preskoči na sadržaj
.
| Zadnja izmjena 2. 2. 2018. u 14:10 sati |

Istraživanja o e-učenju

 

Istraživanja u projektu ICT Edu

Istraživanje u projektu Škole 2.0

Istraživanje u projektu ICT Curricula

Istraživanje u projektu Učionica budućnosti

Fokus grupe e-Škole

Istraživanje o upotrebi digitalnih udžbenika

 


Istraživanja u projektu ICT Edu

U okviru projekta Informacijsko-komunikacijska tehnologija u obrazovanju - ICT Edu, pokrenutnog 2009. godine, provedeno je inicijalno ispitivanje sudionika metodom online upitnika o primjeni IKT-a u nastavi u kojem je sudjelovalo 35 799 nastavnika iz osnovnih i srednjih škola kako bi se utvrdile navike nastavnika o primjeni pojedinih tehnologija u nastavi te očekivanja nastavnika o predstojećoj edukaciji.
Pored inicijanog ispitivanja, neposredno nakon provedbe edukacije Modulom 1 u kojoj je sudjelovalo 51 028 sudionika 2010./2011. godine, Modula 2 u kojoj je 2011./2012. sudjelovalo 20 000 nastavnika, te Modula 3, u kojem je u periodu od 2012. do 2014. edukacijom obuhvaćeno 23 956 nastavnika, provedena su tri ispitivanja sudionika metodom online ankete s ciljem dobivanja povratnih informacija o navikama i mogućnostima primjene tehnologije u nastavi kao i o korisnosti provedenih edukacija. 

Istraživanje u projektu Škole 2.0

CARNET-ov projekt Škole 2.0 tijekom 2012. i 2013. godine obuhvatio je 25 škola (7 matičnih i 18 područnih) u područjima koje je Vlada RH izdvojila kao ruralna i teže dostupna (otok Mali Lošinj te po nekoliko mjesta u Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Šibensko-kninskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji), odnosno ona u kojima ne postoji interes komercijalnih dobavljača za ulaganje u razvoj širokopojasne infrastrukture. Osim brže i bolje internetske veze, škole su u projektu na raspolaganje dobile videokonferencijsku opremu te po jedan ili više kompleta opreme za izvođenje nastave u učionici (pametna ploča, tableti za nastavnike i učenike). Više o projektu http://www.carnet.hr/skole2.0/o_projektu

U školama koje su obuhvaćene projektom u vrijeme njegovog trajanja bilo je zaposleno 210 nastavnika, a pohađalo ih je 2714 učenika. Po završetku projekta CARNET je organizirao istraživanje, provedeno od nezavisnog istraživača, kako bi se utvrdilo s kojim su iskustvima sudionici ušli u projekt, kako su tijekom njegovog trajanja koristili opremu, kakvi su po završetku projekta njihovi stavovi o korištenju računalne opreme i interneta u nastavi, na koje su poteškoće nailazili, te kakve je preporuke moguće izvući iz projekta. Istraživanje je bilo provedeno putem anonimnih online upitnika za ravnatelje, nastavnike i učenike, a provedena je i moderirana grupna diskusija zasebno s ravnateljima, te s po nekoliko grupa nastavnika i učenika. Na online upitnike odgovorilo je ukupno 599 osoba, a u moderirane diskusije bilo je uključeno još nekoliko desetaka osoba.

Istraživanje u projektu ICT Curricula

Tijekom 18 mjeseci počevši od kolovoza 2013. do veljače 2015. CARNET je zajedno s projektnim partnerima Agencijom za odgoj i obrazovanje te Pučkim otvorenim učilištem Algebra implementirao projekt punog naziva „Development of ICT curricula, qualifications and program elements in primary education - Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikula u dijelu računalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju“ (nadalje ICT Curricula). Dodatno, suradnik na projektu bio je Hrvatski informatički zbor.

Ključni cilj projekta bio je osuvremeniti osnovnoškolski kurikul s jasno postavljenim ishodima učenja u međupredmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u osam predmeta - matematika, hrvatski jezik, fizika, povijest, geografija, kemija, biologija i strani jezik, u četiri osnovnoškolska razreda odnosno od petog do osmog razreda. 
Kao rezultat projekta nastali su:

 • međupredmetni IKT kurikul za osam predmeta u četiri osnovnoškolska razreda 
 • digitalni nastavni materijali (nadalje DNM) za osam predmeta u četiri osnovnoškolska razreda 
 • priručnik za učitelje o primjeni međupredmetnog IKT kurikula i DNM-a.

Razvijeni kurikul i popratni DNM pokrivaju ukupno 90 nastavnih sati za spomenute predmete i razrede. 
Tijekom dva mjeseca u 2014. godini provedena je eksperimentalna provedba kurikula i DNM-a u tri osnovne škole: OŠ Brodarica, OŠ Popovača i OŠ Antuna Bauera, Vukovar. U eksperimentalnoj provedbi sudjelovalo je ukupno 522 učenika i 15 učitelja, a korištena su stolna računala i tableti na operativnim sustavima Android i Windows.
Tijekom dva mjeseca eksperimentalne provedbe svaku od tri škole, predstavnici CARNET-a, AZOO-a i Pučkog otvorenog učilišta Algebra posjetili su pet puta pri čemu su održavali sastanke sa svim učiteljima uključenima u pilotiranje te su sudjelovali na nastavi na kojoj se izvodilo pilotiranje. 
Dodatno prikupljanje povratnih informacija od učitelja uključenih u eksperimentalnu provedbu organizirano je preko mailing liste, foruma za učitelje na portalu Nikola Tesla te zajedničkog dokumenta na Google disku za upisivanje nedostataka digitalnih nastavnih materijala. Također, putem anketnog sustava razvijenog kroz projekt prikupili smo anonimna mišljenja učitelja i učenika uključenih kroz projekt o upotrebni DNM-a u nastavi. Prema svim prikupljenim komentarima provedena je korekcija DNM-a kao i priručnika za učitelje.

