prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

SCIENTIX

+Otvori sve -Zatvori sve

SCIENTIX

logo projekta ScientixSCIENTIX (The community for science education in Europe) je projekt koji promiče i podržava suradnju nastavnika prirodoslovno-matematičke i tehničke grupe predmeta (STEM) diljem Europe.

Projekt se odvija u četiri faze. U prvoj fazi projekta (od 2009. do 2012.) izrađen je online portal s ciljem prikupljanja i prezentiranja edukacijskih projekata iz područja STEM-a, organizirano je niz raznovrsnih radionica za nastavnike diljem Europe, a sva događanja zaokružena su velikom SCIENTIX konferencijom koja se održala u svibnju 2011. godine u Bruxellesu.

Cilj druge faze projekta SCIENTIX (od 2013. do 2015.) bio je proširiti tu zajednicu na nacionalnu razinu. Putem mreže nacionalnih kontaktnih točaka (NCP-ova), SCIENTIX se proširio na nacionalne zajednice nastavnika i pridonio razvoju nacionalnih strategija za veće prihvaćanje učenja i poučavanja utemeljenog na istraživanju i drugim inovativnim pristupima obrazovanju.

Ta se aktivnost nastavila i u trećoj fazi projekta SCIENTIX (od 2016. do 2019.) koja se financirala iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

U listopadu 2020. godine započela je četvrta faza Scientix projekta koja će trajati do prosinca 2022. godine. Tijekom ove faze projekta nastavlja se sa svim aktivnostima koje su do sada razvijene u sklopu projekta s naglaskom na poticanje novih inicijativa u području STEM-a kao i pružanje potpore novim projektima u tom području.

SCIENTIX je izvorno osmišljen kao inicijativa Europske komisije i od samog početka koordinaciju provodi European Schoolnet, konzorcij iz Bruxellesa koji okuplja 30 ministarstava obrazovanja.

Aktivnosti CARNET-a na projektu SCIENTIX:

  • održavanje radionica na kojima se nastavnicima predstavljaju različiti pristupi poučavanja kako bi na inovativan način i jednostavnim metodama motivirali učenike za znanost
  • održavanje fokus grupa kao poticaj na razmišljanje različitih dionika u obrazovnom procesu o potrebi donošenja sveobuhvatne strategije za STEM područje
  • održavanje webinara za nastavnike
  • sudjelovanje u pripremi i organizaciji Znanstvenog piknika
  • diseminacija projektnih aktivnosti putem raznih komunikacijskih kanala (CARNET-ovo mrežno sjedište, Portal za škole, Facebook, Twitter, Yammer).

Više o projektu može se pronaći na službenim mrežnim stranicama projekta.

SCIENTIX je financiran u sklopu programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Radionice

ONLINE RADIONICE

Nemoguća misija: nastava na daljinu i emocionalni entuzijazam!

U sklopu SCIENTIX 4 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC, 5. studenoga 20202., održat će se radionica pod nazivom “Nemoguća misija: nastava na daljinu i emocionalni entuzijazam”. Radionica će se održati online, a namijenjena je nastavnicima osnovnih i srednjih škola, koji će uz vodstvo mentora podijeliti svoja iskustva o nastavi na daljinu. Kroz interaktivni rad u web aplikaciji Miro (https://miro.com/), polaznici će naučiti nešto o teoriji poučavanja, analizirat će vlastito iskustvo poučavanja te će započeti izradu strategije samoprocjene vlastitih vještina poučavanja. Kroz različite aktivnosti polaznici će osvijestiti zašto i na koji način je potrebno stalno propitivati svoj nastavni proces te kako se mogu kontinuirano prilagođavati novim i različitim okruženjima učenja i poučavanja. Cilj ove radionice je osvještavanje emocionalnih izazova u nastavi na daljinu, te na koji način pretvoriti te izazove u prednosti.

Radionicu će voditi Bojan Markičević, iskusni facilitator i znanstveni komunikator, koji se profesionalno bavi edukacijom i savjetovanjem u polju znanstvene komunikacije te inovativnih metoda poučavanja.

 

Radionice se financiraju iz EU programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije – projekt SCIENTIX 4 (Ugovor N. 101000063), koordinira Europska školska mreža (EUN). Sadržaj ovog teksta odražava samo stavove autora i ne predstavlja stavove Europske komisije te se Europska komisija ne smatra odgovornom za bilo kakvo korištenje informacija sadržanih u ovom tekstu.

