2011-06-09 10:49:00

CARNet nastavlja trend smanjivanja broja modemskih ulaza

Prateći sve veću korištenost pristupa Internetu širokopojasnim priključcima CARNet je posljednjih godina u suradnji s tvrtkama partnerima razvio znatan broj usluga pristupa CARNet mreži i Internetu na brzinama bitno većima od onih koje se ostvaruju putem analognih modema.

Sukladno tome, svjesni da je tehnologija analognih modema zastarjela, CARNet će u narednom periodu postupno i konstantno smanjivati broj raspoloživih analognih ulaza za pristup CARNet mreži. U skladu s navedenim, početkom srpnja ove godine broj dostupnih modemskih ulaza smanjen je sa 630 na 420.

Budući da tehnologija analognih modema ubrzano zastarijeva, pozivamo vas da pristup CARNet mreži i Internetu ostvarite koristeći jednu od naših usluga koje smo razvili u suradnji s brojnim tvrtkama partnerima.

Više informacija potražite na stranici http://www.carnet.hr/pristup_internetu.


Javni web CARNeta