prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Uprava

+Otvori sve -Zatvori sve

Hrvoje Puljiz

Hrvoje Puljiz diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine te završio poslijediplomski specijalistički studij Financijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Na početku karijere dolazi na poziciju tajnika Kabineta ministra znanosti, obrazovanja i sporta, gdje je odgovoran za učinkovito funkcioniranje Kabineta ministra te komunikaciju s dionicima.

Prije dolaska u CARNET ostvario je višegodišnju karijeru u segmentu upravljanja investicijskim fondovima i financijskog savjetovanja te je stekao iskustvo na različitim upravljačkim pozicijama.

U razdoblju od 2019. do svibnja 2021. godine direktor je Sektora operativnih i pravnih poslova u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) gdje je odgovoran za suradnju s regulatorom i sudionicima na tržištu kapitala te vođenje operativnih poslova. Zadužen je i za razvoj poslovnih procesa te vođenje projekata integracije financijskog tržišta Hrvatske eurozoni.

U svibnju 2021. godine preuzima poziciju ravnatelja Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET.

Ivan Šabić

Ivan Šabić diplomirao je ekonomiju na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gdje 2013. godine stječe titulu Master in Business Administration (MBA). Titulu sveučilišnoga magistra poslovne ekonomije stječe na Sveučilištu Sjever 2017. godine, a 2018. i titulu sveučilišnoga specijalista kontrolinga na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Na Sveučilištu Sjever 2023. godine završio je doktorski studij Mediji i komunikacija te stekao titulu doktora znanosti.

Dodatno se usavršavao na MIT Sloan School of Management u području Design thinkinga i Blockchaina. Profesionalnu karijeru započinje 2011. godine u Odjelu financija i računovodstva u Agrokor – trgovini. Godinu poslije postaje suradnik u deviznome i kunskome poslovanju u Zvijezdi, gdje ostaje sve do 2015. godine, kada preuzima poziciju voditelja financija i računovodstva u Studentskome centru u Zagrebu.

Dvije godine poslije dolazi u Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu – CARNET na mjesto pomoćnika ravnatelja za podršku poslovanju ustanove. Koautor je više znanstvenih radova iz područja informacijske sigurnosti. 

Posjeduje certifikat za internoga auditora ISO 9001:2015, vodećega auditora ISO 27001:2013, internog auditora za kibernetičku sigurnost operatora ključnih usluga  i davatelja digitalnih usluga te certifikat za javnu nabavu. Član je upravljačkog odbora Centra dijeljenih usluga i radi kao vanjski predavač na Sveučilištu Sjever.

U veljači 2024. godine imenovan je zamjenikom ravnatelja.

Andreja Bekavac

Andreja Bekavac diplomirala je 1997. godine ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Organizacija i menadžment. Dodatno se usavršavala na SDA Bocconi School of Management kroz Senior Management Program te kroz razne module Deloitte akademije.

Tijekom cijele profesionalne karijere kontinuirano se školuje i kroz različite programe fokusirane na strategiju, leadership, upravljanje projektima, upravljanje poslovnim procesima i IT.

Prvih 20 godina karijere gradila je u domaćim i međunarodnim konzultantskim kućama, poput Cap Gemini Ernst & Young i Deloitte savjetujući hrvatske i regionalne kompanije u različitim industrijama i servisnim linijama. Nakon toga je sedam godina provela na rukovodećim pozicijama u Hrvatskoj pošti s fokusom na korporativnu strategiju, poslovni razvoj, unaprjeđenje poslovnih procesa, upravljanje projektima, održivo poslovanje i orijentaciju ka korisniku.

Aktivno je sudjelovala u svim strateškim projektima digitalne transformacije Hrvatske pošte i globalnim partnerstvima. Također, pet godina je obnašala funkciju članice nadzornog odbora firme kćeri Hrvatske pošte fokusirane na IT razvojne projekte – MIPS.

Specijalizirana je za strategiju, poslovni razvoj, unaprjeđenje poslovanja, IT konzalting i upravljanje projektima.

U CARNET dolazi u siječnju 2024. godine na mjesto pomoćnice ravnatelja za kontrolu kvalitete i procesa poslovanja.

