitanja_i_odgovori?faq_id=587#mod_faq2
Krovna mapa > korisno > korisnici > fakulteti i instituti
Relevantnost: 41,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > korisnici > fakulteti i instituti Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=34#mod_docman
Kako se mogu grupno unositi korisnici u sustav HUSO i koji su problemi oko grupnog unosa?
Relevantnost: 41,7%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Pitanja i odgovori > Administratorsko sucelje za sustav HUSO > Kako se mogu grupno unositi korisnici u sustav HUSO i koji su problemi oko grupnog unosa? Na Portalu za skole s desne...
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/pitanja_i_odgovori/admin_HUSO?faq_id=41#mod_faq2
Krovna mapa > korisno > korisnici > znanstvenici
Relevantnost: 41,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > korisnici > znanstvenici Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=37#mod_docman
Krovna mapa > korisno > korisnici > profesori
Relevantnost: 41,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > korisnici > profesori Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=36#mod_docman
Krovna mapa > korisno > korisnici > ucenici
Relevantnost: 41,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > korisnici > ucenici Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=32#mod_docman
Krovna mapa > korisno > korisnici > studenti
Relevantnost: 41,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > korisnici > studenti Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=35#mod_docman
Krovna mapa > korisno > korisnici
Relevantnost: 41,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > korisnici Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=27#mod_docman
Kako unutar HUSO sustava korisnici mogu promijeniti lozinku elektronickog identiteta?
Relevantnost: 41,7%
Hosting usluga za srednje i osnovne skole > Pitanja i odgovori > Administratorsko sucelje za sustav HUSO > Kako unutar HUSO sustava korisnici mogu promijeniti lozinku elektronickog identiteta? Lozinka se moze promijeniti na...
www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/pitanja_i_odgovori/admin_HUSO?faq_id=51#mod_faq2
Krovna mapa > korisno > korisnici > skole
Relevantnost: 41,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > korisnici > skole Folder
www.carnet.hr/dokumenti?dm_show_folder=31#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan-rada-CARNeta-2007.PDF
Relevantnost: 41,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan-rada-CARNeta-2007.PDF Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREACROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORKPLAN RADA CARNETAza 2007....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=363&dm_det=1#mod_docman
XCARNet / 3DCARNet
Relevantnost: 41,2%
XCARNet / 3DCARNet > XCARNet / 3DCARNet   Kao jedna od novih tehnologija pristupa Internetu pojavila se i metoda sirokopojasnog pristupa putem infrastrukture mreze kabelske televizije.Koristeci ovu tehnologiju, CARNet je u...
www.carnet.hr/xcarnet_3dcarnet
Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > Sigurnost na Internetu
Relevantnost: 41,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > Sigurnost na Internetu Document /srv/var/upload/javniweb/docman/840/1/Sigurnost na Internetu.ppt**********************SadrzajUvodDostupne usluge na Internetutetni...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=840&dm_det=1#mod_docman
SUPERCARNet 1D/2D/3D
Relevantnost: 41,2%
SUPERCARNet 1D/2D/3D > SUPERCARNet 1D/2D/3D Kao jedna od novih tehnologija pristupa Internetu pojavila se i metoda sirokopojasnog pristupa putem infrastrukture mreze kabelske televizije.Koristeci ovu tehnologiju, CARNet je u...
www.carnet.hr/supercarnet
eduKnjizara
Relevantnost: 41,2%
eduKnjizara > eduKnjizara Ova usluga vise nije dostupna CARNetovim korisnicima.  eduKnjizara je usluga koja CARNetovim korisnicima omogucuje kupovinu i pruzimanje obrazovnih knjiga i drugih obrazovnih sadrzaja u digitalnom...
www.carnet.hr/eduknjizara
Vipme CARNet - povoljniji prepaid mobilni Internet za sve korisnike CARNeta
Relevantnost: 41,2%
Novosti > Novosti > Vipme CARNet - povoljniji prepaid mobilni Internet za sve korisnike CARNeta Svi CARNetovi korisnici od 11. prosinca mogu koristiti Vipme CARNet, prepaid uslugu za jednostavan mobilni pristup Internetu u bilo...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=761#mod_news
CARNet razvio online tecaj o CARNetovom CMS-u
Relevantnost: 41,2%
e-presso > E-ucenje > CARNet razvio online tecaj o CARNetovom CMS-u U zelji za osiguranjem dodatne edukacije postojecih, kao i inicijalne edukacije buducih korisnika iz sustava skola o ucinkovitom koristenju...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=1348#mod_news
Tecaj o CMS-u
Relevantnost: 41,2%
CMS za skole > Tecaj o CMS-u > Tecaj o CMS-u U zelji za osiguranjem dodatne edukacije postojecih, kao i inicijalne edukacije buducih korisnika iz sustava skola o ucinkovitom koristenju CARNetovog CMS-a, razvili smo...
www.carnet.hr/cms/tecaj
CARNet razvio online tecaj o CARNetovom CMS-u
Relevantnost: 41,2%
e-presso > E-ucenje > CARNet razvio online tecaj o CARNetovom CMS-u U zelji za osiguranjem dodatne edukacije postojecih, kao i inicijalne edukacije buducih korisnika iz sustava skola o ucinkovitom koristenju...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=1348#mod_news
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Upute za edukatore modul 4 > MOOVLY prirucnik
Relevantnost: 41,2%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Upute za edukatore modul 4 > MOOVLY prirucnik Document ICT Edu - modul 4Moovly izradaanimiranog videa1Sadrzaj1. Uvod video u nastavi. 32....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1614&dm_det=1#mod_docman
Tele2CARNet
Relevantnost: 41,2%
Tele2CARNet > Tele2CARNet U skladu s trendovima i sve vecom potrebom za mobilnoscu korisnika, CARNet je u suradnji s Tele2 omogucio korisnicima novu uslugu pojedinacnog pristupa CARNet mrezi - mobilan pristup mreznim resursima...
www.carnet.hr/tele2carnet
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > Sluzba za podrsku korisnicima > letci za korisnike > CARNetove usluge za nastavno osoblje
Relevantnost: 40,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > Sluzba za podrsku korisnicima > letci za korisnike > CARNetove usluge za nastavno osoblje Document profesori final:A5 7.11.2008 15:32 Page 1POTOVANI!Dobivanjem AAI@EduHr...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=218&dm_det=1#mod_docman
Meduza - nova usluga za distribuciju visemedijskih sadrzaja
Relevantnost: 39,4%
e-presso > Aktualno > Meduza - nova usluga za distribuciju visemedijskih sadrzaja CARNet je na svojoj 17. CARNetovoj korisnickoj konferenciji CUC 2015 objavio i odmah pustio u rad novu uslugu - Meduzu. CARNet Meduza je usluga...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=3828#mod_news
Meduza - nova usluga za distribuciju visemedijskih sadrzaja
Relevantnost: 39,4%
Novosti > Novosti > Meduza - nova usluga za distribuciju visemedijskih sadrzaja CARNet je na svojoj 17. CARNetovoj korisnickoj konferenciji CUC 2015 objavio i odmah pustio u rad novu uslugu - Meduzu. CARNet Meduza je usluga za...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3806#mod_news
HT-u produljen rok za koristenje «tel.hr» i «hinet.hr» domena
Relevantnost: 39,4%
Novosti > Novosti > HT-u produljen rok za koristenje «tel.hr» i «hinet.hr» domena CARNet, zaduzen za upravljanje domenskim prostorom Republike Hrvatske, tj. vrsnom "hr" domenom, produljio je do...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=169#mod_news
O nama
Relevantnost: 39,4%
O CARNetu > O nama > O nama Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet nastala je 1991. godine kao projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. U ozujku 1995. godine Vlada Republike Hrvatske donosi...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama
Meduza - nova usluga za distribuciju visemedijskih sadrzaja
Relevantnost: 39,4%
e-presso > Aktualno > Meduza - nova usluga za distribuciju visemedijskih sadrzaja CARNet je na svojoj 17. CARNetovoj korisnickoj konferenciji CUC 2015 objavio i odmah pustio u rad novu uslugu - Meduzu. CARNet Meduza je usluga...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=3828#mod_news
CARNet usluge po abecedi
Relevantnost: 39,4%
CARNet usluge po abecedi > CARNet usluge po abecedi Abuse sluzba - zaprima i obraduje prijave vezane uz sigurnosne incidente i zloupotrebu CARNetovih resursa Adobe Connect - alat koji omogucuje kolaboraciju putem weba...
