prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Pilot projekti

+Otvori sve -Zatvori sve

Pilot projekti

Pilot-projekti koje je CARNET podržavao bili su usmjereni na poticanje razvoja i primjene informacijske tehnologije. Istraživali su različite mogućnosti njezine uporabe i pružali konkretne primjere primjene informacijske tehnologije u raznim područjima ljudske djelatnosti. Svrha im je bila prikupiti nova iskustva i prikazati obrazovnoj, akademskoj i široj zajednici prednosti njihove primjene, ali i eventualne nedostatke i moguće probleme, ispitati načine njihova rješavanja te odgovoriti na pitanje pridonosi li informacijska tehnologija poboljšanju kvalitete rada i života.

Pilot-projekte mogli su pokrenuti članovi obrazovne, akademske i istraživačke zajednice, a tu mogućnost imale su i razne udruge, društva, odnosno svi zainteresirani.

Biološka baza podataka i GIS

Voditelj: dr. sc. Toni Nikolić
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju, Botanički zavod

Projekt je pokrenut kako bi se:

 • izradio informacijski servis s podacima o biološkoj raznolikosti Hrvatske (popis hrvatske flore s bibliografijama, atlas distribucije roda Thalictrum u Hrvatskoj, popis faune Odonata (vretenci)
 • izradila temeljna karta za kartiranje distribucije.

CARNET novosti

Voditelj: Vladimir Braus
Adresa: cn.carnet.hr

Svrha projekta bila je održavanje informacijskog servisa koji pruža informacije o aktualnim događajima u CARNET-u, te prikazuje arhivu i kronološki red proteklih događaja na sljedeći način:

 • održavanjem mrežnog poslužitelja
 • praćenjem događaja vezanih uz CARNET-ovu ustanovu i mrežu
 • oblikovanjem mrežnih stranica o novostima i događajima
 • pohranjivanjem i prezentiranjem informacija
 • omogućavanjem pretraživanja postojećih podataka na postojećoj adresi.

Pogranični program izobrazbe u strukovnom školstvu u polju tradicijskih načina gradnje - CREDU

Voditelj: Zoran Pazman
Ustanova: Graditeljska škola Čakovec
Adresa: credu.skole.hr

Tijekom projekta Graditeljska škola Čakovec je, u suradnji sa „Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző“ iz Nagykanisze i uz podršku CARNET-a, realizirala sljedeće ciljeve:

 • upoznavanje učenika s ruralnom tradicijskom arhitekturom u Međimurskoj županiji i regiji Zala putem provođenja kontinuiranog edukacijskog programa
 • obnova znanja i vještina građenja na tradicionalan način
 • obnova vernakularne arhitekture kao temeljne vrijednosti unapređivanja ruralnih naselja u gospodarskom, kulturnom i turističkom pogledu održivog razvoja
 •  razvoj kvalifikacija i sposobnosti za prepoznavanje i obnavljanje vještina obnove graditeljskog nasljeđa, naročito u obrazovnom programu arhitektonskog tehničara za graditeljsko nasljeđe koji je Graditeljska škola Čakovec jedina izvodila u Republici Hrvatskoj
 • razmjena znanja i iskustava učenika strukovnih škola u pograničnom području, s ciljem očuvanja spoznaje o tradicijskim zanatima kroz zajednički portal i učenje na daljinu
 • izrada zajedničkog priručnika o tradicijskom načinu gradnje u Međimurskoj županiji i Zala regiji.

Projekt je započeo prikupljanjem općih te numeričkih i digitalnih podataka o lokalitetima ruralne tradicijske arhitekture s ciljem prebacivanja podatka u CAD program.

Nastavljen je transpozicijom prethodno prikupljenih podataka i iscrtavanjem tehničke dokumentacije, te izradom potrebnih obrazloženja u digitalnoj formi. Na kraju projekta objavljen je priručnik koji prikazuje kulturološke i graditeljske vrijednosti objekata čija je dokumentacija arhivirana i dio kojih prenijeti u format potreban za tisak. Tijekom projekta održavale su se i radionice na terenu te se izvodio praktični dio obnove lokaliteta.

Croatian Search Service - CROSS

Voditelj: Hrvoje Stipetić
Ustanova: Hrvatski Crveni križ
Adresa: cross.carnet.hr

Broj mrežnih poslužitelja, kao i broj ustanova i tvrtki koje se predstavljaju na internetu u Republici Hrvatskoj, raste iz mjeseca u mjesec, uz istodobno povećanje broja stranica na već postojećim mrežnim poslužiteljima. Stoga se 1997. godine pojavila potreba za stvaranjem informacijskoga servisa koji će omogućiti i olakšati pronalaženje informacija na mrežnim poslužiteljima.

CROSS (“Croatian Search Service”) omogućio je pretraživanje i pronalaženje dokumenata isključivo na javno dostupnim mrežnim poslužiteljima u Hrvatskoj, unutar .hr domene. Pristupalo mu se mrežnim preglednikom, kao i u većini sličnih sustava u svijetu (Hotbot, Excite, Altavista i slično).

CROSS je bio zasnovan na prilagođenom Harvest sustavu za pretraživanje interneta, jednom od tada rijetkih takvih sustava dostupnih za uporabu bez naknade autoru. 

Crkva u Istri

Voditelj: Ivan Guštin
Ustanova: Pazinski kolegij – klasična gimnazija

Cilj projekta “Crkva u Istri” bio je omogućiti dostupnost informacijama o Crkvi u Istri te o Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji. Sve materijale pripremili su učenici Pazinskog kolegija.

