Home FAQ

FAQ

+Open all -Close all
Font size
A
A
A
Dyslexia
Contrast
Reset

Public Server

How do I connect to the internet via CARNET?

Connect to any CARNET individual internet access service and enter your AAI user account (e.g. mylogin@public.hr) and the corresponding password.

What is my AAI username (e.g. mylogin@public.hr and mylogin@public.carnet.hr)?

Form tag: mojlogin@public.hr is used to connect to the internet via CARNET’s Internet access services and the use of other AAI@EduHr services.

Form tag: mojlogin@public.carnet.hr or Ime.Prezime@public.carnet.hr is the name of an e-mail that is generated when opening an account for a natural person.

The password for both tags is the same.

What is AAI@EduHr?

AAI@EduHr is a system whereby users of CARNET public server access services outside the server itself – see a list of the various network services  accessed through AAI@EduHr.

How to change your password?

Access your personal record via web interface and click “Change Password” and follow the instructions.

How long is my user account valid?

The user account is valid for one year, after which it should be extended through the  administration portal.

How to read e-mail on the web?

CARNET offers  webmail service for all AAI@EduHr users.

On the homepage (https://webmail.carnet.hr/) you log in with a full user ID, as well as for the internet access (e.g. Pero Perić would write pperic@public.hr). At the first use you will get additional page with a selection of servers. Here, under the user name you enter a short form (e.g. pperic, without domain), and as a server select “CARNET – public computer”.

Sign in to WordPress administration?

Maintaining and editing WordPress pages for administrators on CARNET Public Server is performed via the interface available at:

https://pubweb.carnet.hr//wp-login.php

where “” is a part of the address – name obtained when registering a guest information service.

For example, for the imaginative CARNET association that has an open guest information service at http://pubweb.carnet.hr/carnet with domain carnet.hr

the page administration is performed via the link: https://pubweb.carnet.hr/carnet/wp-login.php

How to use WordPress contact form (CF7)?

Contact forms are added to the WordPress administration under the “Contact” menu, by clicking the “Add New” button. You can name the form by clicking on the form title, for example “Unnamed”, and enter the desired name, for example “contact”. In addition to the usual tag name, subject, and e-mail, you must also use Google reCAPTCHA element to prevent spam. You can find more about integration on the add-on pages..

How to enable multilingual plugin on WordPress pages?

Multilingual plugin can be requested by sending a request to CARNET helpdesk at toll-free number 0800 227638 or via e-mail helpdesk@carnet.hr.

After processing the required request, you need to choose Settings -> Languages in the WordPress administration and add a new language.

WordPress and Facebook comments?

From March 15th, 2015 WordPress comments are replaced by Facebook comments.

To enable your own Facebook comments, you need to login to WordPress administration, choose Settings -> Facebook Comments and create APP ID by clicking on “Create an App to handle your comments”. After entering the Facebook App ID, to enable comments on posts, you need to tick (turn on) the “Singular Posts” option, i.e. on the “Pages” page.

If you do not want Facebook comments on individual posts/pages, check “DISABLE Facebook Comments” at the bottom of the post/page editing.

How to set up Google maps on WordPress page?

One of the ways to set up a Google folder with the desired location on your site is through the WordPress iframe plugin.

Once you find the desired location on the Google Maps page, in the lower right corner, select the wheel icon  option “Share or embed maps” and copy the link from the “Embed map” to the quotation marks starting with “https”.

This link needs to be set up in WordPress as a post or iframe add-on page, for example:

[iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2781.9433323652675!2

            d15.969535999999996!3d45.792362999999995!3m2!1i1024!2i768!4f1

            3.1!3m3!1m2!1s0x4765d68bca3bcf01%3A0xe8225cc97fc37baa!2s

            CARNet!5e0!3m2!1sen!2shr!4v1425457931153″]


Upload Images to WordPress

Due to limited resources, the maximum resolution of the uploaded image that can be set is 2048 x 2048 px. Images that exceed this ratio shall be automatically decreased (respecting the width-to-height ratio). Thus, for example, the image size of 3456 x 500 after upload shall be 2048 × 296.

To publish multimedia content, we recommend using external services, such as some from this list.

Članstvo u CARNET mreži za ustanove

Što je to CARNET mreža?

CARNET (Hrvatska akademska i istraživačka mreža) je računalna mreža na koju su povezane škole, instituti, fakulteti i ostale ustanove iz sustava znanosti i školstva radi promicanja računalnih tehnologija i mogućnosti koje one nude u svijetu znanosti i obrazovanja. CARNET djeluje pod okriljem Ministarstva znanosti i obrazovanja iz čijega se proračuna i financira.

Tko sve ima pravo pristupa internetu preko CARNET mreže?

Pravo pristupa na CARNET mrežu moguće je koristiti:
a) na razini ustanove koja je članica CARNET-a tako da se ustanova spoji na CARNET mrežu
b) na osobnoj razini preko bežičnoga interneta, kabelskoga interneta ili ADSL-a za spajanje od kuće ako ste učenik, student ili djelatnik ustanove koja je članica CARNET mreže.

Koje ustanove mogu postati članice CARNET mreže?

CARNET je računalna mreža akademske, znanstveno-istraživačke i obrazovne zajednice, pa su stoga članice CARNET-a ponajprije ustanove iz sustava znanosti i naobrazbe. To su:
● sveučilišta i fakulteti u njihovu sastavu
● ostale visokoškolske ustanove
● znanstveno-istraživački instituti
● osnovne i srednje škole.
● Kako ustanova može postati članica CARNET-a?

Važno je napomenuti da članstvo u CARNET mreži ne dodjeljuje CARNET, nego ministar znanosti i obrazovanja na temelju Odluke o stjecanju statusa i pravima korisnika CARNET-a.

Molbu za stjecanje članstva u CARNET mreži stoga je potrebno poslati na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Kako bi korisnicima bilo olakšano traženje članstva u CARNET mreži, CARNET je izradio posebne obrasce koje je potrebno popuniti i ovjeriti od strane ravnatelja/dekana ustanove i poslati Ministarstvu. Na obrascima su navedeni svi podatci koje je potrebno ispuniti:

Obrazac za spajanje u CARNET mrežu za osnovne i srednje škole i učeničke domove
Obrazac za članstvo u CARNET mreži za ustanove iz akademske zajednice

Potrebno je naglasiti zbog čega je vašoj ustanovi potreban spoj na CARNET mrežu te na kojoj se adresi želite spojiti. Nakon toga, dobit ćete Odluku Ministarstva kojom ćete biti obaviješteni je li udovoljeno vašoj molbi te koju je vrstu članstva vaša ustanova dobila.

Kopiju Odluke dobiva i CARNET. Iznimno, odluku o privremenom članstvu može donijeti Upravno vijeće CARNET-a.

Koje su vrste članstva u CARNET mreži?

Prema već spomenutoj Odluci, ministar znanosti i obrazovanja može vašoj ustanovi dodijeliti jedno od triju vrsta članstva u CARNET mreži.

Punopravno članstvo – dobivaju ga pravne osobe čija se osnovna djelatnost financira iz proračuna Republike Hrvatske, razdjel Ministarstva znanosti, i obrazovanja (javna visoka učilišta, znanstveno-istraživačke pravne osobe i srednje škole). Odluku o stjecanju statusa punopravne članice donosi ministar znanosti i obrazovanja i stječe se na neodređeno vrijeme.

Pridruženo članstvo – mogu ga dobiti pravne osobe koje svojom djelatnošću doprinose funkcioniranju sustava znanosti i visoke naobrazbe, te prema mišljenju Ministarstva znanosti i obrazovanja imaju pravo na takav status. Odluku o stjecanju statusa pridružene članice donosi ministar znanosti i obrazovanja i stječe se na neodređeno vrijeme.

Privremeno članstvo – mogu ga dobiti pravne osobe; posebno ustanove iz sustava zdravstva i kulture, obrazovne ustanove, državna tijela i udruge, kojima se odobrava privremeno spajanje u CARNET mrežu zbog određenih poslova i aktivnosti. Odluku o stjecanju statusa privremene članice donosi ministar znanosti i obrazovanja ili Upravno vijeće CARNET-a, na temelju suradnje na pilot-projektu s ustanovom, i stječe se na određeno vrijeme.

Koje su konkretne razlike s obzirom na vrstu članstva pojedinih članica?

Punopravnim članicama CARNET osigurava i zakupljuje telekomunikacijski vod potreban za spajanje u CARNET mrežu, a dodjeljuje im i komunikacijsku opremu potrebnu za spajanje na CARNET mrežu.

Privremene i pridružene članice dužne su same financirati i nabaviti komunikacijsku opremu, kao i zakupiti TK vod potreban za spajanje, a prema specifikaciji koju određuje CARNET, ako odlukom ministra znanosti i obrazovanja nije odlučeno drukčije.

Studenti, učenici i djelatnici punopravnih i pridruženih ustanova članica imaju ista prava bez obzira na vrstu članstva (vidi 8.). Privremene članice nemaju pravo ulaska u AAI@EduHr sustav, osim iznimno, ako tako odluči Savjet AAI@EduHr.

Koja prava ostvaruju sve članice CARNET mreže?
 • pravo spajanja na internet preko CARNET mreže čije troškove snosi CARNET
 • pravo na korištenje pomoći namijenjene krajnjim korisnicima u obliku Službe za podršku korisnicima
 • pravo na korištenje CARNET-ovim uslugama, ovisno o vrsti članstva i vrsti ustanove, popis usluga nalazi se ovdje.
Koja prava imaju djelatnici, učenici i studenti punopravnih i pridruženih članica?

Kreiranjem elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr u ustanovi članici CARNET mreže, učenicima, studentima i djelatnicima punopravnih i pridruženih članica CARNET nudi sljedeće usluge:

 • pravo na korištenje CARNET-ovim uslugama, ovisno o vrsti članstva i vrsti ustanove, iz koje dolaze; popis usluga nalazi se ovdje.
Što napraviti nakon dobivanja Oduke Ministarstva o članstvu u CARNET mreži?

Primjerak Odluke Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavlja i CARNET-ovoj Službi za korisnike, koja potom kontaktira novu članicu i dogovara uvodni sastanak. Na tome sastanku predstavnike članica upoznaje se s pravima i obvezama proisteklima iz stjecanja statusa članice CARNET-a te se dogovara procedura spajanja na CARNET mrežu.

Koje uvjete članica mora ispuniti prije spajanja na CARNET mrežu?

Kako bi što prije krenuli u proces spajanja, neophodno je da ustanova ispuni neke administrativne i tehničke uvjete. Stoga je potrebno što prije:

 1. Imenovati osobe koje će biti zadužene za kontakt s CARNET-om:

Ustanove iz akademske zajednice:

 • osobu za kontakte – CARNET koordinatora
 • osobu za tehnički kontakt – CARNET sistem inženjera.

Ustanove iz sustava školstva:

 • administratora resursa
 • administratora imenika.
 1. Potpisati ugovor s CARNET-om kojim se reguliraju međusobna prava i obveze povezane s korištenjem usluga i resursa. Ugovor ustanovi šalje CARNET nakon održanoga sastanka.
 1. Zadovoljiti minimalne tehničke uvjete potrebne za spajanje na svakoj lokaciji koji su opisani u dokumentu CDA0018.

Nakon zaprimanja imenovanja osoba za kontakt s CARNET-om i obavijesti o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta, CARNET kreće u postupak spajanja ustanove.

Kako imenovati osobe za kontakt s CARNET-om?

Obrasce za imenovanje osoba za kontakt s CARNET-om potrebno je ovjerene i potpisane od strane dekana/ravnatelja vaše ustanove poslati na našu adresu:

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Josipa Marohnića 5
10 000 Zagreb

Nakon što zaprimimo imenovanja, kontaktirat ćemo imenovane osobe kako bismo im dali daljnje upute za rad.

Koja je funkcija CARNET koordinatora?

CARNET koordinator osoba je za službeni kontakt CARNET-a i članice, poželjno je posjedovanje organizacijskih sposobnosti kako bi mogla planirati i poticati što bolju primjenu i uporabu CARNET-ovih resursa u ustanovi članici, organizirati korištenje i primjenu navedenih resursa.
Svaka ustanova može imati samo jednoga imenovanog CARNET koordinatora, bez obzira na broj lokacija na kojima se ustanova nalazi.
Nakon što ustanova imenuje novoga CARNET koordinatora, CARNET automatski razrješuje dužnosti osobu koja je prethodno obavljala tu funkciju.

Tko bi trebao obavljati funkciju CARNET koordinatora?

CARNET koordinator osoba je koja obavještava CARNET o svim promjenama i potrebama ustanove, što uključuje administrativne promjene, izvještaj o stanju CARNET-ove opreme u ustanovi, upućivanje zahtjeva prema CARNET-u za nadogradnju komunikacijske opreme ili veze.
Dužnost je CARNET koordinatora, između ostaloga, i informiranje korisnika i uprave ustanove o djelatnosti i aktivnostima CARNET-a, ispunjavanje CARNET-ovih godišnjih izvještaja, podizanje svijesti o koristi informacijske tehnologije u svakodnevnim djelatnostima ustanove (aktivnije korištenje IT-a) te suradnja s upravom i sistem inženjerom radi optimalna korištenja opremom i postizanjem kvalitete usluga za korisnike CARNET-a. Koordinatori svih ustanova aktivno sudjeluju u radu Vijeća korisnika , savjetodavno tijelo ravnatelja CARNET-a.

Koja je funkcija CARNET sistem inženjera?

CARNET sistem inženjer osoba je s adekvatnim tehničkim obrazovanjem i iskustvom u radu s računalnim tehnologijama preko koje CARNET ostvaruje tehničke kontakte u vezi s računalno-komunikacijskim resursima koje je CARNET stavio na raspolaganje članici. Jedno je od zaduženja sistem inženjera briga o održavanju CARNET-ove opreme smještene u ustanovi.
Svaka ustanova može imati samo jednoga imenovanog CARNET sistem inženjera, bez obzira na broj lokacija na kojima se ustanova nalazi.
Nakon što ustanova imenuje novoga CARNET sistem inženjera, CARNET automatski razrješuje dužnosti osobu koja je prethodno obavljala tu funkciju.

Koja je funkcija administratora imenika?

Administrator imenika službeni je predstavnik škole koji mora biti djelatnik članice, a imenovao ga je ravnatelj. Administrator imenika je funkcija povezana s odnosima CARNET-a i članice, te nije radno mjesto. Administrator je dužan poštivati i primjenjivati odluke i uvažavati preporuke koje donosi CARNET, a odnose se na CARNET-ove resurse stavljene na raspolaganje članici.
Administrator imenika je administrativna osoba u školi zadužena za ažuriranje LDAP imenika. Ažurnost imenika od iznimne je važnosti jer imenik je dio jedinstvene autentikacijske i autorizacijske infrastrukture (AAI).
Preporuka je da administrator bude djelatnik škole koji je i inače zadužen za održavanje popisa učenika, to jest netko od administrativnoga osoblja škole.

Administrator na početku svake školske godine ažurira imenik, to jest dodaje elektroničke identitete u sustavu AAI@EduHr novih učenika i nastavnoga osoblja, a korisnike koji više nemaju status učenika ili djelatnika škole briše iz baze podataka. Osim obveze godišnjega ažuriranja imenika, administrator je imenika obvezan po nastupu promjena ažurirati stanje imenika (npr. dolazak/odlazak novog nastavnoga osoblja ili učenika u/iz škole).

Koja je funkcija administratora resursa?

Administrator resursa službeni je predstavnik škole i mora biti djelatnik članice, a imenovao ga je na tu funkciju ravnatelj. Administrator resursa dužan je poštivati i primjenjivati odluke i uvažavati preporuke koje donosi CARNET, a odnose se na CARNET-ove resurse stavljene na raspolaganje članici.

Administrator resursa informatički je obrazovana osoba zadužena za dodjeljivanje resursa krajnjim korisnicima, a može dodjeljivati samo one resurse koje je njegovoj školi na raspolaganje stavio CARNET, i to samo korisnicima njegove škole.
On uime škole može prema CARNET-u postavljati zahtjeve za dodatnim resursima te ostvarivati tehničke kontakte u vezi s računalno-komunikacijskim resursim koje je CARNET stavio na raspolaganje članici. Ako članica ima veći broj osoba, suradnika ili ustanova koji se brinu za računalno-komunikacijsku i informacijsku infrastrukturu članice, službeno je imenovani administrator resursa isključivo osoba preko koje se ostvaruju tehnički kontakti između članice i CARNET-a.
On je uime članice odgovoran za ispravnost i stabilnost funkcioniranja resursa koje je CARNET stavio na raspolaganje članici, kao i za opće tehničko i sigurnosno stanje računalno-komunikacijskoga sustava članice spojene u CARNET mrežu.

Kako razriješiti CARNET sistem inženjera i CARNET koordinatora ili administratora imenika i administratora resursa?

Svaka ustanova može imati samo jednoga CARNET koordinatora i jednoga CARNET sistem inženjera ili jednoga administratora resusra i administratora imenika, pa se svakim novim imenovanjem automatski razrješujemo staroga. Stoga nije potrebno službeno razrješenje.

Dobili ste Odluku o spajanju i zadovoljili minimalne tehničke uvjete. Zašto se tako dugo čeka spajanje na CARNET mrežu?

Nakon dobivanja obavijesti o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta u ustanovi i zaprimanja imenovanja osoba za kontakt, CARNET odmah kreće u pregovore o načinu i mogućnostima spajanja s telekomunikacijskim operaterima. Međutim sama realizacija ovisi o CARNET-ovu proračunu i procesu nabave. Do zastoja može doći i zbog nepostojanja adekvatne telekomunikacijske infrastrukture kojom bi se lokacija spojila.

Gdje poslati obavijest da je vaša ustanova ispunila minimalne tehničke uvjete?

Nakon što ustanova ispuni minimalne tehničke uvjete propisane u dokumentu CDA0018 te je na taj način spremna za spajanje na CARNET mrežu, nije potrebno slati dopis CARNET-u, nego je dovoljno o tome e-porukom obavijestiti Službu za korisnike na helpdesk@carnet.hr.

Ima li članica pravo na spajanja više dodatnih lokacija u CARNET mrežu?

Bez obzira na vrstu članstva, članice CARNET-a imaju pravo na spajanje neograničena broja dodatnih lokacija u CARNET mrežu. Odluku o uvrštenju dodatne lokacije u planove priključenja u CARNET mrežu donosi ministar znanosti i obrazovanja, i to pojedinačno za svaku dodatnu lokaciju.

Kako zatražiti spajanje dodatne lokacije u CARNET mrežu?

Odluku o uvrštenju dodatne lokacije u planove priključenja u CARNET mrežu donosi ministar znanosti i obrazovanja.
Da biste zatražili od Ministarstva spajanje dodatne lokacije/dodatnih lokacija, potrebno je ispuniti obrazac i poslati ga na adresu navedenu u obrascu. Ako je riječ o preseljenju ustanove s jedne lokacije na drugu, na obrascu je potrebno navesti s koje se lokacije ustanova seli kako bi mogli preseliti zakupljene vodove kod operatera te obavezno adresu lokacije/lokacija za koje se traži spajanje.

Obrazac za spajanje/odspajanje dodatne lokacije za ustanove iz akademske zajednice.
Obrazac za spajanje/odspajanje dodatne lokacije za ustanove iz sustava školstva.

Što napraviti nakon što se dobije Odluka o spajanju dodatne lokacije?

Primjerak Odluke dobiva i CARNET-ova Služba za korisnike koja će obavijestiti predstavnike članice o uvjetima koje je potrebno zadovoljiti kako bi proces spajanja što prije započeo (CDA0018). Dalje je procedura jednaka kao i za spajanje osnovne lokacije – kada CARNET koordinator putem e-adrese helpdesk@carnet.hr obavijesti CARNET da su uvjeti zadovoljeni i započet će proces spajanja.

Što napraviti ako se ustanova seli na drugu lokaciju?

Ako se članica CARNET mreže seli na drugu lokaciju, dužna je podnijeti zahtjev za promjenu lokacije Ministarstvu znanosti i obrazovanja na sljedeću adresu :

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Zahtjev se podnosi ispunjavanjem:
Obrasca za preseljenje lokacije iz akademske zajednice
ili
Obrasca za preseljenje lokacije škole ili učeničkoga doma

Nakon što i ustanova i CARNET dobiju Odluku Ministarstva, procedura je jednaka kao i za spajanje osnovne lokacije.

Dodjeljuje li CARNET računalnu opremu svojim ustanovama članicama?

CARNET svojim članicama ne dodjeljuje računalnu opremu.

Kako izgleda suradnja ustanove članice i CARNET-a?

I ustanova i CARNET dužni su poštovati uredbe potpisanoga ugovora kojim se osigurava najviša kvaliteta suradnje. To između ostaloga podrazumijeva da bi svaka ustanova članica CARNET-a trebala:

 • osigurati pravo uporabe CARNET-ovih resursa i omogućiti kontinuirano otvaranje elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr
 • sve svoje korisnike (djelatnike, studente, učenike) redovito obavještavati o uslugama i pravilima CARNET-a
 • omogućiti promociju i prezentaciju CARNET-ovih aktivnosti i djelatnosti u ustanovi
 • sprečavati korištenje CARNET-ovih usluga radi ugrožavanja drugih sustava na internetu
 • uspostaviti i održavati www i imenički servis
 • objavljivati i ažurirati informacije o djelatnosti ustanove te spriječiti korištenje informacijskih servisa ustanove od trećih osoba
 • obavještavati CARNET o svim tehničkim nadogradnjama postojeće lokalne računalne infrastrukture koje omogućuju dodatni pristup resursima koje CARNET nudi članici
 • ustanova iz akademske zajednice obvezna je imati ažurirani DNS poslužitelj za ustanovu, imenički (LDAP) poslužitelj i RADIUS poslužitelj
 • imati antivirusnu zaštitu odlazne elektroničke pošte
 • ustanova ne smije ni posredno ni neposredno naplaćivati pristup i uporabu CARNET-ovih resursa te ne smije dopustiti korištenje informacijskim servisima ustanove u komercijalne svrhe.
Što su to godišnji izvještaji i tko ih treba popunjavati?

Godišnji su izvještaji anketa koju Služba za korisnike provodi radi praćenja zadovoljstva korisnika i mogućnosti uvođenja novih tehnologija i usluga u CARNET mrežu. Prema ugovoru između CARNET-a i ustanova članica, godišnje izvještaje dužni su ispunjavati CARNET koordinatori i administratori resursa. Na temelju izvještaja CARNET i Ministarstvo nastoje poboljšati svoje usluge, prate potrebu primjene određenih tehnologija i iskorištenost dodijeljenih resursa.

U kojemu slučaju prestaje članstvo u CARNET mreži?

Status članice CARNET-a prestaje na jedan od sljedećih načina:

 • Odlukom Ministra znanosti i obrazovanja ako članica prestane zadovoljavati neki od uvjeta na osnovi kojega je dobila status CARNET članice
 • istekom vremenskoga roka na koji je članica dobila status (za privremene članice)
 • ako ustanova ne zadovolji uvjet ili prekrši odredbe međusobnoga ugovora članice i CARNET-a
 • Odlukom Upravnoga vijeća CARNET-a (za privremene članice koje su status stekle odlukom Upravnoga vijeća).
Kome se obratiti ako u ustanovi imamo probleme s vezom na CARNET?

U slučaju problema s vezom na CARNET mrežu potrebno je kontaktirati Službu za podršku korisnicima e-porukom na helpdesk@carnet.hr ili telefonom +385 1 6661 555.

Komu se obratiti u slučaju dodatnih pitanja?

U slučaju dodatnih pitanja potrebno je obratiti se Službi za podršku korisnicima e-porukom na helpdesk@carnet.hr ili telefonom +385 1 6661 555.

Domains

The most common questions and answers can be found on the web page Domene.hr.

 

CARNET Web for Schools

How to activate CMS?

In order for the school to use CARNET CMS system, it is necessary to activate it through the application for administration at http://admin.skole.hr.

In the menu on the left, you need to select “Web” and then “Web on Content Management System “.

Once the activation is complete, it is necessary to wait for a few minutes for the website to be visible at the school address.

After activation, other people authorized by the resource administrator may participate in the administration of the website of the school. See also: “Who can administer the school page?”

Who can administer the school page?

CMS activation process for schools at admin.skole.hr can only be initiated by the resource administrator (AR). It is recommended to use this role in contact with CARNET Support Services for CMS for Schools.

A registry administrator (AI) in a newly created school web in CMS may or may not have the same authority as the resource administrator.

In case there are more people who need to be able to edit school web in CMS, it is recommended to use the Group module to create a new group of authorized users in CMS. See also the question: “Can students edit part of the school page?

Which information is required to login to the administration?

In order to be able to administer, you must log in with the username and password assigned to the resource administrator.

If the resource administrator has no user data, directory administrator can assign them.

Can static web and CMS be used together?

Due to the way in which HUSO system works, it is not possible to use a static and dynamic web at the same time at the same address www.nameoftheschools.skole.hr.

How to add a module?

The module can be added after you log on to the school’s website as a resource administrator.

In the “Portal Management” menu, select “Edit Page” and click the down arrow in the column to which you want to add the module, and select a module that shall only be visible on that page or on all pages.

Can students edit part of the school page?

All students who are added to HUSO system and are synchronized within CMS of the school system can edit part of the site intended for the individual.

Exceptionally, if the resource administrator permits a student to administer the entire page by giving him privileges for administration, the student can edit the entire school page.

How do I delete a link from navigation?

To delete the link from the navigation, you must select “Administration” in the “Portal Management” menu after logging in.

Inside the administration on the left, select the link you want to delete and delete it by clicking “Delete”.Once you have set navigation in the right way, choose “Save All Changes” from the right.

Is it possible to set up your own CSS file?

It is possible to set up your own CSS file and change the appearance/colour of the website. Detailed instructions can be found on this link. 

We must note that ‘CMS for schools’ is constantly being upgraded and optimized, so it is sometimes possible to apply the names of ID elements and their classes in the templates. In this case, if you are using your own CSS file, it is possible that something shall not look as originally conceived until your own CSS has been updated.

Can I change colours as desired?

The layout and colour of school web pages created within CMS are determined by the template selected, so it is not possible to change colours except by choosing another template.

How to upload files via FTP when using CMS for schools?

When the web in the content management system (CMS) is selected as a web type, the additional files cannot be uploaded to the FTP server, but the “Document Archive” module is used for this.

How to sync with HUSO directory?

At the initial CMS-based web, all users who have been added to HUSO school system directory shall automatically be synced with the CMS.

When you add a user to HUSO directory later, synchronization can be done by selecting “Contacts from directory ” under “Portal Management” and then by clicking “Add new users”. Adding new users depends on the school year settings. 

How to set up a new school year?
 • the first requirement is that there are students enrolled in HUSO directory for the new school year
 • it is necessary to start the synchronization of the users with the directory (then the new information about the students are retrieved from HUSO system)
 • only then shall the new school year appear in the drop-down menu

If the current year is not explicitly defined as ‘current’, the system shall automatically determine from the date which year is to be used, so that the “transition” to the next year shall occur 1.10.

The school may, if necessary, change the year earlier, and set up the next one to change timetables and grade lists earlier than scheduled (1.10).

Can I install my own modules/modules from other CMS systems?

Currently it is not possible to create your own modules. Modules from different CMS systems are not compatible and cannot be installed on CARNET CMS.

Can CMS be used outside the school?

Since CARNET CMS installation runs automatically on the space provided for schools, its installation is not possible on other servers.

How to properly add flash video/object?

Below is a typical “troublesome” flash video that interferes the administration of the website and the way in which this behaviour of different flash objects can be regulated.

As you can see, the video covers the surface for editing Static HTML module. To avoid such a situation, click on the Flash icon (choose “f”) during adding the flash object, select “Properties” and select “Transparent” in the “Window Type” menu.

What will happen to the content of the page if I change my chosen layout?

You can change the layout of the page regardless of the content. Regardless of the template change, all the content that you posted on the school’s website shall remain in place but released through the new selected visual.

We deleted the home page, what now?

One of the most common mistakes that occur when administering CARNET CMS is to seemingly delete a Homepage.

The same thing happens if you set a “Clean” layout that shall then display a clean white page on the Homepage.

Since it is CMS, the Homepage has not been destroyed and can still be managed if an administration link is accessed, which is in the form of: www.imeskole.skole.hr/admin/sites?asid=1

You need to set a layout that was previously selected and the Homepage will be redisplayed in the desired format. 

Is it possible to restore the lost data back to the page?

The users of CARNET CMS are solely responsible for the content posted on their school website, its installation and maintenance.

In the event of data loss, backup of the content is possible only in cases when data is lost:

 • due to errors in the operation of CMS system that were not caused by the user,
 • as a result of malicious security attacks on CMS.

In all other cases, restoring data backup is not possible.

CARNET Webmail

Webmail does not accept password, what do I do?

Your system administrator in the institution is responsible for administering your passwords, i.e., the administrator of the directory for users of the education system. You cannot find or change any of the two required passwords through a webpage, nor can we do it for you.


After contacting a system engineer or a directory administrator, I was told that everything was fine in my institution. Who should now be contacted?

From any other e-mail account, send a description of the problem to helpdesk@carnet.hr and make sure you include all the relevant information (first name, last name, user account and name of the server or institution where your e-mail compartment is located). Problems in webmail work are possible, but they are far fewer than password problems or mailboxes at the parent institution.


How do webmail interfaces change (dynamic, traditional, minimalist)?

After logging into Webmail, follow the series of links: “Options” -> “Edit options for” -> “Global Options” -> “Select your view mode”. Select the desired display mode here.

If you use the Croatian translation interface, the sequence shall be: “Opcije” -> “Uredi opcije za” -> “Globalne opcije” -> “Opcije prikaza” -> “Odaberite način prikaza”.


I cannot find my e-mail server in the mail server list, what do I do?

Report a problem to Helpdesk (helpdesk@carnet.hr), which shall prompt your inquiry to the webmail team. After verification, the server shall be added to the server list.

If the server is unofficial or does not belong to the category of servers that we add to the predefined list, you can add multiple e-mail servers within the same AAI@EduHr identity. Instructions can be found on the “User Instructions” link.

CARNET Hosting for Schools

Na koji se način mogu dobiti korisnički podaci elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr?

Svim učenicima i djelatnicima škola administrator imenika otvara korisničke račune elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Škola je imenovala novog administratora imenika, koja je procedura promjene?

U Obrascu za spajanje u CARNET mrežu za osnovne i srednje škole i učeničke domove potrebno je navesti ime i prezime novog administratora imenika te obrazac ispunjen od strane škole poslati na adresu CARNET-a.

Korisniku je istekao elektronički identitet (datum isteka temeljne povezanosti je u prošlosti), na koji način se može regulirati status?

Ukoliko je korisnik učenik osnovne ili srednje škole administrator imenika ima ovlasti produžiti mu elektronički identitet do kraja školovanja. Djelatnicima je također moguće produžiti prava do određenog datuma u slučaju da je radni odnos ugovoren na određeno vrijeme ili se upisuje NONE u slučaju da je radni odnos ugovoren na neodređeno vrijeme. Sve te akcije obavljaju se u aplikaciji CADMIN.

Što učenici i djelatnici škola mogu koristiti putem HUSO-a?

Na Portalu za škole, u rubrici Škole s desne strane nalazi se modul “Važni dokumenti” koji sadrži popis važnih dokumenata za djelatnike i učenike škola. Među njima su i CARNET-ove usluge za nastavno osoblje, CARNET-ove usluge za učenike osnovnih škola i CARNET-ove usluge za učenike srednjih škola u kojima su navedene CARNET-ove usluge namijenjene učenicima i nastavnicima.


Administrator imenika (AI) nema podatke za pristup sustavu HUSO. Koji je postupak dobivanja potrebnih podataka?

Potrebno se obratiti CARNetovoj Helpdesk službi putem elektroničke pošte helpdesk@carnet.hr ili faksom na broj +385 1 6661 630 poslati zahtjev za korisničkim podacima. Nakon provjere, korisnički podaci se šalju administratoru imenika putem pošte.

Kako podesiti i koristiti webmail za čitanje i slanje elektroničke pošte?

Na Portalu za škole, u rubrici Škole s desne strane nalazi se modul “Važni dokumenti” koji sadrži popis važnih dokumenata za djelatnike i učenike škola. Jedan od njih su i Upute za korištenje CARNET Webmail sučelja u kojima je detaljno opisano kreiranje novog računa elektroničke pošte.

Koji su podaci potrebni za čitanje i slanje pošte u sustavu HUSO?

Za korištenje elektroničke pošte potreban je vaš HUSO identitet. S njim se prijavljujete u CARNET webmail sučelje, kao što je opisano u drugom odgovoru. Moguće je i postaviti vlastiti klijent (MS Outlook, Thunderbird i slične) po uputama na poveznici.

Prilikom unosa korisnika/e u sustav HUSO, sustav javlja da se korisnik/ici ne nalaze u sustavu (nije/nisu kreiran elektronički identitet/i), što učiniti?

Da bi se ta situacije izbjegla, važno je prilikom kreiranja samog korisnika odabrati opciju “kreiraj” na kraju samog unosa. Postoji i mogućnost da ga – u slučaju da je djelatnik već negdje radio prije – prethodna ustanova nije odjavila. Čest je i problem da korisnik prije nije radio u školi, pa se i u tom slučaju treba kreirati novi korisnik.


Kako povećati prostor za web?

Potrebno je CARNET-ovoj Službi za podršku korisnicima poslati zahtjev za povećanje web prostora. U zahtjevu treba navesti točan podatak za potrebnu veličinu prostora i razlog povećanja.

Imam problem s OIB-om prilikom unosa korisnika u sustav HUSO.

Jedan od najčešćih problema je pogrešno upisan osobni identifikacijski broj – OIB ili je sama kontrolna znamenka neispravna.

Kako unutar HUSO sustava korisnici mogu promijeniti lozinku elektroničkog identiteta?

Lozinka se može promijeniti na stranici https://webmail.skole.hr (pod ostalo-> Moj korisnički račun-> lozinka) ili na stranici http://lozinka.skole.hr

Kako postaviti stranice škole na poslužitelje sustava HUSO?

Upute za postavljanje stranica pomoću nekoliko različitih FTP klijenata dostupne su na adresi http://www.skole.hr/dokumenti?dm_show_folder=534. U navedenim je uputama detaljno opisan sam postupak postavljanja stranica škole na poslužitelje sustava HUSO.

Što se upisuje za vrijednost atributa hrEduPersonExpireDate za djelatnike?

Za djelatnike koji su zaposleni do određenog datuma upisuje se točan datum isteka radnog odnosa, a za djelatnike koji su zaposleni na neodređeno vrijeme se upisuje vrijednost NONE.


sys.voopIX

General
How to get more detailed information about this service?

When there is a member’s interest in the voopIX service, it is customary for the CARNET representative to make the presentation of this service and to explain all the details in direct contact with the representatives of the institution. On this occasion, a technical survey can be made of the connection possibilities at the location itself. The request is sent to the electronic address voopix@carnet.hr or by regular mail to CARNET, J. Marohnića 5, Zagreb.

Nevertheless, we can briefly say that the basis of the service is connecting the existing telephone exchange via a separate device to a shared private VoIP network, and then, if desired, additional IP phones can be installed and ultimately replace the old switchboard. The service is free for all full members of CARNET, and this device is also not charged for the facility. Also, there are no subscription or maintenance costs for this facility. In case the institution wants to have IP phones, it has to get them at their own expense.

Who is eligible for this service?

All full members of CARNET have the right of joining the voopIX system, based on the request  sent to CARNET.

How to establish a service?

Upon receipt of the request for connection, CARNET representatives shall contact the representative of the facility to conduct a technical survey and examine all the details and possibilities of the implementation of connection to optimally connect the facility to the voopIX system.

It is easiest to join a member who already owns a VoIP-based (commercially or open-source solution) system, and it is much more demanding to connect an institution that has a classic ISDN connection where additional hardware is needed. In this case, CARNET needs to conduct a survey, as a connection preparation, in which a complete technical inspection of the entire installation, transmission and the same central unit is performed.

Should a contract be signed?

There is already a membership agreement between all CARNET members and CARNET institutions, and as this is a service to which the institution is entitled under full membership, it is not necessary to sign a special agreement.

What is the price of VoopIX device?

VoopIX device is secured from the state budget, and its procurement and maintenance for the facility is completely free. No additional human involvement is expected from the institution (e.g. a CARNET system engineer).

Is there a violation of the law/contract with the telecom operator by using voopIX system?

This service is not a substitute for an existing telephone connection with a telecom operator, but an upgrade to an existing system. This is a private telephone network of CARNET member institutions, which is not subject to the Telecommunications Act, as it is not about providing public voice services.

How is it possible to check if the call is free?

On www.voopix.carnet.hr you can check if a particular phone number is in the category of free phone numbers. An electronic identity in the AAi @ EduHr system is required to access this page. As there is a possibility to change the category, an international call is made when the caller receives the toll-free message about the toll-free call.

Does one need to use special (pre)dialling when using voopIX?

On the side of the end-user, the service is completely transparent, i.e. the final user chooses the phone number as usual and is unaware of whether the call is passing through voopIX or through public voice network (JGM), but the entire logic of selection of the call locations termination is hidden.

What happens to phone connections when the connection to CARNET network is terminated? Do phone calls redirect automatically to classic phone lines or do you need to manually make redirects?

In case of disconnecting the CARNET connection, current calls going through the voopIX system (other members in the system) shall be interrupted, but not the current active phone calls to other users. Calls shall not be toll-free until you re-establish your connection to CARNET. In case of interruption, the conversations are automatically redirected to the public network and no additional human activity is required.