www.carnet.hr/carnet_usluge_po_abecedi
Unaprijedena ponuda CARNet paketa u Iskonovoj ponudi
Relevantnost: 39%
Novosti > Novosti > Unaprijedena ponuda CARNet paketa u Iskonovoj ponudi Iskon u svojoj ponudi nudi CARNet pakete kojima je unaprijedena postojeca ponuda. S novom ponudom svi Iskonovi paketi od sada ce sadrzavati iskljucivo...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1685#mod_news
Unaprijedena ponuda CARNet paketa u Iskonovoj ponudi
Relevantnost: 39%
e-presso > Aktualno > Unaprijedena ponuda CARNet paketa u Iskonovoj ponudi Iskon u svojoj ponudi nudi CARNet pakete kojima je unaprijedena postojeca ponuda. S novom ponudom svi Iskonovi paketi od sada ce sadrzavati iskljucivo...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1727#mod_news
Predavanje o primjeni inovativnih mobilnih tehnologija u ucenju
Relevantnost: 39%
e-presso > Preporucujemo > Predavanje o primjeni inovativnih mobilnih tehnologija u ucenju Dana 11. srpnja 2013. godine na zagrebackom FER-u gostovao je prof. Hiroaki Ogata, izvanredni profesor na Zavodu za informacijske...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=2849#mod_news
Dokumenti za administratore imenika
Relevantnost: 39%
e-presso > Aktualno > Dokumenti za administratore imenika Pocetak skolske godine jedno je od zahtjevnijih razdoblja za sve administratore imenika. Kako bi i ove godine pokusali olaksati njihov povratak u administratorske klupe,...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=2351#mod_news
DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus
Relevantnost: 39%
DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus > DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus DUO/TRIO.CARNet Plus je usluga sirokopojasnog pristup Internetu koja se temelji na tehnologiji pristupa CARNet mrezi putem ADSL tehnologije.Osnovnim paketom usluge...
www.carnet.hr/duocarnet
O2CARNet
Relevantnost: 39%
O2CARNet > O2CARNet Usluga O2CARNet je sirokopojasni pristup Internetu koji se temelji na tehnologiji pristupa CARNet mrezi putem ADSL tehnologije.Osnovnim paketom usluge O2CARNet dobiva se pristup Internetu (ADSL2+) brzinom...
www.carnet.hr/o2carnet
Igre u Moodle-u
Relevantnost: 39%
Igre u Moodle-u > Igre u Moodle-u Kome je tecaj namijenjen?Tecaj za samostalno ucenje Igre u Moodle-u namijenjen je nastavnom osoblju osnovnih i srednjih skola kao i visokoskolskih ustanova clanica CARNeta, koji online tecajeve...
www.carnet.hr/moodle/igre_u_moodleu
Brze do korisnickog racuna na javnom posluzitelju
Relevantnost: 39%
Novosti > Novosti > Brze do korisnickog racuna na javnom posluzitelju CARNet je u suradnji s dugogodisnjim partnerom Sveucilisnim racunskim centrom znacajno unaprijedio jednu od svojih najstarijih usluga kojom osigurava pristup...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=257#mod_news
Libar - nova CARNetova usluga za izradu, objavu i pregled digitalnog sadrzaja
Relevantnost: 39%
e-presso > Aktualno > Libar - nova CARNetova usluga za izradu, objavu i pregled digitalnog sadrzaja Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet objavila je novu online uslugu za izradu, objavu i koristenje digitalnog...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=3868#mod_news
Libar - nova CARNetova usluga za izradu, objavu i pregled digitalnog sadrzaja
Relevantnost: 39%
Novosti > Novosti > Libar - nova CARNetova usluga za izradu, objavu i pregled digitalnog sadrzaja Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet objavila je novu online uslugu za izradu, objavu i koristenje digitalnog...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3855#mod_news
Dokumenti za administratore imenika
Relevantnost: 39%
Novosti > Novosti > Dokumenti za administratore imenika Pocetak skolske godine jedno je od zahtjevnijih razdoblja za sve administratore imenika. Kako bi i ove godine pokusali olaksati njihov povratak u...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1769#mod_news

Relevantnost: 39%
IRC > Pravila ponasanja > Sluzbeni IRC posluzitelj CARNeta je irc.carnet.hr, koji je ujedno i posluzitelj u globalnoj IRC mrezi Undernet. Ova su pravila obvezujuca za korisnike CARNetovog IRC posluziteljaObaveze korisnikaSvi...
www.carnet.hr/irc/pravila
Unaprijedena ponuda CARNet paketa u Iskonovoj ponudi
Relevantnost: 39%
Novosti > Novosti > Unaprijedena ponuda CARNet paketa u Iskonovoj ponudi Iskon u svojoj ponudi nudi CARNet pakete kojima je unaprijedena postojeca ponuda. S novom ponudom svi Iskonovi paketi od sada ce sadrzavati iskljucivo...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1685#mod_news
Unaprijedena ponuda CARNet paketa u Iskonovoj ponudi
Relevantnost: 39%
DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus > Unaprijedena ponuda CARNet paketa u Iskonovoj ponudi Iskon u svojoj ponudi nudi CARNet pakete kojima je unaprijedena postojeca ponuda. S novom ponudom svi Iskonovi paketi od sada ce sadrzavati...
www.carnet.hr/duocarnet?news_id=1689#mod_news
Unaprijedena ponuda CARNet paketa u Iskonovoj ponudi
Relevantnost: 39%
e-presso > Aktualno > Unaprijedena ponuda CARNet paketa u Iskonovoj ponudi Iskon u svojoj ponudi nudi CARNet pakete kojima je unaprijedena postojeca ponuda. S novom ponudom svi Iskonovi paketi od sada ce sadrzavati iskljucivo...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1727#mod_news
Libar - nova CARNetova usluga za izradu, objavu i pregled digitalnog sadrzaja
Relevantnost: 39%
Novosti > Novosti > Libar - nova CARNetova usluga za izradu, objavu i pregled digitalnog sadrzaja Hrvatska akademska i istrazivacka mreza – CARNet objavila je novu online uslugu za izradu, objavu i koristenje digitalnog...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3855#mod_news
Predavanje o primjeni inovativnih mobilnih tehnologija u ucenju
Relevantnost: 39%
e-presso > Preporucujemo > Predavanje o primjeni inovativnih mobilnih tehnologija u ucenju Dana 11. srpnja 2013. godine na zagrebackom FER-u gostovao je prof. Hiroaki Ogata, izvanredni profesor na Zavodu za informacijske...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=2849#mod_news
Dokumenti za administratore imenika
Relevantnost: 39%
Novosti > Novosti > Dokumenti za administratore imenika Pocetak skolske godine jedno je od zahtjevnijih razdoblja za sve administratore imenika. Kako bi i ove godine pokusali olaksati njihov povratak u...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1769#mod_news
Unaprijedena ponuda CARNet paketa u Iskonovoj ponudi
Relevantnost: 39%
DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus > Unaprijedena ponuda CARNet paketa u Iskonovoj ponudi Iskon u svojoj ponudi nudi CARNet pakete kojima je unaprijedena postojeca ponuda. S novom ponudom svi Iskonovi paketi od sada ce sadrzavati...
