prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Javna nabava

+Otvori sve -Zatvori sve

Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima

Sukladno članku 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, CARNET prethodna savjetovanja, kao i izvješća o provedenim savjetovanjima, objavljuje isključivo na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/). 

Nabava izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za međupredmetne teme
Nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama - 1.dio u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“- 3. savjetovanje
Nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama - 1.dio u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“- 2. savjetovanje
Nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama - 1.dio u sklopu II. faze programa e-Škole - 1. savjetovanje
Nabava usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja
Nabava visokodostupnog sustava za upravljanje API pozivima u pilot projektu 'e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)'
Nabava usluge izrade obrazovnih sadržaja i provedba edukacija iz područja informatike u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''
Nabava izgradnje i održavanja informacijskog sustava za analitiku učenja i rudarenje obrazovnih podataka i obrazovanja dijela korisnika u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''
Nabava usluge izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''
Nabava savjetodavne usluge pri razvoju platforme za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o sigurnosnim incidentima

Dan objave: 06.10.2017.

Rok za dostavu primjedbi: 12.10.2017.

Dokumenti: Dokumentacija za prethodno savjetovanjeIzvješće o prethodnom savjetovanjuPoziv na prethodno savjetovanjeTroškovnik

Nabava usluge jednogodišnjeg održavanja postojećeg IBM sustava

Dan objave: 05.07.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 10.07.2017.

Dokumenti: Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektimaIzvješće o provedenom savjetovanjuPonudbeni troškovnikPoziv na prethodno savjetovanjePrilog 1 ESPD

Nabava usluge jednogodišnjeg održavanja postojećeg sustava za sigurnosni nadzor i upravljanje aplikacijskim prometom

Dan objave: 05.07.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 10.07.2017.

Dokumenti: Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektimaIzvješće o provedenom savjetovanjuPonudbeni troškovnikPoziv na prethodno savjetovanjePrilog 1 ESPD

Nabava opreme za regionalne obrazovne centre u okviru projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)”
Nabava visokodostupnog sustava za pohranu i analizu strukturiranih i nestrukturiranih podataka u pilot projektu “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“

Dan objave: 19.06.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 26.06.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanjeDokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Prilog 1. Tehnička specifikacijaIzvješće o provedenom savjetovanju 

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga
Nabava usluge izrade obrazovnih sadržaja i provedba edukacija u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)'' - ev. broj: 10-17-VV-OP

Sukob interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa od 08. veljače 2024. godine:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 2. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, MB 98649914. 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa od 14. srpnja 2023. godine do 08. veljače 2024. godine glasio je:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 2. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa do 14. srpnja 2023. godine glasio je:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o. (promijenio naziv u TTTech Auto d.o.o.), OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117.

Za postupak nabave infrastrukture za servise za podršku informatizaciji visokih učilišta i smještaj video materijala (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0006435, poslan na objavu 27.06.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219 
 5. LIBERTINA DUBROVNIK d.o.o., OIB: 86125246309
 6. PANTARUL d.o.o., OIB: 82861497403

Za postupak nabave održavanja sustava za dodjeljivanje i upravljanje infrastrukturnim resursima ustanova i korisnika (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0005751, poslan na objavu 11.06.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219 
 5. Filipović inženjering, obrt za informatičke usluge, savjetovanje i poduku, OIB: 44436919318

Za postupak nabave Premija osiguranja zaposlenih (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0005137, poslan na objavu 24.05.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219 
 5. LUNI FOOD DUGAVE j.d.o.o., OIB: 51062729234

Za postupak nabave Razvoj sustava pametnih preporuka (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0004692, poslan na objavu 14.05.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219 
 5. LabTera d.o.o., OIB: 96739470574

Za postupak nabave Personalizirano i adaptivno učenje i napredni sustav pametnih preporuka (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0004425, poslan na objavu 07.05.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219 
 5. TNT STUDIO d.o.o., OIB: 32314900695
 6. Crotrekking, OBRT ZA RAČUNALNE DJELATNOSTI I TRGOVINU, OIB: 23111769545

Za postupak nabave sustava za administraciju učeničkih domova (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0003894, poslan na objavu 24.04.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219 
 5. LabTera d.o.o., OIB: 96739470574

Za postupak nabave nadogradnje usluga i servisa za podršku provedbi edukacije korisnika – Edutorij (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0003868, poslan na objavu 23.04.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219 
 5. Filipović inženjering, obrt za informatičke usluge, savjetovanje i poduku; MB 98248600                        
 6. SOLITUDE SOFTWARE, obrt za izdavanje računalnih igara; MB 98200208

Za postupak nabave Programskog rješenja za upravljenje odnosom s korisnicima (CRM) (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0003709, poslan na objavu 19.04.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219 
 5. POSITOR d.o.o., OIB: 46541052672

Za postupak nabave Razvoj cjelovitog programskog rješenja – faza 2 (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0003265, poslan na objavu 08.04.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219
 5. POSITOR d.o.o., OIB: 46541052672

Za postupak nabave sustava za smještaj video materijala (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0003071, poslan na objavu 03.04.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117        
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219
 5. Negactive, obrt za IT usluge i edukaciju, OIB: 29030781668

Za postupak nabave održavanja sustava za sigurnosni nadzor,  raspoređivanje i upravljanje aplikacijskim prometom (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0002685, poslan na objavu 22.03.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219                 
 5. SGSec, obrt za informatičke i ostale usluge; OIB: 15721256447

Za postupak nabave usluge održavanja e-Matice i nadogradnji modula za upise u osnovne škole te digitalnog pečatiranja svjedodžbi (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0001354, poslan na objavu 22.02.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219 
 5. LabTera d.o.o., OIB: 96739470574

Za postupak nabave opreme za pilotiranje opremanja ustanova (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0000731, poslan na objavu 05.02.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117        
 4. Digitalni nomad, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 19753558219
 5. Negactive, obrt za IT usluge i edukaciju, OIB: 29030781668

Za postupak nabave održavanja sustava za upravljanje mobilnim uređajima (MDM, Mobile Device Management) (CRM) (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0000711, poslan na objavu 05.02.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117        
 4. LabTera d.o.o., OIB: 96739470574

Za postupak nabave Programskog rješenja za upravljenje odnosom s korisnicima (CRM) (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0000620, poslan na objavu 31.01.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117        
 4. POSITOR d.o.o., OIB: 46541052672

Za postupak nabave savjetodavne podrške u provedbi projekta e-Sveučilišta, uspostave Nacionalnog koordinacijskog središta te aktivnosti vezane uz rješavanje cjelovitog sustava upravljanja kibernetičkom sigurnošću akademskih i obrazovnih institucija koje su u nadležnosti CARNET-a (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0000186, poslan na objavu 17.01.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823          
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117        
 4. SGSec, obrt za informatičke i ostale usluge; OIB: 15721256447

Za postupak nabave usluge organizacije CARNET-ove korisničke konferencije – CUC 2024 (broj objave u EOJN RH: 2024/S F02-0000056, poslan na objavu 08.01.2024.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665
 2. Centar kompetencija d.o.o., OIB: 91571971823
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117
 4. Visia d.o.o., OIB: 75388340974

Za postupak nabave usluge  održavanja i nadogradnji sustava CARNET info (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0054204, poslan na objavu 22.12.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 2. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 4. Zafu, obrt za odnose s javnošću i djelatnosti priopćavanja, OIB: 15172937876.

Za postupak nabave usluge održavanja sustava za upravljanje mobilnim uređajima (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0054104, poslan na objavu 22.12.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 2. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 4. LabTera d.o.o., OIB: 96739470574.

Za postupak nabave usluge organizacije CARNET-ove korisničke konferencije – CUC 2024 (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0053702, poslan na objavu 20.12.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 2. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 3. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 4. Visia d.o.o., OIB: 75388340974.

Za postupak nabave opreme za potrebe redovnog poslovanja (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0043395, poslan na objavu 16.10.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. VIB, obrt za računalne djelatnosti, OIB: 25123061605,
 2. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 3. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 4. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117.

Za postupak nabave usluge izrade svih elemenata diseminacije i vidljivosti (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0034785, poslan na objavu 16.08.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 3. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 4. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 5. WORIG d.o.o. za savjetovanje, OIB: 99040482941,
 6. Peritus Medium j.d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 66802058239,
 7. Volker, obrt za promidžbu i produkciju, vl. Dragan Lakićević, Zagreb, Gavellina 26, OIB: 50842905891
 8. VOLKER International j.d.o.o., OIB: 49866100450.

Za postupak nabave opreme za pilotiranje opremanja ustanova (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0033464, poslan na objavu 02.08.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. NEGACTIVE – IT Usluge i Edukacija, OIB: 29030781668,
 2. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 3. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 4. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117.

Za postupak nabave usluge održavanja i nadogradnje aplikacije SIGMA (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0022749, poslan na objavu 25.05.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 4. TTTech Auto d.o.o., OIB: 87006187287,
 5. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 6. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 7. Zafu, obrt za odnose s javnošću i djelatnosti priopćavanja, OIB: 15172937876.

Za postupak nabave usluge organizacije korisničkih konferencija i skupova 2023 (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0021431, poslan na objavu 17.05.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Visia d.o.o., OIB: 75388340974,
 2. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 3. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. TTTech Auto d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 8. WORIG d.o.o. za savjetovanje, OIB: 99040482941,
 9. Peritus Medium j.d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 66802058239.

Za postupak nabave organizacije internih konferencija i koordinacijskih radionica (2023) (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0021308, poslan na objavu 16.05.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Visia d.o.o., OIB: 75388340974,
 2. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 3. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. TTTech Auto d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117.

Za postupak nabave usluge svih elemenata diseminacije i vidljivosti (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0021106, poslan na objavu 15.05.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 4. TTTech Auto d.o.o., OIB: 87006187287,
 5. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 6. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 7. Volker, obrt za promidžbu i produkciju, vl. Dragan Lakićević, Zagreb, Gavellina 26, OIB: 50842905891
 8. VOLKER International j.d.o.o., OIB: 49866100450.

Za postupak nabave uređaja za primjenu digitalne tehnologije u nastavi (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0019686, poslan na objavu 04.05.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. NEGACTIVE – IT Usluge i Edukacija, OIB: 29030781668,
 2. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 3. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. TTTech Auto d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117.

Za postupak nabave sigurnosnih komponenti okosnice CARNET mreže (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0019325, poslan na objavu 03.05.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 4. TTTech Auto d.o.o., OIB: 87006187287,
 5. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 6. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 7. TIRS d.o.o., OIB: 57148969839,
 8. Tapetarija Srdoč, uslužni obrt, OIB: 90123769069

Za postupak nabave premije osiguranja zaposlenih (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0016647, poslan na objavu 18.04.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117.
 8. LUNI FOOD DUGAVE j.d.o.o., OIB: 51062729234.

Za postupak nabave dodatne i specijalizirane opreme za škole (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0016004, poslan na objavu 14.04.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. NEGACTIVE – IT Usluge i Edukacija, OIB: 29030781668,
 2. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 3. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 4. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 5. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 6. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 7. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 8. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117.

Za postupak nabave usluge izrade svih elemenata diseminacije i vidljivosti – faza 3 (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0013383, poslan na objavu 29.03.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 8. WORIG d.o.o. za savjetovanje, OIB: 99040482941,
 9. Peritus Medium j.d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 66802058239,
 10. Volker, obrt za promidžbu i produkciju, vl. Dragan Lakićević, Zagreb, Gavellina 26, OIB: 50842905891
 11. VOLKER International j.d.o.o., OIB: 49866100450.

Za postupak nabave usluge održavanja OpenStack SDDC (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0011363, poslan na objavu 16.03.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 8. LIBERTINA DUBROVNIK d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, export-import, OIB: 86125246309,
 9. PANTARUL d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, OIB: 82861497403.

Za postupak nabave operativne podrške i migracije sustava za upravljanje uređajima (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0010279, poslan na objavu 09.03.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 8. POSITOR d.o.o., OIB: 46541052672.

Za postupak nabave organizacije internih konferencija i koordinacijskih radionica (2023) (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0010264, poslan na objavu 09.03.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Visia d.o.o., OIB: 75388340974,
 2. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 3. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 4. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 5. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 6. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 7. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 8. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117.

Za postupak nabave usluge recenzije sadržaja – faza 2 (broj objave u EOJN RH: 2023/S 0F2-0007304, poslan na objavu 17.02.2023.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/2022) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 8. ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o., OIB: 07704321466.

Za postupak nabave usluga video produkcije i zakupa medija (broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0050064, poslan na objavu 16.12.2022.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Akord proizvodni obrt, OIB: 79232702315,
 2. Volker, obrt za promidžbu i produkciju, vl. Dragan Lakićević, Zagreb, Gavellina 26, OIB: 50842905891
 3. VOLKER International j.d.o.o., OIB: 49866100450
 4. Visia d.o.o., OIB: 75388340974
 5. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 6. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 7. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 8. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 9. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 10. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823.

Za postupak nabave usluge recenzije sadržaja – faza 2 (broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0044340, poslan na objavu 07.11.2022.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 8. ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o., OIB: 07704321466.

Za postupak nabave usluge organizacije 25. CARNET-ove korisničke konferencije – CUC 2023 (broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0044279, poslan na objavu 07.11.2022.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Akord proizvodni obrt, OIB: 79232702315, 
 2. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 3. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 4. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 5. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 6. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 7. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 8. WORIG d.o.o. za savjetovanje, OIB: 99040482941,
 9. Peritus Medium j.d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 66802058239.

Za postupak nabave motornih vozila putem operativnog leasinga (broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0043850, poslan na objavu 03.11.2022.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 8. JOST STUDIO, obrt za usluge, OIB: 03700694704.

Za postupak nabave opreme za potrebe redovnog poslovanja (broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0040366, poslan na objavu 12.10.2022.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823
 7. VODA 7 VUKOVIĆ d.o.o., OIB: 89758561732.

Za postupak nabave nadogradnje aplikacije za digitalni potpis (broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0036960, poslan na objavu 19.09.2022.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. POSITOR d.o.o., Zadar, OIB: 46541052672,
 2. Real Capital d.o.o. za usluge, OIB: 35876777117,
 3. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 4. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 5. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 6. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 7. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 8. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823.

Za postupak nabave usluge organizacije 24. CARNET-ove korisničke konferencije – CUC 2022 (broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0016305, poslan na objavu 20.04.2022.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Akord proizvodni obrt, OIB: 79232702315,
 2. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 3. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 4. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 5. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 6. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 7. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 8. WORIG d.o.o. za savjetovanje, OIB: 99040482941,
 9. Peritus Medium j.d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 66802058239.

Za postupak nabave usluge organizacije internih konferencija i koordinacijskih radionica (2022) (broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0007381, poslan na objavu 22.02.2022.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Visia d.o.o., OIB: 75388340974,
 2. Akord proizvodni obrt, OIB: 79232702315,
 3. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 4. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 5. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 6. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 7. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 8. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823.

Za postupak nabave usluge organizacije događanja za potrebe projekta (broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0040351, poslan na objavu 04.11.2021.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Visia d.o.o., OIB: 75388340974,
 2. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 3. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 4. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 5. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 6. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 7. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823.

Za postupak nabave usluge nadogradnje sustava za praćenje indikatora kvalitete zraka u školama (AERO) (broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0030644, poslan na objavu 18.08.2021.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823.
 7. TELEMOD d.o.o., OIB: 57393777559
 8. Elektroservis kućanskih aparata – vl. Vladimir Lojen, OIB: 53729146971

Za postupak nabave IKT opreme za školske učionice – faza 1 (broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0045863, poslan na objavu 23.12.2020.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. NEGACTIVE – IT Usluge i Edukacija, OIB: 29030781668,
 2. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 3. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 4. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 5. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 6. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 7. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823.

Za postupak nabave usluge izrade svih elemenata diseminacije i vidljivosti – faza 2 u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ (broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0046928, poslan na objavu 31.12.2020.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823
 7. WORIG d.o.o. za savjetovanje, OIB: 99040482941,
 8. Peritus Medium j.d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 66802058239,
 9. Akord proizvodni obrt, OIB: 79232702315.

Za postupak nabave usluge izrade, organizacije i provedbe online oblika obrazovanja (broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0013355, poslan na objavu 07.04.2021.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Poliklinika Gemini Plus, OIB: 26175966881.

Plan nabave

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17.03.2011. godine, a u vezi s člankom 20. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje pregled ugovora.