prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Tele2CARNET

+Otvori sve -Zatvori sve

Tele2CARNET

U skladu s trendovima i sve većom potrebom za mobilnošću korisnika, CARNET je u suradnji s Tele2 omogućio korisnicima uslugu pojedinačnoga pristupa CARNET mreži – mobilan pristup mrežnim resursima.

Usluga omogućuje pristup CARNET mreži na mjestima gdje ne postoji standardan priključak na internet, pri čemu se koriste mobilne tehnologije HSPA, UMTS, EDGE. Izbor tehnologije pristupa internetu (HSPA, UMTS, EDGE, GPRS) ovisi o pokrivenosti lokacija.

Više informacija o usluzi moguće je pronaći na mrežnim stranicama Tele2.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Usluga Tele2CARNET pruža se isključivo korisnicima pojedincima koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr na temelju kojega se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge. Podatke (korisničko ime i lozinku) dodjeljuje ustanova članica CARNET-a kojoj korisnik pripada.

Za dodatne informacije potrebno je kontaktirati Tele2 korisničku službu na broj 095 1000 444.

Pitanja i odgovori

Općenito

Što je Tele2CARNET usluga?

Tele2CARNET usluga je usluga mobilnoga bežičnog prijenosa podataka i SMS-a za korisnike koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Komu je usluga namijenjena?

Tele2CARNET mogu koristiti svi korisnici CARNET-a koji posjeduju jedinstveni elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Koja su pravila ponašanja Tele2CARNET korisnika?

Svi korisnici CARNET mreže dužni su se ponašati u skladu s Odlukom o prihvatljivom korištenju CARNET mreže. U suprotnome podliježu sankcijama CARNET-ove Abuse službe, što uključuje privremeno ili trajno onemogućivanje pristupa internetu.

Dodatne informacije i sigurnosne savjete potražite na stranicama CARNET-ove Abuse službe.

Kako aktivirati Tele2CARNET uslugu?

Tele2CARNET uslugu moguće je aktivirati na ovlaštenim Tele2 prodajnim mjestima ili preko Tele2 prodajnih predstavnika.

Podaci o računu

Smiju li prodajni predstavnici operatora zatražiti lozinku prilikom ugovaranja usluge?

Djelatnici operatora prilikom ugovaranja usluge mogu provjeriti ima li korisnik pravo na uslugu koristeći se isključivo korisničkim imenom. Korisnik elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr dužan je čuvati tajnost lozinke.

Kako korisnik može dobiti elektronički identitet za pristup CARNET-u?

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr je virtualni identitet na CARNET mreži koji dobivaju pojedinačni korisnici ustanova članica CARNET-a (učenici, nastavnici, studenti, profesori i zaposlenici ustanova članica), a on im omogućuje korištenje CARNET-ovih usluga.

Podatke (korisničko ime i lozinku) dodjeljuje ustanova članica CARNET-a kojoj korisnik pripada.

Za dobivanje elektroničkoga identiteta, korisnici iz akademske zajednice (studenti, profesori, znanstvenici i ostali zaposlenici) trebaju se obratiti administratoru u svojoj matičnoj akademskoj ustanovi, a učenici se i nastavnici trebaju obratiti administratoru imenika u svojoj ustanovi.

Što je potrebno kako bi se mogla koristiti Tele2CARNET usluga?

Kako bi se korisnik mogao spojiti na CARNET, treba imati aktivan elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr, tj. korisničko ime i lozinku za pristup CARNET-u.

Kako korisnik može provjeriti status svojega korisničkog računa (elektroničkoga identiteta)?

Korisnik može sam provjeriti status elektroničkoga identiteta ili se obratiti CARNET-ovoj Službi za podršku korisnicima na broj telefona +385 1 6661 555 ili e-poštom na adresu helpdesk@carnet.hr.

Spajanje

Kojim APN-om (Access Point Name – naziv pristupnog ulaza) se koristi za Tele2CARNET uslugu?

Za pristup usluzi Tele2CARNET koristi se carnet.tele2.hr pristupnom točkom (APN).

Ako postoji poteškoća s Tele2CARNET uslugom, kome se treba obratiti – Tele2 ili CARNET-u?

Potrebno je obratiti se Tele2 korisničkoj službi telefonski na broj 095 1000 444.

Koji je SMTP poslužitelj neophodan kako bi se slale e-poruke putem Tele2CARNET usluge?

SMTP poslužitelj za Tele2CARNET uslugu je mail.tele2.carnet.hr.

Kako provjeriti ispravnost korisničkoga računa (korisničkih podataka) ili promjeniti lozinku?

S pomoću AAI@EduHr sučelja za promjenu lozinke.

Na stranici LDAP poslužitelja matične ustanove. Popis se nalazi na stranici Popis matičnih ustanova.

Korisnici iz domene skole.hr lozinku ne mogu promijeniti preko središnjega sučelja za promjenu lozinku. Oni lozinku mijenjaju preko sučelja lozinka.skole.hr.

Kontakt

Za rješavanje poteškoća povezanih s elektroničkim identitetom (neispravna korisnička oznaka ili zaporka, zabranjeno spajanje i slično) potrebno se obratiti administratoru imenika ustanove ili CARNET-ovoj Službi za podršku korisnicima.

CARNET-ov Helpdesk

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: helpdesk@carnet.hr

Za pitanja ili poteškoće povezane s korištenjem Tele2CARNET usluge potrebno je kontaktirati Tele2 Službu za korisnike.

Tele2 služba za korisnike

Telefon: 095 1000 444
E-adresa: korisnik@tele2.com
Mogućnost prijave poteškoće putem kontaktnog obrasca ili slanjem dopisa na fax: 095 1000 445