www.carnet.hr/duocarnet?news_id=1689#mod_news
e-Laboratorij - digitalni alati i sadrzaji na dohvat ruke
Relevantnost: 38,3%
e-presso > Preporucujemo > e-Laboratorij - digitalni alati i sadrzaji na dohvat ruke CARNetov portal e-Laboratorij nastao je s ciljem da pomogne nastavnicima i ostalim korisnicima, koji koriste ili bi zeljeli koristiti...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=4259#mod_news
Krovna mapa > korisno > pristup internetu > Stick2CARNet > Stick2CARNet.pdf
Relevantnost: 38,3%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pristup internetu > Stick2CARNet > Stick2CARNet.pdf Document Uvjeti koritenja Stick2CARNet ponude zaCARNet korisnike Mobile Interneta1.Aktivacijom Stick2CARNet ponude za CARNet korisnike...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=384&dm_det=1#mod_docman
CARNet usluge po vrstama
Relevantnost: 38,3%
CARNet usluge po vrsti > CARNet usluge po vrstama Pristup Internetu DUO.CARNet/TRIO.CARNet Plus - usluga sirokopojasnog pristupa CARNet mrezi putem telefonskog prikljucka preko Iskon mreze E-otoci - povezivanje podrucnih...
www.carnet.hr/carnet_usluge_po_tipu
3. Sto je kanal? Sto je operator? Sto je bot? Sto je chanop?
Relevantnost: 38,3%
IRC > Pitanja i odgovori > 3. Sto je kanal? Sto je operator? Sto je bot? Sto je chanop? Kanali na IRC-u su obicno mjesta na kojima se odjednom nalazi vise IRC korisnika. Za njih je karakteristicno da se poruke poslane na kanal...
www.carnet.hr/irc/faq?faq_id=366#mod_faq2
Otezan pristup CARNet mrezi individualnim korisnicima
Relevantnost: 38,1%
Novosti > Novosti > Otezan pristup CARNet mrezi individualnim korisnicima Posljednjih dana javljaju se problemi prilikom spajanja individualnih korisnika na MetroCARNet i XCARNet uslugu na sirem podrucju grada Zagreba. Problemi...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=612#mod_news
Nova inacica Moodle-a na CARNetovom sustavu za odrzavanje nastave na daljinu
Relevantnost: 36,8%
e-presso > Preporucujemo > Nova inacica Moodle-a na CARNetovom sustavu za odrzavanje nastave na daljinu Uoci pocetka nove skolske i akademske godine 2013./2014. – 19. kolovoza 2013. godine, najavljena je nadogradnja...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=2802#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan za 2011. godinu
Relevantnost: 36,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan za 2011. godinu Document Plan rada CARNetaza 2011. godinuPlan rada za 2011.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=885&dm_det=1#mod_docman
Nova inacica Moodle-a na CARNetovom sustavu za odrzavanje nastave na daljinu
Relevantnost: 36,8%
Moodle/Loomen > Vijesti > Nova inacica Moodle-a na CARNetovom sustavu za odrzavanje nastave na daljinu Uoci pocetka nove skolske i akademske godine 2013./2014. – 19. kolovoza 2013. godine, najavljena je nadogradnja...
www.carnet.hr/loomen/vijesti?news_id=2815#mod_news
Nova inacica Moodle-a na CARNetovom sustavu za odrzavanje nastave na daljinu
Relevantnost: 36,8%
Novosti > Novosti > Nova inacica Moodle-a na CARNetovom sustavu za odrzavanje nastave na daljinu Uoci pocetka nove skolske i akademske godine 2013./2014. – 19. kolovoza 2013. godine, najavljena je nadogradnja CARNetovog...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2815#mod_news
Krovna mapa > korisno > pristup internetu > XCARNet/3DCARNet > Uvjeti_koristenja_XCARNet.pdf
Relevantnost: 36,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pristup internetu > XCARNet/3DCARNet > Uvjeti_koristenja_XCARNet.pdf Document Uvjeti koritenja usluge XCARNetUsluga XCARNet namijenjena je korisnicima Hrvatske akademske i istrazivake mreze...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=142&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > pristup internetu > XCARNet/3DCARNet > Uvjeti_koristenja_3DCARNet.pdf
Relevantnost: 36,8%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pristup internetu > XCARNet/3DCARNet > Uvjeti_koristenja_3DCARNet.pdf Document Uvjeti koritenja usluge 3DCARNetUsluga 3DCARNet namijenjena je korisnicima Hrvatske akademske i istrazivake...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=141&dm_det=1#mod_docman
Nova inacica Moodle-a na CARNetovom sustavu za odrzavanje nastave na daljinu
Relevantnost: 36,8%
e-presso > Preporucujemo > Nova inacica Moodle-a na CARNetovom sustavu za odrzavanje nastave na daljinu Uoci pocetka nove skolske i akademske godine 2013./2014. – 19. kolovoza 2013. godine, najavljena je nadogradnja...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=2802#mod_news
Nova inacica Moodle-a na CARNetovom sustavu za odrzavanje nastave na daljinu
Relevantnost: 36,8%
Moodle/Loomen > Vijesti > Nova inacica Moodle-a na CARNetovom sustavu za odrzavanje nastave na daljinu Uoci pocetka nove skolske i akademske godine 2013./2014. – 19. kolovoza 2013. godine, najavljena je nadogradnja...
www.carnet.hr/loomen/vijesti?news_id=2815#mod_news
Nova inacica Moodle-a na CARNetovom sustavu za odrzavanje nastave na daljinu
Relevantnost: 36,8%
Novosti > Novosti > Nova inacica Moodle-a na CARNetovom sustavu za odrzavanje nastave na daljinu Uoci pocetka nove skolske i akademske godine 2013./2014. – 19. kolovoza 2013. godine, najavljena je nadogradnja CARNetovog...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2815#mod_news
Rjecnik pojmova iz podrucja e-obrazovanja
Relevantnost: 36,8%
Terminologija > Rjecnik pojmova iz podrucja e-obrazovanja I ovoga puta nastavljamo s objavljivanjem strucnih termina s kojima se korisnici CARNetovih usluga cesto susrecu. Nudimo vam objasnjenja nekoliko strucnih pojmova...
www.carnet.hr/e-presso/terminologija?news_id=2740#mod_news
Moodle u CARNetu
Relevantnost: 36,8%
O usluzi > Moodle u CARNetu Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment - prilagodljivo objektno-orijentirano dinamicko okruzenje za ucenje) je programski alat za izradu elektronickih obrazovnih sadrzaja te...
