prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

News

+Otvori sve -Zatvori sve

News ili Usenet mrežni je servis koji velikomu broju korisnika omogućuje razmjenjivanje poruka, raspravljanje i komuniciranje na različite načine putem interneta kao svjetske mreže. Korisnici pristupaju raznim, katkad vrlo udaljenim poslužiteljima.

 

News

Pojedine konferencije unutar Useneta hijerarhijski su organizirane u tzv. grupe. Poruke unutar grupa nazivaju se članci.

Grupe su organizirane hijerarhijski. Na prvoj razini podjele postoji osam glavnih hijerarhija grupa (big eight na engleskome jeziku).

Svaka se bavi određenim područjem:

 • comp – računala, informatika
 • humanities – humanistička znanost, umjetnost i kultura
 • misc – različita područja
 • news – tematika Usenet grupa
 • rec – rekreacija
 • sci – znanost i tehnologija
 • soc – socijalne i kulturne teme
 • talk – diskusije, rasprave.

Osim njih, na prvoj razini podjele postoje još neke, primjerice:

 • alt – različite, ponekad nesvakidašnje teme
 • bionet – biologija
 • bit – ostaci nekadašnje bitnet mreže
 • gnu – teme povezane s GNU Free Software Foundation.

Također, postoje razne nacionalne hijerarhije na prvoj razini podjele, primjerice:

 • hr – hrvatske grupe
 • si – slovenske grupe
 • it – talijanske grupe
 • de – njemačke grupe
 • at – austrijske grupe.

Korisnici Useneta ili News usluge pristupaju jednom ili više poslužitelja, putem kojih šalju svoje poruke u svijet. Poslužitelji međusobno razmjenjuju članke pa članak poslan s jednoga poslužitelja za kratko vrijeme dopire do velikoga broja čitatelja.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Potpuni pristup za čitanje i pisanje novih članaka imaju korisnici CARNET-ovih članica (ustanove iz sustava znanosti i visoke naobrazbe te osnovnoga i srednjega školstva).

Izvan CARNET mreže za korisnike iz Hrvatske (dialup pristup, ADSL, kablovski ili pristup preko stalne veze nekoga od komercijalnih pružatelja internetskih usluga) i svijeta također je moguć pun pristup korištenjem elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr (roaming).

Bez korištenja elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr, izvan CARNET mreže moguće je samo čitanje svih hr.* grupa, osim onih s binarnim sadržajem (binaries grupe), a nije dopušteno slanje članaka. Taj je pristup dopušten svima, bez obzira na pripadnost CARNET-ovoj ustanovi članici.

Upute za korištenje

Bez obzira kojim se preglednikom koristite, procedura pristupa je slična. Prvi je korak odabir news poslužitelja. Za CARNET news poslužitelj treba navesti: news.carnet.hr.

TCP port kojemu se pristupa je 119, što je standardno. Poslužitelj dopušta pristup bez autorizacije unutar CARNET mreže (i, uz ograničenja, izvan nje), što znači da u većini slučajeva nije potrebno upisivati zaporku (password).

Ako se koristi autorizacija (roaming) radi prava punoga pristupa izvan CARNET mreže, potrebno je uključiti SSL i koristiti se TCP portom 563 (nntps).

Sljedeći korak je učitavanje liste news grupa, popisa svih grupa koje je moguće pregledavati na CARNET news poslužitelju. Kako je riječ o oko 20 000 grupa, ta operacija traje nešto dulje ako veza s poslužiteljem nije brza.

Treći je korak odabir grupa koje zanimaju pojedine korisnike (eng. subscription).

Nakon odabira grupa moguće je pregledavati članke koji se nalaze u njima. Preglednik obično nudi popis naslova članaka (eng. subject) za svaku odabranu grupu. Uz svaki naslov obično postoji oznaka čija je svrha razlikovanje pročitanih i nepročitanih članaka. Tu informaciju trajno pohranjuje preglednik, isto kao i popis grupa na poslužitelju. Preglednik obično izvještava korisnika o pojavi novih grupa.

