prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Javna rasprava o Prijedlogu kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira

17. lipnja 2016.

U svrhu dobivanja povratnih informacija, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet organiziraju online javnu raspravu Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira namijenjenu nastavnicima, knjižničarima, autorima digitalnih sadržaja, nakladnicima te svima ostalima zainteresiranim za temu e-lektira.

Javna rasprava otvorena je do 29. lipnja 2016. godine, do 12.00 sati, putem online obrasca koji će se koristiti za javnu raspravu i putem kojega se može dati osvrt na predloženi dokument. Relevantne primjedbe upotrijebit će se pri izradi konačne verzije Prijedloga.

Dokument obuhvaća preporuke i kriterije za edukaciju i razvoj čitatelja te poticanje čitateljskih navika, za sadržajno oblikovanje e-lektira, tehnološke kriterije i zahtjeve, preporuke za metodičku obradu e-lektira i preporuke za poticanje medijske konvergentnosti. Posebna je pozornost pridana oblikovanju e-lektira za učenike s posebnim teškoćama u učenju i učenike s posebnim jezičnim teškoćama.

U sklopu projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) radna skupina, angažirana od strane Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, izradila je Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira.

Podsjećamo, jedna od uvodnih aktivnosti kojom je započeo proces izrade je bio TeachMeet na temu: Razvoj e-lektira i razmjena ideja. Ideje i promišljanja koje su u svojim prezentacijama dali sudionici, stručna radna skupina uzela je u obzir pri izradi Prijedloga.

U želji da sam Prijedlog bude odraz šire rasprave, pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se kroz javnu raspravu aktivno uključi u oblikovanje završnog prijedloga dokumenta sa svojim komentarima i prijedlozima.

Članovi stručne radne skupine koja je izradila Prijedlog istaknuti su stručnjaci u području obrazovanja i e-izdavaštva. To su, redom, doc.dr.sc. Marko Alerić, metodičar hrvatskog jezika i književnosti, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Branka Markić, stručnjak za razrednu nastavu, Osnovna škola A.B. Šimića Zagreb, Nataša Sajko, predmetni stručnjak za hrvatski jezik, Medicinska škola Varaždin, Vladimir Šterle, tehničar, tvrtka Profociens.eu, Željka Butorac, stručnjak za uključivo obrazovanje, Osnovna škola Marina Držića Zagreb, Robert Majetić, predstavnik Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet, te prof.dr.sc. Zoran Velagić, stručnjak za e-knjigu i voditelj radne skupine, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Javna se rasprava odvija u sklopu aktivnosti eLektire koja je dio projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt), koji sufinancira Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet.

Prvi cilj aktivnosti eLektire upravo je izrađen, lektoriran i grafički oblikovan Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira i njega, temeljem Ugovora o izradi prijedloga kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira potpisanog u travnju ove godine, ostvaruje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Javna će rasprava ući u završnu fazu organizacijom drugoga po redu webinara vezanog uz izradu Prijedloga, a koji će se organizirati 27. lipnja 2016. Poziv za sudjelovanje na webinaru bit će objavljen 21. lipnja 2016. na mrežnim stranicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet. Voditelj radne skupine prof.dr.sc. Zoran Velagić prezentirat će tom prilikom zaključke rada stručne radne skupine kao i same kriterije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.