Tematski broj - Računalna sigurnost
Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Naslovnica
Sigurnosni problemi
Sigurnosni alati
Nadležne službe
Korisni linkovi
Pojmovnik
Pitanja i odgovori
Tema mjeseca
Arhiva
Pojmovnik

slika7.jpg

abuse služba – (engl. abuse, zlouporaba) služba unutar organizacije nadležne za pojedini dio internetskog prostora koja obrađuje slučajeve zloupotrebe internetskih resursa; pročitajte više  

adware – (engl. advertising, reklamiranje; software) aplikacija koja se koristi prikupljenim podacima kako bi bez korisnikovog pristanka, u što većem broju i što nametljivije prikazivala reklame vezane uz korisnikove interese; pročitajte više 

anti adware – alati koji služe za odstranjivanje adware aplikacija; pročitajte više 

anti spyware – alati koji služe za odstranjivanje spyware aplikacija; pročitajte više 

antivirusni software – skup aplikacija za prevenciju i uklanjanje virusa; viruse prepoznaju uspoređujući njihov kod s definicijama već poznatih virusa ili prateći njihovo ponašanje i uspoređujući ga s ponašanjem poznatih virusa; pročitajte više 

applet – minijaturna aplikacija; minijaturni program koji je sastavni dio nekih internetskih stranica i izvršava se unutar web preglednika; pročitajte više 

autentifikacija - utvrđivanje istinitosti deklariranog identiteta odnosno izvornosti; ostvaruje se tehnikama poput digitalnog potpisa

autorizacija – postupak odobravanja pristupa pojedinim informacijama

backdoor – naziv za zlonamjerne programe koji omogućavaju udaljeni pristup vašem računalu; najčešće rade nezamjetno prikriveni iza ostalih programa primajući vanjske konekcije.

backup – sigurnosna kopija datoteka ili programa koja služi za brzu sanaciju i oporavak u slučaju nenadanog gubitka podataka uzrokovanog nestankom struje, kvara računala, napada malicioznih programa itd.

botnet - mreža zaraženih računala koja primarno služi za obavljanje ilegalnih mrežnih aktivnosti; pročitajte više 

browser hijacking – (engl. hijack, oteti) postupak preuzimanja kontrole nad web preglednikom; pročitajte više 

CERT - (krat. Computer Emergency Response Team) služba koja se općenito brine o sigurnosti nekog dijela Interneta i u suradnji s drugim srodnim službama o sigurnosti Interneta u cjelini; pročitajte više

cookie – (engl. cookie, kolačić) datoteke koje na vaše računalo u poseban folder za to predviđen snimaju internetske stranice koje posjetite; sadrže podatke koji se kasnije koriste za što bolje pregledavanje tih stranica pa ih neke zlonamjerne internetske stranice mogu koristiti za neovlašteno prikupljanje vaših privatnih podataka

cracker – (engl. crack, razbiti) osoba koja neovlašteno pristupa nekom računalnom sustavu i sa zlom namjerom razbija sigurnosne sustave, pristupajući informacijama za koje nema ovlaštenje pristupa

crv - (engl. worm) zlonamjeran kod koji se, kopiranjem cjelokupnog sadržaja, širi kroz neki medij komunikacije, npr. e-mail ili servis vašeg operativnog sustava, a kojem je namjena učiniti štetu na računalu, koristiti zaraženo računalo za svoje daljnje širenje ili pak preuzeti kontrolu nad računalom; pročitajte više

čistači neželjenih aplikacija - (engl. anti-spyware, anti-adware) na zahtjev pronalaze i uklanjaju aplikacije instalirane na računalo bez korisnikova pristanka; pročitajte više 

DoS – (Denial of Service) napad uskraćivanjem usluga; vrsta napada u kojem se obično namjernim generiranjem velike količine mrežnog prometa nastoji zagušiti mrežna oprema i poslužitelji zbog čega ovi postaju toliko opterećeni da više nisu u stanju procesirati legitimni promet; pročitajte više 

DDoS – (Distributed Denial of Service) oblik napada uskraćivanjem usluga u kojem su izvori zagušujućeg mrežnog prometa distribuirani na više mjesta po Internetu; najčešće se radi o računalima na koja je prethodno provaljeno kako bi ih se iskoristilo za napad na druge mreže ili računala na Internetu; pročitajte više 

dialer – (engl. dial, biratzi telefonski broj) aplikacija koja prekida vezu s vašim pružateljem internetskih usluga i ostvaruje skupu telefonsku vezu s dalekim zemljama; pročitajte više 