U sklopu projekta obrađene su sljedeće teme:

 • osnovne informacije o školi
 • zanimljivi članci časopisa “Naša Sloga” iz 19. stoljeća
 • leksikon pojmova vezanih uz Crkvu u Istri
 • odabrani članci i vijesti najnovijeg broja časopisa Ladonja
 • najave crkvenih događaja
 • najave duhovnih emisija na Radio Istri.

Croatian Networked Radio News - CroNeRaN

Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Babić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Ciljevi ovog projekta bili su:

 • digitaliziranje dnevnih vijesti Hrvatskog radija i pohrana dobivenih podataka na FTP poslužitelj te distribucija digitaliziranih vijesti putem interneta
 • uspostavljanje Hrvatskog radijskog poslužitelja koji omogućava korisniku interneta odabir radijske postaje te slušanje radio programa u realnom vremenu.

Edukacijski materijal na internetu

Voditelj: prof. dr. sc. Ivan Koprek
Ustanova: Filozofski fakultet Družbe Isusove
Adresa: http://www.ffdi.hr/mind/index.html

Ciljevi ovog projekta bili su:

 • izrada multimedijskog obrazovnog materijala za kolegij “Problem duha i tijela u suvremenoj filozofiji”
 • izrada interaktivnog testa za provjeru znanja. 

Povezivanje zdravstvenih škola RH kroz korištenje ICT tehnologija - E-medica

Voditelj: Edin Kadić
Ustanova: Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
Adresa: e-medica.hr

Projekt je povezao medicinske škole Republike Hrvatske u jedinstvenu virtualnu zajednicu. Tijekom projekta medicinske škole su međusobno razmjenjivale iskustava u korištenju IC tehnologije u nastavnom i izvannastavnom procesu te razmjenjivale nastavne sadržaja.

Projekt je realiziran kroz četiri segmenta suradnje:

1. Razmjena učenika realizirana je kroz međusobne razmjene grupa učenika zdravstvenih škola RH.

2. Izrađen je portal „E-medica“ u svrhu informiranja o svim segmentima projekta i općenito o zdravstvenim školama RH. Na portalu su prezentirani zajednički radovi zdravstvenih škola, projekti, seminarski radovi učenika i nastavnika, e-learning sadržaji, najave konferencija, forumi. Portal su vodili i uređivali učenici i nastavnici preko svojih školskih koordinatora.

3. Online sastanci učenika, pod vodstvom mentora, odvijali su se u svrhu izrade zajedničkih projekata i nastavnih sadržaja. Radovi učenika i nastavnika objavljivani su na portalu E-medica, kao baza izrade e-learning sadržaja.

4. Strukovne video konferencije odvijale su se između zdravstvenih škola koje imaju tehničke preduvjete, dok su se u ostalim školama predavanja pratila putem interneta. Ovisno o dinamici ostvarivanja tehničkih preduvjeta, ostale su se škole uključivale u sustav videokonferencija. Održavale su se i međunarodne videokonferencije.

Komunikacija kroz razmjene učenika, portal E-medica, online sastanke i videokonferencije promicala je korištenje ICT u svakodnevnom edukacijskom procesu. Na iskustvima škole nositelja projekta u kreiranju i implementiranju kvalitetnije i primjenjivije školske mreže uokvirili su se parametri predložaka za druge škole i analizirala njihovu uporabljivost. Time su se poticali nastavnici na korištenju suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije u svakodnevnom odgojno-obrazovnom procesu. Primarno se poboljšala sveobuhvatna kvaliteta nastavnog procesa i edukacije, kako učenika tako i nastavnika.

Na portalu E-medica, centralnom mjestu projekta, nalazile se vijesti iz svih zdravstvenih škola Hrvatske, razmjenjivali edukacijski sadržaji i ideje te poticali i objedinjavali zajednički projekti učeničkih grupa. Portal je ujedno služio i za komunikaciju učenika i nastavnika u razmjeni stečenih znanja. Videokonferencije omogućile su nov način obrazovanja i stvaranja obrazovnih sadržaja.

Hrvatski izborni podaci

Voditelj: dr. Ivan Grdešić
Ustanova: Fakultet političkih znanosti

Projekt je imao za cilj prikupiti, klasificirati i objaviti službene podatke nacionalnih i lokalnih izbora od 1990. do 2000. godine, kao i sve zakone i podzakonske akte koji se odnose na izbore od 1990. godine, s isticanjem zakonskih promjena od izbora do izbora. Također je imao za cilj objaviti kalendar izbornih aktivnosti, glavne poruke predizborne kampanje, liste kandidata, rezultate anketa o biračkim stavovima i preferencijama te objaviti nove znanstvene analize izbora ili one objavljene na neki drugi način.

Hrvatski kemijski server CCS

Voditelj: dr. sc. Damir Kovaček
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Projekt Hrvatski kemijski server nastao je kao zajednički projekt CARNET-a i Grupe za kvantnu organsku kemiju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, a kasnije i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, s osnovnom zadaćom da se hrvatskim kemičarima stave na raspolaganje informacije neophodne za komuniciranje elektroničkim putem.

Svrha projekta bila je sljedeća:

 • proširiti i održavati već postojeći FTP poslužitelj s bibliotekom programa koja obuhvaća programske pakete zanimljive znanstvenicima i stručnjacima u području kemije
 • proširiti i održavati mrežni poslužitelj s relevantnim informacijama iz područja kemije, nastalim u svijetu ili u Hrvatskoj, od posebne važnosti stručnjacima, studentima, učenicima i korisnicima drugih profesija
 • održavanje posebne adrese (helpdesk) za savjete u primjeni računala u kemiji
 • uređenje baze najčešće postavljenih pitanja s odgovorima i izrada mrežnog korisničkoga sučelja prema nekim kemijskim programskim paketima.