 

STEM 2.0 – Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće poučavanje

14. radionica: Suradnja u oblacima

U sklopu SCIENTIX 4 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC, 28. listopada 2022. godine u Šibeniku, održala se radionica pod nazivom “Suradnja u oblacima”. Cilj radionice je bio upoznati sudionike s različitim načinima na koje mogu ostvariti suradnju i kolaboraciju u online okruženju. Sudionici radionice su kroz nekoliko primjera iz prakse aktivno sudjelovali u kolaborativnom rješavanju zagonetki u oblaku, koristeći jednu od aplikacija iz Gsuite paketa – Google Jamboard. Na radionici su uspostavili suradnju u oblaku (OneDrive, Google Disk) te uz pomoć različitih web alata za suradničko kreiranje stvorili zajedničke proizvode (Office 365, Canva, Coggle, …). Radionicu su održale Scientix ambasadorice za Hrvatsku Ella Rakovac Bekeš i Aleksandra Brmbota.

13. radionica: STEAM AR Laboratorij

U sklopu SCIENTIX 4 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC, 26. listopada 2022. godine u Šibeniku, održala se radionica pod nazivom “STEAM AR laboratorij”. Cilj radionice je bio upoznati polaznike sa AssemblrEDU aplikacijom i pratećom platformom. Sudionicima su prikazani načini na koje ova platforma omogućuje interaktivne, suradničke i zabavnije aktivnosti učenja uz 3D i AR: prenošenje datoteka, pisanje bilježaka, dijeljenje vizualnih sadržaja u 3D i/ili AR okruženju. Kroz niz različitih aktivnosti integriranih u AR laboratorij sudionici su pronalazili tragove, rješavali probleme i zagonetke iz različitih područja znanosti. Kreiranjem ovakvih nastavnih sadržaja željeli smo prikazati kako se razvija kreativnost i životne vještine 21. stoljeća kod učenika i učitelja/nastavnika. Radionicu je vodila Scientix ambasadorica za Hrvatsku Ella Rakovac Bekeš.

12. radionica: Održivost u Svemiru uz Scientix!

U sklopu SCIENTIX 4 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC, 27. listopada 2022. godine u Šibeniku, održala se radionica pod nazivom “Održivost u Svemiru uz Scientix!”. Cilj radionice je bio potaknuti sudionike da razmisle o održivom razvoju i utjecaju klimatskih promjena na život. Tijekom radionice sudionicima su se predstavila različita rješenja o tome kako poučavati učenike o održivom razvoju s posebnim naglaskom na poučavanje o održivom razvoju u Svemiru te kako razvijati empatiju i „obavezu“ prema okolini, ekologiji i Zemlji. Tijekom cijele radionice naglasak je bio na važnosti razvijanja vještina potrebnih za suvremenu nastavu, a sudionicima se ukazalo na razne učeničke kompetencije nužne za napredak odgoja i obrazovanja 21. stoljeća koje se pri ovakvim aktivnostima razvijaju. Radionicu su vodile Scientix ambasadorice za Hrvatsku Anita Šimac, Anita Čorak i Maja Mačinko.

11. radionica: Zanimanja budućnosti: Postani turistički vodić po Svemiru!

U sklopu SCIENTIX 4 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC, 29. listopada 2021. godine u Šibeniku, održala se radionica pod nazivom “Zanimanja budućnosti: Postani turistički vodić po svemiru!”. Cilj radionice je bio upoznati polaznike s konkretanim primjerom primjene Scientix materijala u nastavi u suradnji s drugim predmetima i međupredmetnim temama. Povezivanjem sadržaja različitih nastavnih predmeta (astronomija, matematika, tehnička kultura, povijest, geografija, informatika) polaznici su imali priliku vidjeti kako kod učenika mogu pobuditi interes za učenje i razvijanje vještina i kompetencija potrebnih za 21. stoljeće. Radionicu su vodile Scientix ambasadorice za Hrvatsku Anita Šimac, Anita Čorak i Maja Mačinko.

10. radionica: Znanje je moć, a neznanje je put do znanja!