Are there any complaints from users about problems with voopIX conversations?

Occasional issues have arisen in some installations, but mostly initial problems at the very connection, but after the corresponding solution they have not appeared anymore.

Is there a longer wait to make a call or are there any other problems that may arise in operation?

As far as we know, there are no longer waiting times for making calls or no other issues.

Who maintains the device (card) used for voopIX in case of failure?

Everything related to voopIX is funded and maintained by CARNET.

What equipment will be included in the existing system to make VoopIX work?

The equipment depends on the existing installation at the facility, but it is usually a device built according to the CARNET specification.

Which protocols are used for connecting to the VoopIX Central at my facility?

The SIP and IAX2 protocols are used to connect to the voopIX switchboard. SCCP (Skinny Call Control Protocol or Skinny shortened) is not supported.

Local network has been installed in our facility. Do we have to cable in anything else?

Additional cabling is not always necessary. Most of today’s IP phones have at least two Ethernet ports and one connects directly to the network and the other one to the computer. In this case, it is desirable to have a network switch that has built-in support for VLANs to separate the phone from the rest of the network at a logical level. This shall avoid additional cabling costs due to telephony.

What network infrastructure should an institution have for connecting to voopIX?

In order for the VoopIX service to work without difficulty, the institution has to be a CARNET member and has to be connected to CARNET network by optics. The institution that is connected to aDSL technology cannot be connected to voopIX due to slower upload speeds, and it is also not possible to reserve part of VoIP traffic in order for voice-mail to flow smoothly. Prior to joining the voopIX, CARNet shall determine the current situation and propose an optimal solution, and if necessary maintain a system presentation to technical and non-technical staff.

Existing system users
What are Contexts when adding a new phone?

Context is an option that specifies the limitations of outgoing calls for each phone user.

5 contexts are defined:

 • local: enabled calls within the county (01, 042, 020 …)
 • international: enabled all calls including international
 • mobile phones: enabled calls within Croatia and calls to mobile networks
 • long distance: enabled all calls in Croatia except for mobile networks
 • pbx: enabled calls only to local telephones within the facility.
Is there a possibility of printouts of outgoing calls in CDR grouped by extensions?

Currently, this option does not exist.

sys.debian

Pitanja i odgovori

Nakon izlaska službenog izdanja Debiana, koliko vremena obično treba da izađe i CARNET-ova inačica?

CARNET-ov Debian obično izlazi oko 12 mjeseci nakon izlaska službenog Debiana. Naglasak je na tome da poslužitelji u CARNET-ovoj mreži budu stabilni i pouzdani, a ne na tome da na njima bude najnoviji softver, koji nije dovoljno testiran i pouzdan. Sigurnost pri tome nije ugrožena, jer Debianov sigurnosni tim brine o sigurnosti Debiana i do 5 godina od izlaska distribucije.

Gdje se mogu pronaći dodatne informacije o CARNET-ovim paketima?

Više podataka možete naći na Portalu za sistemce. 

 

sys.virtual

Detalji usluge su opisani su u dokumentu Servis virtualnih poslužitelja za ustanove članice (VPU)

CARNET Video Conferences

How much time does it take to activate the service?

After receiving your request, the Multimedia Service shall send you information on how to start using the service at the latest within one business day. Of course, we shall always try to respond within a short period.

What is the recommended configuration for using the Real Presence Desktop application?

The recommended configuration of a computer that meets the HD ready standard/720p is Intel Core i3 Dual Core 2.5 GHz processor or better (up to 30 fps images per second), i.e. Intel Core i5 Quad Core 2.0 GHz or better (up to 30 fps). Supported operating systems are Windows 10, Windows 7: 32-bit or 64-bit, Windows 8 and 8.1 Standard, Pro and Enterprise 32-bit and 64-bit. It is required to provide 200 MB of disk space, 4 GB of RAM, and 256 MB of video memory or more. For a better experience, it is advised to use a USB camera or built-in webcam with a minimum resolution of 720p, and a 3.5 mm headset (microphone headset) or a USB headset (microphone headset) for a stand-alone use of the system.

When you open an app download link, the page reports an error that the resource is unavailable.

Please try again to open the link on our site or manually find the application on Polycom pages.

Where are the TCR classrooms?

TCR classrooms can be viewed on the map, and their functionality, availability and reservation must be made on the website: http://tcr-rezervacije.carnet.hr Some rooms for technical malfunctions are currently or permanently unavailable.

Why do I have problems following webinars or video conferencing?

We recommend that you use a wired connection to the Internet, not wirelessly, and we recommend using the listed applications. If you still have issues, you may have a problem with your bandwidth connection or with your local devices or computer.

CARNET Meduza

Odgovori na često postavljena pitanja nalaze se na mrežnoj stranici Meduze.

Content Filtering

I access the Internet from home. Will my websites also be filtered?

No, the ban on displaying unsuitable websites only applies to internet access from computers in primary and secondary schools and to those higher education institutions that requested inclusion in the system.

.

Which categories shall be filtered by this service?

By the decision of the Ministry of Science and Education, web pages are filtered through the following 18 mandatory categories:

 • Adult
 • Alcohol
 • Cheating and Plagiarism
 • Child Abuse Content
 • Dating
 • Extreme
 • Filter Avoidance
 • Gambling
 • Hacking
 • Hate Speech
 • Illegal Activities
 • Illegal Downloads
 • Illegal Drugs
 • Lotteries
 • Non-sexual Nudity
 • Pornography
 • Tobacco
 • Weapons

 

By filling in the Request for inclusion in the incidental content filtering system, additional categories can also be filtered. When completing a request, the responsible person decides which of the 78 offered categories shall be banned for display within his institution.

Which type of traffic shall be filtered?

Only unencrypted network traffic over HTTP protocols and encrypted network traffic through HTTPS protocols shall be filtered. In filtering of encrypted network traffic, the system does not have the ability to read the content itself, so that its processing does not undermine the privacy of the user.

Which types of traffic shall not be filtered?

Any other traffic that does not pass through the HTTP and HTTPS protocols shall not be filtered: e-mails, P2P protocols, instant messengers, FTP, news messages, and more.

I have noticed that a site that does not contain any unsuitable content is filtered. Can I report it to someone?

If you believe that the site is categorized incorrectly, please send it to the e-mail address filtriranje@skole.hr and our administrators will check the query and notify you of the action taken.

Abuse Service

What is the CARNET Abuse service?

The CARNET Abuse service collects and processes applications related to computer security incidents and the misuse of CARNET resources.

Who are the users of the CARNET Abuse Service?

The CARNET Abuse service users are all persons reporting an incident or a violation of acceptable online behaviour committed by a CARNET user. The applicant itself does not have to be a CARNET user.

What are the basic principles of the CARNET Abuse Service?

The basic starting point for each action is the fact stated in the received report of the incident. The Abuse Service accurately and precisely examines the available data for taking further steps. Each submission is classified according to the specified division of the incidents. If the Service receives a report indicating a number of potential offenses, the first to be processed is the one assessed as the most serious. The Service respects the privacy of the user and the data is processed in the manner described in the rules of the Service. The Service sends data to third persons solely based on the court order or at the request of the police during the investigation procedure. All correspondence is archived.

How to contact the CARNET Abuse Service?

You can contact the CARNET Abuse Service by e-mail at abuse@carnet.hr or by phone at +385 1 6661 655.

Computer incidents are sent via e-mail only to abuse@carnet.hr. 

The working hours of the CARNET Abuse Service are from 9 am to 4 pm.

How does CARNET collect traffic data of its users?

By the Electronic Communications Act, CARNET as an Internet Service Provider has the obligation to retain data related to customer connections to the Internet. Accordingly, CARNET maintains the base of all connections of its users. Also, by the same Act, the operator of public communications networks and publicly available electronic communications services, is obliged to retain the electronic communication data needed to determine the source, destination, time, duration and type of communication. It is forbidden to retain data revealing the contents of communication. The CARNET Abuse Service responds solely to user’s e-mails. Retained data are only disclosed to employees of the Ministry of the Interior and the Ministry of Justice with the submission of a warrant.

What types of incidents apply to CARNET Abuse Service?
 • The CARNET Abuse Service warns and sanctions CARNET network users who have violated any provision of the “Decision on the Acceptable Use of CARNET Network” and the generally accepted user behaviour norms in communication of individuals or users in communication within the group. In short these are:
  • spam – unwanted, usually commercial messages distributed to disproportionately large numbers of users
  • copyright infringement – distribution of content such as pirated software, music, movies, which is protected by the Copyright Act
  • unauthorized access – (successful or unsuccessful) attempt to access another computer without permission
  • violation of netiquette – rules and standards of desirable behaviour in communication of individuals or groups on the Internet
  • rules for opening, administering and using user accounts on a CARNET public server
  • pests: (viruses, worms, Trojans).

  More:

  • Viruses are malicious code with the ability of self-multiplication; their code is added to the existing executable file, waiting for the “infected” file to be used to be re-activated
  • Warms – malicious codes with the ability of self-multiplication that are widespread by copying their entire content through some media of communication, such as e-mail
  • Trojans – malicious codes that are considered as harmless applications and require some user action to be installed
  • DoS (Denial of Service) form of attacks by denying services usually by overloading a particular service or network
  • DDoS (Distributed Denial of Service) form of attacks by denying services where the sources of congested network traffic are distributed over multiple sites online
  • Phishing – a set of activities by which unauthorized users attempt to lead users to the disclosure of confidential personal information by using fraudulent e-mail and fraudulent websites, e.g. financial organisations.
Which Abuse Service should an incident be reported?
 • Incidents are generally reported to abuse services competent for the networks from which the attack originates. Therefore, in the event of an attack on your computer, it is necessary to identify the attacking network and report the incident to the Abuse Service competent for the relevant network. Computers on the Internet are identified by IP addresses, so it is necessary to determine the IP address of the attacker or the source of the e-mail and determine which provider of the Internet services it belongs. The jurisdiction over IP space is divided into regional internet registers. Competence over an individual IP address can be checked on the following pages:

   

  As it is not always easy to determine the source of an attack, in the event of the inability to easily identify the network, send the notification to the Abuse Service of your ISP. In case the incident occurred in your organisation, contact your system administrator. Incidents are reported to the National CERT (e-mail:incident@cert.hr) if your notification sent to the Abuse Service has not stopped illegal online activities and there is a need to mediate in dealing with the incident.

  E-mails of the Croatian Abuse Services:

   

 

What should be included in the submission?

In order for the submission to be correct, it must contain the following information:

 • a brief and clear description of the incident (what the user complains about)
 • extract from the log file or message header where it is clearly visible:
  • IP address of the attacker
  • date, time and time zone of the attack.

If you’re reporting spam or non-thematic Usenet messages, you need to include the content of the message (example of a correct spam notification, example of a valid login for non-thematic post).

You can see here how to get to the e-mail header and here how to get to the Usenet message header.

It is important to note that IP addresses for broadband access services change every time you connect, so for uniquely identifying users, only IP addresses are not sufficient. It is therefore important to specify the exact time of the incident with the time zone for each IP address and to the accuracy of a second.

What are the time zones and how are they defined?

All time zones are defined in relation to Coordinated Universal Time (UTC). The time zone reference point is a zero-meridian that passes through the Royal Observatory at Greenwich, London. That is why today, the term Greenwich Mean Time (GMT) is often used today. For example, Croatia has CET time zone that corresponds to UTC + 1, i.e. if it is 2 pm in Croatia, UTC is 1 pm. During summer time, instead of CET time, CEST time is used corresponding to the UTC + 2 time zone.

How to recognize a computer security issue?
 • Unacceptable behaviour in the CARNET network is defined by the document  – “Decision on the Acceptable Use of the CARNET Network” and generally accepted user behaviour norms in communication of individuals or  users in communication within the group. Any unauthorized activity described in the policy or norms of conduct is subject to the sanctions of the CARNET Abuse Service in the form of warnings and in the case of repetitive behaviour or more serious incidents, as temporary or permanent denial of Internet access.The unacceptable behaviour is:
  • distribution of copyrighted material
  • selling or borrowing your own and using another user’s electronic identity
  • spreading offensive, humiliating or discriminating material
  • sending unwanted e-mails
  • disabling or hindering the operation of an individual service
  • spreading malicious programs
  • searching for security vulnerabilities without the permission of the owner of the tested system
  • destruction of data
  • breach of privacy.

   

  Also, the CARNET Abuse Service shall report acts to the competent state bodies that are prohibited by the laws of the Republic of Croatia in case of more serious offenses. For example, the Criminal Code prohibits:

  • racial and other discrimination
  • distribution, acquisition and possession of child pornography on a computer system, violation of confidentiality, integrity and availability of computer data, programs or systems
  • computer counterfeiting
  • computer fraud.

