prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Digitalni obrazovni sadržaji – e-Škole DOS

+Otvori sve -Zatvori sve

e-Škole DOS

Digitalni obrazovni sadržaji (e-Škole DOS) su sadržaji namijenjeni korištenju u obrazovanju, za učenje i poučavanje. Potiču aktivno učenje na inovativan, učinkovit, motivirajući i pojedincu prilagođen način.

Otvoreni digitalni obrazovni sadržaji izrađeni su za 15 predmeta od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda opće gimnazije, u sklopu programa „ e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.

Namijenjeni su:

  • učenicima za učenje na inovativan način, samoprocjenu znanja, samostalno učenje, rad kod kuće ili na nastavi
  • nastavnicima za primjenu u nastavi.

Sadržaji su izrađeni na temelju kurikuluma nastavnih predmeta. E-Škole DOS izrađen tijekom prve faze programa e-Škole (pilot projekt e-Škole) obuhvaća cijeli kurikulum nastavnog predmeta na koji se odnosi, dok e-Škole DOS, koji se izrađuje u drugoj fazi programa, obuhvaća 60 % kurikuluma pojedinog nastavnog predmeta.

Može ih se koristiti u punom opsegu, za cijeli predmet i razred, ali i u manjim samostalnim dijelovima, odnosno modulima.

Za sadržaje izrađene u sklopu pilot projekta e-Škole dostupni su i metodički Priručnici za nastavnike kao dio proširene cjelovite metodičke pripreme usmjerene na primjenu digitalnih obrazovnih sadržaja u odgojno-obrazovnom procesu, utemeljenom na suvremenim odgojno-obrazovnim načelima i inovativnim metodama poučavanja.

Prednosti izrađenih digitalnih sadržaja, osim modularnoga korištenja, očituju se i u njihovoj interaktivnosti, multimedijalnosti i prilagodljivosti za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Digitalni obrazovni sadržaji otvoreni su i dostupni svim korisnicima u Edutoriju, a mogu se koristiti s i bez pristupa internetu (online i offline), na mobilnim i stolnim uređajima. Sadržaji izrađeni u sklopu pilot projekta e-Škole mogu se koristiti i putem mobilnih aplikacija.

Korisnici

učenici
studenti
roditelji
CARNET sistem inženjeri
e-Građani
škole
ministarstva
nastavnici
profesori
znanstvenici
ostali AAI@EduHr korisnici
javnost
fakulteti i visoka učilišta
druge javne institucije

Kako postati korisnik

Digitalni obrazovni sadržaji dostupni su u Edutoriju i za njihovo korištenje nije potrebna prijava u sustav.

Preuzmite aplikaciju

Sadržaje izrađene u sklopu pilot projekta e-Škole moguće je preuzeti i na mobilni uređaj, ovisno o vrsti mobilne platforme koja se koristi (iOS, Android ili Windows):

Kontakt

CARNET-ov Helpdesk za podršku obrazovnom sustavu

Telefon: +385 1 6661 500
E-adresa: helpdesk@skole.hr