2017-07-03 10:39:08

Nabava usluge provedbe vanjske evaluacije u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''

Ev. broj: 14-17-MV-OP

Broj objave: 2017/S 0F2-0013502

Rok za dostavu ponude: 31.07.2017. u 10:00 sati


Javni web CARNeta