   

How to recognize a virus-infected computer?

It can be assumed that a computer is infected with a virus if there are issues such as:

 • a significantly slow computer operation
 • unknown programs are started by themselves (usually in multiple instances)
 • inexplicable shutdown or restart of the computer
 • loss of functionality of computer protection programs (antivirus, antispyware)
 • some other expressly non-standard behaviours
 • some network pages cannot be opened (typically the antivirus software manufacturer’s site)
 • the requested network page does not open but some others do
 • there are also some symptoms that are a bit more difficult to be checked out like unknown processes that are launched in the background.
What does an example of an authentic e-mail notification look like?

I received the following unwanted message:

From xxx@yahoo.com Sun Nov 6 21:40:21 2005

Received: from localhost (xxx.xxx.carnet.hr [999.999.999.999]) by mars.aros.net (8.13.3/8.13.1) with SMTP id jA74eJUr088160 for <100336.3721@aros.net>; Sun, 1 Nov 2005 21:40:21 -0700 (MST) (envelope-from geoffrey@yahoo.com)

Date: Mon, 1 Nov 2005 05:40:16 +0100

From: “Fried”” ) >

To: <100336.3721@aros.net>

Subject: Best quality drags

Message-ID: <000601c5e0b8$c128d490$f95bcf52@pc>

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/alternative; boundary=”—-=_NextPart_000_0003_01C5E0C9.82D73F40″

X-Priority: 3 X-MSMail-Priority: Normal

X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.2180

X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2180

X-Virus-Scanned: ClamAV version 0.86.2, clamav-milter version 0.86 on mars.aros.net

X-Virus-Status: Clean

How to get a detailed e-mail header?
 • If you are reporting any e-mail incident, such as receiving a virus message or spam, for a proper incident reporting, you need a full message header. The content from the “From:” field is not sufficient for the correct identification of the sender of the disputed message since it is most often forged.Below are some short instructions that can assist you to get to the message header for some of the more popular e-mail clients.
  • Outlook Express – In the list of received messages, right-click on the message, activate the drop-down menu and select “Properties” in it. A tab shall appear where you select “Details”. The text box contains the e-mail header. Right-click anywhere in the box. In the drop-down menu, select “Select All”. The header text shall be darkened. Right-click anywhere in the text again and select “Copy” from the drop-down menu.
  • Mozilla Thunderbird – In the list of received messages, click to mark the spam message. On the keyboard, press “Ctrl” and “U” simultaneously. A new window opens that contains the entire header besides the message.
  • Eudora – You open it in a separate window in the list of received messages by double-clicking on a spam e-mail. The message displayed does not contain the entire header. To see it click on the icon stating “Blah”, which then adds the entire header to the beginning of the message.
  • Gmail webmail service – Once you open the spam message in the line where the sender’s name is located, next to the button, click the arrow. After you open the menu, select “Show original” to open a new window with the e-mail headers.
  • Netscape Mail 6 – Select a message, from the View menu, select the Headers -> All option. The message header appears in the message window, and then click the Forward icon or from the Message menu, select the Forward option.

   

   

How do attackers know my e-mail address?
 • There are several ways in which attackers come to your e-mail address. The most common ways are:
  • a person whose computer is infected with a virus has your e-mail address in their address book
  • you have entered your e-mail address on a page for which you cannot safely claim that it shall protect your data
  • you have written your e-mail address on a publicly available place (network headquarters, newsgroup, forum)
  • you have subscribed to the mailing list (even if a list of subscribers is not provided, the attacker may have been able to access the list illegally).

   

How and when to report a violation of netiquette?

First, review the information on this site to see if your reporting makes sense:

It is important to note the purpose of reporting the non-thematic posts to the CARNET Abuse Service. In order for a job to be performed with quality, it is important for users to get quality and grounded applications, especially since the Abuse Service cannot actively track all active newsgroups primarily because of their number. In general, users should report cases of targeted and repeated cross-posting, intentional disruption of participants, severe and targeted offenses, deliberate submission of non-thematic posts and similar. Reporting any incorrect words, limiting cases of non-thematic posts, random non-thematic posts, and so on is counterproductive and does not contribute to the introduction of order on the Usenet.

Once you have concluded that you can submit a report, first describe in one or two sentences the complaint, then provide a detailed header of the post and content of the post.

What does an example of a correct netiquette violation look like?

I am reporting your user for sending a non-thematic message because he has sent a hardware-supply message to the hardware group newsgroup, despite the existence of hr.potraznja.hardver group.

Path: Iskon!fu-berlin.de!news.glorb.com!nntp-server.pubsub.com!CARNet.hr!not-for-mail From: “roginator” ” ) >

Newsgroups: hr.ponuda.hardver

Subject: I purchase hardware

Date: Wed, 2 Nov 2005 19:56:25 +0100

Organisation: CARNET, CROATIA

Lines: 5

Message-ID:

NNTP-Posting-Host: xxx.xxx.carnet.hr

X-Trace: xxx.srce.hr 1130957786 9184 999.999.999.999 (1 Nov 2005 18:56:26 GMT)

X-Complaints-To: abuse@carnet.hr

NNTP-Posting-Date: Wed, 1 Nov 2005 18:56:26 +0000 (UTC)

X-Priority: 3

X-MSMail-Priority: Normal

X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.2180

X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2180 X-RFC2646: Format=Flowed; Original

X-Antivirus: avast! (VPS 0543-2, 27.10.2005), Outbound message

X-Antivirus-Status: Clean

Xref: Iskon hr.ponuda.hardver:33531

How to get a detailed Usenet message header?
 • If you are reporting a Usenet-related incident, such as a non-thematic post, for a proper incident reporting, you need a complete message header. The content from the “From:” field is not sufficient for the correct identification of the sender of the message in question. Below are brief instructions that can assist you get to the header of the message at several popular news clients.
  • Outlook Express – select a message and press CTRL and F3 simultaneously. The Message Source window shows a full header message, highlight the entire contents of the window and copy it, close the window, insert a copied message and header into the new message, and send the message to the Abuse Service.
  • Mozilla Thunderbird – In the list of received messages, click to mark the spam message. On the keyboard, press “Ctrl” and “U” simultaneously. A new window opens that contains the entire header besides the message.
  • Google Groups – select a message, click Show Options, and then click Show Original. Copy the complete header and message and send it to the address of the Abuse Service.

   

How to recognize a phishing message?
 • Fraudsters often copy the visual appearance of real e-mail from banks and other companies. Recently, false messages are completely identical to the original, but there are certain details that disclose the fraud:
  • personal information is requested in the message
  • the urgency of the message
  • links
  • the body of an e-mail is a picture
  • unrealistic promises.

  In any case, no one has the right, and no system engineer maintaining the e-mail server, to ask for your user password. Your user password is a secret and only known to you and you should use it responsibly. Phishing sites are difficult to identify because attackers copy the visual identity of a legitimate site well. Often, such fake pages have the following features:

  • the domain of the web page is similar to the legitimate site domain, but not the same
  • the login network where the password is entered is not https, but http
  • if there is a secure https access, the site certificate is invalid.

   

Firewall informs me that it has blocked my computer scan. Am I a target of the attack that I need to report?

Some firewalls, especially if they are set to be more sensitive, report certain actions (which other apps consider to be normal and use them for work) as an attempt of attack. If you notice that it is often repeated, under different conditions, it is very likely a massive scan of the computer. Such a phenomenon is a burglar alarm, but if your operating system is upgraded, the threat is minimal. Such attacks do not need to be reported because there are services that report such attacks with all the necessary information to the abuse services.

Can you help me with configuring the program or cleaning my computer from a virus?

The CARNET Abuse Service does not support the configuration of antivirus or some other programs. For assistance with the configuration of the software, contact the appropriate service provider of the software manufacturer you are using.

The CARNET Abuse Service does not provide support for cleaning your computer from malicious software, operating system reinstallation, antivirus and other tools installation, etc. The Abuse Service may provide advice on recommended practices of computer security.

I got a warning that I am sending spam, what should I do?

If it is not deliberately caused by a direct action of a user, the computer is infected with a spam virus.

The first thing you need to do is check your computers connected to the Internet with antivirus and antispyware tools. There are free scan tools as well as commercial variants. You can find some antivirus tools on the Abuse service website.

Since no security system is 100% effective, it is possible for the antivirus tool to show that the computer is clean and actually it is not. There are situations when malicious software is not detected and continues to cause problems. As the ultimate and safest solution to the problem, you need to reinstall the operating system, install all patches, and install antivirus software and firewall.

It is also important to note that all that is required for malicious spammers is the Internet connection to port 25 (SMTP port). Removing mail software (such as MS Outlook, Mozilla Thunderbird, etc.) from your computer has no effect because the malicious software has an embedded mail client that sends spam. As a temporary measure, while the problem is not resolved otherwise, it is possible to set up a firewall that blocks network traffic to port 25, thereby preventing any e-mail from being sent even via the e-mail client.

As the ultimate and safest solution to the problem, you need to reinstall the operating system, install all patches, and install the antivirus program and firewall.

Once the problem is resolved and the computer has been cleaned, it would certainly be advisable to take preventive steps so that the problem would no longer be repeated. It is good practice to disable the use of a computer with administrator privileges and to create user accounts with the minimum authorizations required to perform the tasks for which the computer is intended. Also, we recommend using one of the tools that have the ability to restore the computer to the original, previously stored status. After saving the computer status that is known to be “free of viruses” (for example, after a fresh installation of the operating system), it is possible, in the event of a problem, to relaunch the computer in a relatively uncompromised state in a relatively simple and fast way. For this purpose, there is a free Microsoft Steady State tool or commercial solutions like Deep Freeze. More information can be found on sys.portal.

Please let us know about the issue of e-mail troubleshooting, specifying the appropriate incident identification in the message headline.

 I got a warning of the attempt of an unauthorized access to a computer or network, but I did not try to break in?

As with the sending of unsolicited e-mail, unless caused by a direct action of the user, the computer is infected by a virus which is attempting an unauthorized access of another computer system.

The first thing you need to do is check your computers connected to Internet with antivirus and antispyware tools. There are free scan tools as well as commercial variants. You can find some antivirus tools on the Abuse service website.

Since no security system is 100% effective, it is possible for the antivirus tool to show that the computer is clean and actually it is not. There are situations when malicious software is not detected and continues to cause problems. As the ultimate and safest solution to the problem, you need to reinstall the operating system, install all patches, and install antivirus software and firewall.

Once the problem is resolved and the computer has been cleaned, it would certainly be advisable to take preventive steps so that the problem would no longer be repeated. It is good practice to disable the use of a computer with administrator privileges and to create user accounts with the minimum authorizations required to perform the tasks for which the computer is intended. Also, we recommend using one of the tools that have the ability to restore the computer to the original, previously stored status. After saving the computer status that is known to be “free of viruses” (for example, after a fresh installation of the operating system), it is possible, in the event of a problem, to relaunch the computer in a relatively uncompromised state in a relatively simple and fast way. For this purpose, there is a free Microsoft Steady State tool or commercial solutions like Deep Freeze. More information can be found on sys.portal.

Please let us know about the issue of e-mail troubleshooting, specifying the appropriate incident identification in the message headline.

I got the notice that I sent a virus even though my computer was not infected. What is it about?

Unfortunately, the creators of malicious programs have become more creative in avoiding detection with antivirus tools. There is no guarantee that any of the tools will clean up all malicious software, so it is possible that the computer is still infected even though the antivirus tool reports it to be clean.

The only way to make sure your computer is completely clean is to reinstall your operating system.

How to protect yourself from viruses and malicious software?

Today, there is no security system in the world that will protect you 100% from viruses and other malicious software. What you can do is reduce the risk of infecting your computer with security tools (such as antivirus, antispyware, and firewall), safer operating system configuration, and more cautious use of your e-mail client and network browser.

More on the topic can be found on the CARNET Abuse Service website in the section

 “Security on the Internet”.

I got the notice that I have been distributing copyrighted material, what it is about?

According to the CARNET Document CDA0035 – “Decision on the Acceptable Use of the CARNET Network” distribution and downloading of copyrighted content is prohibited. Reproduction, distribution, storage or processing of the work is also prohibited by the Copyright Act and related rights. The works include films, computer games, and computer programs for which the author explicitly did not issue a license to download or distribute.

Once you have received a notification from the CARNET’s Abuse Service, you need to delete the disputed material and make sure that the CARNET Abuse Service is notified by responding to the received e-mail. It is also necessary to discontinue further copyright infringement.

Are so called peer-to-peer protocols forbidden?