Humanoid

Voditelj: doc. dr. sc. Igor Pandžić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Cilj projekta Humanoid bio je izrada prve virtualne osobe koja govori hrvatski jezik, a koja je posjetiteljima trebala predstavljati sadržaj mrežnih stranica. Primjena interaktivne mrežne tehnologije bila je demonstrirana na mrežnim stranicama CARNET-a. Stranice su bile dostupne standardnim mrežnim pretraživačem (bez dodataka / plugin-a) na prosječnom osobnom računalu, s modemskom vezom, kako bi pristup bio omogućen što širem krugu korisnika.

Projekt će svoju svrhu pronaći i u prikupljanju iskustava za istraživanje i razvoj tehnologije izrade virtualnih likova koji govore hrvatski te promociji inovativne tehnologije virtualnih ljudi i njenih novih primjena,  ne samo u marketingu nego i u drugim područjima kao što su prezentacija vijesti, komunikacije, usluge putem Interneta, prodaja ili obrazovanje.

Info poslužitelj Hrvatske biskupske konferencije

Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Babić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
Adresa: hbk.hr

Svrha projekta bila je održavanje mrežnih informacijskih servisa Hrvatske biskupske konferencije.

Info poslužitelj Ureda Predsjednika

Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Babić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
Adresa: www.predsjednik.hr

Projekt je pokrenut s ciljem održavanja interne računalne mreže i mrežnih informacijskih servisa Ureda Predsjednika.

Info poslužitelj Vlade Republike Hrvatske

Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Babić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
Adresa: vlada.hr

Cilj projekta bilo je održavanje interne računalne mreže i mrežnih informacijskih servisa Vlade Republike Hrvatske.

Internet centar za nastavu kemije

Voditelj: dr. sc. Ernest Meštrović
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Projekt Internet centar za nastavu kemije – ICK pokrenut je s ciljem da se pomoću internetske mrežne tehnologije nastavnicima olakša prenošenje znanja, a učenicima osigura učinkovitije učenje kemije u osnovnim i srednjim školama.

Faze projekta bile su:

1. faza:

 • izrada mrežnih stranica projekta i obrada nastavnih cjelina: Kristali i kristalno stanje tvari

2. faza:

 • izrada interaktivnih testova za nastavnu cjelinu: Kristali i kristalno stanje tvari
 • objavljivanje nastavnih cjelina: Droge i lijekovi, Vodikova veza
 • predstavljanje računalnih programa i mrežnih aplikacija pogodnih za nastavu kemije

3. faza:

 • izrada interaktivnih testova za nastavne cjeline: Droge i lijekovi, Vodikova veza
 • opis pokusa koji se mogu načiniti uporabom priručnih kemikalija

4. faza:

 • izrada elektroničkog kolokvija za kolegij Praktikum iz opće i anorganske kemije
 • izrada testova za provjeru znanja prije polaganja klasifikacijskih ispita.

Javni nacrti

Voditelj: dipl. ing. arh. Goran Jukić
Ustanova: KontraFor

Cilj ovog projekta bio je elektroničko dokumentiranje i arhiviranje dokumentacije o hrvatskoj povijesnoj arhitekturi te izrada mrežnih stranica s lako pretraživom zbirkom dokumenata, nacrta i fotografija.

Kompletna automatizacija upravljanja rada teleskopa NR 407 Zvjezdarnice Višnjan i njegovo priključivanje na CARNET

Voditelj: Vanja Brčić
Ustanova: Zvjezdarnica Višnjan

Ovaj je projekt pokrenut kako bi se omogućilo:

 • daljinsko upravljanje teleskopom NR 407 smještenom u kupoli, iz sobe s računalima Zvjezdarnice Višnjan
 • preuzimanje slika FTP-om studentima i učenicima uključenim u “studentske i učeničke praktikume” te vanjskim suradnicima Zvjezdarnice, preko mreže CARNET, prema listi predbilježbi.

Kratka povijest hrvatske države

Voditelj: prof. dr. sc. Mirko Valentić
Ustanova: Hrvatski institut za povijest

Cilj ovog projekta bio je:

 • na popularan način, ali prema znanstvenim kriterijima, prikazati povijest hrvatske države
 • podatke objaviti na internetu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kroz filozofiju s Dostojevskim

Voditelj: dr.sc.Daniel Miščin
Ustanova: Filozofski fakultet Družbe Isusove

Cilj projekta bio je osmisliti nove pristupe edukaciji korištenjem informacijskih tehnologija, što uključuje virtualni svijet, video-klipove, bazu podataka, edukacijsku bazu zadataka i testova, hipertekstualno kretanje po slojevima te razradu višekorisničkog sučelja s obzirom na razinu informacija (javnost, studenti ili znanstvenici). Edukacijski modeli i modeli ispitivanja koji su razvijeni tijekom ovog projekta ne stoje samo u službi konkretnog predmeta projekta (filozofija), nego žele postati modelom kojim valja doprinijeti razvoju i primjeni novih edukacijskih metoda temeljenim na prednostima informacijskih tehnologija.

Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je pregledni prikaz temeljnih ideja te osnovnih smjerova njihova razvoja i perspektiva.

Linux u malim i kućnim uredima

Voditelji: Anamarija Sorić, Vlado Pribolšan
Ustanova: CARNET

Kako bi korisnici informacijskih tehnologija lako i jednostavno umrežili svoj ured ili dom bez troškova kupovine pripadnog programa, CARNET je pokrenuo projekt kojim nudi pomoć u izradi računalno-komunikacijske infrastrukture malog i srednjeg ureda.