DNS cache poisoning - tehnika DNS poisoninga ima za cilj lažiranje DNS zapisa koji će neovlaštenom korisniku omogućiti neautorizirani dolazak do mrežnog prometa drugih korisnika; pročitajte više 

enkripcija – šifriranje podataka po nekom pravilu kako bi se osigurala njihova cjelovitost i onemogućio pristup neovlaštenim osobama prilikom prijenosa mrežom; pročitajte više 

hacker - osoba koja posjeduje veliko znanje u području računalne i komunikacijske tehnologije koje ponekad može upotrijebiti i u ilegalne svrhe

hash – postupak zapisa podataka u obliku šifrirane reprezentacije kako bi se dokazala njihova autentičnost; prilikom hashiranja svaki skup podataka ima jedinstveni hash koji jednoznačno identificira podatke; iz hasha se ne može dobiti originalni oblik podataka, već služi samo za jednoznačnu identifikaciju podataka

heuristika - metoda nekih antivirusnih alata koja nastoji prepoznati nametnike po njihovom ponašanju; najčešće vrlo niske efikasnosti jer autor, prije puštanja nametnika, odnosno zlonamjerne aplikacije na mrežu, svoj kod može isprobati antivirusnim programom; pročitajte više 

hijacker - (engl. hijack, oteti) je specifičan nametnik koji se preko Internet Explorera instalira na vaše računalo te mijenja neke od postavki (Internet Settings, najčešće), pa umjesto broja dial-up pristupa vašeg ISP-a, unosi "premium rate number" neke daleke zemlje, zbog čega vaši telefonski računi postaju višestruko veći; pročitajte više 

hoax – hoax ili prijevara je poruka elektroničke pošte neistinitog sadržaja, poslana s ciljem zastrašivanja, dezinformiranja primatelja ili navođenja na štetne ili čak ilegalne radnje; pročitajte više 

hoax recognizer – servis koji služi za prepoznavanje poruka prijevare; pročitajte više 

ID kartica – (engl.identification card, osobna iskaznica) isprava kojom se utvrđuje identitet neke osobe

IMAP – protokol za čitanje poruka elektroničke pošte s e-mail servera; radi na način da se pristigle poruke ne skidaju na klijentsko računalo, već ostaju na mail serveru, a skida se samo kopija poruke koja se čita

IP adresa – (Internet Protokl adresa) jedinstvena krajnja adresa na Internetu; svako računalo priključenjem na Internet dobiva svoju IP adresu koja ga jedinstveno označava među svim ostalim računalima; pročitajte više 

junk mail – (engl. junk, smeće,starudija) junk mail, spam ili unsolicited commercial mail je neželjena poruka najčešće reklamnog sadržaja koja se distribuira nesrazmjerno velikom broju korisnika; pročitajte više 

mail bombing - mail bombing je pojava slanja većeg broja e-mail poruka ili jedne velike e-mail poruke s ciljem preopterećenje sistema i/ili korisničkog e-mail računa; pročitajte više 

malware - (engl. malicious software, maliciozni, štetni program) - skupina programa koji obavljaju zlonamjerne aktivnosti na računalu; pročitajte više 

netiquette – (engl. net, mreža; etiquette, pravila) set neformalnih pravila i normi poželjnog ponašanja koja vladaju na Internetu; pročitajte više 

vatrozid – (engl. firewall) aplikacija koja kontrolira sve konekcije koje ostvaruje vaše računalo, bilo dolazne, bilo odlazne; pročitajte više 

PAP – ( Password Authentication Protocol, PAP) metoda provjere zaporke kod spajanja na Internet

patch – (engl. patch, zakrpa) instalacijski paket koji proizvođač operativnog sustava ili neke aplikacije objavljuje kao reakciju na otkriveni propust, a čini ga ispravljena verzija dijela aplikacije u kojem se nalazi greška; pročitajte više 

PGP - (Pretty Good Privacy) program koji omogućava privatnost podataka na način da šifrira (enkriptira) vašu poštu tako da je može pročitati isključivo osoba kojoj je namijenjena; pročitajte više 

pharming - način on-line prijevara utemeljen na automatskom preusmjeravanju konekcija s legitimnih na maliciozne web stranice; preusmjeravanje se temelji na kompromitiranju DNS servera unošenjem krivih veza IP adresa; pročitajte više 

phishing – skup aktivnosti kojima neovlašteni korisnici korištenjem lažnih poruka elektroničke pošte i lažnih web stranica financijskih organizacija pokušavaju korisnika navesti na otkrivanje povjerljivih osobnih podataka kao što su korisnička imena i zaporke, PIN brojevi, brojevi kreditnih kartica i sl.; pročitajte više