Članci se čuvaju na poslužitelju određen broj dana, a nakon toga se brišu. Taj broj dana nije jednak za sve grupe.

Članci mogu sadržavati druge dokumente, npr. slike (obično samo u grupama koje u nazivu sadržavaju binaries ili sl.). Bolji preglednici omogućuju pregled tih dokumenata iz samoga programa.

Brisanje zabunom poslanih članaka s poslužitelja

Servis mrežnih novina globalni je servis u kojemu tisuće poslužitelja stalno razmjenjuju članke mehanizmom redovne razmjene (feed). Tako članak koji je poslan, poslužitelj šalje svim ostalim poslužiteljima s kojima ima uspostavljenu razmjenu. Takvim lancem razmjene između poslužitelja, poruka se globalno propagira u vrlo kratku roku na sve poslužitelje koji prenose tu grupu. NNTP protokol definira način kojim se može poništiti poruka (Cancel message), no zbog moguće zlouporabe većina poslužitelja ignorira zahtjeve za poništenjem pa tako i CARNET-ov news poslužitelj.

Anti-spam sustav

Radi velike količine neželjene pošte, server se koristi automatskom mjerom zaštite protiv neželjene pošte. To posebno utječe na poruke slane u hr.* grupe preko news poslužitelja izvan Hrvatske, posebno dosta popularan groups.google.com. U slučaju problema (a i inače ako ne postoji poseban razlog), preporučujemo koristiti se news poslužiteljem svojega ISP-a preko kojega se spajate na internet.

Pravila ponašanja

Korisnici CARNET mreže dužni su se pri radu s news grupama i distribucijskim listama pridržavati pravila ponašanja koja su propisana u Odluci o prihvatljivom korištenju CARNET mreže (CDA 0035). Opća pravila ponašanja na internetu mogu se pronaći na stranicama Abuse službe.

Ujedno za news grupe i distribucijske liste postoje dodatna pravila ponašanja koja su opisana niže u tekstu. Poruke s javnih distribucijskih lista i news grupa dostupne su velikomu broju ljudi i često se čuvaju godinama u javno dostupnim arhivama, navodeći korisnike da na temelju njih donose pozitivne ili negativne zaključke o autorima tih poruka. Neprihvatljivo ponašanje na news grupama i distribucijskim listama katkad se označuje izrazom “abuse“.

News grupe

Poznavanje sadržaja i teme grupe ili liste 

Prije početka aktivna sudjelovanja u diskusijama, preporučljivo je provesti neko vrijeme pasivno prateći diskusije u grupi ili listi. Izbjegavajte postavljanje pitanja na koja je na listi već odgovoreno. Katkad postoji FAQ (Frequently Asked Questions) ili UPP/ČPP (Učestalo / Često postavljana pitanja), popis često postavljanih pitanja, koje svakako treba proučiti. Ako je tema stručne prirode, prije slanja prve poruke, upoznajte se s osnovnim pojmovima. Poruke koje se ne uklapaju u temu izazivaju negativne reakcije korisnika liste ili grupe. Poruke trebaju biti kratke i u vezi s onim o čemu se raspravlja.

Nedopuštene aktivnosti

Nisu dopuštene sljedeće aktivnosti:

 • slanje netematskih poruka – npr. slanje pitanja o problemu pri radu s Windows operacijskim sustavom u grupu hr.rec.automobili
 • slanje lanaca sreće i poruka koje obećavaju brzu i laku (lažnu) zaradu
 • slanje iste poruke u više grupa odjednom (crossposting, ECP) – npr. slanje poruke o prodaji računala na hr.soc.grad.cakovec, hr.soc.grad.zagreb i hr.soc.grad.osijek (dopušten je crossposting u maksimalno tri tematske grupe, a u tome slučaju poželjno je koristiti Followup-To: header da se svi odgovori preusmjere u jednu od tih grupa)
 • slanje kopija iste ili vrlo slične poruke u više grupa (multiposting, EMP)
 • oglašavanje u svrhu stjecanja zarade, osim kada je riječ o listi ili grupi koja je za to posebno namijenjena – npr. ponuda povoljne izrade mrežne stranica u grupu hr.rec.sport.trcanje. Oglašavanja su općenito prihvaćena SAMO u grupama hr.ponuda.* i hr.potraznja.* (iako dio korisnika šalje oglase u krive grupe, NE ZNAČI da je to dopušteno)
 • slanje privitaka (attachmenta) u grupe nepredviđene za takve sadržaje – oni se šalju samo u binaries grupe (npr. hr.misc.binaries za razne sadržaje koji nemaju specifičniju grupu) koje su predviđene za takve sadržaje
 • slanje uvredljiva sadržaja, a posebno na osnovi nacionalne, rasne, spolne ili vjerske pripadnosti
 • strogo je zabranjeno kršenje autorskih prava u grupama i listama.

Ako korisnik ne poštuje propisana pravila ponašanja, bit će sankcioniran u skladu s pravilima rada Abuse službe (Pravila rada CARNET-ove Abuse službe), što između ostaloga može uključivati i zabranu pristupa internetu kao i zabranu pristupa news poslužitelju.

Pravila ponašanja specifična za news grupe

Pravila korištenja news grupa mogu se razlikovati u manjoj mjeri na raznim news poslužiteljima. U pravilu, politiku korištenja objavljuje administrator na mrežnim stranicama ili na neki drugi način. Politika je u skladu s općim pravilima ponašanja na mreži, a korisnici news grupa širom svijeta razvili su specifičnu kulturu, običaje i pravila kojih se treba držati. Administrator objavljuje adresu na koju je moguće prijaviti prekršitelje pravila.

Pravila ponašanja specifična za distribucijske liste

Pravila ponašanja na distribucijskim listama često su utvrđena dogovorom i specifična su za pojedinu listu.

Veličina poruke

Poruke veće od nekoliko kb nisu preporučljive zbog dugog vremena učitavanja, a i zbog toga što dodatno opterećuju i usporavaju poslužitelj. Ako se u privitcima šalju veliki dokumenti, a kopije tih dokumenata postoje na mreži ili FTP poslužiteljima, onda treba slati samo URL (mrežnu adresu) dokumenta.

Privatne i zatvorene liste

Liste mogu, među ostalim, biti zatvorene ili privatne. Zatvorene liste omogućuju slanje samo pretplatnicima liste, a privatne liste ne dopuštaju slobodnu pretplatu. Nije uputno slati poruke ili dijelove diskusija s takvih lista na bilo koje javne poslužitelje.

Ostale vrste komunikacija

Pravila ponašanja na forumima nisu čvrsto definirana, a slična su onima za news grupe te se razlikuju od poslužitelja do poslužitelja. Također, IRC pravila uglavnom ovise o politici administratora.

Ova su pravila nastala na temelju javno dostupnoga dokumenta RFC1855.

Pristup news poslužitelju

Pristup news poslužitelju ostvaruje se putem programa koji se zajedničkim imenom nazivaju čitači (eng. news reader). Neki od njih su besplatni, a drugi su komercijalni proizvodi.

Među poznatijima su:

 • Mozilla Thunderbird
 • Agent
 • Gravity
 • Gnus
 • SLRN
 • TIN
 • Pan
 • XPN

Pitanja i odgovori

Razno

Koja je procedura za otvaranje nove news grupe?

Potrebno je napisati prijedlog za otvaranje nove grupe u grupi hr.news.groups.
Glavni razlog za otvaranje nove grupe obično je trajno povećana količina prometa na neku temu, kojom se trenutno zagušuje neka druga grupa.
Prije nego što pokušate poslati poruku u grupu hr.news.groups, molimo pročitajte poruku koja se šalje na mjesečnoj bazi s temom „[Periodic] Pravila za otvaranje novih hr.* grupa”.

Što možete učiniti ako niste pronašli odgovor na svoje pitanje?

Ako imate neki problem, koji kao novi korisnik ne znate kako riješiti (ili niste sigurni gdje biste poslali pitanje), pošaljite svoje pitanje na grupu hr.news.novi-korisnici. Netko Vam od iskusnijih korisnika možda može pomoći.

Ako je riječ o problemu s korištenjem Vašega Thunderbirda, OE ili drugoga programa za pristup news grupama, pitajte u grupi hr.news.softver.

Ako ste uvjereni da je riječ o problemu na poslužitelju, pošaljite detaljan opis problema na grupu hr.news.admin.

Ako Vam nitko od iskusnijih korisnika ne odgovori zadovoljavajuće na pitanje, ili imate problema sa samim pristupom news poslužitelju, ili želite autorativni odgovor na neku nedoumicu, kontakt je:

CARNET-ova Služba za podršku korisnicima
tel.: +385 1 6661 555
e-adresa: helpdesk@carnet.hr

Kako mogu pretraživati stare poruke (koje više nisu dostupne na news poslužitelju)?

Pretraživanje Useneta (hr.* i ostalih grupa) dostupno je preko Google Groups.

Pravila ponašanja

Što učiniti u situaciji kada netko piše netematske postove ili na drugi način čini grupu nečitljivom ili vrijeđa njezine sudionike?

Prijavite ih odgovarajućoj Abuse službi na sljedeći način:

 • Pogledajte kompletne headere (zaglavlja) problematične poruke i pronađite zaglavlje X-Complaints-To:. U njemu se nalazi e-pošta adrese nadležne Abuse službe. Obično postoji opcija View Complete Message, Show full headers ili slično (ako ne znate kako i gdje se nalazi u Vašemu news klijentu, pitajte u grupi hr.news.softver).
 • Ako niste sigurni je li riječ o prekršaju, posjetite mrežnu stranicu toga ISP-a i pročitajte njihova pravila korištenja i ponašanja – kod stranih ISP-ova se obično zovu ToS (Terms of Service) ili AUP (Acceptable Usage Policy) i provjerite jesu li pravila prekršena.
  Pošaljite kompletnu poruku, sa svim zaglavljima (headerima), tijelom poruke (body) i razlogom zašto se žalite na e-adresu navedenu u X-Complaints-To: zaglavlju.

U slučaju da se problemi stalno ponavljaju, ili da Abuse služba ne reagira, ili imate dodatnih pitanja, pošaljite svoj problem u grupu hr.news.net-abuse.

Primijetite da to što drugi eventualno krše pravila, ne daje Vama prava da ih isto tako kršite. U slučaju nedoumica što je dopušteno, a što nije, pitajte u grupi hr.news.novi-korisnici.

U koje grupe je dopušteno slati oglase?

Oglase je dopušteno slati isključivo u grupe hr.ponuda.* i hr.potraznja.*

Posebno nije dopušteno slanje oglasa u grupe gradova, uz izgovor „pa ja sam iz grada tog i tog i prodajem to lokalno”. U slučaju da je, npr. prodavač iz Zagreba i želi, npr. prodavati prijenosno računalo isključivo u Zagrebu, treba poslati poruku u grupu hr.ponuda.hardver.prijenosnici s temom (subject) poruke oblika npr. „[Zagreb] prodajem Lenovo T400 prijenosno računalo”, a u poruci opisati detaljnije i navesti eventualne posebne uvjete.

Ako prodajete nešto što nema specifičnu grupu posebnoga naziva (npr. kućne ljubimce), prava grupa za oglas je hr.ponuda.ostalo.

Također, nemojte slati isti oglas u više grupa – jedna grupa (ona koja najbolje odgovara opisu) uvijek je dovoljna.
Npr. ako prodajete računalnu tipkovnicu, prava grupa je samo hr.ponuda.hardver.periferije. Nikako nemojte poruku crosspostati i na hr.ponuda.hardver.ostalo i/ili hr.ponuda.ostalo: *.ostalo grupama se koristi samo onda kada poruka ne pripada ni u jednu drugu grupu (u tome slučaju pripadaju samo u jednu *.ostalo grupu, ona koja je tematikom najbliža)

Je li dopušteno u nekoj grupi upozoravati korisnike na kršenje pravila, nije li i to 'offtopic'?

Ako neki korisnik krši pravila ponašanja i time smeta drugim sudionicima u grupi (npr. netematske poruke, slanje oglasa, vrijeđanje itd.), poželjno je upozoriti na problem kako bi se on što manje ponavljao. Tri su osnovna načina za to:

 • upozoriti korisnika e-poštom na pravila i zamoliti ga da ih se pridržava
 • proslijediti poruku s kompletnim zaglavljima odgovarajućoj abuse službi
 • upozoriti korisnika javno u news grupi.

Dok će prva dva načina upozoriti korisnika, koji je počinio problem na pravila ponašanja, nažalost neće učiniti ništa oko edukacije ostalih korisnika na grupi, koji će često poslije opet kršiti pravila, jer vide da „svi drugi to rade”.
Stoga je prihvatljiv i treći način upozoravanja. Međutim, kada šaljete takav odgovor javno na news grupu, pridržavajte se sljedećih pravila:

 • obavezno postavite Followup-To: hr.news.net-abuse zaglavlje u poruci, kako odgovori na Vašu poruku ne bi otišli u originalnu grupu gdje se problem dogodio (pogoršavajući tako problem još više), nego u hr.news.net-abuse, koja se bavi upravo raspravama o takvim problemima;
 • napišite u poruci naznaku da su odgovori preusmjereni u hr.news.net-abuse (npr. „Odgovori na ovu poruku su preusmjereni u grupu hr.news.net-abuse”);
 • budite pristojni, i objasnite u poruci što je korisnik učinio krivo, i kako da to ispravno učini (npr. „oglasi su dopušteni samo u hr.ponuda.* i hr.potraznja.* grupama, molimo da ih ne šaljete u druge grupe”).

Problemi i pitanja prilikom čitanja poruka

Ako ne vidite slike ili neki drugi privitak poslan na grupu koristeći se nekim drugim ISP-om, što trebate učiniti?

Privitci su dopušteni samo u grupama koje imaju binaries u nazivu, npr. hr.misc.binaries. Obavijestite korisnika da privitke šalje u ispravnu grupu.

Netko je poslao poruku koristeći Google Groups, news.aioe.org, news.motzarella.org, news.eternal-september.org ili neki drugi besplatni ili anonimizirajući server izvan Hrvatske, ali Vi ju ne vidite?

Zbog čestih zloupotreba i nemogućnosti adekvatna utvrđivanja odgovornosti u većini takvih poruka, na njih se primjenjuju puno oštrija pravila neželjene pošte zbog kojih ih poslužitelj može odbiti.

Postavite pitanje u grupi hr.news.admin s detaljnim podacima o izgubljenoj poruci (message-id ili točno vrijeme, grupa, pošiljatelj i subject poruke koja se nije pojavila na serveru) kako bi se filtar neželjene pošte mogao poboljšati te predložite korisniku, ako je moguće, da se koristi news poslužiteljem svojega ISP-a za slanje poruka.

Korištenje anonimizirajućih (koji skrivaju identitet pošiljatelja, kao IP adresu i sl.) news poslužitelja, kao i news poslužitelja izvan Hrvatske za slanje poruka u hr.* grupe nije preporučljivo upravo iz razloga puno agresivnijih filtara neželjene pošte.

Kao poslužitelj ste upisali news.carnet.hr, no vidite samo tekstualne hr.* grupe – ne vidite strane ni *.binaries grupe. Gdje su nestale?

News.carnet.hr omogućuje potpuni pristup samo korisnicima CARNET-a. Dakle, za potpuni pristup trebate biti spojeni na internet preko CARNET-a (izravno iz ustanove članice, ili koristeći se CMU-om ili nekim CARNET-ovim broadband pristupom internetu). Ako ste spojeni preko druge lokacije, trebate se koristiti svojim AAI identifikatorom za korištenje poslužiteljem.

Detalji o konfiguriranju u oba slučaja mogu se naći na stranicama za podešavanje news preglednika.

Ostatku svijeta omogućeno je samo čitanje (ne i slanje novih poruka), i to samo tekstualnih hr.* grupa.

Problemi i pitanja prilikom slanja poruka

Iz kojega se razloga prilikom slanja poruke na grupu pojavljuje greška '437 Binary: misplaced' ili '437 Binary Image: misplaced'?

Slanje binarnih sadržaja (datoteke u privitku) moguće je samo u tzv. binaries grupama, tj grupama koje u nazivu sadržavaju tekst binaries. Npr. hr.misc.binaries.

Iz kojega se razloga prilikom slanja obične poruke bez privitaka pojavljuje greška '437 HTML Post' ili '437 Attached HTML file' ili '437 HTML not allowed in Usenet'?

U postavkama svojega news readera (program za čitanje novosti) trebate odabrati da se poruke šalju kao plaintext, a ne kao HTML ili MIME.

Je li moguće obrisati već poslanu poruku?

Nije moguće. Već nekoliko sekundi nakon slanja, poruka je poslana tisućama poslužitelja širom svijeta.

Tzv. cancel poruke zamišljene u svrhu brisanja poruka nemaju zadovoljavajući mehanizam autentikacije pa su zbog čestih zlouporaba zabranjene na mnogim poslužiteljima. Dakle, čak i ako uspijete obrisati poruku na nekome poslužitelju, ona će ostati vidljiva na desetinama tisuća drugih poslužitelja.

CARNET u ovome trenutku ne podržava neautorizirane cancel poruke, ali u planu je uskoro podržati autorizirane cancel poruke (tzv. Cancel-Key / Cancel-Lock mehanizam).

Iz kojega se razloga prilikom slanja poruke pojavljuje greška '437 EMP'?

Prečesto šaljete poruku istoga sadržaja. Najčešće se događa kada korisnik pokušava slati oglas ili drugu poruku na hrpu grupa.

NEMOJTE to raditi. Oglase nije potrebno slati svako malo (jer će ostali korisnici normalno vidjeti i oglase poslane nekoliko dana prije, ako u međuvremenu nisu čitali grupu).

Također, ako je potrebno da se ista poruka vidi u više grupa, nemojte je ručno slati u svaku grupu ponaosob, nego rabite tzv. crosspost – ali i to oprezno (vidi pitanje „želim poslati poruku u više grupa”).

Želim poslati poruku u više grupa, kako to ispravno učiniti? (tzv. 'crosspost')

Potrebe za tim iznimno su rijetke i u velikoj se većini slučajeva to krivo upotrebljava. Npr.

 • ako je poruka poslana u neku specifičniju grupu, ne smije se crosspostati u manje specifičnu. Primjer: poruku poslanu u hr.rec.sport.nogomet nije poželjno crosspostati u hr.rec.sport, kao ni poruku u hr.soc.religija.krscanstvo.katolici u hr.soc.religija.krscanstvo i/ili hr.soc.religija;
 • nije poželjno slati poruku u više grupa među kojima vlada rivalstvo ili animozitet (npr. hr.comp.os.linux i hr.comp.os.winnt);
 • nije poželjno raditi netematske crosspostove („imam pitati nešto o njezi kućnih ljubimaca, ali sam uz hr.rec.ljubimci poslala i na hr.soc.grad.zagreb jer tu grupu čita puno pametnih ljudi”);
 • crosspost između raznih hr.soc.grad.* grupa je neprimjeren. Te grupe služe isključivo za rasprave o lokalnim događanjima – ako je nešto lokalno u npr. Čakovcu, onda nije lokalno i u Zagrebu.
 • U crosspost praktički nikada ne treba uključivati neku *.ostalo grupu. Te se grupe rabe isključivo kada ne postoji nijedna druga grupa gdje je poruka tematska.
 • U velikoj većini ostalih slučajeva slanje je iste poruke u više grupa također neprimjereno. Na hr.news.novi-korisnici potražite savjet prije nego što odlučite slati poruku u više grupa.