U projektu su testirani i opisani besplatni UNIX/LINUX softveri za komunikacijsko povezivanje (fax, spajanje na Internet), softver i alati za mrežne poslužitelje (mail, web, ftp, ssh) te razni korisnički desktop programi. Pokrivena su sva područja primjene računala u uredima, od obrade teksta, tabličnih kalkulatora i programa za financijsko poslovanje, do programa za obradu slike i izradu internetskih stranica, a uključen je i opis klijenata za pristup mrežnim servisima kao što je ftp. Sve opisane aplikacije slobodne su za korištenje i dostupne na Internetu.

Proizvodi ovog projekta su preporuke i dokumentacija o instaliranju i konfiguriranju svog testiranog softvera, internetski portal te CD s preporučenim softverom i dokumentacijom. Glavnim se korisnicima smatraju ustanove članice CARNET-a koje imaju potrebu za kompletnim softverskim opremanjem svojih centralnih ureda i ureda na udaljenim lokacijama.

Liturgija na znakovnom jeziku

Voditelj: Jerko Ban
Ustanova: Filozofski fakultet Družbe Isusove

Zbog dokazanih prednosti korištenja interneta u obrazovanju osoba oštećenog sluha, ovim se projektom nastojalo standardizirati, razviti i potaknuti što veća upotreba znakovnog jezika na internetu. Izrađene su mrežne stranice namijenjene osobama oštećena sluha, uključujući i opis znakovnog jezika. Mrežne stranice obuhvaćale su tumačenje temeljnih istina vjere i podrobnije tumačenje liturgije, slikovni prikaz liturgije i rječnik religijskih pojmova.

Faze projekta bile su:

 1. izrada mrežnih stranica s uvodnim tekstovima o temi “Znakovni jezik i specifične potrebe osoba s oštećenim sluhom u komunikaciji”
 2. izrada mrežnih stranica s tumačenjima temeljnih istina vjere
 3. izrada mrežnih stranica s uvodnim tekstovima o liturgiji za osobe s oštećenim sluhom (liturgija na znakovnom jeziku)
 4. izrada mrežnih stranica sa slikom cijele liturgije na znakovnom jeziku s popratnim tekstovima.

Mreža Intenzivnih jedinica u Hrvatskoj

Voditelj: prof.dr. Vladimir Gašparović
Ustanova: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za unutrašnje bolesti

Informacijsko povezivanje i suradnja Jedinica intenzivne skrbi u Republici Hrvatskoj preduvjet je unapređenja njihova poslovanja i povezivanja stručno liječničkog mišljenja širom zemlje radi razmjene iskustava, zajedničkog dijagnosticiranja i odabira terapije, savjetovanja te prikupljanja podataka o učestalosti pojavljivanja pojedinih dijagnoza. Ovim projektom ti su podaci bili prikupljeni i objavljeni putem interneta, te je omogućeno uspoređivanje domaćih podataka s onima u inozemstvu.

Ovim projektom povezano je šest kliničkih ustanova grada Zagreba (KBC Zagreb, KB Sestre Milosrdnice, KB Dubrava, KB Jordanovac, KB za zarazne bolesti Fran Mihaljević) te OB Dubrovnik, OB Karlovac, OB Gospić i OB Požega.

Suradnja navedenih ustanova putem inteneta omogućila je:

 • izradu informacijskog sustava za dokumentiranje i praćenje rada Jedinica intenzivne skrbi dostupnog putem interneta
 • utvrđivanje učestalosti prijama pojedinih oboljenja u Jedinice intenzivne skrbi, težinu zbivanja u trenutku prijama, način liječenja, preživljavanje i analizu podataka
 • utvrđivanje učestalosti sepse kao razloga prijema u Intenzivnu jedinicu te razvoja sepse u Intenzivnim jedinicama i analiza podataka
 • utvrđivanje mogućnosti racionalizacije dijagnostike, zbrinjavanja i smanjivanja troškova liječenja
 • usporedbu prikupljenih podataka s podacima iz svijeta
 • uključivanje u svjetski projekt Surviving Sepsis Campaign čija je intencija smanjivanje smrtnosti na svjetskoj razini za 25 posto u narednih 5 godina.

MultiLet - Multimedijalni priručnik s vježbama iz Osnova teorije letenja i upravljanja zrakoplovom

Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Gold
Ustanova: Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

Temeljem višegodišnjeg iskustva u pripremi i obuci pilota u Pilotskoj školi Učilišta Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i na Fakultetu prometnih znanosti, razvijeni su nastavni sadržaji školovanja budućih pilota.

Upravljanje zrakoplovom zahtjeva usvajanje niza teoretskih i praktičnih znanja iz područja mehanike, elektronike, meteorologije, medicine i sl., kao i vještine pilotiranja. Zato je u pripremi budućih pilota nužno osigurati trajni pristup svim potrebnim znanjima, a način njihovog izlaganja prilagoditi pojedinim sadržajima, odnosno deklarativna znanja izložiti u vidu izlaganja, tekstualnih i grafičkih prikaza, simulacija, dok za prikaz proceduralnih znanja i vještina uz izlaganja koristiti simulatore leta, animacije i video zapise.

