prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Mobile / A1 na bonove CARNET

+Otvori sve -Zatvori sve

Mobile / A1 na bonove CARNET

U skladu s trendovima i sve većom potrebom za mobilnošću korisnika, CARNET je u suradnji s A1 Hrvatska omogućio korisnicima metode pojedinačnoga pristupa CARNET mreži:

  • Mobile CARNET
  • A1 na bonove CARNET

Usluga Mobile CARNET temelji se na bežičnome pristupu korištenjem A1 Hrvatska podatkovnih tarifnih modela. Više informacija o usluzi moguće je pronaći na mrežnim stranicama A1 Hrvatska. Koristeći se LTE, HSDPA, UMTS, EDGE i GPRS tehnologijama, CARNET je u suradnji s A1 Hrvatska, omogućio korisnicima alternativnu metodu pojedinačnoga pristupa CARNET mreži te tako proširio i sam skup usluga koje omogućuju pristup CARNET mreži.

A1 na bonove CARNET je prepaid usluga za jednostavan mobilni pristup internetu. Korisnici A1 na bonove CARNET usluge pristupaju internetu i CARNET mreži korištenjem LTE, HSDPA, UMTS, EDGE i GPRS mobilnih tehnologija. Korisnik ima pravo na korištenje A1 na bonove CARNET usluge i pogodnosti koje iz nje proizlaze samo za vrijeme spajanja preko carnet.vip.hr APN-a. Više informacija o A1 na bonove CARNET usluzi kao i o ponudi prijenosnih mobilnih uređaja za spajanje moguće je pronaći na mrežnim stranicama A1 Hrvatska.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Usluga Mobile/A1 na bonove CARNET pruža se isključivo korisnicima pojedincima koji imaju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr, na temelju kojega se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za korištenje uslugom. Podatke (korisničko ime i lozinku) dodjeljuje ustanova članica CARNET-a kojoj korisnik pripada.

Novi Mobile/A1 na bonove CARNET korisnik moguće je postati potpisom ugovora s A1 Hrvatska. Usluga se aktivira u A1 centrima, kod ovlaštenih A1 partnera ili preko A1 prodajnih predstavnika.

Za dodatne informacije o uslugama potrebno se obratiti A1 korisničkoj službi pozivom na broj 0800 091 091.

Pitanja i odgovori

Općenito

Što je Mobile CARNET usluga?

Mobile CARNET je usluga koja se temelji se na bežičnome pristupu korištenjem A1 Hrvatska podatkovnih tarifnih modela.


Što je A1 na bonove CARNET usluga?

A1 na bonove CARNET je prepaid usluga za jednostavan mobilan pristup internetu.


Komu su usluge namijenjene?

Mobile/A1 na bonove CARNET mogu se koristiti svi korisnici CARNET-a koji posjeduju jedinstveni elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.


Koji su uvjeti korištenja Mobile/A1 na bonove CARNET usluge i gdje su dostupni?

Uvjeti korištenja Mobile/A1 na bonove CARNET usluge dostupni su svim korisnicima na A1 prodajnim mjestima i prodajnim mjestima A1 partnera. Također uvjeti korištenja uslugom objavljeni su mrežnim stranicama A1 Hrvatska.


Koja su pravila ponašanja Mobile/A1 na bonove CARNET korisnika?

Svi korisnici CARNET mreže dužni su se ponašati u skladu s Odlukom o prihvatljivom korištenju CARNET mreže. U suprotnome podliježu sankcijama CARNET-ove Abuse službe što uključuje privremeno ili trajno onemogućivanje pristupa internetu.

Dodatne informacije i sigurnosne savjete moguće je pronaći na stranicama CARNET-ove Abuse službe.


Gdje je moguće pronaći više informacija o Mobile/A1 na bonove CARNET usluzi?

Više informacija o usluzi moguće je pronaći na stranicama A1 Hrvatske.