www.carnet.hr/moodle/o_usluzi
Rjecnik pojmova iz podrucja e-obrazovanja
Relevantnost: 36,8%
Terminologija > Rjecnik pojmova iz podrucja e-obrazovanja I ovoga puta nastavljamo s objavljivanjem strucnih termina s kojima se korisnici CARNetovih usluga cesto susrecu. Nudimo vam objasnjenja nekoliko strucnih pojmova...
www.carnet.hr/e-presso/terminologija?news_id=2740#mod_news
Rjecnik pojmova iz podrucja e-obrazovanja
Relevantnost: 36,8%
Terminologija > Rjecnik pojmova iz podrucja e-obrazovanja I ovoga puta nastavljamo s objavljivanjem strucnih termina s kojima se korisnici CARNetovih usluga cesto susrecu. Nudimo vam objasnjenja nekoliko strucnih pojmova...
www.carnet.hr/e-presso/terminologija?news_id=2740#mod_news
Stranice projekta ICT Edu postale dostupne korisnicima
Relevantnost: 36,6%
Novosti > Novosti > Stranice projekta ICT Edu postale dostupne korisnicima Od ponedjeljka, 15. ozujka 2010. godine, stranice projekta ICT Edu postale su dostupne svim korisnicima. Kako bi sudionici projekta ICT Edu (ucitelji,...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1119#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2010_UV_v1.1_web.pdf
Relevantnost: 36,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan_za_2010_UV_v1.1_web.pdf Document Plan rada CARNeta i financijski planza 2010. godinuPlan rada i financijski plan za 2010.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=612&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2009. godinu
Relevantnost: 36,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan rada za 2009. godinu Document Plan rada CARNetaza 2009. godinuAutori:Verzija:Datum:Izvrno povjerenstvo CARNetav1.0_web2009-03-10Plan rada za 2009.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=397&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 10-17 > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje 10-17.pdf
Relevantnost: 36,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 10-17 > Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje 10-17.pdf Document Hrvatska akademska i...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1910&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 10-17 > Prilog 1_Izvadak iz kurikuluma po oblicima izvodenja 10-17.pdf
Relevantnost: 35,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > javna nadmetanja > Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima > 10-17 > Prilog 1_Izvadak iz kurikuluma po oblicima izvodenja 10-17.pdf Document Naziv...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1912&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CDA0001.pdf
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CDA0001.pdf Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREA - CARNetCDA0001ODLUKA O NAINU DISTRIBUCIJE I ARHIVIRANJAOSNOVNIH SLUBENIH DOKUMENATA VEZANIH UZ RADHRVATSKE AKADEMSKE I...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=116&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira Document Prijedlog kriterija ipreporuka za izradukvalitetnih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1817&dm_det=1#mod_docman
Provjera i promjena e-mail adrese korisnika besplatnih .hr domena
Relevantnost: 34,7%
Domene > Provjera i promjena e-mail adrese korisnika besplatnih .hr domena Stupanjem na snagu Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom od 8. travnja 2010., potrebno je uskladiti...
www.carnet.hr/dns?news_id=1667#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > plan2006.pdf
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > plan2006.pdf Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREACROATIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORKPLAN RADA CARNETA I FINANCIJSKI PLANza 2006....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=264&dm_det=1#mod_docman
Edukacija i podrska nastavnicima
Relevantnost: 34,7%
Rezultati > Edukacija i podrska nastavnicima > Edukacija i podrska nastavnicima Zbog izuzetno vazne uloge danasnjih nastavnika u razvoju buducih digitalno kompetentnih i istrazivacki usmjerenih ucenika koji su pripremljeni za...
www.carnet.hr/e-skole/digitalno_zrela_skola/edukacija_i_podrska
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CDA dokumenti > CDA0043
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CDA dokumenti > CDA0043 Document HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAIVAKA MREA CARNetCDA 0043SERVIS VIRTUALNIH POSLUITELJA ZA USTANOVE LANICE (VPU)Klasa: 140-200/07-01/01Kategorija:...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=196&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > e-lektire > Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > e-lektire > Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira Document Prijedlog kriterija ipreporuka za izradukvalitetnih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1820&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > e-lektire > Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira_v3.pdf
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > e-lektire > Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira_v3.pdf Document Prijedlog kriterija ipreporuka za izradukvalitetnih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1826&dm_det=1#mod_docman
Nadogradnja CARNetovog sustava za online ucenje Moodle
Relevantnost: 34,7%
Novosti > Novosti > Nadogradnja CARNetovog sustava za online ucenje Moodle Danas 19. kolovoza 2013. godine nadograduje se CARNetov sustav za online ucenje Moodle 1.9 na novu, 2.5 verziju te ce zbog toga sustav Moodle...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2831#mod_news
Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > e-lektire > Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira_v4.pdf
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > e-lektire > Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira_v4.pdf Document Prijedlog kriterija ipreporuka za izradukvalitetnih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1832&dm_det=1#mod_docman
Novi obrazac za registraciju i administraciju besplatnih domena
Relevantnost: 34,7%
Domene > Novi obrazac za registraciju i administraciju besplatnih domena Obavjestavamo korisnike da je od dana 19. studenog 2010. u upotrebi nova verzija obrasca za registraciju i administraciju besplatnih sekundarnih domena....
www.carnet.hr/dns?news_id=1362#mod_news
Pitanja i odgovori
Relevantnost: 34,7%
eduKnjizara > Pitanja i odgovori > Pitanja i odgovori Ova usluga vise nije dostupna CARNetovim korisnicima. P: Kako se prijaviti u sustav? O: Na svaku e-knjizaru moguce se prijaviti pomocu valjanog AAI@EduHr korisnickog racuna...
www.carnet.hr/eduknjizara/pitanja_i_odgovori
CARNetovi modemski ulazi
Relevantnost: 34,7%
CARNetovi modemski ulazi > CARNetovi modemski ulazi Ova usluga vise nije dostupna CARNetovim korisnicima.  Napomena: Od 1. sijecnja 2013. godine CARNetovi modemski ulazi (CMU) prestali su s radom. Svi korisnici koji...
www.carnet.hr/carnetovi_modemski_ulazi
Opisi radionica
Relevantnost: 34,7%
CARNetova dogadanja > Nastup CARNeta na sajmu Info 2012 > Opisi radionica > Opisi radionica   =  radionica je namijenjena nastavnicima  =  radionica je namijenjena ucenicima  = radionica je namijenjena...
