prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

+Otvori sve -Zatvori sve

Zaštita osobnih podataka

Za korištenje većine CARNET-ovih usluga nužna je obrada osobnih podataka, pa se posebna pozornost pridaje njihovoj zaštiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te nacionalnim propisima. Ako na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka imate pitanja ili želite ostvariti svoje pravo, obratite se timu koji pruža uslugu komunikacijskim kanalima uobičajenim za tu uslugu.

Službenik za zaštitu podataka obavlja zadaće sukladno članku 39. Opće uredbe o zaštiti podataka te isti, između ostaloga, sukladno navedenom članku savjetuje voditelja obrade te zaposlenike o obvezama iz Uredbe.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ne daje pravne savjete drugim voditeljima obrade i drugim fizičkim osobama koji nisu zaposlenici voditelja obrade (u konkretnom slučaju CARNET) kod kojeg je isti imenovan.

Kontakt

Službenik za zaštitu podataka

Adresa:
CARNET
Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb
E-adresa: