prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Program cjeloživotnog učenja “Digitalne kompetencije u obrazovanju” (DIKOBRAZ)

+Otvori sve -Zatvori sve

Program cjeloživotnog učenja “Digitalne kompetencije u obrazovanju” (DIKOBRAZ)

Program Digitalne kompetencije u obrazovanju namijenjen je nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, kao i drugim pojedincima, koji žele steći, unaprijediti ili usavršiti digitalne kompetencije potrebne za rad u nastavi. Dostupan je svima bez obzira na lokaciju jer se nastava provodi online.

Nositelj programa je Filozofski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvoditelji programa su Filozofski fakultet u Osijeku i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET.

Osnovni cilj ovoga programa je osposobljavanje polaznika za stjecanje specifičnih znanja, vještina i sposobnosti programiranja i primjene digitalnih alata u multimedijalnom odgojno-obrazovnom okruženju.

Opća i specifična znanja, sposobnosti i vještine čije stjecanje omogućuje program Digitalne kompetencije u obrazovanju su:

 • osposobljavanje polaznika za samostalnu i učinkovitu implementaciju nastavnog procesa u multimedijalnom okruženju
 • razumijevanje i primjena stečenih digitalnih kompetencija u komunikaciji, vrednovanju i ocjenjivanju nastave na daljinu
 • oblikovanje strategija učinkovitog poučavanja uporabom digitalnih alata u obrazovanju.

Nakon uspješno završenoga programa Digitalne kompetencije u obrazovanju polaznik će moći:

 • klasificirati digitalne alate, usluge i sadržaje
 • upravljati komunikacijom i suradnjom u digitalnom okruženju
 • upotrijebiti digitalnu tehnologiju za pronalaženje i vrednovanje informacija
 • primijeniti digitalne tehnologije za prilagodbu, izradu, objavu i dijeljenje sadržaj, a  uključujući pedagoške aspekte primjene digitalnih tehnologija u nastavi
 • primijeniti alate digitalne tehnologije za praćenje i vrednovanje procesa učenja i poučavanja
 • primijeniti e-Škole scenarije poučavanja i digitalne obrazovne sadržaje kao podršku primjeni digitalnih tehnologija u nastavi
 • objasniti mogućnosti primjene umjetne inteligencije u obrazovanju
 • primijeniti relevantne prakse privatnosti i sigurnosti u virtualnom okruženju
 • objasniti osnove upravljanja digitalno zrelom školom.

 

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Uvjeti za upis

Program Digitalne kompetencije u obrazovanju mogu upisati:

 1. pristupnici koji su završili sveučilišni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski studij po starom ili prema novom (bolonjskom) programu, kao i dvogodišnji diplomski studij po novom (bolonjskom) programu ili neki od studija koncipiran kao integrirani oblik (bolonjskog načina studiranja)
 2. pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS
 3. pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje (strukovni učitelji i suradnici u nastavi u ustanovama za strukovno obrazovanje).

Dostupna je i poveznica na upisnu aplikaciju: https://dikobraz-upisi.ffos.hr.

Opis programa

Obavezni predmeti

SEMESTAR 1.
PREDMETNOSITELJPVSECTSSTATUS
Informacijske tehnologije digitalnih alata, usluga i sadržajadoc. dr. sc. Tomislav Jakopec88-3O
Informacijska pismenost u suvremenim kontekstima obrazovanjaizv. prof. dr. sc. Ivana Martinović88-3O
Interaktivni digitalni obrazovni sadržajiizv. prof. dr. sc.
Anita Papić
88-3O
Primjena digitalnih kompetencija u scenarijima poučavanjaizv. prof. dr. sc. Goran Livazović88-3O
Od niza ponuđenih izbornih predmeta polaznici izabiru minimalno tri kolegija ponuđenih na trenutnom upisnom roku.3I
3I
3I
SEMESTAR 2.
PREDMETNOSITELJPVSECTSSTATUS
Digitalna praksa u školidoc. dr. sc. Tomislav Jakopec---1O
UKUPNO ECTS22