Istraživanje u projektu Učionica budućnosti

U prosincu 2014. godine provedeno je inicijalno istraživanje o primjeni Samsungovih programa visoke tehnologije u nastavi u dvije srednje škole, IX. gimnaziji u Zagrebu i Gimnaziji “Fran Galović” u Koprivnici te na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku.

Samsungov program implementiran je u škole i na fakultetu u okviru CARNET-ovog projekta Učionica budućnosti koji je nastao kao rezultat suradnje javnog i privatnog sektora uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Riječ je o učionicama koje su opremljene nastavničkim računalom, tablet računalima i pametnim ekranom, te softverom za upravljanje učionicom, čija upotreba omogućava interaktivnu razmjenu znanja i transformaciju nastavnog procesa i tradicionalne nastave.

Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja utjecaja programa Smart Classroom i Tech Institute na IKT vještine i znanja učenika i studenata.

Provedeno je online, putem Ipsos Puls Computer Assisted Web Interviewing sustava na uzorku od 80 učenika koji do tada nisu bili uključeni u nastavu organiziranu u učionicama budućnosti.

Fokus grupe e-Škole

U cilju dobivanja povratnih informacija od učitelja i nastavnika o vlastitim iskustvima i stavovima o korištenju IKT-a u nastavi CARNET je tijekom 2014. godine proveo istraživanje u obliku fokus grupa u deset škola na području Republike Hrvatske, vodeći pritom računa o ravnomjernoj zastupljenosti škola s obzirom na njihovu teritorijalnu rasprostranjenost:

 • OŠ Manuš Split (Splitsko - dalmatinska županija)
 • Zdravstvena škola, Split (Splitsko - dalmatinska županija)
 • OŠ Vežica, Rijeka (Primorsko - goranska županija)
 • Gimnazija Pula, Pula (Istarska županija)
 • Gimnazija Ogulin, Ogulin (Ličko - senjska županija)
 • OŠ Tenja, Tenja (Osječko - baranjska županija)
 • SSŠ Đakovo, Đakovo (Osječko - baranjska županija)
 • OŠ Mače, Mače (Krapinsko - zagorska županija)
 • OŠ Mihovil Pavlek Miškina, Đelekovec (Koprivničko - križevačka županija)
 • Geodetska tehnička škola, Zagreb (Grad Zagreb)

Tijekom provođenja fokus grupa učitelji i nastavnici dali su svoja mišljenja o korištenju tehnologije u nastavi, odnosno o prednostima i barijerama u korištenju IKT-a u svom radu te o mogućim rješenjima za otklanjanje navedenih barijera. Također, iznijeli su svoja mišljenja o tome što su digitalni obrazovni sadržaji, kakvu i koju vrstu podrške očekuju u korištenju IKT-a u nastavi te su dali svoja viđenje projekta E-škole. Rezultati ovog istraživanja značajno su utjecali na planiranje nacionalnog projekta E-škole.

Istraživanje o upotrebi digitalnih udžbenika

Istraživanje o upotrebi digitalnih udžbenika je provedeno u svibnju 2014. godine na uzorku od 9 škola uključenih u CARNET-ove projekte Škole 2.0 i Učionice budućnosti: OŠ dr. Franjo Tuđman, Šarengrad, OŠ Šećerana, Beli Manastir, OŠ Generalski Stol, OŠ Žakanje, OŠ Brodarica, OŠ Marija Martinolića, Mali Lošinj, OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko, OŠ Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, OŠ Kamešnica, Otok.

U istraživanju su sudjelovali nastavnici koji predaju Matematiku, Tehničku kulturu, Likovnu kulturu, Glazbenu kulturu i Geografiju u 4., 5. i 6. razredu osnovne škole, jer su za njih u prosincu 2013. godine dobili na korištenje udžbenike izdavačkih kuća Školska knjiga i Alfa.
Nastavnici su dobili mogućnost digitalne verzije udžbenika spremiti lokalno na tablet računala te ih neograničeno koristiti u svojoj nastavi.
S ciljem utvrđivanja stavova učenika i nastavnika o korisnosti i zadovoljstvu s digitalnim udžbenicima u PDF obliku, kakve su dobili na korištenje, provedeno je ovo online ispitivanje.

Anketni upitnici su kreirani u Google formi te su linkovi na upitnike poslani ravnateljima spomenutih škola s uputom o distribuciji onim nastavnicima i učenicima za čije su predmete osigurani udžbenici. Na anketne upitnike odgovorilo je 18 nastavnika i 62 učenika.


 
podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju