sys.voopIX

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

sys.voopIX

VoopIX je sustav baziran na Voice over Internet Protocol (VoIP) tehnologiji koja omogućuje prijenos zvučne komunikacije preko internetske mreže.

VoopIX služi za razmjenu telefonskoga prometa preko CARNET mreže, odnosno omogućuje međusobno povezivanje udaljenih lokacija ustanova članica u zajedničku telefonsku mrežu i zajedničku numeraciju, mobilnost lokalnih ekstenzija i besplatne razgovore.

Jezgra voopIX-a obuhvaća 123 ustanove i sastoji se od pet distribuiranih poslužitelja u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Dubrovniku.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Sve punopravne članice CARNET-a imaju pravo priključenja na voopIX sustav. Za priključenje na sustav potrebno je ispuniti Zahtjev za priključenje na voopIX uslugu te ispunjen i ovjeren zahtjev poslati poštom na adresu CARNET-a.

Nakon zaprimljenoga zahtjeva predstavnici CARNET-a će, u kontaktu s predstavnikom ustanove, obaviti tehnički izvid i ispitati sve detalje i mogućnosti povezane s realizacijom priključenja kako bi na optimalan način priključili ustanovu u voopIX sustav.

Iako je korištenje voopIX sustava omogućeno svim punopravnim članicama CARNET-a, iznimka su one koje se koriste VoIP uslugom, u kojoj je telefonska centrala premještena kod telekomunikacijskoga operatera. Primjer je takvih usluga CENTREX, ali i starije telefonske centrale koje ne posjeduju ISDN BRA ili PRA priključak, nego starije R2/MFC/PCM priključke.

Najjednostavnije je priključiti članicu koja već posjeduje centralu baziranu na VoIP-u (komercijalno ili rješenje otvorenoga koda), a znatno je zahtjevnije priključiti ustanovu koja posjeduje klasičnu centralu s ISDN priključkom, u kojoj je potrebno osigurati dodatan hardver.

U tome  slučaju je potreban izvid, koji provodi CARNET, kao priprema za priključenje u kojemu se obavlja kompletan tehnički pregled cijele instalacije, prijenosa i same centrale.

Pitanja i odgovori

Općenito

Kako dobiti detaljnije informacije o ovoj usluzi?

Kada postoji interes članice za voopIX uslugu, uobičajeno je da predstavnik CARNET-a u samoj članici održi prezentaciju o toj usluzi te da u izravnome kontaktu s predstavnicima ustanove pojasni sve detalje. Tom prilikom može se napraviti i tehnički izvid o mogućnosti spajanja na samoj lokaciji. Zahtjev se upućuje na elektroničku adresu voopix@carnet.hr ili poštom na CARNET, Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb.

Ipak, ukratko možemo reći da je osnova usluge priključenje postojeće telefonske centrale putem posebnoga uređaja na zajedničku privatnu VoIP mrežu, a nakon toga, ako to ustanova želi, mogu se instalirati i dodatni IP telefoni i u konačnici zamijeniti stara centrala. Usluga je besplatna za sve punopravne CARNET-ove članice, a navedeni uređaj također se ne naplaćuje ustanovi. Isto tako, za ustanovu ne postoje ni troškovi pretplate ni održavanja toga sustava. U slučaju da ustanova želi imati i IP telefone, mora ih nabaviti u svojemu trošku.

Tko ima pravo na ovu uslugu?

Pravo priključenja na voopIX sustav imaju sve punopravne članice CARNET-a, na temelju zahtjeva koji upute CARNET-u.

Kako uspostaviti uslugu?

Nakon zaprimljenoga zahtjeva za priključenjem, predstavnici CARNET-a će u kontaktu s predstavnikom ustanove napraviti tehnički izvid te ispitati sve detalje i mogućnosti povezane s realizacijom priključenja kako bi na optimalan način priključili ustanovu u voopIX sustav.

Najjednostavnije je priključiti članicu koja već posjeduje centralu baziranu na VoIPu (bilo to komercijalno ili rješenje otvorenoga koda), a znatno je zahtjevnije priključiti ustanovu koja posjeduje klasičnu centralu s ISDN priključkom, gdje je potrebno osigurati dodatan hardver.

U tome je slučaju potreban izvid koji će provesti CARNET kao pripremu za priključenje, u kojemu se obavlja kompletan tehnički pregled cijele instalacije, prijenosa i same centrale.

Potpisuje li se neki ugovor?

Između svih članica CARNET-a i ustanove CARNET već postoji ugovor o članstvu, a kako je ovdje riječ o usluzi na koju ustanova ima pravo na temelju punopravnoga članstva, nije potrebno potpisivati poseban ugovor.

Koja je cijena voopIX uređaja?

VoopIX uređaj osiguran je iz sredstava državnoga proračuna te je njegova nabava i održavanje za ustanovu potpuno besplatno. Od ustanove se ne očekuje nikakav dodatni angažman ljudi (npr. CARNET sistem inženjera).

Krši li se korištenjem voopIX sustava zakon/ugovor s telekomunikacijskim operaterom?

