prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Edutorij

+Otvori sve -Zatvori sve

Edutorij je repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja koji omogućuje objavu, pristup, pohranu i razmjenu digitalnih obrazovnih sadržaja, nastalih prvenstveno od strane nastavnika i učenika hrvatskih osnovnih i srednjih škola, ali i od stručnjaka s ostalih obrazovnih ustanova. Osim tih sadržaja, Edutorij sadrži i obrazovne materijale nastale na drugim CARNET-ovim sustavima i platformama.

Edutorij

Edutorij korisnicima nudi mnoštvo mogućnosti za razmjenu znanja i sadržaja pa tako svi prijavljeni korisnici mogu:

 • objavljivati i dijeliti vlastite digitalne obrazovne sadržaje
 • pretraživati sve dostupne digitalne obrazovne sadržaje na nekoliko načina: koristeći jednostavnu tražilicu, putem naprednog pretraživanja ili kroz strukturu važećeg nastavnog plana i programa ili predmetnog kurilukuluma sve do razine odgojno-obrazovnih ishoda
 • pristupati digitalnim obrazovnim sadržajima te ih preuzimati u skladu s pripadajućom licencom
 • izrađivati vlastite kolekcije materijala te se uključivati u kolekcije drugih korisnika
 • ocjenjivati i komentirati sadržaje
 • preporučivati digitalne obrazovne sadržaje.

Dio funkcionalnosti Edutorija dostupan je korisnicima i bez prijave pa tako neprijavljeni korisnici mogu:

 • pretraživati repozitorij
 • dobiti rezultate pretraživanja
 • odabrati materijal po izboru i vidjeti njegove metapodatke
 • preuzeti materijale koji imaju status potpuno otvorenih te one koji su u drugim sustavima, a dostupni su za preuzimanje.

Edutorij pruža nekoliko korisnih mogućnosti samo nastavnicima:

 • stručno ocjenjivanje materijala koje su objavili predmetni kolege
 • izradu nastavničkih priprema.

Sadržaji Edutorija

U Edutoriju se nalaze različite vrste digitalnih obrazovnih sadržaja: priručnici, udžbenici, knjige, lektire, radne bilježnice, zbirke zadataka, atlasi, online tečajevi, obrazovne igre, scenariji učenja i pripreme za nastavni sat, predavanja i skripte, završni i seminarski radovi, obrazovni moduli, zbornici radova, časopisi te svi ostali sadržaji povezani s obrazovanjem i nastavnim programima.

Svaki obrazovni materijal u Edutoriju povezan je uz nastavni predmet ili međupredmetnu temu za koju je namijenjen, a moguće je pronaći sve predmete i međupredmetne teme za osnovne škole, općeoprazovne predmete u srednjim školama, strukovna područja, umjetničke škole i visoka učilišta. Materijali se mogu povezati i s temom “cjeloživotno učenje“, ili s jednom od informativno-dokumentarnih tema. 

Kao posebno važne sadržaje Edutorija valja izdvojiti one koji su nastali u e-Škole projektu: Digitalni obrazovni sadržaji (DOS) i Scenariji poučavanja.

Zbog lakšeg i jednostavnijeg pretraživanja, svi materijali pohranjeni u Edutoriju opisani su metapodacima baziranim na Learning Object Metadata standardu kojeg je razvila organizacija Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE Standards Association). Riječ je o standardu za opisivanje objekata učenja i drugih sličnih resursa korištenih u učenju i poučavanju, a u svrhu olakšavanja njihova pronalaženja te omogućavanja optimalne interoperabilnosti.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Korisnici Edutorija primarno su nastavnici hrvatskih osnovnih i srednjih škola no sustav je namijenjen i njihovim učenicima, djelatnicima visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta te ostalima koji posjeduju valjan elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Pravo korištenja Edutorija imaju i građani koji nisu nužno članovi akademske zajednice no oni se prethodno moraju registrirati putem online obrasca za registraciju koristeći svoj OIB. Obrazac za registraciju dostupan je ovdje, a nakon registracije korisnici se prijavljuju u Edutorij.

Važni dokumenti

Upute za korištenje možete pronaći na Edutoriju

Kontakt

CARNET-ov Helpdesk za podršku obrazovnom sustavu

Telefon: +385 1 6661 500
E-adresa: helpdesk@skole.hr