No, peer-to-peer protocols are not forbidden. The laws of the Republic of Croatia and the CARNET document “Decision on the Acceptable Use of the CARNET Network” prohibit the distribution and download of content protected by the Copyright and Related Rights Act.

In other words, the use of peer-to-peer protocols for the exchange of computer games, movies, applications, and other materials protected by copyright is not permitted.

What to do when I receive a notification for a violation of the netiquette?

A notification for violating netiquette has been received because you have violated some of the commonly accepted behavioural norms in the group communication. More about netiquette can be found here.

Such behaviour must be discontinued in further communication at the Usenet Service.

Can I appeal to sanctions imposed by CARNET Abuse Service?

The user who has been sanctioned by the CARNET Abuse Service has the right to appeal to the CARNET CEO. An appeal shall be filed in writing and the decision on the appeal shall be made by the CARNET CEO within 30 days of filing the appeal.

 How do I divert e-mail from my e-mail account to another address (for schools)?

 

You can enable forwarding as follows:

 • log in to the webmail school system at https://webmail.skole.hr/  
 • click on “Filters” and then on “Forward”
 • enter one or more e-mail addresses to which you want to forward messages
 • if you want copies of messages to remain in your account, select this option by selecting a checkmark 
 • click the “Save” button to save the settings.

You can find more information about CARNET webmail system at: https://helpdesk.carnet.hr/CARNET_Webmail

 

Iskon.CARNET

General

What is Iskon.CARNET service?

Iskon.CARNET is a broadband Internet access based on the technology of accessing the CARNET network through ADSL, VDSL and optical technology.


Whom is the service intended for?

skon.CARNET can be used by all CARNET users who have a unique electronic identity in the AAI@EduHr system.


What are the terms and conditions of using Iskon.CARNET service and where are they available?

The terms of use of Iskon.CARNET services are available to all users at Iskon sales outlets and by telephone at 0800 1000.


What are the rules of conduct for Iskon.CARNET users?

All CARNET network users are required to conduct in accordance with the Decision on the acceptable use of CARNet network. Otherwise, they are subject to the sanctions of the CARNET Abuse Service, which includes temporarily or permanently disabling Internet access. Additional information and security tips can be found on the CARNET Abuse service pages.

Where can I find more information about Iskon.CARNET service?

All information about Iskon services can be obtained by calling 0800 1000 and by e-mail info@iskon.hr. Also, service information can be found here.

How to activate Iskon.CARNET service?

Iskon.CARNET service can be activated by calling 0800 1000, every working day from 8 am to 8 pm and at Iskon sales outlets. Online login can be done here.

How to make the change from bridge to route mode?

You must login to the user pages at https://moj.iskon.hr/. If you do not have user access information, call Iskon Customer Support at 0800 6320.

Account info

Can the sales representatives of the operator request a password when contracting the service?

When contracting a service operator’s employees can check whether the user is eligible for the service using the username only. An electronic identity user in AAI@EduHr is required to keep the password confidential.

How can a user get an electronic identity for access to CARNET?

The electronic identity in the AAI@EduHr system is a virtual identity on the CARNET network, which is provided to individual users from the CARNET member institutions (pupils, teachers, students, professors and member institution staff members), and allows them to use the CARNET services.

The data (username and password) are assigned by the CARNET member institution to which the user belongs.

A list of core academic institutions and authorized persons who can be contacted for getting an electronic identity is available here, while students and teachers should contact the registry administrator at their institution. 

What is required to use Iskon.CARNET service?

In order for a user to connect to CARNET, one should have an active electronic identity in the AAI@EduHr system, i.e. a username and password for accessing CARNET.

How can a user verify the status of electronic identity on CARNET?

An electronic identity check can be done by users here or by contacting the CARNET Helpdesk at +385 1 6661 555 or by e-mail at helpdesk@carnet.hr.

Spajanje

If there is a problem with Iskon.CARNET service (connection problem, technical problems, slow connection...) whom to contact - Iskon or CARNET?

It is necessary to contact the Customer Service at 0800 6320 that can help you with all the problems and questions related to the Iskon.CARNET service. For all information about Iskon.CARNET service you need to call toll free info phone 0800 1000.

Which SMTP server is needed to send e-mail through Iskon.CARNET services?

The SMTP server for Iskon.CARNET service is mail.duo.carnet.hr.

Verification of account or changing password

Use the AAI@Edu.hr interface for changing the password at: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke

On the LDAP server’s home page of the institution. The list is on the home page of the institution.

Users from the skole.hr domain cannot change their passwords through a central password change interface. They change their password using the interface at https://lozinka.skole.hr/.

CARNET meter

What can be measured?
 • data transfer rate from the CARNET server to the user’s computer (download)
 • data transfer rate from the CARNET server to the user’s computer by downloading the file (File download)
 • data transfer rate from the user’s computer to the CARNET server (upload)
 • availability of user’s computer and RTT ping tool
 • the availability of the user’s computer and the path from the CARNET server to the user’s computer with the traceroute tool.

Stalna veza

Što je to CARNET mreža?

CARNET (Hrvatska akademska i istraživačka mreža) je računalna mreža na koju su povezane škole, instituti, fakulteti i ostale ustanove iz sustava znanosti i školstva radi promicanja računalnih tehnologija i mogućnosti koje one nude u svijetu znanosti i obrazovanja. CARNET djeluje pod okriljem Ministarstva znanosti i obrazovanja iz čijega se proračuna i financira.

Što je to stalna veza?

Stalna veza usluga je putem koje CARNET omogućuje svojim članicama stalnu povezanost prema internetu. CARNET iznajmljuje telekomunikacijski vod i osigurava opremu za realizaciju pristupne točke prema CARNET mreži na lokaciji članice.

Kako postati korisnikom stalne veze?

Korisnikom stalne veze mogu postati pravne osobe koje su regulirale članstvo u CARNET mreži te zadovoljile minimalne tehničke uvjete za spajanje na CARNET mrežu (što je opisano u Odluci o minimalnim tehničkim uvjetima za postavljanje telekomunikacijske opreme i spajanje na CARNET mrežu).

Komu se obratiti ako u ustanovi postoji problem s CARNET-ovom vezom?

Poteškoće s vezom na CARNET mrežu moguće je prijaviti putem Službe za podršku korisnicima.

Komu se obratiti ako ste primijetili da postoji problem u funkcioniranju mrežne opreme CARNET-a na lokaciji vaše ustanove?

Ako primijetite da postoji poteškoća s opremom CARNET-a na lokaciji vaše ustanove, molimo obavijestite Službu za podršku korisnicima.

Komu se obratiti ako smatrate da vam je potrebno povećanje brzine zakupljenoga voda prema CARNET mreži?

Molba za povećanjem brzine veze članice prema CARNET mreži dostavlja se dopisom na sljedeću adresu:

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Josipa Marohnića 5
10 000 Zagreb

U molbi je potrebno obrazložiti zahtjev za povećanjem brzine veze. CARNET će u razumnome roku, ovisno o postojećim tehničkim i drugim mogućnostima, odlučiti o podnesenoj molbi.

Komu se obratiti ako su vam potrebne dodatne mrežne usluge od CARNET-a?

CARNET je, ovisno o tehničkim i drugim uvjetima, u mogućnosti svojim članicama pružiti i neke dodatne mrežne usluge poput, npr. QoS-a, dodatnih javnih IP adresa i slično. Ako sa strane članice postoji opravdan razlog za korištenje neke dodatne mrežne usluge, potrebno je uputiti zahtjev e-poštom na adresu helpdesk@carnet.hr zajedno s podrobnim obrazloženjem.

CARNET će u razumnome roku, ovisno o postojećim tehničkim i drugim mogućnostima, odlučiti o podnesenome zahtjevu.

Gdje poslati obavijest da je vaša ustanova ispunila minimalne tehničke uvjete?

Nakon što vaša ustanova ispuni minimalne tehničke uvjete propisane u Odluci o minimalnim tehničkim uvjetima za postavljanje telekomunikacijske opreme i spajanje na CARNET mrežu  i tako postane spremna za spajanje na CARNET mrežu, nije potrebno slati dopis CARNET-u, nego je dovoljno da vaš CARNET koordinator, odnosno administrator resursa o tome obavijesti Službu za ustanove članice e-poštom na adresu helpdesk@carnet.hr.

Što je potrebno napraviti ako se ustanova seli na drugu lokaciju?

Ako se članica CARNET mreže seli na drugu lokaciju, dužna je podnijeti zahtjev za promjenu lokacije Ministarstvu znanosti i obrazovanja na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za informatiku i tehnologije
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Ako veza na lokaciji s koje se ustanova seli više nije potrebna, to je potrebno naglasiti u zahtjevu kako bi se mogao otkazati zakup telekomunikacijskoga voda kojim se više ne koristi.

O preseljenju je potrebno obavijestiti i CARNET-ovu Službu za ustanove članice e-poštom na adresu helpdesk@carnet.hr kako bi se što prije mogla pokrenuti procedura spajanja ili premještanja opreme na novu lokaciju.

Mobile / A1 / Homebox CARNET

Općenito

What is a Mobile CARNET service?

Mobile CARNET is a wireless service based on using the A1 Croatian data tariff models.

What is A1 prepaid CARNET service?

A1 prepaid CARNET service is a prepaid service for an easy mobile Internet access


Whom are the services intended for?

Mobile/A1 prepaid CARNET service can be used by all CARNET users who have a unique electronic identity in the AAI@EduHr system.


What are the terms of use of Mobile/A1 prepaid CARNET service and where are they available?

The terms of use for Mobile/A1 prepaid CARNET service are available to all users at A1 sales outlets and A1 partner sales outlets. Terms of Service are also published here.


What are rules of conduct for users of Mobile/A1 prepaid CARNET Service ?

All CARNET network users are required to behave in accordance with the Decision on the Acceptable Use of the CARNet Network. Otherwise, they are subject to the sanctions of the CARNET Abuse Service, which includes temporarily or permanently disabling Internet access.

Additional information and security tips can be found on the CARNET Service Abuse page.


Where can I find more information about Mobile/A1 prepaid CARNET Service?

More information about the service can be found on A1 Croatia pages.


How to activate Mobile/A1 prepaid CARNET Service?

The service can be activated in A1 centres, through sales points at authorized A1 partners or via A1 sales representatives.

Account info

Can the sales representatives of the operator request a password when contracting the service?

When contracting a service, operator’s employees can check whether the user is eligible for the service using the username only. An electronic identity user in AAI@EduHr system is required to keep the password confidential.

How can a user get an electronic identity for access to CARNET?

The electronic identity in the AAI@EduHr system is a virtual identity on the CARNET network, which is provided to individual users of the CARNET member institutions (pupils,

teachers, students, professors and member institution staff members), and allows them to use CARNET services.

The data (username and password) are assigned by the CARNET member institution to which the user belongs.

A list of core academic institutions and authorized persons who can be contacted to obtain electronic identity is available here, while students and teachers should contact the registry administrator at their institution.

What is needed to use Mobile/A1 prepaid CARNET Service?

In order for a user to connect to CARNET, they should have an active electronic identity in the AAI@EduHr system, i.e. a username and password for accessing CARNET.


How can a user verify the status of electronic identity on CARNET?

Checking the electronic identity status can be done here by the customer or by contacting the CARNET Helpdesk at the following telephone number: +385 1 6661 555 or by e-mail at helpdesk@carnet.hr.

Connection

Which APN (Access Point Name) is used for Mobile/A1 prepaid CARNET service?

To access Mobile/A1 prepaid CARNET service, a unique APN is used: carnet.vip.hr. 

If there is a problem with Mobile/A1 prepaid CARNET service (connection problem, technical problems, slow connection ...) whom to contact - A1 or CARNET?

You must contact the A1 Customer Service at 0800 091 091 to help you with any issues and issues related to Mobile/A1 prepaid CARNET service. 

Which SMTP server is required to send mails via Mobile/A1 Service on prepaid CARNET?

The SMTP server for the Mobile CARNET service is mail.mobile.carnet.hr

User account check or password change

Use the AAI@EduHr interface to change your password at: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke

On the page of the LDAP server of the institution. The list is on the home page of the institution.

Users from the skole.hr domain cannot change their passwords through a central password change interface. They change their password through the interface at https://lozinka.skole.hr/.

CARNET 1D/2D/3D

General

Who is the service intended for?

CARNET 1D/2D/3D service is intended for all CARNET users who have an electronic identity in the system AAI@EduHr.

What are the terms of use of CARNET 1D/2D/3D service and where are they available?

The terms of use of CARNET 1D/2D/3D services are available to all users at A1 stores and A1 sales outlets. Terms of use of the service are also published here.

What are rules of conduct for users of CARNET 1D/2D/3D?