U projektu je, primjenom informacijskih tehnologija učenja na daljinu, multimedijalnih objava i videa na poziv, izrađen interaktivni priručnik s vježbama iz osnova teorije letenja i upravljanja zrakoplovom stalno dostupan na internetu preko objavljenih web stranica. Na taj način su budući studenti aeronautike bili upoznati s osnovnim pojmovima iz teorije letenja i pilotiranja, studenti prije početka i tijekom letačke obuke mogli su obnoviti i provjeriti stečena znanja, a šira zainteresirana javnost upoznala je posebnosti poziva (vojnog) pilota. Rezultati su primjerom pokazali prednosti koje pruža multimedija u izradi online obrazovnih materijala.

Obrazovni muktimedijski prikaz šećerne bolesti

Voditelj: prof. dr. sc. Željko Metelko
Ustanova: Institut Vuk Vrhovac, Zagreb

Ciljevi ovog projekta bili su:

 • izdavanje multimedijske znanstvene enciklopedije iz područja šećerne bolesti s višestruko pristupnim indeksom na CD-ROM-u i na CARNET mreži, na hrvatskom i engleskom jeziku
 • prikupljanje podataka iz svjetski značajnih radova objavljenih u knjigama i časopisima, s uklopljenim audio i videozapisima, novim grafikama, animacijama i fotografijama u boji.

Osnove humane genetike

Voditelj: dr. sc. Ingeborg Barišić
Ustanova: Klinika za dječje bolesti, Zagreb

Projekt je pokrenut s ciljem izrade nastavnih sredstava koja su pomogla studentima medicine u bržem i temeljitijem svladavanju gradiva iz predmeta Osnove humane genetike. Nastavni materijal ujedno je poslužio i stručnjacima drugih profila koji se u radu služe pojmovima iz genetike.

Između ostalih, obrađene su sljedeće edukacijske jedinice:

 • kromosomski poremećaji
 • sindromi multiplih malformacija
 • monogene bolesti
 • multifaktorijalne bolesti
 • dijagnostičke, terapijske i preventivne metode u humanoj genetici.

Paediatria Croatica

Voditelj: mr. sc. dr. Renata Lokar-Kolbas
Ustanova: Klinika za dječje bolesti, Zagreb

Časopis “Paediatria Croatica” objavljuje medicinske stručne i znanstvene radove pretežito pedijatrijske specijalnosti.

Cilj projekta bio je započeti objavljivanje časopisa na internetu, čime se omogućila brža dostupnost radova. Ujedno, putem elektroničke pošte, ubrzala se komunikacija između autora i urednika te ostalih stručnjaka s područja pedijatrije i medicine.

Paralelni i distribuirani algoritmi, sustavi i alati

Voditelj: prof. dr. sc. Dario Vretenar
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

Ciljevi ovog projekta bili su:

 • omogućiti korisnicima raznolik pristup resursima te suradničko računanje preko brzih mrežnih pristupa na postavljenom paralelnom i distribuiranom sustavu Centra
 • izgraditi potrebne resurse i protokole za povezivanje svih računala unutar CARNET-a u jedinstven distribuirani računalni sustav (MetaComputer).

Portal za osobe s para i tetraplegijom

Voditelj: Manda Knežević
Ustanova: Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara
Adresa: hupt.hr

Primarni cilj HUPT portala pružanje je kvalitetnih informacija iz raznih područja osobama s paraplegijom i tetraplegijom (informacija o ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala, dostignućima u rehabilitaciji, o konzultacijama s liječnicima specijalistima, zakonskim propisima koji se tiču osoba s para/tetraplegijom, pristupačnosti javnim objektima, peer counseling itd.).

Sekundarno, cilj projekta bio je intenzivirati komunikaciju među osobama s para/tetraplegijom te potaknuti širenje informacija o ovoj problematici.

Predavanja, vježbe i zadaci iz Matematike 1

Voditelj: dr. sc. Ivan Slapničar
Ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
Adresa: fesb.hr/mat1

Cilj ovoga projekta bila je izrada mrežnih stranica s materijalima za nastavu Matematike 1 (predavanja, primjeri, vježbe, interaktivni testovi), dostupnim putem interneta, uz poboljšavanje i olakšavanje usvajanja opsežnog gradiva iz Matematike 1. Uz materijale za nastavu, izrađena je i pisana inačica dostupna u elektroničkom obliku (PostScript ili PDF format).

Projekt je realiziran kroz 4 faze:

 1. izrada mrežnih stranica projekta s oglednim poglavljima predavanja i vježbi (“Linearna algebra” i “Analitička geometrija”)
 2. objavljivanje (HTML, PDF) predavanja i vježbi iz poglavlja “Elementi matematike” i “Analiza funkcija”
 3. objavljivanje (HTML, PDF) predavanja i vježbi iz poglavlja “Nizovi”, “Redovi”, “Nizovi funkcija”, “Redovi funkcija” i “Razvoj funkcije u red potencija”
 4. izrada interaktivnih zadataka za vježbu za sva poglavlja, indeksa pojmova i CD ROM-a.

Prevencija nesreća kod djece

Voditelj: prof. dr. sc. Krunoslav Tomić
Ustanova: Klinika za dječje bolesti, Zagreb

Cilj projekta “Prevencija nesreća kod djece” bio je na jednostavan, brz i dostupan način opisati situacije u kojima se dijete može naći i iz kojih može proizići nesretan slučaj, te pravodobno upozoriti na mjere kojima se takav slučaj može izbjeći.

Projekt je bio namijenjen svima koji su u dodiru s djecom i koji su izravno odgovorni za njihovu sigurnost, od roditelja do nastavnika, trenera i liječnika.

