prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Zajedno smo jači

+Otvori sve -Zatvori sve

Zajedno smo jači

EU Erasmus logotipProjekt “Zajedno smo jači – unapređenje suradnje unutar CARNET-a te podrška u integraciji azilanata u hrvatsko društvo” traje od 1.8.2018. do 31.7.2020. godine u okviru Erasmus+ programa, ključne aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Erasmus+ je najveći program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. –  2020. godine, čija je svrha podržati napore država sudionica u programu da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog ljudskog i socijalnog kapitala, pritom potvrđujući načelo cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta.

Opis projekta

Kroz ovaj projekt, koji sadrži šest mobilnosti, CARNET želi doprinijeti razvoju zajednice i društva u cjelini i to na takav način da mogućnosti koje pruža učenje na daljinu i kreiranje online sadržaja približi i učini dostupnim azilantima i tražiteljima azila. CARNET će nakon završenih mobilnosti održati fokus grupu sa zainteresiranim udrugama da bi na temelju relevantnih podataka mogao osmisliti jednodnevnu edukaciju o korištenju online alata i platformi za kreiranje dostupnih i interaktivnih online sadržaja. Kroz stečena znanja na mobilnostima doprinijet će se i organizacijskom razvoju CARNET-a kroz rad na međusobnoj suradnji unutar organizacije i uspostavi učinkovitih kanala  komunikacije. 
 
Potrebe koje CARNET prepoznaje kao ključne za daljnji razvoj, a koje će se zadovoljiti kroz provedbu ovog projekta su sljedeće:
 
 • prikupiti primjere dobre prakse, razmijeniti iskustva i informacije kroz suradnju sa srodnim organizacijama i sudjelovanje u aktivnostima u internacionalnom okruženju
 • unaprijediti organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine kao i vještine rada s grupom
 • unaprijediti znanja iz razumijevanja grupne dinamike i rada u timu
 • razviti nove ideje i metode za provedbu neformalnih edukacija
 • unaprijediti vještine upravljanja konfliktima, te osmišljavanja i vođenja konstruktivnih fokus grupa 
 • unaprijediti postojeća znanja o zaštiti intelektualnog vlasništva s posebnim naglaskom na autorskim pravima i zaštiti osobnih podataka u online okruženju
 • razviti nove i unaprijediti postojeće usluge CARNET-a (Moodle, MOOC – otvoreni masovni online tečajevi i Nacionalni portal za učenje na daljinu “Nikola Tesla”) te ih međusobno povezati
 • prikupiti iskustva partnerskih organizacija u korištenju i primjeni online alata, kreiranju online tečajeva i dostupnosti istih krajnjim korisnicima (azilanti i tražitelji azila u zemljama partnerskih organizacija).
Projekt se sastoji od tri faze:
 1. faza pripreme – odnosi se na prikupljanje potrebne dokumentacije, pronalaska i dogovora s uključenim partnerskim organizacijama i drugih pripremnih aktivnosti za realizaciju mobilnosti
 2. faza mobilnosti – čine ju sudjelovanja na strukturiranim tečajevima i aktivnostima praćenja rada
 3. faza diseminacije rezultata i razmjene znanja – odvijat će se interno, unutar CARNET-a i ali će obuhvatiti udruge i druge partnere čiji su korisnici azilanti i tražitelji azila.

Mobilnosti

Sve tri navedene faze projekta bit će provedene kroz šest različitih aktivnosti mobilnosti, od čega su četiri strukturirana tečaja i dvije aktivnosti praćenja rada u inozemstvu.

Strukturirani tečajevi: 

 1. “Developing Effective Communication Skills”
 2. “Conflict management: Repairing relations and benefitting from difference”
 3. “Soft Skills for Teachers, Trainers and Education Staff” 
 4. „Team Work as a Means for Enhancing Productivity

Aktivnosti praćenja rada u inozemstvu “job shadowing“:

 1. University Las Palmas
 2. Ustanova ili društvo članica CENTR-a.

Sufinanciranje