prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

e-VET READY

+Otvori sve -Zatvori sve

e-VET READY

Glavni cilj projekta bio je opremiti strukovne škole s korisnim alatom za samovrednovanje spremnosti za e-učenje (e-learning SET) s dva glavna cilja:

  • povećanjem kapaciteta za e-učenje u strukovnim školama i to podizanjem svjesnosti o potrebi za sustavnim pristupom implementaciji e-učenja u strukovnim školama
  • povećanjem kapaciteta partnerskih institucija, osobito trening organizacija za podršku razvoju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz e-učenje.

Ovaj projekt je financirao EU.