prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Naslovnica Pristupačnost

Pristupačnost

+Otvori sve -Zatvori sve

Pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. 

CARNET kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

CARNET-ove Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti

CARNET je izradio Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti kako bi osigurao pristupačnost svojih digitalnih sadržaja ili aplikacija već prilikom njihove izrade.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, CARNET je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na CARNET-ovo korporativno mrežno sjedište na adresi www.carnet.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.carnet.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

  • Operabilnost

Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama. U fullscreen tražilici nije omogućena pretraga bez stiskanja tipke enter, na način na koji je to omogućeno u tražilicama pojedinih blokova. Elementi iz footera mrežnog sjedišta, „CARNET+“ poveznice i mapa mrežnog sjedišta, proširuju se na način koji zahtijeva pomicanje mišem prema dolje kako bi bili vidljivi u potpunosti, umjesto proširivanja prema gore, čime bi udaljenost od dna stranice ostala nepromijenjena. Sadašnje rješenje, proširivanjem tih elemenata, ostavlja nepromijenjenom udaljenost od vrha stranice.

Pri pretraživanju ustanova članica CARNET-a, cijela podgrupa trebala bi biti gumb za njeno proširivanje, ili bi „+“ s desne strane trebao biti veći i uočljiviji. Blok „Novosti“ u headeru mrežnog sjedišta nije intuitivan za korisnike čitača ekrana jer čitači ne prepoznaju da postojeće poveznice filtriraju novosti, te je potrebno naći bolje tehničko-operabilno rješenje.

  • Razumljivost

Osim oznaka u obliku strelica, kojim se popis ustanova s kojima CARNET surađuje pregledava pomičući lijevo i desno, trebalo bi dodatno označiti da postoji više suradnih ustanova od onih koje su vidljive na ekranu.

  • Stabilnost

U pregledniku Internet Explorer, sadržaj stranice čitačima ekrana uvijek izgleda isto, ali u drugim preglednicima sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Podizanje razine pristupačnosti

CARNET će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2019., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. 

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provele su osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2019, čitač ekrana Jaws 2019, VoiceOver, tipkovnica na zaslonu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost CARNET-ovog mrežnog sjedišta korisnici mogu uputiti Službi za korisnike (Helpdesk).

CARNET-ov Helpdesk možete kontaktirati:

  • e-poštom: helpdesk@carnet.hr
  • telefonom: +385 1 6661 555
  • poštom: CARNET-ova Služba za podršku korisnicima, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Radno vrijeme CARNET-ovog Helpdeska je od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

CARNET je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svog Helpdeska, CARNET će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

S ciljem pružanja informacija tijelima javnog sektora oko načina provedbe obveze osiguranja digitalne pristupačnosti, Povjerenik za informiranje otvorio je i info-telefon za digitalnu pristupačnost koji je dostupan na broju +385 1 2009 120, svake srijede i petka od 13 do 15 sati. 

Posteri

Vizualni prikazi uputa za izradu mrežnih stranica i programskih rješenja uzimajući u obzir različite poteškoće ili vrste invaliditeta korisnika (disleksija, slabovidnost, sljepoća, gluhoća i nagluhost, motoričke poteškoće, autizam), oblikovani u postere.  

Originalni posteri dostupni su za nekomercijalnu uporabu pod Creative Commons licencom 4.0, a za korisnike iz hrvatskog govornog područja prilagodio ih je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Povjerenikom za informiranje RH.