U sklopu SCIENTIX 4 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC, 29. listopada 2021. godine u Šibeniku, održala se radionica pod nazivom “Znanje je moć, a neznanje je put do znanja”. Cilj radionice je bio podsjetiti polaznike na važnost dihotomije znanja i neznanja, jer jednog bez drugog nema, a ako je znanje moć, neznanje je put do znanja. Polaznike radionice se kroz niz praktičnih vježbi podsjetilo na važnost puta kojim se dolazi do rezultata, na važnost prihvaćanja vlastitog neznanja i na važnost suočavanja s tim neznanjem. Radionicu je vodio Bojan Markičević, iskusni facilitator i znanstveni komunikator, koji se profesionalno bavi edukacijom i savjetovanjem u polju znanstvene komunikacije te inovativnih metoda poučavanja.

9. radionica: Sherlock Holmes u proširenoj stvarnosti

U sklopu SCIENTIX 4 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC, 28. listopada 2021. godine u Šibeniku, održala se radionica pod nazivom “Sherolck Holmes u proširenoj stvarnosti”. Cilj radionice je bio upoznati polaznike sa vodećim trendovima u odgojnom-obrazovnom procesu što uključuje i tehnologije proširene stvarnosti (AR). Kroz radionicu sudionicima je prikazana uspješna sinergija tehnologije proširene stvarnosti i escaperooma (sobe za bijeg), na način da su sudionici imali zadatak samostalno osmisliti i izraditi sadržaj escaperooma, nakon čega su kreirali escaperoom u proširenoj stvarnosti. Radionicu su vodile Scientix ambasadorice za Hrvatsku Alma Šuto i Ella Rakovac Bekeš.

8. radionica: Možemo li kroz poučavanje znanosti razvijati kompetencije 21. stoljeća ?

U sklopu SCIENTIX 4 projekta organizirane su dvije radionice pod nazivom “Možemo li kroz poučavanje znanosti razvijati kompetencije 21. stoljeća ?”, koje su se održale 27. i 28.5.2021 u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagrebu. Na ovim radionicama nastavnici su osvijestili vlastite metodičke prakse, pobliže se upoznali sa transverzalnim vještinama te usvojili načine kako implementirati razvoj transverzalnih vještina u svojoj nastavi. Kroz niz vježbi razvijali su komunikacijske vještine i timski rad koji su im potrebni u njihovom svakodnevnom radu i komunikaciji kako u kolektivu tako i sa učenicima. Radionice je vodio Bojan Markičević, iskusni facilitator i znanstveni komunikator, koji se profesionalno bavi edukacijom i savjetovanjem u polju znanstvene komunikacije te inovativnih metoda poučavanja.

7. radionica: Znanstvena metoda - kako početi?

U sklopu SCIENTIX 3 projekta organizirana je radionica pod nazivom “Znanstvena metoda – kako početi?”, koja se održala 10.7.2019. u Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir na otoku Krku. Na radionici je sudjelovalo preko 30 nastavnika te škole koji su kroz niz vježbi razvijali komunikacijske vještine i timski rad koji su im potrebni u njihovom svakodnevnom radu i komunikaciji kako u kolektivu tako i sa učenicima. Radionicu je vodio Bojan Markičević, iskusni facilitator i znanstveni komunikator, koji se profesionalno bavi edukacijom i savjetovanjem u polju znanstvene komunikacije te inovativnih metoda poučavanja. Sudionici su prošli kroz vježbe i aktivnosti čija primjena će omogućiti da osvježe nastavu te da na zanimljiv način prezentiraju učenicima svu ljepotu, ali i kompliciran proces iza znanosti.

6. radionica: Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće učenje

U sklopu SCIENTIX 3 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC, 22. studenoga 2018. godine u Šibeniku, održala se radionica pod nazivom “Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće učenje”. Na radionici je sudjelovalo 30-ak nastavnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola, koji su kroz zadani problemski zadatak razvijali komunikacijske vještine i timski rad. Komunikacija je važan dio procesa učenja i poučavanja. Na ovoj radionici sudionici su se upoznali s metodama pomoću kojih mogu ostvariti što učinkovitiju komunikaciju sa svojim kolegama, ali i sa svojim učenicima kako bi proces učenja i poučavanja bio što kvalitetniji. Kroz različite aktivnosti sudionici su osvijestili zašto i na koji način je potrebno stalno propitivati svoj nastavni proces te kako se mogu kontinuirano prilagođavati novim i različitim okruženjima učenja i poučavanja.