www.carnet.hr/info2012/opisi_radionica
Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > Sigurnost na Internetu.pdf
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > Zamjena formata > Sigurnost na Internetu.pdf Document Sigurnost naInternetuSadrzajUvodDostupne usluge na Internetutetni programiSigurno komuniciranje na InternetuSavjeti za uenike, roditelje...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=973&dm_det=1#mod_docman
Otvoren tecaj o izradi e-knjiga u EPUB formatu
Relevantnost: 34,7%
e-presso > Izdvajamo > Otvoren tecaj o izradi e-knjiga u EPUB formatu Krajem prosle godine CARNet je razvio novi tecaj namijenjen korisnicima koji zele izradivati vlastite e-knjige te svima koji zele saznati vise o e-knjgama,...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=3000#mod_news
Nadogradnja CARNetovog sustava za online ucenje Moodle
Relevantnost: 34,7%
Novosti > Novosti > Nadogradnja CARNetovog sustava za online ucenje Moodle Danas 19. kolovoza 2013. godine nadograduje se CARNetov sustav za online ucenje Moodle 1.9 na novu, 2.5 verziju te ce zbog toga sustav Moodle...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2831#mod_news
Nova brosura o opasnostima Facebooka
Relevantnost: 34,7%
Novosti > Novosti > Nova brosura o opasnostima Facebooka U subotu 27. travnja kao prilog Vecernjem listu distribuirat ce se CARNetova brosura pod nazivom Opasnosti Facebooka. Rijec je o brosuri namijenjenoj novijim korisnicima...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2710#mod_news
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Edukativni sadrzaji - PDF > Sigurnost na Internetu
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Edukativni sadrzaji - PDF > Sigurnost na Internetu Document Sigurnost naInternetuSadrzajUvodDostupne usluge na Internetutetni programiSigurno...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=842&dm_det=1#mod_docman
Nova brosura o opasnostima Facebooka
Relevantnost: 34,7%
Novosti > Novosti > Nova brosura o opasnostima Facebooka U subotu 27. travnja kao prilog Vecernjem listu distribuirat ce se CARNetova brosura pod nazivom Opasnosti Facebooka. Rijec je o brosuri namijenjenoj novijim korisnicima...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2710#mod_news
Novosti
Relevantnost: 34,7%
DUO redirect > Novosti Usluga DUO.CARNet je sirokopojasni pristup Internetu  koji se temelji na tehnologiji pristupa CARNet mrezi putem ADSL tehnologije.Osnovnim paketom usluge DUO.CARNet dobiva se pristup Internetu...
www.carnet.hr/duo_carnet
Revizija domena
Relevantnost: 34,7%
Promjena e-maila i OIB-a korisnika > Revizija domena Stupanjem na snagu Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom 8. travnja 2010. potrebno je uskladiti registar .hr domena s odredbama...
www.carnet.hr/dns/administracija/revizija
Nova brosura o opasnostima Facebooka
Relevantnost: 34,7%
Novosti > Novosti > Nova brosura o opasnostima Facebooka U subotu 27. travnja kao prilog Vecernjem listu distribuirat ce se CARNetova brosura pod nazivom Opasnosti Facebooka. Rijec je o brosuri namijenjenoj novijim korisnicima...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2710#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan-rada-CARNeta-2008-1.pdf
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CN dokumenti > Plan-rada-CARNeta-2008-1.pdf Document Plan rada CARNetaza 2008. godinuAutori:Verzija:Datum:Izvrno povjerenstvo CARNetav1.02008-05-19Plan rada za 2008.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=501&dm_det=1#mod_docman

Relevantnost: 34,7%
IRC > Obavijesti > Slijedi niz obavijesti administratora, kronoloski sortiranih. 01.11. 2009. CARNet je, zbog nedostatka interesa i konstantnog pada broja korisnika IRC servisa koji pristupaju posluzitelju iz CARNet mreze,...
www.carnet.hr/irc/obavijesti
Dan racunalne sigurnosti
Relevantnost: 34,7%
e-presso > Aktualno > Dan racunalne sigurnosti Internetska zajednica 30. studenog obiljezava Dan racunalne sigurnosti (Computer Security Day). Obiljezavanje Dana racunalne sigurnosti zapocelo je daleke 1988.g. kako bi se...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=726#mod_news
Provjera i promjena e-mail adrese korisnika besplatnih .hr domena
Relevantnost: 34,7%
e-presso > Aktualno > Provjera i promjena e-mail adrese korisnika besplatnih .hr domena Stupanjem na snagu Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom od 8. travnja 2010., potrebno je...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1669#mod_news
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan-rada-CARNeta-2008.PDF
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Plan-rada-CARNeta-2008.PDF Document Plan rada CARNetaza 2008. godinuAutori:Verzija:Datum:Izvrno povjerenstvo CARNetav1.02008-05-19Plan rada za 2008.Sadrzaj1...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=362&dm_det=1#mod_docman

Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > IRC dokumentacija Postojeca IRC dokumentacija je vrlo opsezna i velika. Mi u ovom pregledu donosimo izabrane dokumente koji su (nazalost?) svi na engleskom jeziku kao "osnovnom jeziku...
www.carnet.hr/irc/docs
Provjera i promjena e-mail adrese korisnika besplatnih .hr domena
Relevantnost: 34,7%
e-presso > Aktualno > Provjera i promjena e-mail adrese korisnika besplatnih .hr domena Stupanjem na snagu Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom od 8. travnja 2010., potrebno je...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=1669#mod_news
Provjera i promjena e-mail adrese korisnika besplatnih .hr domena
Relevantnost: 34,7%
Novosti > Novosti > Provjera i promjena e-mail adrese korisnika besplatnih .hr domena Stupanjem na snagu Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom od 8. travnja 2010., potrebno je...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1666#mod_news
Provjera i promjena e-mail adrese korisnika besplatnih .hr domena
Relevantnost: 34,7%
Domene > Provjera i promjena e-mail adrese korisnika besplatnih .hr domena Stupanjem na snagu Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom od 8. travnja 2010., potrebno je uskladiti...
www.carnet.hr/dns?news_id=1667#mod_news
Provjera i promjena e-mail adrese korisnika besplatnih .hr domena
Relevantnost: 34,7%
Novosti > Novosti > Provjera i promjena e-mail adrese korisnika besplatnih .hr domena Stupanjem na snagu Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vrsnom nacionalnom internetskom domenom od 8. travnja 2010., potrebno je...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1666#mod_news
Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > e-lektire > Prijedlog preporuka i kriterija za izradu kvalitetnih e-lektira
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > e-lektire > Prijedlog preporuka i kriterija za izradu kvalitetnih e-lektira Document Prijedlog kriterija ipreporuka za izradukvalitetnih...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1816&dm_det=1#mod_docman
Riznica digitalnih nastavnih materijala
Relevantnost: 34,7%
Moodle/Loomen > Riznica digitalnih nastavnih materijala > Riznica digitalnih nastavnih materijala Riznica digitalnih nastavnih materijala mjesto je razmjene digitalnih nastavnih sadrzaja u sklopu hrvatske obrazovne zajednice....
www.carnet.hr/loomen/riznica
Novi obrazac za registraciju i administraciju besplatnih domena
Relevantnost: 34,7%
Domene > Novi obrazac za registraciju i administraciju besplatnih domena Obavjestavamo korisnike da je od dana 19. studenog 2010. u upotrebi nova verzija obrasca za registraciju i administraciju besplatnih sekundarnih domena....
www.carnet.hr/dns?news_id=1362#mod_news
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Upute za WEB aplikaciju ePlanNabave.pdf
Relevantnost: 34,7%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > clanstvo u CARNet mrezi > Upute za WEB aplikaciju ePlanNabave.pdf Document SUSTAV ZA PLANIRANJE, PROVEDBU IPRAENJE PROCESA JAVNE NABAVEU KOLAMAKorisnike uputeDokument IT...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=285&dm_det=1#mod_docman
OPREZ - Sirenje zlonamjernog koda putem drustvenih mreza
Relevantnost: 34,7%
e-presso > Sigurnost > OPREZ - Sirenje zlonamjernog koda putem drustvenih mreza Zlonamjerni korisnici otisli su korak dalje u sirenju zlonamjernih kodova. Sada ransomware "Locky" sire putem drustvenih mreza Facebook i...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=4209#mod_news
3. Kako omoguciti pristup i/ili uredivanje sadrzaja drugim korisnicima?
Relevantnost: 34,3%
Libar > Pitanja i odgovori > 3. Kako omoguciti pristup i/ili uredivanje sadrzaja drugim korisnicima? Svi korisnici se trebaju inicijalno prijaviti na Libar sa svojim AAI@EduHr korisnickim podacima. Nakon toga postaju dostupni...
