prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Google Workspace for Education

+Otvori sve -Zatvori sve

Google Workspace for Education

Google Workspace for Education uslugu čini skup alata koji omogućavaju nastavnicima i učenicima učenje na daljinu. Google Workspace for Education alatima možete pristupiti svojim elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr na skole.hr domeni, uz prethodnu aktivaciju usluge.

Za aktivaciju Google Workspace for Education usluge za svoj skole.hr korisnički račun potrebno se prijaviti na CARNET info klikom na AAI@EduHr, a zatim u odjeljku CARNET id kliknuti na „Pošta i usluge u oblaku“ (slika 1) te u odjeljku Aktivacijska usluga u oblaku pod Google Workspace kliknuti „Aktivacija“ (slika 2).

Slika 1

 

Slika 2

 

Slika 3
Slika 3

 

Nakon toga pričekajte navedeno vrijeme da se usluga aktivira. Ako vam je usluga već aktivirana ne trebate ništa kliknuti već odmah možete koristiti uslugu.

Pristupite usluzi putem poveznica koje su navedene u nastavku, a napominjemo da se nakon klika na poveznicu prijavljujete sa svojim skole.hr korisničkim računom (slika 3)

Nakon aktivacije računa možete direktno pristupiti osnovnom paketu Google Workspace for Education alata koji uključuje:

 • Gmail – elektronička pošta za skole.hr korisnički račun sa sandučićem e-pošte neograničene veličine, za primanje e-pošte na Google Workspace for Education Gmail potrebno je podesiti prosljeđivanje e-pošte putem CARNET Webmaila prema uputama
 • Google Classroom (Google učionica) – za organizaciju nastave, raspodjelu zadataka i komunikaciju između nastavnika i učenika.
 • Drive (Disk) – za pohranu svih datoteka i pristup datotekama s bilo kojeg uređaja
 • Meet (Virtualni susret) – za pozive, videokonferencije, slanje poruka
 • Docs, Sheets, Slides, CalendarForms (Dokumenti, Tablice, Prezentacije, Kalendar, Obrasci) – za izradu i dijeljenje dokumenata, proračunskih tablica, prezentacija, vođenje kalendara, izradu anketa ili upitnika
 • Groups (Grupe) – za izradu online grupa za tim, razred ili drugu skupinu i razmjenjivanje e-poruka, surađivanje na projektima ili organizaciju sastanaka
 • Jamboard – prezentacijska ploča

Google Workspace for Education skole.hr korisnički račun moguće je dodati i na tablete iz projekta Škola za život, po postupku opisanim u Pitanjima i odgovorima, a detaljne informacije su u uputama.

Za dodatne informacije nastavnicima o organiziranju nastave putem Google Workspace for Education usluge i alata dostupna je i Googleova stranica Nastava od kuće, kao i radionice dostupne na stranicama Edukacije za nastavu uz Google Workspace for Education.

Google Workspace for Education korisnici ne vide oglase dok koriste uslugu i alate, a korisnički podaci ne koriste se u svrhu analiza radi namjenskog oglašavanja.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Aktivacija usluge moguća je isključivo preko portala CARNET info. Nakon prijave na portal kliknite na desnoj strani Pošta i usluge u oblaku, a zatim u okviru Aktivacija usluga u oblaku, pod Google Workspace kliknite Aktivacija.

Više informacija o portalu možete pronaći na stranici CARNET info

Za dodatne upute o korištenju Google Workspace for Education alata i usluga pregledajte Googleove stranice za podršku:

 • Privremeno Googleovo središte za informacije i alate koji pomažu nastavnicima za podučavanje od kuće
 • Google Workspace for Education upute za nove korisnike
 • Stranice namijenjene cjeloživotnom učenju nastavnika, osmišljene kako bi kroz besplatne online sadržaje i treninge pomogle nastavnicima u boljem i lakšem korištenju Google Workspace for Education alata i usluga
 • Istražite stvarne primjere korištenja Google Workspace for Education alata i usluga školskih nastavnika i drugih škola. Pronaći ćete stotine ideja, najboljih praksi, vodiča i predložaka

Pitanja i odgovori

Aktivacija usluge

Kako aktivirati Google Workspace for Education usluge za svoj skole.hr korisnički račun?

Za aktivaciju Google Workspace for Education usluge za svoj skole.hr korisnički račun potrebno se prijaviti na CARNET info klikom na AAI@EduHr, a zatim u odjeljku CARNET id kliknuti na „Pošta i usluge u oblaku“ (slika 1) te u odjeljku Aktivacijska usluga u oblaku pod Google Workspace kliknuti „Aktivacija“ (slika 2).

Slika 1

 

Slika 2

 

Slika 3
Slika 3

Dodavanje Google Workspace for Education računa na tablete iz projekta Škola za život

Kako podesiti aktivaciju Google Workspace for Education korisničkog računa i primanje e-pošte na tablete iz projekta Škola za život?