Prikaz arhivske službe RH na internetu

Voditelj: Jozo Ivanović
Ustanova: Hrvatski državni arhiv, Zagreb
Adresa: zagreb.arhiv.hr

Projekt je pokrenut kako bi se izradio multimedijski prikaz Hrvatskoga državnog arhiva i Hrvatske kinoteke mrežnom tehnologijom na internetu.

Primjena računala u realizaciji nastavnog procesa u osnovnim školama - Učilica

Voditelj: Sanda Starešina
Ustanova: CARNET

Projektom Učilica nastojalo se unaprijediti redovne nastavne programe novim interaktivnim procesom koji osigurava didaktičko-metodičko praćenje i vrednovanje naučenog te omogućava timski rad učenika.

Tijekom projekta kreiran je autentični hrvatski proizvod CD Učilica, edukativna igra znanja namijenjena učenicima u osnovnoj školi, koja im, kao nastavno pomagalo, na poučan i zabavan način omogućava provjeru znanja. CD Učilica obuhvaća cjelokupno školsko gradivo i to u skladu s nastavnim planom i programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Birajući predmet, odnosno nastavno područje, učenici mogu odgovarati na aktualna pitanja iz gradiva koja tih dana obrađuju u školi. Uz individualnu primjenu izvan nastave u funkciji samoprovjere znanja, postoji i mogućnost posrednog praćenja svladavanja nastavnih sadržaja djeteta od strane roditelja.

Ovim projektom ispitana je i mogućnost korištenja Učilice u redovnom obrazovnom procesu.

Referalni centar za projektiranje sustava na čipu

Voditelj: doc.dr.sc. Vlado Sruk
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Svrha ovog projekta bila je uspostava referalnog centra za projektiranje sustava-na-čipu, organizacija podrške korisnicima i njihova edukacija, razmjena iskustava u radu s programskim paketima te testiranje učinkovitosti udaljenog rada. Mogućnosti primjene ispitane su prvenstveno na konkretnim eksperimentalnim zadacima, uključujući i primjenu u nastavi.

Rak dojke

Voditelj: dr. Deni Karelović
Ustanova: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Adresa: kbsplit.hr/rakdojke

Cilj je ovog projekta bio razviti multimedijalni prikaz raka dojke, dostupan putem interneta i liječnicima i bolesnicima. Na mrežnom stranicama mogu se naći informacije o bolesti i liječenju te odgovori na često postavljana pitanja.

Projekt je omogućio da se bolesni putem elektroničke pošte uključe u klub oboljelih od raka dojke te da komuniciraju međusobno i sa specijalistima čije savjete trebaju (onkolog, ginekolog, psiholog, psihijatar).

Rječnik citogenetičkih pojmova

Voditelj: dr. sc. Iskra Petković
Ustanova: Klinika za dječje bolesti, Zagreb

Cilj je ovog projekta bio na brz i jednostavan način objasniti osnovne pojmove iz područja citogenetike, s posebnim osvrtom na citogenetiku malignih bolesti.

Rječnik je namijenjen studentima medicine, kao nastavni materijal i priručnik, te stručnjacima raznih profila koji se u svom poslu susreću s citogenetičkom terminologijom te im je potrebno brzo objašnjenje pojmova.

Sigurnosna zaštita video gradiva iz Domovinskog rata

Voditelj: Ana Holjevac-Tuković
Ustanova: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

Osnovni cilj projekta bio je zaštita i prezentacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata u video i digitalnim zapisima domaćoj i svjetskoj javnosti, odnosno kulturnim i znanstvenim ustanovama kao i u pedagoške svrhe.

Proizvodi projekta bili su:

1. Sređene tematske jedinice u kojima je obrađena problematika iz Domovinskog rata, odnosno pojedini događaji i procesi iz tog razdoblja hrvatske povijesti
2. Multimedijalno prezentiranje događaja iz Domovinskog rata u školama te znanstvenim i kulturnim ustanovama
3. Internetska stranica na kojoj su dostupni rezultati projekta
4. Pohrana sadržaja o Domovinskom ratu na DVD medij radi jednostavnije uporabe u nastavi u školama, kao i na predavanjima ili izložbama o Domovinskom ratu u znanstvenim i muzejskim ustanovama.

Zaštita video zapisa iz Domovinskog rata omogućila je da se prezentacija suvremene hrvatske povijesti temelji na autentičnim snimkama.

Sistem za zaštitu podataka pri prijenosu kroz internet korištenjem slučajnih brojeva i CGI tehnologije

Voditelj: dipl. ing. Mario Stipčević
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Cilj projekta bio je omogućiti bezuvjetno siguran način prenošenja informacija internetom, izradom lako uporabljivog računalnog programa za slanje poruka elektroničke pošte i dokumenata putem interneta, tako da preneseni podaci i identitet pošiljatelja budu tajni za sve osim za primatelja, čak i u uvjetima kada pošiljatelj i primatelj ne posjeduju prethodno dogovorenu tajnu (ključ).
Proizvodi projekta su:

 • softverski paket koji implementira kriptografski protokol u agentu elektroničke pošte;
 • mrežni poslužitelj slučajnih bitova koji koristi nedeterministički hardverski generator tvrtke Orion;
 • korisničko sučelje izrađeno korištenjem CGI, HTML, FORMS i JavaScript tehnologija.

Sunčica na internetu

Voditelji: Vedran Škrnjug i Veljko Kukulj
Ustanova: 32bita d.o.o.

Ovim je projektom zamišljena realizacija “mrežnog vrtića” zabavno-obrazovnog i interaktivnog sadržaja za predškolsku djecu i učenike prvih razreda osnovne škole, s ciljem stvaranja obrazovne okolina koja dijete potiče na kreativno izražavanje u više medija, te korištenje računalnih tehnologija.

