Tematski broj - E-learning
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Naslovnica
E-learning
Je li to za mene?
Oprema
Gdje studirati
Jezik
Troškovi
Online materijali
Ocjenjivanje
Diplome i certifikati
Druženje
Arhiva
Ocjenjivanje

learningOnline nastava, nastavni sadržaji i aktivnosti najčešće su smješteni unutar Learning management sustava (LMS-a). LMS je sustav za učenje koji uključuje registraciju korisnika, njihovo praćenje, davanje materijala korisnicima, omogućuje provjeru znanja, brine se o sigurnosti podataka, a administratorima omogućuje definiranje razina pristupa za svakog pojedinog korisnika. Neki od poznatijih LMS-ova su WebCT, Claroline, Blackboard, Moodle.

Budući da postoje dva oblika online nastave, mentorirana, tj. nastava koju vodi mentor i self-paced nastava tijekom koje polaznik sam određuje ritam učenja, postoje i različiti oblici praćenja i procjene napretka polaznika.

Mentorirana nastava

Pri pohađanju mentorirane online nastave vaše će aktivnosti najvećim dijelom biti vezane uz čitanje sadržaja i sudjelovanje u tematskim diskusijama. U tom se slučaju testiranje vašeg znanja može odvijati na nekoliko načina:

  • ispunjavanjem online testova koji se ocjenjuju
  • ispunjavanjem online testova u svrhu samoprocjene znanja
  • izradom stručnih radova u obliku eseja.

Ocjenjivanje vašeg napretka, osim testiranjem i procjenom rada, izvodi se i kroz praćenje vašeg sudjelovanja u tematskim diskusijama, kao i praćenjem učestalosti posjeta mrežnom čvorištu.

Self-paced nastava

U self-paced tečajevima uspješnost se procjenjuje ispunjavanjem online testova u svrhu ocjenjivanja ili samoprocjene znanja. Neki tečajevi imaju programiranu nastavu tijekom koje nastavne jedinice prolazite na način da tek kad uspješno završite jednu jedinicu, ispunjavanjem online testa, možete prijeći na sljedeću.

Uspješnost se procjenjuje s pomoću alata za praćenje aktivnosti polaznika integriranog unutar LMS-a, a rezultat je procjena kakvoće sudjelovanja u diskusijama, izrađenih radova i ispunjenih testova te broja posjeta mrežnom mjestu.

Budući da se online učenje u mnogočemu razlikuje od tradicionalnog "licem-u-lice" poučavanja, da biste postigli što bolje rezultate, dobro je da posjedujete što više sljedećih osobina:

  • Samoorjentiranost
  • Motiviranost
  • Dobro vladanje računalom i internetskim servisima
  • Sklonost ka čitanju i pisanom izražavanju
  • Discipliniranost
  • Neovisnost
  • Upornost pri rješavanju zadataka.