2017-08-25 11:16:13

Nabava edukacijskih mikroračunala

Ev. broj: 17-17-OP-VV

Broj objave: 2017/S 0F2-0017227

Rok za dostavu ponuda: 27.09.2017. u 10:00 sati

 


Javni web CARNeta