prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CARNET 1D/2D/3D

+Otvori sve -Zatvori sve

CARNET 1D/2D/3D

CARNET je u suradnji s tvrtkom A1 Hrvatska u sklopu usluge CARNET 1D/2D/3D omogućio korisnicima pojedinačni pristup CARNET mreži korištenjem nekoga od B.net podatkovnih tarifnih modela.

Više informacija moguće je pronaći na mrežnim stranicama A1 Hrvatska.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Usluga CARNET 1D/2D/3D pruža se isključivo korisnicima pojedincima koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr, na temelju kojega se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge. Podatke (korisničko ime i lozinku) dodjeljuje ustanova članica CARNET-a kojoj korisnik pripada.

CARNET 1D/2D/3D uslugu moguće je aktivirati:

  • osobno na prodajnim mjestima A1
  • online putem obrasca
  • telefonski pozivom na info telefon 0800 13 13.

Pitanja i odgovori

Općenito

Komu je namijenjena usluga?

CARNET 1D/2D/3D usluga namijenjena je svim korisnicima CARNET-a koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Koji su uvjeti korištenja CARNET 1D/2D/3D usluge i gdje su dostupni?

Uvjeti korištenja CARNET 1D/2D/3D usluge dostupni su svim korisnicima na A1 prodajnim mjestima i prodajnim mjestima A1 partnera. Također su uvjeti korištenja uslugom objavljeni na mrežnim stranicama A1 Hrvatska.

Koja su pravila ponašanja CARNET 1D/2D/3D korisnika?

Svi korisnici CARNET mreže dužni su se ponašati u skladu s Odlukom o prihvatljivom korištenju CARNET mreže. U suprotnomu podliježu sankcijama CARNET-ove Abuse službe, što uključuje privremeno ili trajno onemogućivanje pristupa internetu.

Dodatne informacije i sigurnosne savjete potražite na stranicama CARNET-ove Abuse službe.

Kako aktivirati CARNET 1D/2D/3D uslugu?

CARNET 1D/2D/3D uslugu moguće je aktivirati:

  • osobno na prodajnim mjestima A1
  • online putem obrasca na https://www.a1.hr/ 
  • telefonski pozivom na info telefon 0800 13 13.

Podaci o računu

Smiju li prodajni predstavnici operatora zatražiti lozinku prilikom ugovaranja usluge?

Djelatnici operatora prilikom ugovaranja usluge mogu provjeriti ima li korisnik pravo na uslugu koristeći se isključivo korisničkim imenom. Korisnik elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr dužan je čuvati tajnost lozinke.

Kako korisnik može dobiti elektronički identitet za pristup CARNET-u?

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr je virtualni identitet na CARNET mreži, koji dobivaju pojedinačni korisnici iz ustanova članica CARNET-a (učenici, nastavnici, studenti, profesori i zaposlenici ustanova članica), koji im omogućuje korištenje CARNET-ovih usluga.

Podatke (korisničko ime i lozinku) dodjeljuje ustanova članica CARNET-a kojoj korisnik pripada.

Popis matičnih akademskih ustanova i ovlaštenih osoba, kojima se korisnici mogu obratiti za dobivanje elektroničkoga identiteta, nalazi se na mrežnoj stranici Sveučilišnog računskog centra, a učenici i nastavnici se trebaju obratiti administratoru imenika u svojoj ustanovi.

Što je potrebno imati da bi se mogla koristiti CARNET 1D/2D/3D usluga?

Da bi se korisnik mogao koristiti uslugom, potrebno je imati aktivan korisnički račun, odnosno korisničko ime i lozinku za pristup CARNET-u.

Kako korisnik može provjeriti status svojega korisničkog računa (elektroničkoga identiteta)?

Korisnici samostalno mogu izvršiti provjeru statusa elektroničkoga identiteta ili se obratiti CARNET-ovoj Službi za podršku korisnicima na broj telefona +385 1 6661 555 ili e-poštom na adresu hepldesk@carnet.hr.

Spajanje

Ako postoji poteškoća s CARNET 1D/2D/3D uslugom (problem oko spajanja, tehnički problemi, spora veza...) kome se potrebno obratiti – A1 ili CARNET-u?

Potrebno je obratiti se A1 korisničkoj službi na 0800 091 091, koja Vam može pomoći oko svih problema i pitanja povezanih s CARNET 1D/2D/3D uslugom.

Koji SMTP poslužitelj je potreban kako bi se slale e-poruke putem CARNET 1D/2D/3D usluge?

SMTP poslužitelj za CARNET 1D/2D/3D uslugu je: mail.xcarnet.carnet.hr.

Provjera korisničkoga računa ili promjena zaporke

S pomoću AAI@EduHr sučelja za promjenu zaporke na adresi: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke

Na stranici LDAP poslužitelja matične ustanove. Popis se nalazi na stranici Popis matičnih ustanova.

Korisnici iz domene skole.hr zaporku ne mogu promijeniti preko središnjega sučelja za promjenu zaporke. Oni zaporku mijenjaju preko sučelja na adresi https://lozinka.skole.hr/.

Kontakt

Za rješavanje poteškoća povezanih s elektroničkim identitetom (neispravna korisnička oznaka ili zaporka, zabranjeno spajanje i slično) potrebno je obratiti se administratoru imenika ustanove ili CARNET-ovom Helpdesku.

CARNET-ov Helpdesk

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: helpdesk@carnet.hr

Za pitanja ili poteškoće povezane s korištenjem usluge CARNET 1D/2D/3D, potrebno je kontaktirati A1 korisničku službu.

A1 služba za korisnike

Telefon: 0800 091 091
E-adresa: customer.service@a1.hr

Partneri