prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Državna matura

+Otvori sve -Zatvori sve

Državna matura

U školskoj godini 2009./2010. prvi puta je provedena državna matura kao i online prijave na studij putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta.

Zahvaljujući državnoj maturi i NISpVU sustavu, maturantima su omogućene sve radnje oko upisa na željena visoka učilišta obaviti u vlastitoj školi – od iskazivanja interesa za odabrane studije, preko polaganja ispita državne mature (kao zamjene za prijemne ispite) pa do samog upisa na visoka učilišta u skladu sa svojim uspjehom na ispitima državne mature i iskazanim zanimanjem za studijske programe.

Sustav učenicima omogućuje brz i izravan uvid u rezultate koje su postigli na ispitima državne mature, detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni studijski program prema pravilima koja propisuju sama visoka učilišta, kao i uvid u položaj kojeg zauzmu na rang listama za svaki od studijskih programa za koje su iskazali zanimanje.

Projekt uspostave sustava državne mature i online upisa pokrenulo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a kao partneri u projektu sudjelovali su i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Agencija za znanost i visoko obrazovanje i CARNET. U sklopu projekta CARNET-ova uloga bila je tehnička i korisnička podrška, a tehničku podršku pruža i dalje.