prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CARNET sigma

+Otvori sve -Zatvori sve

CARNET sigma

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove CARNET sigma je centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama.

Tijekom planiranja i pripreme projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” osmišljen je niz aktivnosti čija će provedba omogućiti sveobuhvatan i cjelovit sustav primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u nastavnim procesima radi podizanja digitalne zrelosti škola.

S tim u skladu za potrebe provedbe pilot-projekta e-Škole osmišljen je sustav za informatizaciju poslovanja ustanove – CARNET sigma, čiji je cilj uspostaviti centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa u školama. CARNET sigma sustav baziran je na proračunskome računovodstvu i poslovanju korisnika državnoga proračuna te treba biti integriran s postojećom imeničkom infrastrukturom, a po potrebi i s ostalim uslugama kojima se škole koriste.

Osnovne značajke i ciljevi uvođenja sustava CARNET sigma kao jedinstvenoga rješenja su:

 • učinkovito i transparentno upravljanje školom
 • nije potrebna instalacija na računalo
 • besplatno za škole
 • web aplikacija kojoj se može pristupiti s bilo kojeg mjesta koje ima internetsku vezu (radno mjesto, dom itd.)
 • jednostavnije praćenje zakonskih regulativa
 • škola kao korisnik ne brine o tehničkome rješenju
 • rješenje bazirano na tehnologijama otvorenoga koda, čime se garantira održivost sustava
 • osigurana tehnička i korisnička podrška školama kao krajnjim korisnicima.

Kako postati korisnik

 

1. Ravnatelj škole se javlja na helpdesk@skole.hr

Ravnatelj škole koja se želi koristiti sustavom za informatizaciju poslovanja ustanove CARNET sigma treba se obratiti na e-adresu helpdesk@skole.hr.

2. Informiranje i dogovor oko prelaska škole na CARNET sigma sustav

Nakon zaprimljenog upita vezanog uz CARNET sigma sustav, ravnatelj će u povratnoj poruci zaprimiti dodatne informacije i odgovore na eventualno postavljena pitanja. Također, ako je škola zainteresirana moguće je zatražiti pristup testnoj instanci CARNET sigma sustava, a sve u svrhu kako bi potencijalnim korisnicima omogućio dodatan uvid u postupke i funkcioniranje CARNET sigma sustava.

Kada se škola zaista odluči na prelazak na CARNET sigma sustav, škola odabire hoće li sustav koristiti u cijelosti ili samo pojedine module. Od škole se zatim zatraži dostavljanje matičnih podataka kako bi se sustav mogao postaviti za početak produkcijskog rada.

3a. Migracija podataka

Migracija podataka podrazumijeva uvoz odnosno prijenos matičnih podataka iz sustava koji škola trenutno koristi u CARNET sigma sustav. Koje matične podatke je potrebno migrirati ovisi o tome hoće li škola koristiti cjelokupni sustav ili samo određene module.

Migracija se vrši tako da škola matične podatke unosi u dobivene predloške. Ako škola ima mogućnost izvoza matičnih podataka iz postojećeg sustava, to također može poslužiti kao pomoć, uz popunjavanje već postojećih predložaka.

Popis matičnih podataka koje je potrebno migrirati u CARNET sigma sustav kako bi se sustav ispravno postavio za rad:

 • kotni plan
 • popis internih projekata
 • popis izvora financiranja
 • popis mjesta troška
 • popis partnera
 • proračun – organizacijske klasifikacije
 • proračun – programske klasifikacije
 • popis i lokacije dugotrajne imovine
 • plan klasifikacijskih oznaka.

Primjer praznih predložaka koje je potrebno popunjavati matičnim podacima možete preuzeti ovdje.

Podaci o zaposlenicima i učenicima se za potrebe rada u CARNET sigma sustavu dohvaćaju putem web servisa direktno iz e-Matice u CARNET sigma sustav.

Ako se škola odluči na zaprimanje e-Računa kroz CARNET sigma sustav, škola je dužna certifikat e-Račun zatražiti od FINE. Upute za popunjavanjem dokumentacije možete preuzeti ovdje.

3b. Edukacija i samoedukacija

Unutar CARNET sigma sustava dostupne su pisane upute za sve module i postupke. Također, na CARNET Meduzi dostupne su sažete videoupute. Na ovoj poveznici dostupan je prikaz sljedećih modula: Glavna knjiga, Ulazne fakture, e-Račun, Izlazne fakture, Platni promet i upravljanje gotovinom, dok je na ovoj poveznici dostupan prikaz sljedećih modula: Proračunsko planiranje, Putni nalozi, Urudžbeni zapisnik, Upravljanje ljudskim resursima i Nabava.

