prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

e-lektire

+Otvori sve -Zatvori sve

Na portalu e-lektire dostupna su cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire i šire. Projekt je pokrenut 2009. godine na inicijativu i uz potporu tadašnjega Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a u realizaciji Bulaja naklade i CARNET-a.

e-lektire

Zahvaljujući uključenosti u CARNET-ov pilot-projekt “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola”, portal e-lektire obogaćen je novim lektirnim naslovima i korisnim dodatnim sadržajima. Dodatni sadržaji nadopunjuju lektirno djelo tako da doprinose njegovu razumijevanju te učenike motiviraju i potiču na interakciju i usvajanje znanja.

Među njima vrijedi izdvojiti:

  • bilješke o piscu i djelu koje pored opisa života autora donose i prikaz djela u povijesno-umjetničkome kontekstu
  • rječnike manje poznatih termina, žargona i dijalektalizama
  • audio i video mamce kojima je cilj potaknuti učenike na čitanje cjelovitih lektirnih djela
  • aktivnosti za učenike koji žele znati i naučiti više.

Pored toga, dio lektirnih djela obogaćen je i građom laganom za čitanje te prijevodom multimedije na hrvatski znakovni jezik. Dio djela dostupan je i u Brailleovu digitalnom formatu što učenicima s teškoćama olakšava čitanje i razumijevanje književnoga djela i dodatnih sadržaja.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Pristup sadržajima je slobodan, a dostupan je učenicima i nastavnicima uz korištenje elektroničkoga identiteta AAI@EduHr, ali i svim zainteresiranim uz registraciju korisničkoga računa e-lektire.

Video

Kontakt

CARNET-ov Helpdesk

Telefon: +385 1 6661 555
E-adresa: helpdesk@carnet.hr