Tematski broj - E-learning
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Naslovnica
E-learning
Je li to za mene?
Oprema
Gdje studirati
Jezik
Troškovi
Online materijali
Ocjenjivanje
Diplome i certifikati
Druženje
Arhiva
Diplome i certifikati

learningDiplomu i certifikat moguće je «zaraditi» i putem Interneta. Iako ćemo u Hrvatskoj još neko vrijeme pričekati dok se prve diplome ne počnu izdavati nakon online studiranja, u svijetu su online studiji priznati i vrlo učinkoviti, a naročito su popularni poslijediplomski studiji koji zaposlene osobe mogu pohađati iz svog mjesta stanovanja ne prekidajući radni odnos i obiteljski život. Mnoge akreditacijske kuće koje certificiraju obrazovne programe ili škole specijalizirale su se za priznavanje ovakvih vrsta diploma (Online College AccreditationDegree Granting Institutions ; The Open and Distance Learning Association of AustraliaNADE - Norwegian Association for Distance and Flexible Education; CADE (the Canadian Association for Distance Education), no online programi sve više postaju sastavnim dijelom sveučilišnih programa te su ih odobrili nacionalni i sveučilišni odbori.

Iako je dokaz o posjedovanju određenih znanja i vještina kao što je to diploma, certifikat ili uvjerenje još uvijek tražen, sve više tvrtki i ustanova pri zapošljavanju od svojih potencijalnih zaposlenika očekuje posjedovanje znanja koja se ne identificiraju putem «papirnatih dokaza», već kroz razgovor, probni rad, iskustva temeljena na životopisu, te spremnost na neprekidno usavršavanje i nastavak učenja kroz cijeli život. Stoga je važno prepoznati i druge izvore te okruženja gdje možemo stjecati važna znanja i iskustva potrebna za život i rad.

Iako u suvremenom društvu proces obrazovanja još uvijek ponajviše podrazumijeva poduku mladih ljudi u formalnim okruženjima (školama, fakultetima), sve je važnije obrazovanje i razvoj osobe tijekom cijelog života, kako u formalnim, tako i u neformalnim okruženjima u kojima i mladi i starije osobe usvajaju nova znanja posjećujući muzeje, knjižnice, udruge, državne ustanove, festivale učenja, Internet te ostale izvore informacija.

Ogromna snaga cjeloživotnog obrazovanja leži u aktiviranju ovih neformalnih okruženja za učenje (Boshier, 2003).

Sljedeći model prikazuje četiri kvadranta društva znanja, gdje okomita os pokazuje životnu doba osoba, a vodoravna os mjesta i okruženja gdje se obrazovanje događa:

4 dimenzije društva

Slika 1. Četiri dimenzija društva znanja (Iz Boshier, R. (2003). Heritage Conservation in the Back Shed of the Learning City. New Zealand Journal of Adult Learning)