Jačanje kapaciteta za razvoj pristupačnih digitalnih sadržaja

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

Jačanje kapaciteta za razvoj pristupačnih digitalnih sadržaja

EU Erasmus logotipProjekt “Jačanje kapaciteta za razvoj pristupačnih digitalnih sadržaja” traje od 1. lipnja 2017. do 31. svibnja 2019. godine u okviru Erasmus+ programa, a ključna aktivnost je mobilnost u svrhu učenja za pojedince.
Erasmus+ je najveći program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. – 2020. godine, čija je svrha podržati napore država sudionica u programu da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog ljudskog i socijalnog kapitala, pritom potvrđujući načelo cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta.

Opis projekta

Kroz ovaj projekt koji sadrži četiri mobilnosti razvit će se nove suradnje i partnerstva na europskom nivou te na taj način steći novi uvidi na području pristupačnih digitalnih sadržaja i novih alata, a koji su specifično usmjereni na korisnike, osobe s invaliditetom i roditelje. Upoznavanje s europskim standardima, suradnja s europskim organizacijama i njihova iskustva doprinijet će unapređenju postojećih usluga i osigurati njihovu pristupačnost navedenim korisnicima.
 
Potrebe koje će CARNET adresirati i zadovoljiti kroz ovaj projekt su sljedeće:
 
 • Stjecanje novih znanja i vještina iz primjene mrežne pristupačnosti;
 • Prilagodba postojećeg edukativnog i drugog mrežnog sadržaja i izrada novog u skladu s europskim standardima pristupačnosti;
 • Kreiranje novih digitalnih alata za e-učenje usmjerenih specifično na roditelje za rad s djecom s poteškoćama;
 • Revizija i razvoj postojećih digitalnih alata za e-učenje;Kreiranje novih digitalnih alata za e-učenje usmjerenih specifično na roditelje za rad s djecom s poteškoćama;
 • Povećanje vidljivosti, samim time i dostupnosti mrežnih sadržaja i alata odraslim korisnicima, osobama s invaliditetom i roditeljima;
 • Unaprijeđenje komunikacijskih vještina, vještina timskog rada i koordinacije;
 • Prikupljanje novih ideja, iskustava i informacija kroz edukaciju u međunarodnom okruženju i suradnju s drugim organizacijama.
Projekt se sastoji od tri faze:
 1. faza pripreme – odnosi se na prikupljanje potrebne dokumentacije, pronalaska i dogovora s uključenim partnerskim organizacijama i drugih pripremnih aktivnosti za realizaciju mobilnosti;
 2. faza mobilnosti – čine ju sudjelovanja na strukturiranim tečajevima;
 3. faza diseminacije rezultata i razmjene znanja – odvijat će se interno, unutar CARNET-a i eksterno, prema vanjskim korisnicima.

Mobilnosti

Sve tri navedene faze projekta bit će provedene kroz četiri različite aktivnosti mobilnosti (strukturirane tečajeve) planirane u ovom projektu:

 1.  “Web Accessibility Fundamentals”
 2. “Interactive Technologies for the Future Classroom”
 3. “Soft Skills for Teachers, Trainers and Education Staff” 
 4. “Introduction to Accessibility” 

Sufinanciranje