Ova usluga nije zamjena za postojeći telefonski priključak kod telekomunikacijskih operatera, nego nadogradnja na postojeći sustav. Riječ je o privatnoj telefonskoj mreži ustanova članica CARNET-a koja ne podliježe Zakonu o telekomunikacijama jer nije riječ o pružanju usluga u javnoj govornoj mreži.

Kako je moguće provjeriti je li poziv besplatan?

Na mrežnoj stranici Voopix-a može se provjeriti pripada li pojedini telefonski broj u kategoriju besplatnih. Za pristup navedenoj stranici potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr. Kako postoji mogućnost promjene kategorije, u međunarodnome pozivu korisnik pri uspostavi poziva dobiva poruku o besplatnosti poziva.

Je li potrebno koristiti posebno (pred)biranje pri uporabi voopIX-a?

Sa strane krajnjih korisnika usluga je u potpunosti transparentna, odnosno krajnji korisnik prilikom ostvarivanja poziva bira telefonski broj kako je to i dosad radio i nije svjestan prolazi li prolazi preko voopIX-a ili javne govorne mreže (JGM), nego je cijela logika selekcije mjesta zaključenja poziva sakrivena.

Što se događa s telefonskim vezama u slučaju prekida veze na CARNET mreži? Preusmjeravaju li se telefonski razgovori automatski na klasične telefonske linije ili je potrebno ručno napraviti preusmjeravanje?

U slučaju prekida veze na CARNET mreži prekinut će se trenutačni pozivi koji idu preko voopIX sustava (prema ostalim članicama u sustavu), ali ne i trenutačni aktivni telefonski pozivi prema ostalim korisnicima. Pozivi neće biti besplatni sve do ponovne uspostave veze na CARNET mreži. U slučaju prekida veze razgovori se automatski preusmjeravaju na javnu govornu mrežu i nije potrebna nikakva dodatna ljudska aktivnost.

Postoje li žalbe korisnika zbog problema pri razgovorima na voopIX-u?

Pojavljivali su se manji povremeni problemi na nekim instalacijama, ali je uglavnom bilo riječi o inicijalnim problemima pri samome priključenju, no nakon odgovarajućega rješenja problemi se više nisu pojavljivali.

Čeka li se duže da se ostvari poziv ili postoje drugi problemi koji bi se pojavili u radu?

Koliko je nama poznato, ne postoje duža čekanja na uspostavu poziva niti ima drugih problema.

Tko održava uređaj (karticu) kojom se koristi za voopIX u slučaju kvara?

Sve povezano s voopIX sustavom financira i održava CARNET.

Koja će se sve oprema ugraditi u postojeći sustav da bi voopIX funkcionirao?

Oprema ovisi o postojećoj instalaciji u ustanovi, no obično je riječ o uređaju izrađenome prema CARNET-ovoj specifikaciji.

Preko kojeg se protokola mogu spojiti na voopIX centralu u svojoj ustanovi?

Za spajanje na voopIX centralu koristi se SIP i IAX2 protokol. SCCP (Skinny Call Control Protocol, ili skraćeno Skinny) nije podržan.

U našoj ustanovi provučena je lokalna mreža. Moramo li nešto dodatno kablirati?

Dodatno kabliranje nije uvijek nužno. Većina današnjih IP telefona posjeduje najmanje dva <em>ethernet</em> priključka te se jedan spaja izravno na mrežu, a drugi u računalo. U tome slučaju poželjno je posjedovati mrežni preklopnik koji ima ugrađenu podršku za VLANove kako biste na logičkoj razini razdvojili telefonsku od ostatka mreže. Tako ćete izbjeći dodatne troškove kabliranja zbog telefonije.

Kakvu mrežnu infrastrukturu ustanova treba posjedovati za spajanje u voopIX?

Kako bi se usluga voopIX mogla ostvariti bez poteškoća, preduvjet je da je ustanova članica CARNET-a te da je na CARNET mrežu spojena optikom. Ustanova koja je spojena ADSL tehnologijom ne može se priključiti na voopIX zbog manje brzine učitavanja, a također nije moguće rezervirati dio VoIP prometa kako bi glasovna komunikacija tekla nesmetano. Prije priključenja na voopIX CARNET će ustanoviti trenutačno stanje i predložiti optimalno rješenje te prema potrebi održati prezentaciju sustava tehničkomu i netehničkomu osoblju.

Postojeći korisnici sustava

Što su Contexti pri dodavanju novoga telefona?

Context je opcija koja određuje ograničenja odlaznih poziva za svakog korisnika telefona.

Definirano je pet contexta:

  • local: omogućeni pozivi unutar županije (01, 042, 020…)
  • international: omogućeni svi pozivi uključujući međunarodne
  • mobiteli: omogućeni pozivi unutar Hrvatske te pozivi prema mobilnim mrežama
  • longdistance: omogućeni svi pozivi u Hrvatskoj osim prema mobilnim mrežama
  • pbx: omogućeni pozivi samo na lokalne telefone unutar ustanove.

Postoji li mogućnost ispisa odlaznih poziva u CDR-u grupiranih po ekstenzijama?

Trenutačno ta mogućnost ne postoji.

Kontakt

CARNET voopIX

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: voopix@carnet.hr