2017-09-18 10:36:22

Nabava mrežne opreme za potrebe nadogradnje interne mreže ustanove CARNet

Ev. broj: 19-17-MV-OP

Broj objave: 2017/S 0F2-0019176

Rok za dostavu ponuda: 06.10.2017. u 12:00 sati


Javni web CARNeta