Ako ipak zaključite kako je neophodno da poruku pošaljete u više grupa, to se radi isključivo crosspostingom (tj. nabrajanjem svih grupa odvojenih zarezom u Newsgroups: zaglavlju), a nikako ne multipostingom (slanjem iste poruke u svaku grupu zasebno).
Ako se koristite crosspostom, obavezno postavite Followup-To: zaglavlje u samo jednu od tih grupa, onu u kojoj namjeravate nastaviti diskusiju (ili na vrijednost “poster”, koja označuje da odgovore preferirate dobiti e-poštom).

Primijetite da razni poslužitelji imaju različite dodatne mjere za neželjenu poštu u slučaju korištenja crossposta (ili još gore, multiposta), kao što je maksimalan broj grupa u crosspostu ili grupe u kojima crosspost nije dopušten ili slično pa je moguće da se Vaša poruka na određenim poslužiteljima uopće neće pojaviti ako se koristite crosspostom. To je dodatni razlog za izbjegavanje slanja iste poruke u više grupa.

Iz kojega se razloga pojavljuje greška '437 Posting in the future not allowed' ili '437 Article posted in the future'?

Sat (ili, još češće, vremenska zona) na Vašemu računalu nije ispravno podešen. Podesite točno vrijeme i vremensku zonu na Europe, Zagreb.

Postoji li mjesto gdje je moguće napraviti test slanja poruke?

Odgovarajuća grupa za testove i probe je hr.test.

Ako želite isprobati crosspost, možete se koristiti i dodatnom grupom misc.test i alt.test.

Iz kojega se razloga pojavljuje greška '437 Cancels not accepted here'?

CARNET-ov news poslužitelj ne prihvaća tzv. cancel poruke. Detalje pogledajte u pitanju: Je li moguće obrisati već poslanu poruku?

Iz kojega se razloga pojavljuje greška '437 Grupa je rezervirana za rasprave o novim news grupama'?

Prije nego što pokušate poslati poruku u grupu hr.news.groups, molimo pročitajte poruku koja se šalje na mjesečnoj bazi s temom „[Periodic] Pravila za otvaranje novih hr.* grupa”.

Iz kojega se razloga pojavljuje greška '440 Posting not allowed' prilikom pokušaja slanja poruke?

News.carnet.hr poslužitelj omogućuje slanje poruka samo korisnicima spojenima preko CARNET mreže ili koji se koriste AAI identifikatorom. Detalje možete vidjeti na pitanju: Kao poslužitelj ste upisali news.carnet.hr, no vidite samo tekstualne hr.* grupe – ne vidite strane ni *.binaries grupe. Gdje su nestale?

Kontakt

CARNET-ov Helpdesk

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: helpdesk@carnet.hr

Probleme povezane s korištenjem CARNET mreže i servisa možete prijaviti CARNET-ovoj Službi za podršku korisnicima slanjem elektroničke poruke na adresu helpdesk@carnet.hr ili telefonom na broj +385 1 6661 555.

Specifične probleme povezane s radom CARNET-ova news poslužitelja molimo prijavite slanjem elektroničke poruke na adresu news@carnet.hr.

Društvene mreže

Objave u grupama moguće je pratiti i preko Google Groups sučelja.

Od 22. veljače 2024. Google grupe više neće podržavati novi sadržaj s Useneta. Objavljivanje i pretplaćivanje neće biti dopušteno, a novi sadržaj drugih korisnika s Useneta neće se prikazivati. Prikaz i pretraživanje povijesnih podataka i dalje će biti podržano kao i danas.