Juraj Bilić

Juraj Bilić magistrirao je ekonomiju na Sveučilištu Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. Karijeru započinje 2001. godine, kao prevoditelj za Ujedinjene narode. Ubrzo postaje koordinator obrazovnih projekata u nevladinom sektoru, gdje je između ostalog vodio i projekt „Nova škola – integrirana škola Vukovar“ s ciljem osnivanja prve integrirane i interkulturalne osnovne škole u Vukovaru.

Tijekom rada u nevladinom sektoru stekao je ekstenzivno iskustvo u razvoju, apliciranju i provedbi obrazovnih projekata financiranih od Europske komisije, Svjetske banke, Kraljevine Norveške, Republike Hrvatske i drugih velikih donatora.   

Dolaskom u CARNET preuzima poziciju eksperta za EU projekte te sudjeluje u operativnom programiranju u obrazovanju za operativne programe „Konkurentnost i kohezija“ i „Učinkoviti ljudski potencijali“ u  Republici Hrvatskoj.

Inicirao je i vodio razvoj projekta e-Škole, najvećeg projekta informatizacije financiranog od Europske unije, kojim se digitalno transformiraju nastavni i poslovni procesi osnovnih i srednjih škola te podiže razina njihove digitalne zrelosti.

Vodio je i suradnju s Europskom investicijskom bankom u svrhu razvoja projekta e-Škole u skladu s EU regulativom, digitalnim i edukacijskim agendama i strategijama, te nacionalnim pokazateljima.

U srpnju 2021. godine imenovan je zamjenikom ravnatelja. Tu dužnost obnaša do veljače 2024. godine kada je imenovan pomoćnikom ravnatelja za Sektor za umjetnu inteligenciju.

Nataša Glavor

Nataša Glavor diplomirala je matematiku, smjer računarstvo na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju karijeru u CARNET-u započinje u timu za obradu računalno-sigurnosnih incidenata. Na poziciju pomoćnice ravnatelja za računalnu sigurnost dolazi 2004. godine te zajedno sa svojim timom izrađuje program sigurnosti CARNET-a i uvodi sigurnosno testiranje kao dio procesa razvoja usluga u CARNET-u.

Nakon toga prelazi na poziciju pomoćnice ravnatelja za razvoj usluga gdje je odgovorna za razvoj e-Dnevnika i drugih aplikacija u CARNET-u, upravljanje registrom .hr domena i sigurnošću usluga u CARNET-u. Kao član tima sudjelovala je u raznim projektima, primjerice razvoju e-građani mToken vjerodajnice, GÉANT projektu, te razvoju sustava za analitiku učenja.

Vodila je programski odbor CARNET-ove konferencije za korisnike te je bila članica radne skupine za izradu zakona o informacijskoj sigurnosti, kao i UN-ovog Internet Governance Foruma, savjetodavnog tijela glavnog tajnika UN-a za teme upravljanja internetom.

Kao analitičar u timu za upravljanje podacima u CARNET-u bavila se analitikom podataka, jezerom i bazama podataka, te sustavom za analitiku učenja. U srpnju 2021. godine imenovana je pomoćnicom ravnatelja za Nacionalni CERT.

Tihomir Markulin

Tihomir Markulin diplomirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje 2016. godine stječe titulu magistra inženjera građevinarstva.

S radom u CARNET-u započinje 2009. godine kao agent na CARNET-ovom Helpdesku. Od 2012. do 2019. godine radi na poziciji voditelja HD-CN tima na CARNET-ovom Helpdesku. Nakon toga prelazi na poziciju voditelja Službe za korisnike gdje je zadužen za organizaciju pružanja podrške korisnicima, brigu o ljudskim resursima, komunikaciju s nadležnim službama i partnerima, vođenje tri različita tima na Helpdesku te vođenje Službe za ustanove članice kao i mentoriranje i rad s voditeljima timova.

Tijekom cijele profesionalne karijere kontinuirano se školuje te radi na CARNET-ovim ključnim projektima, među kojima se posebno ističe najvažniji projekt u području obrazovanja – „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“, u sklopu kojega je zadužen i za vođenje tima od 8 regionalno distribuiranih stručnjaka koji školama na terenu pružaju tehničku podršku za sve uređaje i usluge koje su isporučene školama u okviru programa e-Škole.

Voditelj je brojnih projekata poput projekta digitalnog potpisivanja dokumenata, implementacije SuiteCRM-a u CARNET-ov Odjel za podršku korisnicima te njegovog održavanja i nadogradnje, kao i projekta implementacije i razvoja MDM sustava.