All CARNET network users are required to behave in accordance with the Decision on the Acceptable Use of the CARNet Network. Otherwise, they are subject to the sanctions of the CARNET Abuse Service, which includes temporarily or permanently disabling Internet access.

Additional information and security tips can be found on the CARNET Service Abuse page.

How to activate CARNET 1D/2D/3D service?
CARNET 1D/2D/3D service can be activated:

 • personally, at A1 sales points,
 • via the form at https://www.a1.hr/ or
 • phone call to info phone 0800 13 13.

Account data

Can the sales representatives of the operator request a password when contracting the service?

When contracting a service, operator’s employees can check whether the user is eligible for the service using the username only. An electronic identity user in AAI@EduHr is required to keep the password confidential.

How can a user get an electronic identity for access to CARNET?

The electronic identity in the AAI@EduHr system is a virtual identity on the CARNET network, which is provided to individual users from CARNET member institutions (pupils, teachers, students, professors, and member institution staff members), enabling them to use CARNET services.

The data (username and password) are assigned by the CARNET member institution to which the user belongs.

A list of core academic institutions and authorized persons who can be contacted for getting an electronic identity is available here, while students and teachers should contact the registry administrator at their institution.

What do you need to have to use CARNET 1D/2D/3D service?

To be able to use the service, you need to have an active user account or username and password for accessing CARNET.

How can a user verify the status of their account (electronic identity)?

Checking the electronic identity status can be done here or contact CARNET Helpdesk at the following telephone number: +385 1 6661 555 or by e-mail at helpdesk@carnet.hr.

Connection

If there is a problem with CARNET 1D/2D/3D service (connection problem, technical issues, slow connection ...) whom to contact - A1 or CARNET?

You must contact A1 Customer Service at 0800 091 091 to help you with any issues and issues related to the CARNET 1D/2D/3D service.

Which SMTP server is needed for sending e-mails via CARNET 1D/2D/3D services?

The SMTP server for CARNET 1D/2D/3D service is: mail.xcarnet.carnet.hr.

Verifying the user account or changing password

Use the AAI@Edu.hr interface for changing the password at: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke

On the LDAP server’s home page of the institution. The list is on the home page of the institution.

Users from the skole.hr domain cannot change their passwords using a central password change interface. They change their password using the interface at https://lozinka.skole.hr/.

Stick2CARNET

Which parameters are required for Stick2CARNET connectivity?

 • The connection parameters required for Stick2CARNet connectivity are:
 • Authentication method: “PAP”
 • User data: user name username@ustanova.hr and password
 • Access Point (APN): carnet.apn

As far as authentication method is concerned, it is necessary to enable PAP without the compression method and the encryption method.

The Outgoing Mail (SMTP) server for the Stick2CARNET service is: mail.stick2.carnet.hr.

O2CARNET / O3TVCARNET

General

What is O2CARNET service?
O2CARNET is a fast Internet access service including a telephone service that is realized in cooperation with Optima and CARNET.

What is O3TVCARNET service?

O3TVCARNET is a service that, apart from the Internet and telephone services, includes television.

Who is O2CARNET/ O3TVCARNET service intended for?

O2CARNET/ O3TVCARNET can be used by all CARNET users who have a unique electronic identity in the AAI@EduHr system.

What are the O2CARNET/ O3TVCARNET rules of conduct?

All CARNET network users are required to act in accordance with the Decision on the acceptable use of the CARNET network. Otherwise, they are subject to the sanctions of the CARNET Abuse Service, which includes temporarily or permanently disabling Internet access. For more information and security tips, visit the CARNET Abuse Service pages.

Account data

Can the sales representatives of the operator request a password when contracting the service?

Sales representatives of the operator can check if the user is entitled to the service using the username only. An electronic identity user in AAI@EduHr is required to keep the password confidential.

How can a user get an electronic identity for access to CARNET?

The electronic identity in the AAI@EduHr system is a virtual identity on the CARNET network, which is provided to individual users from CARNET member institutions (pupils, teachers, students, professors, and member institution staff members), enabling them to use CARNET services.

The data (username and password) are assigned by the CARNET member institution to which the user belongs.

A list of core academic institutions and authorized persons who can be contacted for getting an electronic identity is available here, while students and teachers should contact the registry administrator at their institution.

What is needed to use the O2CARNET/ O3TVCARNET service?

In order for a user to connect to CARNET, they should have an active electronic identity in the AAI@EduHr system, i.e. a username and password for accessing CARNET.

How can a user verify the status of electronic identity on CARNET?

An electronic identity check can be done by users here or by contacting the CARNET Helpdesk at +385 1 6661 555 or by e-mail at helpdesk@carnet.hr.

Connection

If there is a problem with O2CARNET/ O3TVCARNET service (connection problem, technical problems, slow connection ...) whom to contact - Optima or CARNET?

You must contact the Optima Customer Service at 0800 0088 to help you with all the issues and problems related to the O2CARNET/ O3TVCARNET service.

Which SMTP server is needed to send mails through O2CARNET service?

The SMTP server for the O2CARNET CARNET service is mail.opti.carnet.hr.

Verifying account or changing password

Use the AAI@Edu.hr interface to change the password: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke

On the LDAP server’s home page of the institution. The list is on the home page of the institution.

Users from the skole.hr domain cannot change their passwords through a central password change interface. They change their password through the interface at https://lozinka.skole.hr/.

Tele2CARNET

General

What is Tele2CARNET service?

Tele2CARNET is a mobile wireless data transfer and SMS service for users who have an electronic identity in the AAI@EduHr system.

Who is the service intended for?

Tele2CARNET can be used by all CARNET users who have a unique electronic identity in the AAI@EduHr system.

What are the rules of conduct for Tele2CARNET users?

All CARNET network users are required to act in accordance with the Decision on the acceptable use of the CARNET Network. Otherwise, they are subject to the sanctions of the CARNET Abuse Service, which includes temporarily or permanently disabling Internet access. For more information and security tips, visit the CARNET Abuse service.

How to activate Tele2CARNET service?

The Tele2CARNET service can be activated at authorized Tele2 sales points or through Tele2 sales representatives.

Account data

Can the sales representatives of the operator request a password when contracting the service?

Sales representatives of the operator can check if the user is entitled to the service using the username only. An electronic identity user in AAI@EduHr is required to keep the password confidential.

How can a user get an electronic identity for access to CARNET?

The electronic identity in the AAI@EduHr system is a virtual identity on the CARNET network, which is provided to individual users from CARNET member institutions (pupils, teachers, students, professors, and member institution staff members), enabling them to use CARNET services.

The data (username and password) are assigned by the CARNET member institution to which the user belongs.

A list of core academic institutions and authorized persons who can be contacted for getting an electronic identity is available here, while students and teachers should contact the registry administrator at their institution.

What is needed to use the Tele2CARNET service?

In order for a user to connect to CARNET, they should have an active electronic identity in the AAI@EduHr system, i.e. a username and password for accessing CARNET.

How can a user verify the status of their account (electronic identity)?

Checking the electronic identity status can be done here or by contacting the CARNET Helpdesk at the following telephone number: +385 1 6661 555 or by e-mail at helpdesk@carnet.hr.

Connection

Which APN (Access Point Name) is used for the Tele2CARNET service?

To access Tele2CARNET, the carnet.tele2.com Access Point (APN) is used.

If there is a problem with the Tele2CARNET service, whom to contact - Tele2 or CARNET?

Contact Tele2 Customer Service by telephone at 095 1000 444.

Which SMTP server is required to send mails through Tele2CARNET service?

The SMTP server for Tele2CARNET service is mail.tele2.carnet.hr.  Instructions for connecting to the Tele2CARNET service are available here.

Verifying user account or changing password

Use the AAI@Edu.hr interface for changing password at: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke

on the LDAP server’s home page. The list is on the home page of the institution.

Users from the skole.hr domain cannot change their passwords through a central password change interface. They change their password through the interface at https://lozinka.skole.hr/.

e-Dnevnik za nastavnike

Pitanja i odgovori

Što učiniti kada token ne radi?

Tokeni nisu predviđeni za češće generiranje brojeva bez upisa u aplikaciju. U slučaju da se pogreškom nekoliko desetaka puta pritisne gumb za generiranje broja te je nakon toga token prestao ispravno raditi, molimo da kontaktirate helpdesk@skole.hr. U slučaju da je token u potpunosti prestao raditi, školski administrator korisniku treba dodijeliti novi token.

Zašto sustav automatski odjavljuje korisnike nakon 45 minuta?

Ta funkcionalnost uvedena je iz sigurnosnih razloga s obzirom na to da školski sat traje 45 minuta te je u tome vremenu potrebno unijeti podatke u aplikaciju. U slučaju potrebe za dodatnim vremenom, korisnik se treba ponovno prijaviti.

Je li moguće unijeti pisanu provjeru kao kriterij koji će učenicima onemogućiti da taj dan odgovaraju više od jedanput?

U danu kada piše pisanu provjeru, učenik može biti usmeno provjeravan samo iz jednoga nastavnog predmeta, odnosno iz dva nastavna predmeta ako taj dan nema pisanih provjera.

Kako obrisati nastavnika iz e-Dnevnika?

Za uklanjanje nastavnika iz škole potrebno je u administraciji korisnika odabrati djelatnika kojeg je potrebno ukloniti te zatim iz izbornika odabrati opciju “Ukloni korisnika”. Tako će nastavnik biti uklonjen iz škole te neće imati mogućnost prijaviti se u e-Dnevnik za školu iz koje je obrisan.

Što učiniti ako se nastavnik ne uspijeva prijaviti u e-Dnevnik?

U tome slučaju potrebno je da administrator za njega provjeri sljedeće:

 • nalazi li se profesor na popisu nastavnika
 • je li u njegovim podatcima ispravno upisano korisničko ime (ime.prezime@skole.hr) i je li se njime nastavnik prijavljivao u sustav
 • provjeriti ima li unesen token i jesu li svi brojevi dobro upisani.

  Ako nakon provjere spomenutoga i dalje bude poteškoća, molimo da kontaktirate helpdesk@skole.hr.

Što učiniti ako se učenik ne može prijaviti na stranici https://ocjene.skole.hr?

Dva su moguća razloga neuspješne prijave. Prvi je da učenikova škola nije uključena u e-Dnevnik, te samim time nema mogućnost pristupa stranici, a drugi je da su mu neispravni korisnički podatci koje je dobio u školi ili OIB. Ako je škola uključena u projekt e-Dnevnika, trebali bi se moći prijaviti na portal ocjene.skole.hr. Popis škola koje su uključene možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://ocjene.skole.hr/pocetna/skole.

Nakon što utvrdite da je škola uključena u e-Dnevnik, najbolje bi bilo otkloniti sumnju da je problem u internetskom pregledniku kojim se koristite. Molimo Vas da se na portal ocjene.skole.hr pokušate prijaviti putem drugoga internetskog preglednika (Mozilla Firefox, Google Chrome…). Ako prijava i dalje nije moguća, a podatci su ispravni, potrebno je da administrator e-Dnevnika u školi provjeri ispravnost Vašega OIB-a u e-Dnevniku, e-Matici i HUSO sustavu. Bitno je da je OIB ispravan u svim trima sustavima kako bi se korisnik mogao uspješno prijaviti na portal. Ako nijedan od navedenih prijedloga ne otkloni Vašu poteškoću, molimo da kontaktirate helpdesk@skole.hr.

Kako evidentirati učenika koji se ispisao iz razreda, treba li ga brisati?

Učenici se ne brišu kada odu iz razreda. Isto kao i za dnevnik u papirnatome obliku, zapis mora postojati. Potrebno je samo da razrednik u administraciji razreda učenika označi s “neaktivan” za ona polugodište za koja je ispisan. Ako se učenik ispisao iz razreda u prvome polugodištu, potrebno je staviti da je neaktivan i prvo i drugo polugodište. Analogno tome, ako se ispisao drugo polugodište, treba biti da je prvo aktivan, a drugo neaktivan.

Kako aktivirati mToken?

Prije upotrebe aplikacije mToken, potrebno ju je aktivirati, što je moguće učiniti zamolbom na e-poštu adrese helpdesk@skole.hr. U zamolbi je potrebno navesti ime i prezime osobe, broj mobitela, OIB te HUSO elektronički identitet osobe čiji je mToken potrebno aktivirati. Zamolbu je potrebno poslati s Vaše službene adrese e-pošte (@skole.hr).

Što učiniti ako nastavnik želi unijeti ocjenu stariju od mjesec dana?

Nastavnici ne mogu unositi ocjene starije od mjesec dana. Mogućnost unosa takvih ocjena ima samo razrednik. Razrednik to može učiniti tako da u “Imeniku” odabere željenoga učenika i predmet iz kojega želi unijeti ocjenu. Nakon toga potrebno je odabrati izbornik u gornjemu desnom kutu i opciju “Višestruki unos”. Na taj je način moguće unijeti ocjene starije od mjesec dana.

Nemogućnost prijave u e-Dnevnik u vezi s postavkama datuma / vremena / vremenske zone

Tablet računala, desktop računala i laptopi moraju imati ispravno postavljen datum, vrijeme ili vremensku zonu. Ako e-Dnevnik aplikacija primijeti neispravne postavke, trebala bi se prikazati poruka: „Prijava nije uspjela zbog neispravnih postavki datuma i vremena na računalu ili uređaju kojim pokušavate pristupiti” Molimo Vas da se koristite automatskim postavkama datuma, vremena i vremenske zone ili postavite ispravan datum, vrijeme i vremensku zonu Sarajevo, Skopje, Warsaw ili Zagreb, osvježite stranicu i pokušate se ponovno prijaviti. Potrebno je provjeriti ispravnost postavka na uređaju kod nastavnika kojima se prikazuje ta poruka, te ugasiti sve kartice (engl. Tab) u internetskom pregledniku, zatvoriti preglednik i ponovo pokušati prijavu.

Koja su vremenska ograničenja u e-Dnevniku?

Nastavnik može obrisati unesenu ocjenu unutar 10 minuta. Unos ocjene moguć je od prvoga dana u prethodnome mjesecu do trenutačnoga datuma. Ocjenu nije moguće unijeti za nedjelju. Razrednik može unijeti ocjene i za više od mjesec dana unatrag koristeći se opcijom “Višestruki unos”. Brisanje nastavne jedinice i izostanaka moguće je unutar 48 sati. Administrator e-Dnevnika može u bilo kojemu trenutku obrisati uneseni podatak, odnosno nije određeno vremensko ograničenje za brisanje podatka za korisnike koji su administratori. Unos sata nije vremenski ograničen. Nastavni sati uneseni 14 ili više dana poslije od datuma održanoga sata u pojedinim izvještajima bit će označeni žutom bojom. Brisanje unesene aktivnosti za produženi boravak moguće je unutar 48 sati. Izmjena aktivnosti koja je već unesena nije vremenski ograničena. Brisanje i izmjenu može napraviti nastavnik koji je ocjenu unio. Poruka e-pošte o izostanku učenika šalje se idući dan u 7:30 ujutro. Podatci prikazani unutar e-Dnevnika za učenike prikazuju se bez vremenskoga odstupanja.

Što učiniti ako se učenik ispisao iz škole?

Ako se učenik ispisao iz škole, potrebno je odabrati razred u kojem se učenik nalazi te nakon toga “Imenik” -> “Desni izbornik” -> “Administracija učenika”. Odabirom željenoga učenika potrebno je odabrati “Osobni podatci”. Ako se učenik ispisao tijekom prvoga polugodišta, onda je potrebno status za prvo i drugo polugodište postaviti na “Neaktivan”, a ako se ispisao tijekom drugoga polugodišta, onda je potrebno samo status za drugo polugodište postaviti na “Neaktivan”.

Kako učeniku promijeniti program?

Učeniku je prvo potrebno promijeniti program unutar e-Matice prema uputi koja je dostupna na sljedećoj poveznici: http://www.skole.hr/skole/eMatica/pitanja_i_odgovori?faq_id=228#mod_faq2_big.

Nakon promjene programa u e-Matici, potrebno je odabrati “Imenik” -> “Desni izbornik” -> “Administracija učenika” -> “Desni izbornik” -> “Povuci iz e-Matice”. Nakon toga je potrebno odabrati “Prenesi učenike u e-Dnevnik” kako bi se novi program od učenika prenio u e-Dnevnik. Ako novi program od učenika nema nijedan drugi učenik u razrednome odjelu, onda je potrebno u izborniku “Administracija predmeta” za pojedine predmete dodijeliti novi program. Novi program moguće je dodijeliti za postojeći predmet tako da se odabere željeni predmet te nakon toga “Uredi”. U novootvorenome prozoru bit će moguće odabrati novi program. Nakon dodavanja novoga predmeta u izborniku “Administracija predmeta” potrebno je odabrati “Administracija učenika” te nakon toga željenog učenika i “Predmeti”. U navedenome izborniku potrebno je predmetima od učenika promijeniti program. Navedeno je moguće klikom na pojedini predmet te nakon toga “Promijeni smjer”. U novootvorenome prozoru bit će moguće odabrati novi program od učenika.

Kada je za svaki učenikov predmet postavljen novi program, onda je potrebno odabrati “Osobni podatci” i ukloniti stari učenikov program.

Je li se moguće koristiti u isto vrijeme mTokenom i fizičkim tokenom za prijavu u e-Dnevnik?

Nije moguće koristiti se u isto vrijeme aplikacijom mToken i fizičkim tokenom. Korisnik se treba odlučiti hoće li se za prijavu u e-Dnevnik koristiti fizičkim tokenom ili besplatnom aplikacijom mToken.

Postoji li u e-Dnevniku funkcionalnost za prikaz ocjena iz druge škole ili drugoga razreda ako je učenik tijekom školske godine promijenio školu ili razred?

Ako je učenik tijekom školske godine promijenio školu ili je u istoj školi promijenio razred, moguće je pregledati njegove ocjene iz druge škole ili razreda. Uvid u ocjene iz druge škole moguć je samo ako se ta škola koristi e-Dnevnikom. Kako bi razrednik mogao pregledati te ocjene, potrebno je odabrati učenika u imeniku te nakon toga izbornik u gornjemu desnom dijelu sučelja. Iz izbornika je potrebno odabrati opciju “Ocjene iz drugog razreda”.

Može li razrednik promijeniti status izostanka koji je već ažurirao?

Da, trebate odabrati dnevnik rada te zatim radni dan u koji je unesen izostanak koji želite promijeniti. Potrebno je zatim kliknuti na izbornik u gornjemu desnom kutu i odabrati opciju “Uredi dan”. Nakon toga trebate odabrati izostanak za koji želite promijeniti status te kliknuti na “Uredi”. U prozoru koji se otvorio možete promijeniti status i tip te unijeti razlog izostanka.

Zašto mi nije vidljiva nova školska godina u e-Dnevniku iako je otvorena?

Razredne knjige za novu školsku godinu na sučelju za odabir razredne knjige nisu vidljive sve dok ne povučete razredne odjele iz e-Matice za novu školsku godinu. Za kreiranje razrednih odjela potrebno je na postavkama škole odabrati opciju “Razredni odjeli i grupe”. Nakon toga trebate kliknuti na “Kreiraj razredne odjele” i odabrati novu školsku godinu. Nakon što kreirate razredne odjele oni će biti dostupni za odabir na sučelju za odabir razrednih knjiga.

Imaju li nastavnici uvid u izvještaj Radni sati po predmetu?

Da, nastavnici mogu pregledati navedeni izvještaj za predmete koje predaju u razrednome odjelu. Za prikaz izvještaja potrebno je u razrednoj knjizi odabrati “Izvještaji” te nakon toga “Izvještaji za razredni odjel”. U izborniku s popisom izvještaja za razredni odjel odaberite “Radni sati po predmetu” kako biste dobili uvid u upisane radne sate za predmet koji predajete.

e-Class Register for schools

Questions and answers for new schools

How can a school that is not yet using e-Class Register be included in the system?

Requests for the inclusion in the e-Class Register for the school year 2018/2019 are received throughout the school year. It is important to note that training for e-Class Register administrators for new schools will be held in May, so if the administrator wants to participate in the education, it is necessary to submit the request for attendance by the middle of April.
Which school's technical prerequisites must be met for inclusion in the e-Class Register?
The technical prerequisites for schools that want to use the e-Class Register are:

 • structured cabling LAN network in school built according to the rules of the profession
 • computers connected to the Internet via the Croatian address space to access the e-Class Register application
 • if the school wants to use tablets to access the e-Class Register, a wireless network is also required
 • a token for each teacher and school employee using the app
 • an expert in charge of computer maintenance and local school network

More detailed information on the technical prerequisites for schools wishing to use the e-Class Register is available here. NEDOSTAJE LINK

What does the school get from CARNET when enrolling in the e-Class Register?

CARNET provides access to the e-Class Register system and customer support for schools.

Which data are used to access the e-Class Register service?

If you are using a physical token, you must enter a user ID from the HUSO system (name.surname@skole.hr) to access the e-Class Register, and in the password field, the PIN generated by the token must be entered before the password is generated.

If you are using a CARNET mToken mobile application, you must enter a user ID from the HUSO system (name.surname@skole.hr) to access the e-Class Register service, and enter only a one-time password generated by the mToken.

Questions and answers for schools using e-Class Register

Should the schools included in the e-Class Register re-submit the request for activation if they want to include additional district schools, additional classrooms or other locations of the same school?

Schools that are already included in the e-Class Register, and now want to include additional classrooms or district schools, do not need to submit a request for activation. Likewise, schools involved in the e-Class Register, and which classes are being conducted at different locations, do not need to send an activation request if they want to include additional locations.

Which data are transferred from e-Matica to e-Class Register and which data are transferred at the end of the school year from e-Class Register to e-Matica?

The student’s personal information is transferred from e-Matica and the information about the program and the classroom where the student is enrolled. At the end of the school year subjects, grades, exams, absences, pedagogical measures and student behaviour are transferred from e-Class Register to e-Matica.

How long does the physical token activation process last?

After the company from which you purchased a token receives a tokens receipt statement, it shall be activated within three business days.

e-Class Register for students and parents

What to do if a student cannot log on at https://ocjene.skole.hr?

There are two possible reasons for the unsuccessful login. The first is that the student’s school is not included in e-Class Register, and therefore has no access to the page, and the other is that the student received incorrect user data by the school or PIN.

If a school is included in e-Class Registry project, one should be able to sign up to the portal ocjene.skole.hr. The list of schools involved can be found at the following link: https://ocjene.skole.hr/pocetna/skole

After you find that the school is included in e-Class Register, it would be best to eliminate the doubt that the issue is in the Internet browser you are using. Please try to login on the portal ocjene.skole.hr in another web browser (Mozilla Firefox, Google Chrome …).

If login is still not possible and the information is correct, it is necessary for the e-Class Registry administrator to check the validity of your PIN in e-Class Register, e-Matica and HUSO system. It is important that PIN is valid in all three systems so that the user can successfully log into the portal.

If neither of these suggestions remedies your problem, please contact helpdesk@skole.hr.

Pristup pojedinačnih korisnika CARNET mreži

Koje SMTP postavke su potrebne za spajanje na pojedinu uslugu?

IP adresa iz CARNET adresnog prostora i DNS zapis se automatski dodjeljuju prilikom spajanja na uslugu.

 

Popis SMTP servera za usluge:

Usluga: SMTP postavke:
CARNET 1D/2D/3D mail.xcarnet.carnet.hr
Iskon.CARNET mail.duo.carnet.hr
Mobile CARNET/A1 na bonove CARNET mail.mobile.carnet.hr
O2CARNET/O3CARNET mail.opti.carnet.hr
Stick2CARNET * mail.stick2.carnet.hr
Tele2CARNET mail.tele2.carnet.hr

 

* Usluga je ukinuta za nove korisnike

Kako provjeriti ispravnost korisničkog računa (korisničkih podataka) ili promjeniti zaporku?
 • Pomoću AAI@Edu.hr sučelja za promjenu zaporke na adresi:

https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke

Korisnici iz domene skole.hr zaporku ne mogu promijeniti kroz središnje sučelje za promjenu zaporke. Oni zaporku mijenjaju kroz sučelje na adresi https://lozinka.skole.hr/.

 

Helpdesk for CARNET system engineers (sys.help)

Na koja pitanja sys.help odgovara?

Sys.help odgovara na pitanja vezana uz probleme na poslužitelju ustanove pod operativnim sustavom Debian Linux i osnovnih servisa na njemu (e-pošta, mrežna sjedišta). Cilj je održati mrežnu prisutnost ustanove na internetu.
Na koja pitanja sys.help ne odgovara?

Ne možemo odgovarati na pitanja vezana uz operativni sustav Windows ili neku drugu distribuciju Linuxa. Također, upiti oko AAI@EduHr sustava treba uputiti na aai@srce.hr.
Nemamo sistem inženjera, kako možemo doći do pomoći?

Ukoliko poslove sistem inženjera obavlja vanjski partner, treba stručnu osobu iz tvrtke imenovati sistem inženjerom i moći će dobiti podršku. Poslužitelj i dalje mora biti na distribuciji Debian Linux.
Kako možemo doći do više informacija?

Posjetite sys.portal na adresi http://syshelp.carnet.hr. Na portalu objavljujemo korisne članke, čiji su autori najčešće sami sistemci na ustanovama članicama.