SCIENTIX

+Otvori sve -Zatvori sve
Veličina fonta
A
A
A
Disleksija
Kontrast
Poništi izmjene

SCIENTIX

logo projekta ScientixSCIENTIX (The community for science education in Europe) je projekt koji promiče i podržava suradnju nastavnika prirodoslovno-matematičke i tehničke grupe predmeta (STEM) diljem Europe.

Projekt se odvija u tri faze. U prvoj fazi projekta (2009. – 2012.) izrađen je online portal s ciljem prikupljanja i prezentiranja edukacijskih projekata iz područja STEM-a, organizirano je niz raznovrsnih radionica za nastavnike diljem Europe, a sva događanja zaokružena su velikom SCIENTIX konferencijom koja se održala u svibnju 2011. godine u Bruxellesu.

Cilj druge faze projekta SCIENTIX (2013. – 2015.) bio je proširiti tu zajednicu na nacionalnu razinu. Putem mreže nacionalnih kontaktnih točaka (NCP-ova), SCIENTIX se proširio na nacionalne zajednice nastavnika i pridonio razvoju nacionalnih strategija za veće prihvaćanje učenja i poučavanja utemeljenog na istraživanju i drugim inovativnim pristupima obrazovanju.

Ta se aktivnost nastavlja i u trećoj fazi projekta SCIENTIX (2016. – 2019.) koja se financira iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

SCIENTIX je izvorno osmišljen kao inicijativa Europske komisije i od samog početka koordinaciju provodi European Schoolnet, konzorcij iz Bruxellesa koji okuplja 30 ministarstava obrazovanja.

Aktivnosti CARNET-a na projektu SCIENTIX:

  • Održavanje radionica na kojima se predstavljaju različiti pristupi poticanja nastavnika kako bi na inovativan način i jednostavnim metodama motivirali učenike za znanost.
  • Održavanje fokus grupa kao poticaj na razmišljanje različitih dionika u obrazovnom procesu o potrebi donošenja sveobuhvatne strategije za STEM područje.
  • Sudjelovanje u pripremi i organizaciji Znanstvenog piknika.
  • Diseminacija projektnih aktivnosti putem raznih komunikacijskih kanala (CARNET-ovo mrežno sjedište, Portal za škole, Facebook, Twitter).

Više o projektu može se pronaći na službenim mrežnim stranicama projekta.

SCIENTIX je financiran u sklopu programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Radionice

STEM 2.0 – Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće poučavanje

7. radionica: Znanstvena metoda - kako početi?

U sklopu SCIENTIX 3 projekta organizirana je radionica pod nazivom “Znanstvena metoda – kako početi?”, koja se održala 10.7.2019. u Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir na otoku Krku. Na radionici je sudjelovalo preko 30 nastavnika te škole koji su kroz niz vježbi razvijali komunikacijske vještine i timski rad koji su im potrebni u njihovom svakodnevnom radu i komunikaciji kako u kolektivu tako i sa učenicima. Radionicu je vodio Bojan Markičević, iskusni facilitator i znanstveni komunikator, koji se profesionalno bavi edukacijom i savjetovanjem u polju znanstvene komunikacije te inovativnih metoda poučavanja. Sudionici su prošli kroz vježbe i aktivnosti čija primjena će omogućiti da osvježe nastavu te da na zanimljiv način prezentiraju učenicima svu ljepotu, ali i kompliciran proces iza znanosti.

6. radionica: Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće učenje

U sklopu SCIENTIX 3 projekta na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji – CUC, 22. studenoga 2018. godine u Šibeniku, održala se radionica pod nazivom “Stimulirajuće, Timsko, Eksperimentalno i Motivirajuće učenje”. Na radionici je sudjelovalo 30-ak nastavnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola, koji su kroz zadani problemski zadatak razvijali komunikacijske vještine i timski rad. Komunikacija je važan dio procesa učenja i poučavanja. Na ovoj radionici sudionici su se upoznali s metodama pomoću kojih mogu ostvariti što učinkovitiju komunikaciju sa svojim kolegama, ali i sa svojim učenicima kako bi proces učenja i poučavanja bio što kvalitetniji. Kroz različite aktivnosti sudionici su osvijestili zašto i na koji način je potrebno stalno propitivati svoj nastavni proces te kako se mogu kontinuirano prilagođavati novim i različitim okruženjima učenja i poučavanja.

Radionicu je vodio Bojan Markičević, iskusni facilitator i znanstveni komunikator, koji se profesionalno bavi edukacijom i savjetovanjem u polju znanstvene komunikacije te inovativnih metoda poučavanja.

5. radionica: Možemo li paliti i gasiti oblak?

U sklopu STEM discovery week-a u Zadru, 26. travnja 2018. godine, CARNET je održao radionicu “Možemo li paliti i gasiti oblak?”.

Radionica “Možemo li paliti i gasiti oblak?” okupila je nastavnike STEM predmeta te su im predstavljene inovativne metode poučavanja, koje potiču učenike na aktivno sudjelovanje i veću motivaciju pri savladavanju školskog gradiva. Radionica se fokusirala na uvođenje dramskih vježbi i igara u nastavu prirodoslovne grupe predmeta kako bi se kod učenika postiglo bolje konceptualno razumijevanje određenih pojava i kompleksnih prirodnih zakona na jednostavan, interaktivan i zabavan način.

Radionica se održala u sklopu SCIENTIX 3 projekta, a održao ju je iskusni facilitator i znanstveni komunikator Bojan Markičević.