PKI – (engl. Public Key Infrastructure, infrastruktura javnih ključeva) sustav digitalnih certifikata, certifikacijskih autoriteta (ovjerovitelja) i registracijskih autoriteta koji vrše provjeru identiteta svih strana uključenih u internetske transakcije, uporabom para ključeva (javnog i tajnog ključa); pročitajte više 

POP3 - (Post Office Protocol) protokol za prijenos poruka elektroničke pošte s glavnog računala na klijentsko

pop-up prozor - (engl. pop-up window) naziv za prozor koji se bez korisničkog zahtjeva otvara prilikom pregledavanja internetskih stranica prikazujući neku web stranicu; pročitajte više 

port – sredstvo komunikacije aplikacija na mreži; svaki port je identificiran svojim brojem i pojedine aplikacije koriste određene portove za svoju komunikaciju

premium rate number – (engl. premium rate number, usluga posebne tarife) telefonske usluge koje se tarifiraju po posebnim (višim) tarifama, odvojeno od ostalih telefonskih poziva

proxy poslužitelj – poslužitelj posrednik koji olakšava internetsku komunikaciju obavljajući zadatke specifične za pojedinu uslugu (VoIP, e-mail itd.)

RSS kanali – komunikacijski kanali koji služe za kontinuirano dobivanje raznih informacija poput vijesti, vremenske prognoze itd., a obično su integrirani u web preglednik ili e-mail klijent
sigurnosne zakrpe – pogledajte patch

smart kartica - (engl. smart card, pametna kartica) plastična kartica u koju je ugrađen mikroprocesor i memorija; u memoriju kartice pohranjuju se npr. osobni podaci, broj za utvrđivanje identiteta, podaci o bankovnom računu i sl.; pročitajte više 

SMTP – protokol za slanje elektoničke pošte

spam – pogledajte junk mail

Spam Cleaner – program koji identificira i briše spam poruke ; pročitajte više

Spam Manager - omogućava zaštitu od neželjene pošte pohranom neželjenih poruka u karantenu iz koje po želji možete povratiti poruke u svoj pretinac ili ih obrisati te odobravati ili zaustavljati poruke s određenih adresa elektroničke pošte ili domena; pročitajte više 

Spam Marker - isporučuje neželjenu poštu u mailbox, ali je označava sa ''SPAM'' u polju Subject te dodaje oznaku oblika ''X-PerlMx-Spam'' u zaglavlju poruke; pročitajte više 

spamming – postupak slanja neželjenih poruka elektroničke pošte u svrhu samoinicijativne propagande i oglašavanja na Internetu

spyware – (engl, spy, špijunirati; software) aplikacija koja neovlašteno prikuplja osobne podatke korisnika, koje tvrtkama govore o potrošačkim navikama korisnika; pročitajte više 

stražnji ulaz - pogledajte backdoor

trojanski konj – (engl. Trojan horse) zlonamjerni kôd koji se predstavlja kao bezazlena aplikacija i zahtijeva korisničku akciju za instaliranje; pročitajte više 

unsolicited bulk e-mail (UBE) – ( engl. unsolicited, nevažeći; bulk, masa) unsolicited bulk e-mail (UBE), SPAM ili popularno "junk mail" je neželjena poruka koja je pristigla u vaš e-mail sandučić; inicijalno se upućuje na brojne e-mail adrese i najčešće je reklamnog sadržaja ili s pozivom da posjetite određenu internetsku adresu; pročitajte više 

virus - zlonamjeran kôd koji se širi dodavanjem svog koda drugim aplikacijama, a ima mogućnost samoumnažanja; pročitajte više 

WHOIS – informacijski servis pomoću kojeg možete pronaći administrativne kontakte tijela nadležnog za neki raspon IP adresa; pročitajte više 

zaglavlje e-mail poruke – dio e-mail poruke koji služi za uspješno dostavljanje poruke primatelju; pregledom zaglavlja e-mail poruke mogu se dobiti podaci o izvorištu poruke, putu koju je prešla do odredišta itd.