prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Uprava

+Otvori sve -Zatvori sve

Hrvoje Puljiz

Hrvoje Puljiz diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine te završio poslijediplomski specijalistički studij Financijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Na početku karijere dolazi na poziciju tajnika Kabineta ministra znanosti, obrazovanja i sporta, gdje je odgovoran za učinkovito funkcioniranje Kabineta ministra te komunikaciju s dionicima.

Prije dolaska u CARNET ostvario je višegodišnju karijeru u segmentu upravljanja investicijskim fondovima i financijskog savjetovanja te je stekao iskustvo na različitim upravljačkim pozicijama.

U razdoblju od 2019. do svibnja 2021. godine direktor je Sektora operativnih i pravnih poslova u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) gdje je odgovoran za suradnju s regulatorom i sudionicima na tržištu kapitala te vođenje operativnih poslova. Zadužen je i za razvoj poslovnih procesa te vođenje projekata integracije financijskog tržišta Hrvatske eurozoni.

U svibnju 2021. godine preuzima poziciju ravnatelja Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET.

Juraj Bilić

Juraj Bilić magistrirao je ekonomiju na Sveučilištu Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. Karijeru započinje 2001. godine, kao prevoditelj za Ujedinjene narode. Ubrzo postaje koordinator obrazovnih projekata u nevladinom sektoru, gdje je između ostalog vodio i projekt „Nova škola – integrirana škola Vukovar“ s ciljem osnivanja prve integrirane i interkulturalne osnovne škole u Vukovaru.

Tijekom rada u nevladinom sektoru stekao je ekstenzivno iskustvo u razvoju, apliciranju i provedbi obrazovnih projekata financiranih od Europske komisije, Svjetske banke, Kraljevine Norveške, Republike Hrvatske i drugih velikih donatora.   

Dolaskom u CARNET preuzima poziciju eksperta za EU projekte te sudjeluje u operativnom programiranju u obrazovanju za operativne programe „Konkurentnost i kohezija“ i „Učinkoviti ljudski potencijali“ u  Republici Hrvatskoj.

Inicirao je i vodio razvoj projekta e-Škole, najvećeg projekta informatizacije financiranog od Europske unije, kojim se digitalno transformiraju nastavni i poslovni procesi osnovnih i srednjih škola te podiže razina njihove digitalne zrelosti.

Vodio je i suradnju s Europskom investicijskom bankom u svrhu razvoja projekta e-Škole u skladu s EU regulativom, digitalnim i edukacijskim agendama i strategijama, te nacionalnim pokazateljima.

U srpnju 2021. godine imenovan je zamjenikom ravnatelja CARNET-a.

Aleksandra Mudrinić Ribić

Aleksandra Mudrinić Ribić diplomirala je matematiku i informatiku na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Po završetku studija tri godine radi kao profesorica matematike i informatike.

Profesionalnu karijeru u CARNET-u započinje 2005. godine otkada se sustavno bavi digitalnim tehnologijama u području obrazovanja. Voditeljica je projekta „Škole 2.0“ koji je 2013. godine izabran i nagrađen za jednu od tri najinovativnije inicijative u sklopu “Europske nagrade za inovacije u javnoj upravi”, u kategoriji Inicijative za obrazovanje i istraživanje.

Od 2013. godine vodi Službu za podršku e-obrazovanju odgovornu za razvoj i provođenje obrazovnih programa za unaprjeđenje digitalnih kompetencija obrazovatelja kao i razvoj digitalnih obrazovnih materijala.

Uključena je u osmišljavanje i provođenje nacionalnih i europskih transformacijskih projekata i programa s fokusom na podršku cjeloživotnom učenju, tehnologiji kao podršci procesu učenja i poučavanja, senzibilizaciji i jačanju osobnih kompetencija ključnih dionika.

U srpnju 2021. godine postaje pomoćnica ravnatelja za podršku obrazovanju.

Bojan Schmidt

Bojan Schmidt diplomirao je elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te završio poslijediplomski specijalistički studij ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

S radom u CARNET-u započinje 2005. godine kao inženjer u Odjelu mrežne infrastrukture. Od 2008. do 2013. godine radi na poziciji voditelja mrežnih servisa, a sljedeće četiri godine vodi službu odgovornu za izgradnju i održavanje nadzorno-upravljačkih sustava baziranih na tehnologijama otvorenoga koda.

Član je ili voditelj velikih projekata, poput uspostave cjelovita nadzorno-upravljačkog sustava za potrebe CARNET-ova mrežnoga operativnog centra, uspostave rada CARNET-ova mrežnoga operativnog centra i preuzimanja upravljanja i održavanja CARNET mreže. Godine 2017. postaje pomoćnik ravnatelja za mrežnu infrastrukturu.

Darko Parić

Darko ParićDarko Parić diplomirao je elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu 2003. godine. Na istom fakultetu 2018. godine završio je poslijediplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije te stekao titulu doktora znanosti.

Karijeru započinje 2003. godine na poziciji voditelja servisa u CARNET-u gdje je bio odgovoran za projektiranje, implementiranje i vođenje izgradnje servisa stalnog pristupa internetu u CARNET-u, rad na razvoju, izgradnji i održavanju CARNET mreže te na izgradnji optičke mreže CARNET-a u gradu Splitu (e-Split).