www.carnet.hr/libar/pitanja_i_odgovori?faq_id=768#mod_faq2
Kronologija
Relevantnost: 34,2%
O CARNetu > Kronologija > Kronologija 2016. sijecanj - nova CARNetova usluga za izradu, objavu i pregled digitalnog sadrzaja - Libar veljaca - otvorena nova Ucionica buducnosti u Osnovnoj skoli Popovaca ozujak - CARNet dobio...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/kronologija
Odjel za racunalnu sigurnost
Relevantnost: 33,4%
Odjel za racunalnu sigurnost > Odjel za racunalnu sigurnost Odjel za racunalnu sigurnost ima za cilj osigurati servise, usluge i korisnike CARNet mreze od racunalno-sigurnosnih prijetnji, sprjecavati mogucnost iskoristavanja...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/organizacija/ozrs
O VipmeCARNet usluzi
Relevantnost: 33,4%
O VipmeCARNet usluzi > O VipmeCARNet usluzi VipmeCARNet je prepaid usluga za jednostavan mobilni pristup Internetu, bez potpisivanja ugovora i bez mjesecne naknade s kojom korisnici imaju potpunu kontrolu troskova jer racun...
www.carnet.hr/vipme/usluga
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > letci za korisnike > CARNetove usluge za nastavno osoblje
Relevantnost: 33,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > letci za korisnike > CARNetove usluge za nastavno osoblje Document profesori final:A5 7.11.2008 15:32 Page 1POTOVANI!Dobivanjem AAI@EduHr elektronikog identiteta1 stekli ste...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=255&dm_det=1#mod_docman
O Vipme CARNet usluzi
Relevantnost: 33,4%
Mobile / Vipme / Homebox CARNet > O Vipme CARNet usluzi > O Vipme CARNet usluzi Vipme CARNet je prepaid usluga za jednostavan mobilni pristup Internetu, bez potpisivanja ugovora i bez mjesecne naknade s kojom korisnici imaju...
www.carnet.hr/mobile-vipme/o_usluzi_vipmecarnet
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_o_mrezi.pdf
Relevantnost: 33,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > Prirucnik_o_mrezi.pdf Document Upravljanje mreznom opremom isustavom za upravljanje i nadzor mrezePrirunik za e-kole tehniareZagreb,...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1808&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira
Relevantnost: 33,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira Document Prijedlog...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1812&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > e-lektire > Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih eLektira
Relevantnost: 33,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > IKT u ucenju i poucavanju > e-lektire > Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih eLektira Document Prijedlog kriterija i preporuka zaizradu kvalitetnih eLektiraZagreb,...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1815&dm_det=1#mod_docman
Okvir za digitalnu kompetenciju korisnika u skolama
Relevantnost: 33,4%
Rezultati > Edukacija i podrska nastavnicima > Okvir za digitalnu kompetenciju > Okvir za digitalnu kompetenciju korisnika u skolama Predstavljamo dokument koji definira skupove kompetencija potrebnih za obavljanje odredenih...
www.carnet.hr/e-skole/digitalno_zrela_skola/edukacija_i_podrska/okvir_za_digitalnu_kompetenciju
Odjel za Nacionalni CERT
Relevantnost: 33,4%
Organizacija > Odjel za Nacionalni CERT > Odjel za Nacionalni CERT Nacionalni CERT osnovan je u skladu sa Zakonom o informacijskoj sigurnosti Republike Hrvatske i prema tom zakonu njegova zadaca je ocuvanje informacijske...
www.carnet.hr/o_carnetu/o_nama/organizacija/oznc
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CARNet_program_rada_2003
Relevantnost: 33,4%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > CARNet_program_rada_2003 Document PROGRAM RADA CARNETAZA 2003. GODINUDokument temeljen nadvogodinjem planu rada za 2002. i 2003. godinui planovima po servisima za 2003....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=109&dm_det=1#mod_docman
Prijava racunalnih incidenata Nacionalnom CERT-u
Relevantnost: 33,4%
Racunalni incidenti > Prijava racunalnih incidenata Nacionalnom CERT-u Nacionalni CERTNacionalni CERT osnovan je u skladu sa Zakonom o informacijskoj sigurnosti RH s misijom prevencije i zastite sigurnosti javnih informacijskih...
www.carnet.hr/posredovanje_u_rjesavanju_racunalnih_incidenata
Prelazak s WebCT-a na Moodle
Relevantnost: 32,6%
WebCT > Prelazak s WebCT-a na Moodle Ova usluga vise nije dostupna CARNetovim korisnicima.  CARNet je nakon visegodisnje uporabe komercijalnog programa za udaljeno ucenje - WebCT - svojim korisnicima odlucio na koristenje...
www.carnet.hr/WebCT
Gasenje WebCT usluge i prelazak na Moodle
Relevantnost: 32,6%
Novosti > Gasenje WebCT usluge i prelazak na Moodle CARNet je nakon visegodisnje uporabe komercijalnog programa za udaljeno ucenje - WebCT - svojim korisnicima odlucio na koristenje ponuditi drugi, nekomercijalni sustav za...
www.carnet.hr/onlinetecajevi/vijesti?news_id=32#mod_news
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Radni materijali > Portal edu.hr
Relevantnost: 32,6%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Radni materijali > Portal edu.hr Document /srv/var/upload/javniweb/docman/1232/1/Portal_edu.hr.ppt25. listopada 2002.25. listopada 2002.25....
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1232&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Radni materijali > Portal Edu.hr - samo slajdovi koji se koriste za prezentaciju
Relevantnost: 31,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > edukacija > obrazovanje nastavnika > ICT Edu > Radni materijali > Portal Edu.hr - samo slajdovi koji se koriste za prezentaciju Document...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1233&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > OKVIR_digitalne_kompetencije.pdf
Relevantnost: 31,5%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > e-Skole > edukacija i podrska nastavnicima > OKVIR_digitalne_kompetencije.pdf Document Okvir za digitalnu kompetenciju korisnika ukoli: uitelja/nastavnika i strunih suradnika,ravnatelja i...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1878&dm_det=1#mod_docman
Povecanje broja modemskih ulaza
Relevantnost: 31,5%
Novosti > Novosti > Povecanje broja modemskih ulaza Korisnicima CARNetovog sustava modemskih ulaza (CMU) najavljujemo da ce u skorom razdoblju doci do povecanja kapaciteta ulaza za cijelu Hrvatsku. Korisnicima CARNetovog...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=66#mod_news
XCARNet - nova usluga za pristup Internetu
Relevantnost: 31,5%
Novosti > Novosti > XCARNet - nova usluga za pristup Internetu CARNet i DCM zajedno omogucili povoljniji sirokopojasni "flat rate" pristup CARNet mrezi i Internetu za profesore i studente. S danasnjim danom, 19....