Radionicu je vodio Bojan Markičević, iskusni facilitator i znanstveni komunikator, koji se profesionalno bavi edukacijom i savjetovanjem u polju znanstvene komunikacije te inovativnih metoda poučavanja.

5. radionica: Možemo li paliti i gasiti oblak?

U sklopu STEM discovery week-a u Zadru, 26. travnja 2018. godine, CARNET je održao radionicu “Možemo li paliti i gasiti oblak?”.

Radionica “Možemo li paliti i gasiti oblak?” okupila je nastavnike STEM predmeta te su im predstavljene inovativne metode poučavanja, koje potiču učenike na aktivno sudjelovanje i veću motivaciju pri savladavanju školskog gradiva. Radionica se fokusirala na uvođenje dramskih vježbi i igara u nastavu prirodoslovne grupe predmeta kako bi se kod učenika postiglo bolje konceptualno razumijevanje određenih pojava i kompleksnih prirodnih zakona na jednostavan, interaktivan i zabavan način.

Radionica se održala u sklopu SCIENTIX 3 projekta, a održao ju je iskusni facilitator i znanstveni komunikator Bojan Markičević.

4. radionica: STEM 2.0 - Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće
U sklopu SCIENTIX 3 projekta CARNET je organizirao četvrtu po redu radionicu STEM 2.0. Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće poučavanje, koja se održala u subotu, 20. siječnja 2018. godine, od 12 do 14 sati, u Osnovnoj školi Franje Krežme, Osijek. Radionica je prvenstveno namijenjena nastavnicima prirodoslovnih predmeta (matematike, fizike, kemije i biologije), a sudionici su saznali kako preokrenuti nastavni proces da nastavne cjeline dolaze kao ispunjenje učeničkih želja i potreba, a ne kao sljedeća točka u rigidnom planu i programu. Radionicu je vodio Bojan Markičević, iskusni facilitator i znanstveni komunikator, koji se profesionalno bavi edukacijom i savjetovanjem u polju znanstvene komunikacije te inovativnih metoda poučavanja. Sudionici su prošli kroz vježbe i aktivnosti čija primjena će omogućiti da osvježe nastavu te da na zanimljiv način prezentiraju učenicima svu ljepotu, ali i kompliciran proces iza znanosti.

3. radionica: STEM 2.0 - Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće
U sklopu SCIENTIX 3 projekta CARNET je organizirao treću u nizu radionicu pod nazivnom STEM 2.0. Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće poučavanje, koja se održala u petak, 1.12.2017. godine, od 10 do 12 sati, u CARNET-u, na adresi Josipa Marohnića 5, Zagreb. Na radionici je sudjelovalo 30-ak nastavnika prirodoslovnih predmeta (matematike, fizike, kemije i biologije), koji su kroz različite vježbe i primjere saznali kako preokrenuti nastavni proces da nastavne cjeline dolaze kao ispunjenje učeničkih želja i potreba, a ne kao sljedeća točka u striktnom planu i programu. Sudionici su prošli kroz praktične vježbe i aktivnosti čija primjena će im omogućiti da osvježe nastavu te da na zanimljiv način prezentiraju učenicima svu ljepotu, ali i kompliciran proces iza znanosti. Radionicu je vodio Bojan Markičević, iskusni facilitator i znanstveni komunikator, koji se profesionalno bavi edukacijom i savjetovanjem u polju znanstvene komunikacije te inovativnih metoda poučavanja.

2. radionica: STEM 2.0 - Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće

U sklopu SCIENTIX 3 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC u Dubrovniku, 8. studenoga 2017. godine, održana je druga u nizu radionica pod nazivom STEM 2.0 Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće poučavanje. Na radionici je sudjelovalo 40-ak nastavnika prirodoslovnih predmeta, koji su kroz niz vježbi i aktivnosti naučili kako preokrenuti nastavni proces, osvježiti nastavu i od učenika učiniti aktivne sudionike vlastite izgradnje znanja.

Radionicu je vodio Bojan Markičević, iskusni facilitator i znanstveni komunikator, koji se profesionalno bavi edukacijom i savjetovanjem u polju znanstvene komunikacije te inovativnih metoda poučavanja.

