prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Grow2CERT

+Otvori sve -Zatvori sve

Grow2CERT

Projekt „Grow2CERT – Povećanje zrelosti Nacionalnog CERT-a za čvršću suradnju u zajednici kibernetičke sigurnosti“ je sufinanciran sredstvima Europske unije putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility).

Svrha projekta je povećanje pripravnosti Nacionalnog CERT-a i integracija dodatnih komponenti na Nacionalnoj platformi PiXi (Platforma za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima) zbog omogućavanja interakcije s MeliCERTes sustavom kao mehanizmom za suradnju na EU razini.

Provedba projekta će doprinijeti usklađivanju Platforme PiXi sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga kojim je preuzeta Direktiva 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. godine o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (tzv. NIS Direktiva).

Usklađivanjem će se omogućiti uključivanje operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga u prikupljanje i razmjenu informacija o računalno-sigurnosnim incidentima i prijetnjama putem PiXi platforme. Projektom je predviđen i nastavak aktivnosti Nacionalnog CERT-a s ciljem podizanja svijesti opće javnosti o kibernetičkoj sigurnosti i održavanju kibernetičke higijene putem digitalne kampanje, objava na društvenim mrežama i organiziranja događanja posvećenih temama kibernetičke sigurnosti.

Projekt se sastoji od osam glavnih aktivnosti: 

  • nastavak razvoja Nacionalne platforme PiXi za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima te priprema za nove interakcije i korištenje MeliCERTes komponenti
  • aktivnosti podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti
  • podizanje razine zrelosti Nacionalnog CERT-a prema SIM3 modelu (Security Incident Management Maturity Model)
  • povećanje kapaciteta osoblja Nacionalnog CERT-a i drugih nacionalnih tijela koja sudjeluju u implementaciji mjera kibernetičke sigurnosti
  • organizacija sastanka zajednice europskih CERT/CSIRT-ova „CSIRT Network“ tijekom predsjedanja Europskom unijom i navedenom zajednicom
  • nadogradnja i podizanje kibernetičke sigurnosti kritične CARNET infrastrukture u vidu sigurnosnih uređaja i aplikacija
  • upravljanje projektom
  • komunikacija i vidljivost projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 1.074.819,00 eura. 

CERT.hr logotip sa sloganom "Surfaj sigurnije"