U siječnju 2012. godine prelazi u Ministarstvo uprave na poziciju pomoćnika ministra za e-Hrvatsku, a u tom razdoblju ga je Vlada RH imenovala i nacionalnim promicateljem digitalnog društva.

Kao zastupnik u Hrvatskom saboru tijekom dva saziva od 2015. do 2020. godine obnašao je, između ostalog, i dužnost potpredsjednika izaslanstva Hrvatskog Sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a te potpredsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

Radi kao vanjski predavač na Visokoj školi Aspira i Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Voditelj je raznih projekata među kojima se posebno ističe projekt e-Građani – izgradnja prvog nacionalnog online mjesta za usluge javnog sektora prema građanima.

Na mjesto pomoćnika ravnatelja za računalnu infrastrukturu i servise dolazi u srpnju 2021. godine.

Ivan Šabić

Ivan Šabić diplomirao je ekonomiju na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gdje 2013. godine stječe titulu Master in Business Administration (MBA). Titulu sveučilišnoga magistra poslovne ekonomije stječe na Sveučilištu Sjever 2017. godine, a 2018. i titulu sveučilišnoga specijalista kontrolinga na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Na Sveučilištu Sjever 2023. godine završio je doktorski studij Mediji i komunikacija te stekao titulu doktora znanosti.

Dodatno se usavršavao na MIT Sloan School of Management u području Design thinkinga i Blockchaina. Profesionalnu karijeru započinje 2011. godine u Odjelu financija i računovodstva u Agrokor – trgovini. Godinu poslije postaje suradnik u deviznome i kunskome poslovanju u Zvijezdi, gdje ostaje sve do 2015. godine, kada preuzima poziciju voditelja financija i računovodstva u Studentskome centru u Zagrebu.

Dvije godine poslije dolazi u Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu – CARNET na mjesto pomoćnika ravnatelja za podršku poslovanju ustanove. Koautor je više znanstvenih radova iz područja informacijske sigurnosti. 

Posjeduje certifikat za internoga auditora ISO 9001:2015, vodećega auditora ISO 27001:2013, internog auditora za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga  i davatelja digitalnih usluga te certifikat za javnu nabavu. Član je upravljačkog odbora Centra dijeljenih usluga i radi kao vanjski predavač na Sveučilištu Sjever.

Nataša Glavor

Nataša Glavor diplomirala je matematiku, smjer računarstvo na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju karijeru u CARNET-u započinje u timu za obradu računalno-sigurnosnih incidenata. Na poziciju pomoćnice ravnatelja za računalnu sigurnost dolazi 2004. godine te zajedno sa svojim timom izrađuje program sigurnosti CARNET-a i uvodi sigurnosno testiranje kao dio procesa razvoja usluga u CARNET-u.

Nakon toga prelazi na poziciju pomoćnice ravnatelja za razvoj usluga gdje je odgovorna za razvoj e-Dnevnika i drugih aplikacija u CARNET-u, upravljanje registrom .hr domena i sigurnošću usluga u CARNET-u. Kao član tima sudjelovala je u raznim projektima, primjerice razvoju e-građani mToken vjerodajnice, GÉANT projektu, te razvoju sustava za analitiku učenja.

Vodila je programski odbor CARNET-ove konferencije za korisnike te je bila članica radne skupine za izradu zakona o informacijskoj sigurnosti, kao i UN-ovog Internet Governance Foruma, savjetodavnog tijela glavnog tajnika UN-a za teme upravljanja internetom.

Kao analitičar u timu za upravljanje podacima u CARNET-u bavila se analitikom podataka, jezerom i bazama podataka, te sustavom za analitiku učenja. U srpnju 2021. godine imenovana je pomoćnicom ravnatelja za Nacionalni CERT.

Tihomir Markulin

Tihomir Markulin diplomirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje 2016. godine stječe titulu magistra inženjera građevinarstva.

S radom u CARNET-u započinje 2009. godine kao agent na CARNET-ovom Helpdesku. Od 2012. do 2019. godine radi na poziciji voditelja HD-CN tima na CARNET-ovom Helpdesku. Nakon toga prelazi na poziciju voditelja Službe za korisnike gdje je zadužen za organizaciju pružanja podrške korisnicima, brigu o ljudskim resursima, komunikaciju s nadležnim službama i partnerima, vođenje tri različita tima na Helpdesku te vođenje Službe za ustanove članice kao i mentoriranje i rad s voditeljima timova.

Tijekom cijele profesionalne karijere kontinuirano se školuje te radi na CARNET-ovim ključnim projektima, među kojima se posebno ističe najvažniji projekt u području obrazovanja – „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“, u sklopu kojega je zadužen i za vođenje tima od 8 regionalno distribuiranih stručnjaka koji školama na terenu pružaju tehničku podršku za sve uređaje i usluge koje su isporučene školama u okviru programa e-Škole.

Voditelj je brojnih projekata poput projekta digitalnog potpisivanja dokumenata, implementacije SuiteCRM-a u CARNET-ov Odjel za podršku korisnicima te njegovog održavanja i nadogradnje, kao i projekta implementacije i razvoja MDM sustava.

U srpnju 2021. godine imenovan je pomoćnikom ravnatelja za podršku korisnicima.