Ciklus radionica STEM 2.0 ujedno je najava u modularni trening za STEM nastavnike, koji će se održavati kroz 2018. godinu.

1. radionica: STEM 2.0 - Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće

CARNET je u sklopu SCIENTIX 3 projekta organizirao radionicu STEM 2.0. Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće poučavanje, koja se održala 31. listopada 2017.godine, od 15.00 do 17.00 sati, u CARNET-u, na adresi Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Na radionici su sudjelovali nastavnici prirodoslovnih predmeta (matematike, fizike, kemije i biologije), koji su kroz niz aktivnosti, vježbi i praktičnih primjera saznali na koji način mogu osvježiti svoju nastavu te kako na zanimljiv način prezentirati učenicima svu ljepotu, ali i kompliciran proces iza znanosti.

Radionicu je vodio Bojan Markičević, iskusni facilitator i znanstveni komunikator, koji se profesionalno bavi edukacijom i savjetovanjem u polju znanstvene komunikacije te inovativnih metoda poučavanja.

 

3D olovke u nastavi

Radionica: Kako koristiti 3D olovke u nastavi?

U sklopu SCIENTIX 3 projekta, 29. kolovoza 2019. godine , u prostorijama CARNET-a na adresi Josipa Marohnića 5, održana je radionica pod nazivom “Kako koristiti 3D olovke u nastavi?“. Na radionici je sudjelovalo 25 nastavnika te škole, koji su se kroz radionicu upoznali s 3D tehnologijom i mogućnostima koje ona nudi u nastavi. Nastavnici su koristeći 3D olovke izrađivali modele te na kraju prezentirali izrađene modele te mogućnosti koje oni vide za njihovu primjenu u predmetu koji predaju.

Radionica: Kako koristiti 3D olovke u nastavi?

U sklopu SCIENTIX 3 projekta, 9. siječnja 2018. godine ,od 9:30 do 11:30, u Osnovnoj školi Krune Krstića u Zadru, održala se radionica pod nazivom “Kako koristiti 3D olovke u nastavi?“. Na radionici je sudjelovalo 25 nastavnika te škole, koji su se kroz radionicu upoznali s 3D tehnologijom i mogućnostima koje ona nudi u nastavi. Nastavnici su koristeći 3D olovke izrađivali modele te na kraju prezentirali izrađene modele te mogućnosti koje oni vide za njihovu primjenu u predmetu koji predaju.

Radionica: Primjena 3D olovaka u nastavi

U sklopu SCIENTIX 3 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC, 9. studenoga 2017. godine, održana je radionica pod nazivom Primjena 3D olovaka u nastavi. Na radionici je sudjelovalo 27 nastavnika koji su kroz radionicu uz pomoć primjene 3D olovaka izradili različite modele. Radionica je bila praktičnog tipa i osvrnula se na mogućnosti i primjere primjene 3D tehnologije u nastavi matematike, zemljopisa i likovne kulture.

Radionicu je vodio Krešimir Čanić, jedan od osnivača Mreže popularizatora znanosti, voditelj znanstveno popularnih radionica za djecu i mlade, ali i edukacija usmjerenih na osnovnoškolske učitelje i profesore.

 

Unaprjeđenje STE(A)M vještina pomoću digitalne proizvodnje

Radionica: Unaprjeđenje STE(A)M vještina pomoću digitalne proizvodnje

U sklopu SCIENTIX 3 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC, u Dubrovniku, 8. studenoga 2017. godine, održana je radionica pod nazivom Unaprjeđenje STE(A)M vještina pomoću digitalne proizvodnje. Na radionici je sudjelovalo gotovo 30 nastavnika uglavnom prirodoslovnih predmeta i informatike. Naglasak radionice bio je na korištenju tehnologija digitalne proizvodnje i njihove primjene u realizaciji projekata i unaprjeđenju nastave, ali i na obradi 2D crteža te 3D modeliranju.

Radionicu je vodila profesorica Kristina Škaler iz Udruge FabLab, voditeljica edukativnih i kreativnih radionica te dvoje učenika.

 

Scenariji učenja za poučavanje STEM predmeta

Jednostavno, motivirajuće...e-učenje

U sklopu SCIENTIX 3 projekta organizirana je radionica “Jednostavo, motivirajuće…e-učenje”, koja se održala 29. svibnja 2019. godine, u Osnovnoj školi Grohote na otoku Šolti.