Izborni predmeti

SEMESTAR 1.
PREDMETNOSITELJPVSECTSSTATUS
Hrvatska jezična kulturaDoc. dr. sc. Maja Glušac44-2I
Srednjovjekovna povijest i kreativne industrijeDoc. dr. sc. Denis Njari44-2I
Digitalni alati za upravljanje referencama i za provjeravanje autentičnosti akademskih radovaIzv. prof. dr. sc. Davor Balić
44-2I
Digitalne kompetencije za filozofsku grupu predmetaIzv. prof. dr. sc. Davor Balić44-2I
Komunikacijske kompetencije i vještine u digitalnom okruženjuDoc. dr. sc. Milijana Mićunović44-2I
Digitalna medijska pismenostDoc.dr.sc. Kristina Feldvari44-2I
Asistivna tehnologija u inkluzivnom poučavanju učenika diferenciranih odgojno-obrazovnih potrebaIzv. prof. dr. sc. Goran Livazović44-2I
Metodički aspekti primjene digitalnih alata u nastaviIzv. prof. dr. sc. Anita Papić44-2I
Kolaborativni alati i suradnja u digitalnom okruženjuDoc. dr. sc. Klara Bilić Meštrić44-2I
Istraživanja o e-učenju i u e-učenjuDoc. dr. sc. Klara Bilić Meštrić44-2I
Planiranje online, hibridne i fleksibilno-hibridne nastaveDoc. dr. sc. Klara Bilić Meštrić44-2I
Planiranje i upravljanje digitalnim sazrijevanjem u obrazovanjuDoc. dr. sc. Klara Bilić Meštrić44-2I
Komunikacija slikom i tekstom: fotografija i tipografijaDoc. dr. sc. Josipa Selthofer44-2I
Korištenje LMS-a Moodle za izradu sadržaja i provedbu nastave i vrednovanjaDoc. dr. sc. Klara Bilić Meštrić44-2I
Testiranje i (samo)vrednovanje znanja uz pomoć digitalnih alataIzv. prof. dr. sc. Melita Aleksa Varga44-2I
Autorsko pravoProf. dr. sc. Zoran Velagić44-2I

Trajanje i cijena programa

Program Digitalne kompetencije u obrazovanju traje jednu akademsku godinu, pri čemu nastavni dio traje 10 subota. Nastava se izvodi u stvarnom vremenu subotom (načelno ujutro) putem sustava za učenje na daljinu Moodle i videokonferencijskog sustava BigBlueButton.

Tijekom prvoga semestra polaznici stječu temeljna teorijska i praktična znanja iz obveznih i izbornih predmetaU drugom semestru polaznici produbljuju svoja teorijska i praktična znanja te iskustva kroz obvezni predmet Digitalna praksa u školi.

Ukupan broj sati koji se ostvaruje na cjelokupnoj izobrazbi iznosi 100, od toga 64 sati obveznih predmeta, 32 sati izbornih predmeta te 4 sata digitalne prakse u školi. Završetkom programa Digitalne kompetencije u obrazovanju stječe se ukupno 21 ECTS bod.

Uz potvrdu o završenom programu Digitalne kompetencije u obrazovanju, polaznici dobivaju i dopunsku ispravu o programu stručnoga usavršavanja na hrvatskom i engleskom jeziku.

Cijena programa po polazniku utvrđuje se u iznosu od 5.000,00 kn/663,61 EUR (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna).

Kontakt

doc. dr. sc. Tomislav Jakopec

voditelj Programa
Adresa:
Odsjek za informacijske znanosti
Filozofski fakultet (ured 92)
Lorenza Jägera 9
31000 Osijek

Telefon: +385 (0)31 494 737
E-adresa: tjakopec@ffos.hr

https://www.ffos.unios.hr/cjelozivotno-ucenje/digitalne-kompetencije-u-obrazovanju/

Stjepan Ćurčić

administrator Programa
Adresa:
Odsjek za informacijske znanosti
Filozofski fakultet
Lorenza Jägera 9
31000 Osijek

Telefon: +385 (0)31 212 803
E-adresa: scurcic@ffos.hr

https://www.ffos.unios.hr/cjelozivotno-ucenje/digitalne-kompetencije-u-obrazovanju/