Školski Radio 5+ uživo na internetu

Voditelj: Dario Odobašić
Ustanova: OŠ Nikole Tesle, Zagreb

Radio 5+ djelovao je kao sljednik novinarskih družina u OŠ Nikole Tesle od 1997. godine. Okupljao je djecu koja su pohađala nastavu u matičnoj školi kao i srednjoškolce, bivše učenike škole. Cilj ovog projekta bio je približiti školskoj mladeži pojam internetskog radija, stvaranje radijskog programa i uporabu novih tehnologija u obradi i emitiranju zvučnih zapisa putem interneta ,kroz praktičan rad i istraživanje.

Tijekom dvogodišnje suradnje CARNET-a i Osnovne škole Nikole Tesle iz Zagreba na projektu Školski Radio 5+ uživo na internetu, svakodnevno su emitirane i redovito snimane nove radijske emisije namijenjene učenicima ove i drugih škola, te svima zainteresiranima koji  su program mogli slušati preko mrežnih stranica škole i školskog radija. Održani su seminari za učenike drugih škola i prezentacije za nastavnike.

Ovim projektom CARNET je želio pružiti potporu odgojno-obrazovnoj ustanovi koja je pokazala inicijativu za uvođenje suvremenih informacijskih tehnologija u nastavu i izvannastavne aktivnosti.

Tekstilna tvornica na internetu

Voditelj: dr. sc. Goran Hudec
Ustanova: Tekstilno-tehnološki fakultet

Studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta, pod  stručnim vodstvom dr. sc. Gorana Hudeca, prošli su kroz cijeli proizvodni proces odjevnoga artikla (čarapa dokoljenki), od dizajna proizvoda, nabavke materijala, izrade nulte serije proizvoda, do završnoga marketinga proizvoda, koristeći se internetskom tehnologijom.

Cilj samoga projekta bio je pokazati uporabu interneta i u granama koji nisu usko vezane uz informatiku, te uputiti studente u projektni način rada.

Telemedicina u elektrostimulaciji srca

Voditelj: prof. dr. sc. Ivo Čikeš
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb

Cilj projekta bio je izgradnja funkcionalnog modela sustava za udaljeno provjeravanje i podešavanje elektrostimulatora srca.

ThinkQuest

Voditelj: Nenad Maljković
Ustanova: Medius

Projekt pokrenut krajem 2000. godine, osmišljen kao natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola te njihovih nastavnika u izradi obrazovnih mrežnih stranica, a 2001. godine proveden je prvi put i u Hrvatskoj. U tom međunarodnom natjecanju sudjelovalo je 1586 učenika u 528 timova iz cijeloga svijeta, a hrvatski tim iz III. Gimnazije u Splitu plasirao se među prvih stotinu.

Njihov rad bio je na temu “J.R.R.Tolkien – Gospodar prstenova”, a o njihovom uspjehu izvijestila je većina dnevnih novina.

CARNET je bio nacionalni partner ThinkQuest Inc. za Hrvatsku.

Umjetnine Hrvatske na internetu

Voditelj: Edin Zvizdić
Ustanova: Muzejsko-dokumentacijski centar, Zagreb
Adresa: mdc.hr

Projekt Umjetnine Hrvatske na internetu proveden je kako bi se:

 • osmislio i započeo rad na prezentaciji građe hrvatskih muzeja na internetu
 • u njega u početku uključilo devet muzeja iz šest hrvatskih gradova, pri čemu bi svaki bio predstavljen s eksponatima nulte ili “A” kategorije
 • prikupili podaci, digitalizirali i objavili putem mreže u standardnom obliku
 • djelatnici obuhvaćenih muzeja maksimalno uključili u izradu projekta
 • informacijski servis napravljen na Internetu objavio na CD-ROM-u.

Ured za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske

Voditelj: Daria Mateljak Bartulin
Ustanova: Ured za priopćavanje Vlade RH, Zagreb
Adresa: vlada.hr

Ured za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske pokrenuo je ovaj projekt s ciljem:

 • izrade javnih mrežnih informacijskih servisa dostupnih svim korisnicima interneta s informacijama koje će Vlada RH staviti na raspolaganje javnosti
 • izrade privatnoga mrežnog informacijskog servisa dostupnog samo ovlaštenim osobama.  

Uspostava multimedijalnog laboratorija na Institutu za fiziku

Voditelj: dr.sc. Petar Pervan
Ustanova: Institut za fiziku Sveučilišta u Zagrebu

Ovim je projektom uspostavljen multimedijalni laboratoriji na Institutu za fiziku, novo referentno mjesto za primjenu i izradu multimedijskih sadržaja za potrebe nastave, prvenstveno iz područja fizike, a posredno i za sve druge znanstvene grane te cijelu hrvatsku akademsku zajednicu.
Tijekom projekta realizirano je sljedećih pet potprojekata izrade multimedijalnih materijala za potrebe nastave fizike:

 • Spektroskopija u školi;
 • Magnetizam – multimedijalni moduli;
 • Mikroskopija materijala i tkiva preko Interneta;
 • Sfere unutar sfera – popularno znanstveni film u nastajanju;
 • Koherentni i nekoherentni izvori svjetlosti.

Osim uspostave multimedijalnog centra kao mjesta stručne potpore, važan produkt ovog projekta je i popularizacija znanosti kroz popularno znanstvena predavanja.

 

Virtual Medical School

Voditelj: dr. sc. Damir Sapunar
Ustanova: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Virtual Medical School (VMS) jest projekt učenja na daljinu.

Cilj projekta bilo je stvaranje trajnoga izvora medicinskog znanja koji bi sadržavao elemente medicinskoga nastavnog programa dostupnog putem interneta. Taj model daljinskog učenja ne ostavlja studenta izoliranog, kao konvencionalni programi, nego mu omogućuje zajedničke projekte i interakciju s kolegama i nastavnicima.

Projekt je ostvaren kroz 3 faze:

1. faza:

 • izrada web stranica s već postojećim materijalima VMS projekta,

2. faza:

 • objavljivanje materijala namijenjenih studentima: studentski atlas na mreži, predavanja u elektroničkom obliku (Oko, Uho, Mišićni sustav, Prirođene malformacije, Posteljica)
 • objavljivanje materijala namijenjenih liječnicima: tekstovi iz medicinske etike (Kloniranje, Manipuliranje embrionalnim materijalom, Transplantacija), priručnici iz medicinske informatike, o hitnim stanjima u medicini i temeljne postavke zbrinjavanja ranjenika, baza lijekova koji se prepisuju na teret fonda, pravilnici liječničke komore (Kodeks etike liječnika, Pravilnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji)
 • objavljivanje ostalih materijala: edukacijski materijali Lige za borbu protiv raka, upute i informacije o temeljnim dijagnostičkim procedurama za laike.

3. faza:

 • izrada pretraživačkog alata i sustava za provjeru znanja.

 

Višnjan Observatory Image Database 2 - VOID2

Voditelj: Mario Jurić
Ustanova: Zvjezdarnica Višnjan

Cilj projekta Višnjan Observatory Image Database 2 bila je izrada baze podataka, dostupne putem interneta, svih do sada otkrivenih asteroida te konstrukcija mrežnih servisa kojim bi se pristupalo bazi.

Osim općih podataka o asteroidima (orbitalni elementi, fizikalne karakteristike, opis otkrića te imenovanja), baza VOID2 sadržava i bazu individualnih astrometrijskih te fotometrijskih mjerenja pojedinih asteroida, kao i bazu slika snimljenih teleskopom i CCD kamerom Zvjezdarnice Višnjan.

 

Wireless udruge u CARNET mreži

Voditelj: Vedran Vujasinović
Ustanova: Savez Wireless udruga Hrvatske

Početkom 2000-ih godina u Hrvatskoj je bio primjetan trend okupljanja korisnika bežičnih tehnologija na nekomercijalnoj osnovi u tzv. wireless udruge. Ti korisnici koristili su bežičnu infrastrukturu koju izgrade najčešće vlastitim sredstvima i vlastitom opremom za umrežavanje u pojedinim urbanim područjima. Usluge koje najčešće koriste članovi udruga jesu bazirane na IP protokolu, a radi se o komunikacijskim uslugama, razmjeni podataka, mrežnim igrama i sl.

Ideja projekta “Wireless udruge u CARNET mreži” bila je napraviti pregled wireless udruga na području Republike Hrvatske. Također se istraživala mogućnost korištenja CARNET mreže za povezivanje „otoka“ wireless mreža, te omogućavanje pristupa mreži putem infrastrukture wireless udruga.

Rezultati projekta bili su:

1. Preporuke za implementaciju AA sustava za autentikaciju/autorizaciju korisnika u bežičnim mrežama putem CARNET AAI@EduHr infrastrukture

2. Izvedbeno rješenje za povezivanje bežičnih mreža udruga putem infrastrukture CARNET mreže

3. Izvedbeno rješenje za autorizirani pristup CARNET korisnika CARNET mreži putem bežične infrastrukture udruga.

 

Zaštita, digitalizacija i popularizacija baštine Silvija Strahimira Kranjčevića pohranjene u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Voditelj: Daniel Mišćin
Ustanova: Filozofski fakultet Družbe Isusove
Adresa: sskranjcevic.hr

Cilj projekta bila je zaštita rukopisne ostavštine S. S. Kranjčevića, s obzirom na njezino neadekvatno trenutno stanje, sprječavanje daljnjeg oštećivanja vrijednih dokumenata i povećanje njihove sigurnosti.

Cilj je ostvaren dvosmjernim djelovanjem:

 • digitalizacijom svih dokumenata, čime su se zaštitili izvornici, ujedno postajući dostupni na suvremenim medijima te
 • katalogizacija ostavštine u mjeri i na način na koji je to moguće.

 

Web-GIS

Voditelj: prof. dr. sc. Slavko Krajcar
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Ciljevi projekta bili su sljedeći:

 • spojiti multimedijske mogućnosti koje pružaju mrežni poslužitelji i GIS baze podataka; korisnik preko svog mrežnog klijenta pristupa Web-GIS poslužitelju i dobiva audio-vizualne informacije o institucijama CARNET-a
 • razviti demo-bazu podataka s najvažnijim CARNET-ovim čvorištima u Zagrebu
 • razviti aplikaciju koja će rabiti komercijalne programe za interaktivnu izradu i prikazivanje zemljovida na internetu.

 

Web literatura za slijepe studente - Blindbooks

Voditelj: Danko Butorac
Ustanova: Hrvatski savez slijepih

Cilj projekta Blindbooks bio je poboljšati informatičku pismenost slijepih kroz uporabu interneta, a slijepim studentima omogućiti da se služe literaturom koja im je dostupna.

Krajnji je rezultat ovog projekta mrežni portal te nekoliko kratkih brošura na Brailleovom pismu, koji slijepim studentima omogućavaju da dođu do literature koju mogu koristiti.