Sudionici su na radionici saznali brojne informacije o SCIENTIX projektu, scenarijima poučavanja, digitalnim obrazovnim sadržajima, e-Laboratoriju i mnogim drugim obrazovnim trendovima te suvremenim pedagoškim pristupima. Predstavili su im se neki od popularnijih digitalnih alata (Kahoot, Prezi, Piktochart) uz pomoć kojih su nastavnici osmišljavali scenarije poučavanja, koje su na kraju radionice prezentirali svim sudionicima.

Radionica: e-alati u nastavi

U sklopu SCIENTIX 3 projekta CARNET je organizirao radionicu E-alati u nastavi, koja se održala 9. travnja 2018. godine, u Osnovnoj školi Petra Preradovića u Zadru.

Sudionici su na radionici saznali brojne informacije o SCIENTIX projektu, scenarijima poučavanja, digitalnim obrazovnim sadržajima, e-Laboratoriju i mnogim drugim obrazovnim trendovima te suvremenim pedagoškim pristupima. Predstavili su im se neki od popularnijih digitalnih alata (Kahoot, Prezi, Piktochart) uz pomoć kojih su nastavnici osmišljavali scenarije poučavanja, koje su na kraju radionice prezentirali svim sudionicima.

Radionica: Ideje za inovativno poučavanje uz pomoć digitalnih alata

U sklopu SCIENTIX 3 projekta CARNET je organizirao radionicu Ideje za inovativno poučavanje uz pomoć digitalnih alata, 12 siječnja 2018. godine s početkom u 12.00 sati, u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana u Osijeku.

Sudionici su na radionici saznali brojne informacije o SCIENTIX projektu, scenarijima poučavanja, digitalnim obrazovnim sadržajima, e-Laboratoriju i mnogim drugim obrazovnim trendovima te suvremenim pedagoškim pristupima. Sudionicima su predstavljeni neki od popularnijih digitalnih alata uz pomoć kojih su osmišljavali vlastite scenarije poučavanja, koje su na kraju radionice prezentirali svim sudionicima.

 

 

Radionice se financiraju iz EU programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije – projekt SCIENTIX 3 (Ugovor N. 730009), koordinira Europska školska mreža (EUN). Sadržaj ovog teksta odražava samo stavove autora i ne predstavlja stavove Europske komisije te se Europska komisija ne smatra odgovornom za bilo kakvo korištenje informacija sadržanih u ovom tekstu.

Fokus grupe

Dijeljenjem iskustva do novih ideja

U sklopu SCIENTIX 3 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC,  21. studenoga 2018. godine u Šibeniku,  održala se zatvorena fokus grupa pod nazivom “Dijeljenjem iskustva do novih ideja”. Sudionici fokus grupe bili su SCIENTIX ambasadori iz Hrvatske. Kroz strukturirana pitanja s ambasadorima se prolazilo kroz teme relevantne za daljnji nastavak SCIENTIX projekta. Prvi dio fokus grupe bio je usmjeren na dosadašnja iskustva prikupljena kroz provedbu aktivnosti, koje su se odvijale u sklopu SCIENTIX projekta. Drugi dio fokus grupe stavio je naglasak na zajedničku razradu novih aktivnosti i ideja za provedbu nastavka projekta. Cilj ove fokus grupe bio je kroz zajednički rad osvrnuti se na doprinos SCIENTIX projekta široj zajednici s posebnim naglaskom na nastavnike i njihove učenike te identificirati aktivnosti koje bi unaprijedile nastavak suradnje kroz SCIENTIX projekt. Ovo je bila druga od dvije fokus grupe, koja će se organizirati u sklopu SCIENTIX 3 projekta.

Treba li nam STEM strategija?

U sklopu SCIENTIX 3 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC, 9. studenoga 2017. godine u Dubrovniku, održana je zatvorena fokus grupa pod nazivom “Treba li nam STEM strategija?“. Sudionici fokus grupe bili su predstavnici ustanova iz sustava obrazovanja; agencija (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencija za odgoj i obrazovanje), škola, CARNET-a te predstavnici civilnog društva i nevladinih udruga. Cilj održavanja fokus grupe bio je poticanje na razmišljanje različitih dionika u obrazovnom procesu o potrebi donošenja sveobuhvatne strategije vezane za STEM područje. Kroz postavljanje konkretnih pitanja sudionicima o izazovima s kojima se susreću u svom radu na području STEM-a te o mogućim rješenjima za navedene izazove, dobivene su određene smjernice koje će se ugraditi u izvještaj koji će biti javno dostupan. Ovo je prva od dvije fokus grupe koja će se organizirati u sklopu SCIENTIX 3 projekta.