Prvi korak je u webmailu, služi za aktivaciju skole.hr računa na Google Workspace for Education i može biti napravljen s bilo kojeg računala, ne nužno s tableta:

 1. Otvorite https://webmail.carnet.hr, odaberite “desktop mode” ako ste na tabletu te se prijavite sa skole.hr korisničkim podacima.
 2. U webmailu otvorite stranicu iz izbornika Pošta | Office365 / Google Workspace for Education (GSuite).
 3. Na dnu stranice možete naći status Google Workspace for Education usluge za korisnički račun, ako je neaktivan slijedite link za aktivaciju i aktivirajte račun, ako je račun aktiviran idite na korak 6.
 4. Za proces aktivacije je potrebno najviše 60 minuta i nakon aktivacije korisnik dobiva potvrdnu poruku na svoju e-adresu u webmailu.
 5. Nakon dobivene e-poruke, važno je odjaviti se i ponovno prijaviti u webmail, da sustav provjeri novi Google Workspace for Education status.
 6. Ponovno otvorite stranicu iz webmail izbornika Pošta | Office365 / Google Workspace for Education i na pitanje na dnu stranice “Gdje želite primati novu elektroničku poštu?” odaberite Google Workspace for Education i “Spremi”.
 7. Odjavite se iz webmaila.

Drugi korak je na tabletu i služi za povezivanje Google Workspace for Education korisničkog računa s tabletom korisnika:

 1. Na tabletu koji će korisnik dobiti, otvorite ProMDM Fort aplikaciju, u izborniku u gornjem desnom kutu sučelja odaberite zadnju opciju „Dodaj Google Workspace for Education skole.hr račun“.
 2. Prijavite se s računom korisnika tableta i na kraju postupka završite s “Gotovo”.
 3. Provjera: odabirom Gmail aplikacije na tabletu otvorit će se e-pošta za tog učenika.

Korištenje elektroničke pošte putem Google Workspace for Education usluge

Kako podesiti primanje i slanje elektroničke pošte putem Google Workspace for Education usluge za svoj skole.hr korisnički račun?

Za korištenje Google Workspace for Education usluge za primanje i slanje elektroničke pošte za svoj skole.hr korisnički račun trebate imati aktivan Google Workspace for Education račun i podesiti prosljeđivanje elektroničke pošte putem webmail sučelja, odabirom izbornika Pošta | Office365 | Google Workspace for Education, te odabirom Google Workspace for Education opcije na pitanje “Gdje želite primati novu elektroničku poštu?”.

Ako ne podesite prosljeđivanje, korisnička elektronička pošta će i dalje dolaziti u sandučić elektroničke pošte u CARNET-u.

Nakon što uspješno podesite prosljeđivanje elektroničke pošte, novome sandučiću e-pošte možete pristupiti putem poveznice https://workspace.google.com/gmail.

Upute za prosljeđivanje pošte dostupne su i na poveznici Instrukcijska simulacija za prosljeđivanje e-pošte iz CARNET webmaila u O365 ili Google Workspace for Education.

Prosljeđivanje putem webmaila je podešeno, ali poruke elektroničke pošte nisu vidljive na skole.hr Google Workspace for Education Gmailu?

Provjerite kojim korisničkim računom pristupate Gmail usluzi. Ako ste korisnik privatnog @gmail.com računa, aktiviranjem @skole.hr Google računa dobili ste dodatni Google račun, te je potrebno provjeriti kojim računom pristupate do Gmail sandučića. Odaberite ikonicu Google računa (u pregledniku desno gore) i provjerite je li aktivan račun oblika @skole.hr. Ako račun nije aktivan, odaberite “Dodajte još jedan račun” i unesite svoje @skole.hr korisničke podatke.

U Google Workspace for Education Gmail sandučiću vidljive su samo nove e-poruke. Gdje su e-poruke koje su primljene prije podešavanja prosljeđivanja na Google Workspace for Education Gmail?

Elektroničke poruke koju su primljene prije podešavanja prosljeđivanja se i dalje nalaze u sandučiću u kojem su inicijalno zaprimljene. Isključivo korisnik može upravljati svojim porukama i migracijama starih poruka, te su dostupne upute kako prebaciti sve stare e-poruke u novi Google Workspace for Education Gmail sandučić i izbrisati ih iz originalnog sandučića.

Koja su ograničenja Google Workspace for Education Gmaila?

CARNET za skole.hr domenu upravlja Google Workspace for Education uslugom. Mogućnosti usluge elektroničke pošte možete pregledati na stranicama s usporedbom mogućnosti, u koloni tablice “Google Workspace (includes Google Workspace for Education)”.

Koje su razlike između privatnog @gmail.com i Google Workspace for Education računa za skole.hr?

Google Workspace for Education je usluga iz Googleovog paketa Google Workspace (ranije zvan G Suite for Business) i besplatna je za korištenje edukacijskim ustanovama. Vizualno su Google Workspace for Education alati slični Google alatima za privatno korištenje, kao npr. Gmail alat i web sučelje za čitanje e-pošte, ali je Google Workspace for Education Gmail većih mogućnosti i kapaciteta:

 GmailG Suite Gmail
NamjenaPrivatna komunikacija e-poštomPoslovna komunikacija e-poštom
E-mail domena@gmail.comime.prezime@skole.hr
Kapacitet sandučića15 GBNeograničeno
Web sučeljeWeb sučelje, IMAP, POPWeb sučelje, IMAP, POP,
Microsoft Outlook prema uputama

Razlike u ostalim karakteristikama dostupnih usluga i alata u odnosu na Google usluge dostupne privatnim osobama, možete pregledati ovdje.

Usklađenost s GDPR direktivom

Kako je aktivacija Google Workspace for Education usluge usklađena s GDPR regulativom?

Korištenje Google Workspace for Education usluge je dobrovoljno i ne može biti anonimno, a više o usklađenosti aktivacije usluge s GDPR regulativom, korištenju osobnih podataka i Google Workspace for Education sigurnosnim postavkama pročitajte ovdje.

Kontakt

CARNET-ov Helpdesk

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: helpdesk@carnet.hr

Partneri