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=486#mod_news
Prelazak s WebCT-a na Moodle
Relevantnost: 31,5%
Novosti > Novosti > Prelazak s WebCT-a na Moodle CARNet je nakon visegodisnje uporabe komercijalnog programa za udaljeno ucenje - WebCT - svojim korisnicima odlucio na koristenje ponuditi drugi, nekomercijalni sustav za...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=692#mod_news
Prelazak s WebCT-a na Moodle
Relevantnost: 31,5%
WebCT > Prelazak s WebCT-a na Moodle CARNet je nakon visegodisnje uporabe komercijalnog programa za udaljeno ucenje - WebCT - svojim korisnicima odlucio na koristenje ponuditi drugi, nekomercijalni sustav za upravljanje...
www.carnet.hr/WebCT?news_id=695#mod_news
Pojmovnik strucnih termina
Relevantnost: 31,5%
Terminologija > Pojmovnik strucnih termina Kako bismo korisnicima nasih usluga pojasnili strucne termine s kojima se cesto susrecu, u CARNetovom newsletteru pokrenuli smo novu rubriku pod nazivom Terminologija. Za pocetak...
www.carnet.hr/e-presso/terminologija?news_id=1065#mod_news
Multimedija EDUkativna na ZAhtjev
Relevantnost: 31,5%
CARNet Meduza > Multimedija EDUkativna na ZAhtjev CARNet Meduza je usluga za distribuciju visemedijskih sadrzaja namijenjenih obrazovnim i akademskim ustanovama te pojedinacnim korisnicima ustanova clanica CARNeta.Kvalitetno...
www.carnet.hr/multimedija/meduza
IKT u ucenju i poucavanju
Relevantnost: 31,5%
Rezultati > IKT u ucenju i poucavanju > IKT u ucenju i poucavanju Jedna u nizu planiranih aktivnosti za ostvarenje svrhe projekta je i sustavno uvodenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u proces ucenja i poucavanja i...
www.carnet.hr/e-skole/digitalno_zrela_skola/IKT
Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava
Relevantnost: 31,5%
Moodle/Loomen > Vijesti > Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava U CARNetu se protekle godine intezivno radilo na unaprjedenju sustava i pruzanju podrske korisnicima, te njihovoj edukaciji. Godinu je obiljezilo...
www.carnet.hr/loomen/vijesti?news_id=2674#mod_news
Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava
Relevantnost: 31,5%
Novosti > Novosti > Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava U CARNetu se protekle godine intezivno radilo na unaprjedenju sustava i pruzanju podrske korisnicima, te njihovoj edukaciji. Godinu je obiljezilo pokretanje...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2674#mod_news
Povecanje broja modemskih ulaza
Relevantnost: 31,5%
Novosti > Novosti > Povecanje broja modemskih ulaza Korisnicima CARNetovog sustava modemskih ulaza (CMU) najavljujemo da ce u skorom razdoblju doci do povecanja kapaciteta ulaza za cijelu Hrvatsku. Korisnicima CARNetovog...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=66#mod_news
Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava
Relevantnost: 31,5%
e-presso > Preporucujemo > Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava Protekle godine se intezivno radilo na unaprjedenju sustava i pruzanju podrske korisnicima, te njihovoj edukaciji. Godinu je obiljezilo pokretanje...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=2673#mod_news
Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava
Relevantnost: 31,5%
Moodle/Loomen > Vijesti > Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava U CARNetu se protekle godine intezivno radilo na unaprjedenju sustava i pruzanju podrske korisnicima, te njihovoj edukaciji. Godinu je obiljezilo...
www.carnet.hr/loomen/vijesti?news_id=2674#mod_news
Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava
Relevantnost: 31,5%
e-presso > Preporucujemo > Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava Protekle godine se intezivno radilo na unaprjedenju sustava i pruzanju podrske korisnicima, te njihovoj edukaciji. Godinu je obiljezilo pokretanje...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=2673#mod_news
Povecanje broja modemskih ulaza
Relevantnost: 31,5%
Novosti > Novosti > Povecanje broja modemskih ulaza Korisnicima CARNetovog sustava modemskih ulaza (CMU) najavljujemo da ce u skorom razdoblju doci do povecanja kapaciteta ulaza za cijelu Hrvatsku. Korisnicima CARNetovog...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=66#mod_news
E-mail
Relevantnost: 31,5%
E-mail > E-mail E-mail ili elektronicka posta je jedna od najjednostavnijih i najpopularnijih internetskih usluga. Ona omogucuje prijenos poruka putem Interneta, mahom tekstualnih, koristeci e-mail adrese u obliku...
www.carnet.hr/e-mail
Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava
Relevantnost: 31,5%
e-presso > Preporucujemo > Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava Protekle godine se intezivno radilo na unaprjedenju sustava i pruzanju podrske korisnicima, te njihovoj edukaciji. Godinu je obiljezilo pokretanje...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=2673#mod_news
Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava
Relevantnost: 31,5%
Moodle/Loomen > Vijesti > Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava U CARNetu se protekle godine intezivno radilo na unaprjedenju sustava i pruzanju podrske korisnicima, te njihovoj edukaciji. Godinu je obiljezilo...
www.carnet.hr/loomen/vijesti?news_id=2674#mod_news
Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava
Relevantnost: 31,5%
Novosti > Novosti > Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava U CARNetu se protekle godine intezivno radilo na unaprjedenju sustava i pruzanju podrske korisnicima, te njihovoj edukaciji. Godinu je obiljezilo pokretanje...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2674#mod_news
Nova videokonferencijska usluga - Polycom Realpresence aplikacije
Relevantnost: 31,5%
e-presso > Aktualno > Nova videokonferencijska usluga - Polycom Realpresence aplikacije Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet je u zelji da obrazovnoj i akademskoj zajednici ponudi kvalitetnije videokonferencije u...
www.carnet.hr/e-presso/aktualno?news_id=3096#mod_news
Nova videokonferencijska usluga - Polycom Realpresence aplikacije
Relevantnost: 31,5%
Novosti > Novosti > Nova videokonferencijska usluga - Polycom Realpresence aplikacije Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet je u zelji da obrazovnoj i akademskoj zajednici ponudi kvalitetnije videokonferencije u...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3096#mod_news
e-Laboratorij
Relevantnost: 31,5%
e-Laboratorij > e-Laboratorij e-Laboratorij je portal koji korisnicima pruza informacije o alatima, sustavima i aplikacijama na podrucju e-ucenja. e-Laboratorij se bavi istrazivanjem, testiranjem i selekcijom dostupnih...
www.carnet.hr/e-laboratorij
Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava
Relevantnost: 31,5%
Novosti > Novosti > Raste popularnost CARNetovog Moodle/Loomen sustava U CARNetu se protekle godine intezivno radilo na unaprjedenju sustava i pruzanju podrske korisnicima, te njihovoj edukaciji. Godinu je obiljezilo pokretanje...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2674#mod_news
Nova usluga za korisnike .from.hr domene
Relevantnost: 30%
e-presso > Izdvajamo > Nova usluga za korisnike .from.hr domene Od 16. studenog 2012. godine svim korisnicima .from.hr (iz.hr i name.hr) domena CARNet je omogucio kreiranje vlastite web stranice putem jednostavnog CMS sustava...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=2546#mod_news
Prava i obveze ustanova clanica
Relevantnost: 30%
Ustanove clanice > Prava i obveze ustanova clanica > Prava i obveze ustanova clanica Spajanjem u CARNet mrezu, a sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o stjecanju statusa i pravima korisnika CARNeta od 21....