CARNET po potrebi nekoliko puta godišnje organizira webinar edukacije za sve škole, o terminima će škole koje koriste CARNET sigma sustav biti obaviještene putem liste SIGMA koordinatora.

Korisničku podršku za sva pitanja, nedoumice, savjete i postupke unutar CARNET sigma sustava pruža Infodom:

Infodom

Telefon: 0800 222 202
E-adresa: sigma@infodom.hr

4. Ispunjavanje zahtjeva za uključenje

Nakon što je škola dostavila matične podatke te su oni gotovo postavljeni u sustavu, ravnatelj je dužan ispuniti digitalni “Zahtjev za uključenje u CARNET sigma sustav“. U zahtjevu se popunjavaju osnovni podaci te određuje koja će osoba biti CARNET sigma koordinator/ica.

5. Početak rada

Početak rada podrazumijeva da je sustav postavljen za rad i da je spreman za korištenje.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

CARNET sigma moduli

Sukladno potrebama škole, odabire se cijeli sustav ili pojedini moduli iz navedenog popisa

CARNET sigma sustav obuhvaća sljedeće module:

 1. Prodaja
 2. Nabava
 3. Upravljanje skladišnim poslovanjem
 4. Obveze prema dobavljačima i ulazni e-Račun
 5. Dugotrajna imovina
 6. Potraživanja od kupaca i izlazni e-Račun
 7. Platni promet
 8. Glavna knjiga
 9. Putni nalozi
 10. Blagajničko poslovanje
 11. Obračun plaća
 12. Uredsko poslovanje (urudžbeni zapisnik)
 13. Upravljanje ljudskim resursima
 14. Planiranje i praćenje proračuna
 15. Učeničko fakturiranje
 16. Upravljanje ključnim šifrarnicima kompanije (Master data management)
 17. Upravljanje udžbenicima
 18. Učenički servis
 19. Državni arhiv

Također, izrađena je zasebna CARNET sigma instanca za nastavne potrebe.

Detaljniji opis svakog pojedinog modula možete pogledati u poglavlju „Važni dokumenti“ u dokumentu „CARNET sigma – Popis modula i detaljan popis funkcija

Videoupute

Videoupute i snimke edukacije nalaze na platformi CARNET Meduza. Sve videoupute možete pogledati ovdje.

Tehnički preduvjeti za škole

Tehnički preduvjeti za škole koje žele koristiti CARNET sigma su:

 • strukturno kablirana LAN mreža u školi izgrađena prema pravilima struke
 • računala spojena na internet putem hrvatskog adresnog prostora kako bi mogla pristupiti aplikaciji
 • ako škola želi koristiti bežična računala za pristup potrebna je i bežična mreža
 • token za svakog nastavnika i djelatnika škole koji koristi aplikaciju
 • stručna osoba zadužena za održavanje računala i lokalne mreže škole.

Neophodno je da škola u prostorijama gdje se želi koristiti aplikaciju ima izgrađenu strukturno kabliranu LAN mrežu izgrađenu prema pravilima struke i računala kako bi se mogli spajati na CARNET sigma.

Ako škola želi koristiti bežična računala, potrebna je i bežična mreža. Na osnovu dosadašnjih iskustava CARNET je sastavio smjernice za izgradnju lokalnih mreža na školama. Dokument možete preuzeti ovdje.

Održavanje lokalne mreže škole, računala i tableta je u nadležnosti škole.

Važno je da računala na kojima se koristi CARNET sigma budu održavana.

CARNET sigma se može koristiti u sljedećim mrežnim preglednicima:

 • IE 11+,
 • FireFox 55+,
 • Chrome 60+,
 • Safari 10.3+,
 • Edge 16+,
 • Opera 40+.

Kontakt

Korisničku podršku za prijavu u CARNET sigma sustav pruža CARNET-ov Helpdesk za podršku obrazovnom sustavu.

CARNET-ov Helpdesk za podršku obrazovnom sustavu

Telefon: +385 1 6661 500
E-adresa: helpdesk@skole.hr

Korisničku podršku za sva pitanja, nedoumice, savjete i postupke unutar CARNET sigma sustava pruža Notus:

Notus

E-adresa: sigma@notus.hr