 

Radionice se financiraju iz EU programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije – projekt SCIENTIX 3 (Ugovor N. 730009), koordinira Europska školska mreža (EUN). Sadržaj ovog teksta odražava samo stavove autora i ne predstavlja stavove Europske komisije te se Europska komisija ne smatra odgovornom za bilo kakvo korištenje informacija sadržanih u ovom tekstu.

Moduli za STEM nastavnike

U sklopu SCIENTIX projekta CARNET je osmislio i održao modularni trening za nastavnike STEM predmeta. Modularni trening je proveden kroz četiri posebno dizajnirana modula, koji su omogućili nastavnicima da unaprijede svoje nastavničke vještine te izraze kreativnost u poučavanju STEM predmeta.

Motivirani nastavnik svojim radom može uvelike potaknuti i motivirati učenike na kritičko promišljanje te ih usmjeriti k preuzimanju uloge aktivnog sudionika u društvu koje se ubrzano razvija. Vještine učinkovitog učenja, samootkrivanje i istraživački usmjereno poučavanje omogućuje nastavnicima produbljivanje učeničke znanstvene pismenosti i pomaže u oblikovanju cjeloživotnog učenja.

Glavni cilj ovog modularnog treninga bio je povećati samomotivaciju nastavnika kako bi upotrebom različitih metoda u procesu učenja i poučavanja, koristeći različite alate postali aktivni sudionici koji pridonose promjenama u obrazovnom sustavu.

Svaki od četiri modula, koji je razvijen u sklopu ovog treninga, bio je neovisan, ali zajedno moduli čine efikasan alat za primjenu inovativnih i suvremenih metoda u procesu učenja i poučavanja STEM predmeta.

Modul 1: Učenje kroz znanstveno istraživanje
Znanstveno-istraživački organizirana nastava zahtjeva visoku kognitivnu aktivaciju učenika i pomaže u konceptualnom shvaćanju tema koje se uče. Kroz prvi modul nastavnici su naučili na koji način kreirati priliku za aktivno sudjelovanje učenika , što je često najizazovniji zadatak u uobičajenom razrednom okruženju.

Modul 2: Znanstvena pismenost i komunikacijske vještine
Čitanje, pisanje, prezentacije, diskusija, propitkivanje, argumentacija te korištenje literature ključne su za razumijevanje STEM tema i njihovu operativnu primjenu. Kroz drugi modul nastavnicima su se predstavili alati za aktivaciju cijelog razreda kroz kritičko promišljanje i učenje samootkrivanjem.

Modul 3: Fizičko uključivanje
 Primjenom dramskih tehnika i umjetničkog izričaja, u nastavi STEM-a, razvijaju se različiti modeli učenja i učeničkog iskustva. Kroz treći modul nastavnici su naučili kako prenijeti znanje učenicima i pomoći im pri konceptualizaciji prirodoslovnog sadržaja. 

Modul 4: Male aktivnosti / Veliki utjecaj
Izazov je osmisliti i implementirati novu nastavnu strategiju. Kroz četvrti modul nastavnicima su se predstavili alati za razvoj aktivnosti te kako efikasno mogu prenijeti znanje dok istovremeno stvaraju male promjene u metodološkom pristupu.

 

Modularni trening se financira iz EU programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije – projekt Scientix 3 (Ugovor N. 730009), koordinira Europska školska mreža (EUN). Sadržaj ovog teksta odražava samo stavove autora i ne predstavlja stavove Europske komisije te se Europska komisija ne smatra odgovornom za bilo kakvo korištenje informacija sadržanih u ovom tekstu.

Kontakt

SCIENTIX

Adresa:
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb
E-adresa: scientix@carnet.hr

Važni linkovi

Mrežne stranice: www.scientix.eu
Facebook: Science Teachers in Europe
Facebook: Scientix Croatia
Twitter: https://twitter.com/scientix_eu

Sufinanciranje

SCIENTIX je financiran u sklopu programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.