Tematski broj - E-learning
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Naslovnica
E-learning
Je li to za mene?
Oprema
Gdje studirati
Jezik
Troškovi
Online materijali
Ocjenjivanje
Diplome i certifikati
Druženje
Arhiva
Što je e-learning?

wwwNajjednostavnije rečeno e-learning je učenje uz pomoć računala i, vrlo često, Interneta.

Ponekad je e-learning prisutan u klasičnom obrazovanju u školama i na fakultetima, tako da se računalo i Internet koriste za vrijeme nastave ili u izradi domaćih zadaća. U drugim slučajevima se obrazovni programi djelomično izvode online, tj. uz pomoć Interneta ili uz pomoć materijala distribuiranih na CD romu, a djelomično na tradicionalan način. Taj se oblik zove «blended learning», «hybrid» ili «mixed mode», a često se primjenjuje u izvođenju stručnih seminara i ostalih obrazovnih programa za koje bi bilo preskupo ili nemoguće okupiti polaznike na dulje vrijeme. Na kraju, postoje obrazovni programi koji se u potpunosti izvode online, što znači da se od upisa do diplome, sva komunikacija između polaznika i organizatora obrazovanja odvija putem Interneta.

Kad se neka ustanova odluči svoje obrazovne programe ponuditi putem e-learninga, treba pretpostaviti da pritom ima kao cilj poboljšati kakvoću obrazovanja ili omogućiti pohađanje onim polaznicima kojima bi to inače bilo nemoguće ili omogućiti pristup izvorima i stručnjacima koje je nemoguće imati u tjelesnoj blizini.

Pogledajte nekoliko primjera kako se obrazovni sadržaji mogu ponuditi uz pomoć multimedija i Interneta, i to bez obzira hoće li ili neće polaznici uz to sudjelovati i u klasičnoj nastavi:

Koliko je danas značajna uloga e-learninga u sustavima obrazovanja možete se uvjeriti ako pogledate web stranice ustanova koje nude e-learning programe te ustanova, vlada i međunarodnih organizacija koje su uvrstile e-learning i u strategije vlastitih razvoja. Provjerite što žele, namjeravaju i mogu njime postići te kako se pritom organiziraju:

S obzirom da je e-learning u primjeni već dvadesetak godina, a u masovnoj primjeni od sredine 1990-ih, neke su se ustanove i neki stručnjaci posvetili proučavanju e-learninga, te o njemu već postoji velik broj znanstvenih i stručnih radova. Ukoliko želite više saznati o teoriji e-learninga, pogledajte za početak ove izvore, a oni će vas uputiti u daljnje istraživanje: