prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CroQCI

+Otvori sve -Zatvori sve

CroQCI

Republika Hrvatska prepoznala je važnost inicijative Europske kvantne komunikacijske infrastrukture (EuroQCI) te je 2019. godine potpisala Deklaraciju o europskoj kvantnoj komunikacijskoj infrastrukturi čime se obvezala na provedbu aktivnosti na izgradnji sigurne kvantne komunikacijske infrastrukture koja će obuhvatiti cijelu Europsku uniju. Kao prvi korak na tom putu, formiran je CroQCI konzorcij.

CroQCI konzorcij čine ključne istraživačke i znanstvene institucije, ustanove visokog obrazovanja, javne ustanove i javna poduzeća ovlaštena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za razvoj nacionalne QCI mreže te pripremu i provedbu nacionalnog projekta Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI.

Projektni prijedlog Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI pripremljen je i prijavljen na poziv DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL objavljen u okviru programa Digitalna Europa te je odobren za financiranje.

Nositelj odnosno koordinator projekta jest Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET. 

Osim sredstvima iz programa Digitalna Europa, projekt CroQCI financirat će se i kroz investicije Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Cilj projekta

Cilj projekta je implementacija eksperimentalnih kvantnih komunikacijskih sustava i mreže, nadopunjenih i integriranih s rasponom klasičnih sigurnih komunikacijskih tehnologija.

To uključuje izgradnju i testiranje uređaja i sustava koji kombiniraju najbolje od kvantnih, postkvantnih klasičnih i kvantno unaprijeđenih rješenja.

CroQCI će osigurati arhitekturu mreže i projektnih scenarija uporabe koji će omogućiti integraciju zemaljske infrastrukture s budućom svemirskom komponentom u potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku mrežu.

Struktura i projektni elementi

Projektni elementi odnosno radni paketi su opisani u nastavku:

 • Radni paket 1 – Gradivni blokovi za kvantnu komunikaciju (nositelj IRB)
 • Radni paket 2 – Arhitektura mreže (nositelj CARNET)
 • Radni paket 3 – Zemaljska optička infrastruktura (nositelj FPZ)
 • Radni paket 4 – Svemirska povezivost (nositelj FER)
 • Radni paket 5 – Upravljanje ključevima i primjena studija slučajeva (nositelj CARNET)
 • Radni paket 6 – Edukacija (nositelj SRCE)
 • Radni paket 7 – Diseminacija i komunikacija (nositelj CARNET)
 • Radni paket 8 – Upravljanje projektom (nositelj CARNET)

Projektni pokazatelji

Projektni pokazatelji odnosno indikatori provedbe projekta su predviđeni u ovom projektu kao isporučevine (engl. Deliverables) koje se ostvaruju za vrijeme trajanja projekta kroz određene radne pakete.

WP1Gradivni blokovi za kvantnu komunikacijuDemonstracija distribucije prepletenih kvantnih ključeva u CroQCI mreži
WP1Gradivni blokovi za kvantnu komunikacijuIzvještaj o performansama i spremnosti eksperimentalnih sustava za sinkronizaciju atomskih satova i kvantne memorije za korištenje u CroQCI mreži
WP2Arhitektura mrežeQCI prijedlog arhitekture mreže
WP2Arhitektura mrežeIzvještaj o implementaciji, upravljanju i održivosti
WP3Zemaljska optička infrastrukturaIzvještaj o uspostavljenoj zemaljskoj optičkoj komunikacijskoj infrastrukturi
WP3Zemaljska optička infrastrukturaIzvještaj o izgrađenim kolokacijskim prostorima
WP4Svemirska povezivostDefinirana OGT lokacija i njegove glavne komponente
WP4Svemirska povezivostIzrada OGT prototipa
WP5Upravljanje ključevima i primjena studija slučajevaKMS izvještaj
WP5Upravljanje ključevima i primjena studija slučajevaUse cases izvještaj
WP6EdukacijaIzvještaj CroQCI VLE
WP6EdukacijaCroQCI edukacijski plan
WP7Diseminacija i komunikacijaCroQCI komunikacijski, diseminacijski plan te plan eksploatacijskih aktivnosti
WP7Diseminacija i komunikacijaBroj IPV događaja i potpornih aktivnosti
WP8Upravljanje projektomKontinuirano izvještavanje
WP8Upravljanje projektomPeriodični izvještaj
WP8Upravljanje projektomIzrada analize jaza i smjernice za usklađivanje sa sigurnosnom osnovom
WP8Upravljanje projektomIzvještaj o sudjelovanju u EuroQCI inicijativi i suradnji s ostalim Digital projektima

Implementacija i provedba

Projekt obuhvaća implementaciju pilot zemaljske mreže kvantne razmjene ključeva (QKD) temeljene na optičkim vlaknima. Time će nacionalna strateška komunikacijska infrastruktura imati mogućnost nadogradnje na razinu sigurne razmjene informacija kvantnom komunikacijskom tehnologijom, te će biti spremna za povezivanje s kvantnom komunikacijskom infrastrukturom susjednih članica EU i omogućit će se potpuna integracija u buduću EuroQCI mrežu.

Kao dio projekta, kroz aktivnosti koordinirane uz potporu Europske svemirske agencije, postavit će se temelju za kvantnu komunikacijsku vezu preko satelita (QC) na dugim udaljenostima između članica EU i Hrvatske preko optičke zemaljske stanice.

Proces prijenosa znanja između istraživačke zajednice i partnerskih institucija rezultirat će novim inženjerima i tehničarima koji će biti osposobljeni za proizvodnju komponenti, uređaja i softvera za primjenu novih kvantnih tehnologija. To će imati važan utjecaj na poticanje korištenja visoke tehnologije i gospodarskog rasta, ne samo u Hrvatskoj, nego i u širem europskom kontekstu. Demonstracija QKD-a u okviru projekta, pružit će priliku za obrazovanje i osposobljavanje korisnika u kvantnim komunikacijskim tehnologijama i povećat će se spremnost za dizajn i implementaciju narednih generacija visoko sigurnih komunikacijskih i podatkovnih mreža.

Trajanje projekta:

 • 1. 1. 2023. – 30. 6. 2025. – 30 mjeseci

Izvori financiranja:

 • DEP (50%) – 4.999.667,00 €
 • NPOO (50%) – 4.999.667,00 €
 • Ukupni iznos – 9.999.334,04 €

Svi očekivani ishodi i rezultati projekta opisani gore, u širem smislu europskog okvira za suradnju u kvantnoj komunikacijskoj infrastrukturi (EuroQCI), doprinijet će dugoročnoj strateškoj autonomiji i digitalnom suverenitetu EU-a.