U srpnju 2021. godine imenovan je pomoćnikom ravnatelja za podršku korisnicima.

Aleksandra Mudrinić Ribić

Aleksandra Mudrinić Ribić diplomirala je matematiku i informatiku na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Po završetku studija tri godine radi kao profesorica matematike i informatike.

Profesionalnu karijeru u CARNET-u započinje 2005. godine otkada se sustavno bavi digitalnim tehnologijama u području obrazovanja. Voditeljica je projekta „Škole 2.0“ koji je 2013. godine izabran i nagrađen za jednu od tri najinovativnije inicijative u sklopu “Europske nagrade za inovacije u javnoj upravi”, u kategoriji Inicijative za obrazovanje i istraživanje.

Od 2013. godine vodi Službu za podršku e-obrazovanju odgovornu za razvoj i provođenje obrazovnih programa za unaprjeđenje digitalnih kompetencija obrazovatelja kao i razvoj digitalnih obrazovnih materijala.

Uključena je u osmišljavanje i provođenje nacionalnih i europskih transformacijskih projekata i programa s fokusom na podršku cjeloživotnom učenju, tehnologiji kao podršci procesu učenja i poučavanja, senzibilizaciji i jačanju osobnih kompetencija ključnih dionika.

U srpnju 2021. godine postaje pomoćnica ravnatelja za podršku obrazovanju.

Darko Parić

Darko ParićDarko Parić diplomirao je elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu 2003. godine. Na istom fakultetu 2018. godine završio je poslijediplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije te stekao titulu doktora znanosti.

Karijeru započinje 2003. godine na poziciji voditelja servisa u CARNET-u gdje je bio odgovoran za projektiranje, implementiranje i vođenje izgradnje servisa stalnog pristupa internetu u CARNET-u, rad na razvoju, izgradnji i održavanju CARNET mreže te na izgradnji optičke mreže CARNET-a u gradu Splitu (e-Split).

U siječnju 2012. godine prelazi u Ministarstvo uprave na poziciju pomoćnika ministra za e-Hrvatsku, a u tom razdoblju ga je Vlada RH imenovala i nacionalnim promicateljem digitalnog društva.

Kao zastupnik u Hrvatskom saboru tijekom dva saziva od 2015. do 2020. godine obnašao je, između ostalog, i dužnost potpredsjednika izaslanstva Hrvatskog Sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a te potpredsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

Radi kao vanjski predavač na Visokoj školi Aspira i Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Voditelj je raznih projekata među kojima se posebno ističe projekt e-Građani – izgradnja prvog nacionalnog online mjesta za usluge javnog sektora prema građanima.

Na mjesto pomoćnika ravnatelja za računalnu infrastrukturu i servise dolazi u srpnju 2021. godine.

Goran Škvarč

Goran Škvarč diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine te završio poslijediplomski stručni studij na Nacionalnom i Kapodistrijanskom Sveučilištu u Ateni, Odjelu za ekonomiju i političke znanosti.

Profesionalnu karijeru započinje 2003. godine u Ministarstvu europskih integracija kao analitičar te u jesen iste godine dolazi u Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu – CARNET gdje tijekom godina obnaša različite dužnosti, od stručnog suradnika, voditelja posebnih programa i projekata (2005. – 2008.), voditelja poslovnih komunikacija (2008. – 2012.), do koordinatora informiranja i odnosa s javnošću (2012. – 2016.) te koordinatora međunarodne suradnje (2016. – 2020.). U prosincu 2020. godine imenovan je pomoćnikom ravnatelja za podršku obrazovanju, a nakon toga prelazi na poziciju savjetnika ravnatelja CARNET-a za javnu upravu. 

Vodio je Centar za online baze podataka, bio glavni pregovarač i prokurist nacionalnih licenci za pristup znanstvenim i stručnim časopisima u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te voditelj nabave edukacijskih mikroračunala za ProMikro projekt. Član je Upravnog odbora Global Development Learning Networka Svjetske banke za ECA regiju, a radio je i kao konzultant na projektima razvoja međunarodne suradnje i kapaciteta akademskih mreža na jugoistoku Europe. 

U prosincu 2023. godine postaje pomoćnik ravnatelja za međunarodnu suradnju.