www.carnet.hr/ustanove_clanice/prava_i_obveze_ustanova_clanica
Nova usluga CARNeta i GANT-a: Propusnost na zahtjev
Relevantnost: 30%
Novosti > Novosti > Nova usluga CARNeta i GANT-a: Propusnost na zahtjev Nacionalne akademske i istrazivacke mreze (NREN-ovi) koje prihvate ovu novu uslugu sada ce moci u roku od nekoliko minuta automatski uspostaviti...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2178#mod_news
Nova usluga za korisnike .from.hr domene
Relevantnost: 30%
Novosti > Novosti > Nova usluga za korisnike .from.hr domene Od 16. studenog 2012. godine svim korisnicima .from.hr (iz.hr i name.hr) domena CARNet je omogucio kreiranje vlastite web stranice putem jednostavnog CMS sustava...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=2482#mod_news
CARNet pokrenuo blog e-obrazovanje.carnet.hr
Relevantnost: 30%
e-presso > E-ucenje > CARNet pokrenuo blog e-obrazovanje.carnet.hr Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet ovih dana pokrece blog o e-obrazovanju dostupan na stranici http://e-obrazovanje.carnet.hr/. Rijec je o blogu...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=1672#mod_news
Pojmovi iz podrucja multimedije
Relevantnost: 30%
Terminologija > Pojmovi iz podrucja multimedije Nastavljamo s objavljivanjem strucnih termina s kojima se korisnici nasih usluga cesto susrecu. I ovoga vam puta predstavljamo objasnjenje nekoliko strucnih pojmova vezanih...
www.carnet.hr/e-presso/terminologija?news_id=1745#mod_news
Nova usluga - Homebox CARNet
Relevantnost: 30%
Novosti > Novosti > Nova usluga - Homebox CARNet CARNet je u suradnji s Vipnetom svojim korisnicima omogucio novu metodu pojedinacnog pristupa CARNet mrezi u kombinaciji s fiksnom linijom - uslugu Homebox CARNet. Rijec je o...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=1378#mod_news
Prava i obveze clanica
Relevantnost: 30%
Clanstvo u CARNet mrezi > Prava i obveze clanice > Prava i obveze clanica Spajanjem u CARNet mrezu, a sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o stjecanju statusa i pravima korisnika CARNeta od 21. veljace...
www.carnet.hr/clanstvo_u_carnet_mrezi/prava_i_obveze_clanice
Izrada e-knjiga u EPUB formatu
Relevantnost: 30%
Moodle/Loomen > Otvoreni tecajevi > Izrada e-knjige u EPUB formatu > Izrada e-knjiga u EPUB formatu Kome je tecaj namijenjen?Tecaj za samostalno ucenje "Izrada e-knjige u EPUB formatu" namijenjen je samostalnoj...
www.carnet.hr/loomen/izrada_e-knjige_u_epub_formatu
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Vijece korisnika > Predsjednistvo Vijeca korisnika > 100322-zapisnik.pdf
Relevantnost: 30%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Vijece korisnika > Predsjednistvo Vijeca korisnika > 100322-zapisnik.pdf Document Zapisnik sjednice Predsjednitva Vijea korisnika CARNetaDatum: 22. ozujka 2010.Vrijeme: 13:15...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=605&dm_det=1#mod_docman
Kome je namijenjena O2CARNet usluga?
Relevantnost: 30%
O2CARNet > Pitanja i odgovori > Kome je namijenjena O2CARNet usluga? O2CARNet usluga namijenjena je iskljucivo CARNetovim privatnim korisnicima koji se nalaze na podrucjima pokrivenim Optima mrezom.Usluga je namijenjena...
www.carnet.hr/opticarnet/cpp?faq_id=239#mod_faq2
Webinar - osnove koristenja CARNetove usluge Meduza
Relevantnost: 30%
e-presso > Preporucujemo > Webinar - osnove koristenja CARNetove usluge Meduza Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet pokrece seriju webinara o koristenju Meduze - nove usluge za distribuciju visemedijskih...
www.carnet.hr/e-presso/preporucujemo?news_id=3865#mod_news
Krovna mapa > korisno > pristup internetu > Homebox CARNet > Uvjeti promocije Homebox CARNet
Relevantnost: 30%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pristup internetu > Homebox CARNet > Uvjeti promocije Homebox CARNet Uvjeti promocije Homebox CARNet Document Uvjeti promocije "Homebox CARNet"1. Homebox CARNet promocija namijenjena je...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=871&dm_det=1#mod_docman
Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Vijece korisnika > Predsjednistvo Vijeca korisnika > 120705-zapisnik.pdf
Relevantnost: 30%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > o CARNetu > Vijece korisnika > Predsjednistvo Vijeca korisnika > 120705-zapisnik.pdf Document Zapisnik sjednice Predsjednitva Vijea korisnika CARNetaDatum: 5. srpnja 2012.Vrijeme: 12:10...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1328&dm_det=1#mod_docman
Lotto prijevare na hrvatskom jeziku
Relevantnost: 30%
e-presso > Sigurnost > Lotto prijevare na hrvatskom jeziku Jedan od najpoznatijih oblika prijevara putem elektronicke poste je tzv. lotto scam (eng. scam - prijevara). Radi se o tipu prijevara u kojima se korisnicima obecavaju...
www.carnet.hr/e-presso/sigurnost?news_id=727#mod_news
Kome je namijenjena DUO.CARNet Plus usluga?
Relevantnost: 30%
DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus > Pitanja i odgovori > Kome je namijenjena DUO.CARNet Plus usluga? DUO.CARNet Plus usluga namijenjena je iskljucivo CARNetovim privatnim korisnicima koji se nalaze na podrucjima pokrivenim...
www.carnet.hr/duocarnet/faq?faq_id=219#mod_faq2
CMU za korisnike HUSO-a
Relevantnost: 30%
Novosti > Novosti > CMU za korisnike HUSO-a Od srijede 17. sijecnja 2007. korisnici iz sustava skolstva koji imaju otvoren korisnicki racun u sklopu Hosting usluge za srednje i osnovne skole - HUSO, moci ce automatski koristiti...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=479#mod_news
CARNet pokrenuo blog e-obrazovanje.carnet.hr
Relevantnost: 30%
e-presso > E-ucenje > CARNet pokrenuo blog e-obrazovanje.carnet.hr Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNet ovih dana pokrece blog o e-obrazovanju dostupan na stranici http://e-obrazovanje.carnet.hr/. Rijec je o blogu...
www.carnet.hr/e-presso/edukacija?news_id=1672#mod_news
CARNetova eduKnjizara – platforma za objavu e-udzbenika, ali i vlastitih digitalnih obrazovnih sadrzaja
Relevantnost: 30%
e-presso > Izdvajamo > CARNetova eduKnjizara – platforma za objavu e-udzbenika, ali i vlastitih digitalnih obrazovnih sadrzaja Kako bi odgovorila na potrebe nastavnika, profesora, ucenika i studenata za sredisnjim...
www.carnet.hr/e-presso/izdvajamo?news_id=3039#mod_news
CARNetova eduKnjizara – platforma za objavu e-udzbenika, ali i vlastitih digitalnih obrazovnih sadrzaja
Relevantnost: 30%
Novosti > Novosti > CARNetova eduKnjizara – platforma za objavu e-udzbenika, ali i vlastitih digitalnih obrazovnih sadrzaja Kako bi odgovorila na potrebe nastavnika, profesora, ucenika i studenata za sredisnjim prostorom...
www.carnet.hr/novosti/novosti?news_id=3036#mod_news
Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > e_dnevnik > Upute za administratore
Relevantnost: 30%
Dokumenti > Krovna mapa > korisno > pomoc i podrska > e_dnevnik > Upute za administratore Document tel: +385 1 6661 500fax: +385 1 6661 630mail: helpdesk@skole.hrurl: carnet.hr/e-dnevnikCARNet Helpdesk - Podrka obrazovnom...
www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=1268&dm_det=1#mod_docman

podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju