Javna nabava

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima

Sukladno članku 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, CARNET prethodna savjetovanja, kao i izvješća o provedenim savjetovanjima, objavljuje isključivo na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/). 

Nabava izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za međupredmetne teme
Nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama - 1.dio u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“- 3. savjetovanje
Nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama - 1.dio u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“- 2. savjetovanje
Nabava opreme za opremanje dijela nastavnika u školama - 1.dio u sklopu II. faze programa e-Škole - 1. savjetovanje
Nabava usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja
Nabava visokodostupnog sustava za upravljanje API pozivima u pilot projektu 'e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)'
Nabava usluge izrade obrazovnih sadržaja i provedba edukacija iz područja informatike u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''
Nabava izgradnje i održavanja informacijskog sustava za analitiku učenja i rudarenje obrazovnih podataka i obrazovanja dijela korisnika u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''
Nabava usluge izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''
Nabava savjetodavne usluge pri razvoju platforme za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o sigurnosnim incidentima

Dan objave: 06.10.2017.

Rok za dostavu primjedbi: 12.10.2017.

Dokumenti: Dokumentacija za prethodno savjetovanjeIzvješće o prethodnom savjetovanjuPoziv na prethodno savjetovanjeTroškovnik

Nabava usluge jednogodišnjeg održavanja postojećeg IBM sustava

Dan objave: 05.07.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 10.07.2017.

Dokumenti: Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektimaIzvješće o provedenom savjetovanjuPonudbeni troškovnikPoziv na prethodno savjetovanjePrilog 1 ESPD

Nabava usluge jednogodišnjeg održavanja postojećeg sustava za sigurnosni nadzor i upravljanje aplikacijskim prometom

Dan objave: 05.07.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 10.07.2017.

Dokumenti: Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektimaIzvješće o provedenom savjetovanjuPonudbeni troškovnikPoziv na prethodno savjetovanjePrilog 1 ESPD

Nabava opreme za regionalne obrazovne centre u okviru projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)”
Nabava visokodostupnog sustava za pohranu i analizu strukturiranih i nestrukturiranih podataka u pilot projektu “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“

Dan objave: 19.06.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 26.06.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanjeDokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Prilog 1. Tehnička specifikacijaIzvješće o provedenom savjetovanju 

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga
Nabava usluge izrade obrazovnih sadržaja i provedba edukacija u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)'' - ev. broj: 10-17-VV-OP

Sukob interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823.

Za postupak nabave usluge nadogradnje sustava za praćenje indikatora kvalitete zraka u školama (AERO) (broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0030644, poslan na objavu 18.08.2021.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823.
 7. TELEMOD d.o.o., OIB: 57393777559
 8. Elektroservis kućanskih aparata – vl. Vladimir Lojen, OIB: 53729146971

Za postupak nabave IKT opreme za školske učionice – faza 1 (broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0045863, poslan na objavu 23.12.2020.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. NEGACTIVE – IT Usluge i Edukacija, OIB: 29030781668,
 2. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 3. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 4. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 5. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 6. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 7. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823.

 

Za postupak nabave usluge izrade svih elemenata diseminacije i vidljivosti – faza 2 u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ (broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0046928, poslan na objavu 31.12.2020.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823
 7. WORIG d.o.o. za savjetovanje, OIB: 99040482941,
 8. Peritus Medium j.d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 66802058239,
 9. Akord proizvodni obrt, OIB: 79232702315.

 

Za postupak nabave usluge izrade, organizacije i provedbe online oblika obrazovanja (broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0013355, poslan na objavu 07.04.2021.), Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

 1. Kermek d.o.o. Čakovec, OIB: 84577755011,
 2. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, OIB: 95494259952,
 3. Slavonska mreža d.o.o., OIB: 87267534621,
 4. ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, OIB: 14687300665,
 5. Institut RT-RK Osijek d.o.o., OIB: 87006187287,
 6. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, OIB: 91571971823,
 7. Poliklinika Gemini Plus, OIB: 26175966881.

Plan nabave

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17.03.2011. godine, a u vezi s člankom 20. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje pregled ugovora.