Kako aktivirati Mobile/A1 na bonove CARNET uslugu?

Uslugu je moguće aktivirati u A1 centrima, preko prodajnih mjesta kod ovlaštenih A1 partnera ili preko A1 prodajnih predstavnika.

Podaci o računu

Smiju li prodajni predstavnici operatora zatražiti lozinku prilikom ugovaranja usluge?

Djelatnici operatora prilikom ugovaranja usluge mogu provjeriti ima li korisnik pravo na uslugu koristeći se isključivo korisničkim imenom. Korisnik elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr dužan je čuvati tajnost lozinke.


Kako korisnik može dobiti elektronički identitet za pristup CARNET-u?

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr virtualni je identitet na CARNET mreži koji dobivaju pojedinačni korisnici ustanova članica CARNET-a (učenici, nastavnici, studenti, profesori i zaposlenici ustanova članica), a on im omogućuje korištenje CARNET-ovim uslugama.

Podatke (korisničko ime i lozinku) dodjeljuje ustanova članica CARNET-a kojoj korisnik pripada.

Za dobivanje elektroničkoga identiteta, korisnici iz akademske zajednice (studenti, profesori, znanstvenici i ostali zaposlenici) trebaju se obratiti administratoru u svojoj matičnoj akademskoj ustanovi, a učenici se i nastavnici trebaju obratiti administratoru imenika u svojoj ustanovi.


Što je potrebno kako bi se mogla koristiti Mobile/A1 na bonove CARNET usluga?

Kako bi se korisnik mogao spojiti na CARNET, treba imati aktivan elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr, tj. korisničko ime i lozinku za pristup CARNET-u.


Kako korisnik može provjeriti status elektroničkoga identiteta na CARNET-u?

Korisnik se može obratiti CARNET-ovoj Službi za podršku korisnicima na broj telefona +385 1 6661 555 ili e-poštom na adresu hepldesk@carnet.hr.

Spajanje

Kojim APN-om (Access Point Name – naziv pristupnog ulaza) se koristi za Mobile/A1 na bonove CARNET uslugu?

Za pristup uslugama Mobile/A1 na bonove CARNET upotrebljava se jedinstveni APN: carnet.vip.hr.


Ako postoji poteškoća s Mobile/A1 na bonove CARNET uslugom (problem oko spajanja, tehnički problemi, spora veza...) kome se potrebno obratiti – A1 ili CARNET-u?

Potrebno je obratiti se A1 korisničkoj službi na 0800 091 091 koja Vam može pomoći oko svih problema i pitanja povezanih s Mobile/A1 na bonove CARNET uslugom.


Koji SMTP poslužitelj je potreban kako bi se slale e-poruke putem Mobile/A1 na bonove CARNET usluge?

SMTP poslužitelj za Mobile CARNET uslugu je mail.mobile.carnet.hr


Kako provjeriti ispravnost korisničkoga računa (korisničkih podataka) ili promjeniti zaporku?

S pomoću AAI@EduHr sučelja za promjenu zaporke.

Na stranici LDAP poslužitelja matične ustanove. Popis se nalazi na stranici Popis matičnih ustanova.

Korisnici iz domene skole.hr zaporku ne mogu promijeniti preko središnjega sučelja za promjenu zaporke. Oni zaporku mijenjaju preko sučelja lozinka.skole.hr.

Kontakt

Za rješavanje poteškoća vezanih uz elektronički identitet (neispravna korisnička oznaka ili zaporka, zabranjeno spajanje i slično) potrebno se obratiti administratoru imenika ustanove ili CARNET-ovom Helpdesku.

CARNET-ov Helpdesk

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: helpdesk@carnet.hr

Za pitanja ili poteškoće vezane uz korištenje Mobile / A1 na bonove CARNET usluge potrebno je kontaktirati A1 Službu za korisnike.

A1 služba za korisnike

Telefon: 0800 091 091
E-adresa: customer.service@a1.hr

Partneri