prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Centar za naprednu računalnu zaštitu (ACDC – Advanced Cyber Defence Center)

+Otvori sve -Zatvori sve

Centar za naprednu računalnu zaštitu (ACDC – Advanced Cyber Defence Center)

eco – Udruženje njemačke internetske industrije, zajedno s 28 partnera iz 14 europskih zemalja, pokrenulo je projekt Centra za naprednu računalnu zaštitu (ACDC – Advanced Cyber Defence Center) protiv jedne od najvećih prijetnji računalnoj sigurnosti – botneta. Procjenjuje se da je svako peto računalo trenutno dio botneta, koje internetski zločinci koriste kako bi zarazili računala krajnjih korisnika sa štetnim programima i pristupili tim računalima na daljinu. U Frankfurtu je eco udruga započela svoj rad kao koordinator Centra za naprednu računalnu zaštitu (ACDC – Advanced Cyber Defence Center), koji podupire Europska unija. Projekt je planirao ponuditi čitav niz usluga za pojačanu računalnu sigurnost, od prepoznavanja štetnih programa do prevencije. Partneri u kampanji bili su pružatelji velikih javnih mreža, proizvođači softvera, znanstvene ustanove, tijela za provođenje zakona i upravna tijela, banke te certifikacijska tijela.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET bila je punopravni partner na ovom važnom paneuropskom projektu, u koji su aktivno bila uključena tri odjela u CARNET-u – Odjel za Nacionalni CERT, Odjel za razvoj usluga i Ured ravnatelja (Ured za administraciju i vođenje posebnih programa).

Suradnja u Europskoj Uniji u borbi protiv botneta, kao osnovne platforme za napade na javne informacijske sustave, je ključna aktivnost u postizanju zadovoljavajućeg nivoa sigurnosti na internetu pa se stoga CARNET još u ranoj fazi uključio u taj paneuropski projekt. Sudjelovanje CARNET-a u ovom projektu omogućio je efikasniju borbu protiv botneta u Republici Hrvatskoj, uz upotrebu novih saznanja i tehnologija u CARNET-u.

Centar za naprednu računalnu zaštitu je važan sastavni dio strategije računalne sigurnosti EU-a te je prva inicijativa pokrenuta u kontekstu strategije računalne sigurnosti EU-a. Ovaj projekt je poboljšao zaštitu mreža i sustava od botneta i štetnih programa.

Središnje mjesto u ovom pilot projektu imao je Centar za obradu i razmjenu podataka,(„central clearing house“), koji je primao izvješća od projektnih partnera o sigurnosnim problemima, poput kampanja neželjene pošte u svojim mrežama, ukradenih podataka, napada uskraćivanjem usluge i slično. Pogođene strane, kao što su krajnji korisnici, pružatelji usluga mobilne telefonije, banke, pružatelji sigurnosnih rješenja ili pružatelji hosting usluga, se tada obavještavaju o incidentima i primaju potporu putem središnje internetske stranice www.botfree.eu ili nacionalnih centara za pomoć kako bi uklonile štetne programe. Centri za pomoć trebaju pružati potrebne alate, koji se mogu preuzeti putem interneta.

Osim toga, Centar za naprednu računalnu zaštitu je pomagao pri prepoznavanju zaraženih internetskih stranica i uklanjanju štetnih programa. Pružatelji, koji su sudjelovali kao partneri u projektu, su također radili na otkrivanju anomalija u svojim mrežama, tzv. “botneta u oblaku” (“botnet in the cloud”) te unutar mobilnih mreža i obavještavali Centar za obradu i razmjenu podataka o njima.

Pilot projekt imao je ukupni proračun od 16 milijuna eura i trajao je 30 mjeseci. Dio je CIP-PSP financiranja, Ugovor broj 325188.

Važni dokumenti